ISSN 1803-6635

hledat

přihlášení

Cyklus film a hudba: Akcept V rámci pravidelného cyklu Film a hudba uvede Městská knihovna v Praze dokumentární film Akcept o soudobé vážné hudbě. Po filmu budete mít možnost diskutovat s režisérem Janem Hubáčkem při besedě, kterou bude moderovat Vít Zapletal. Ve středu 22. března od 19.00 v Malém sále Městské knihovny v Praze.    další tipy
úvod > archiv > 2012 >  č. 5 > Prokletá touha po zlatu

O politické demagogii s Janem Kellerem

Poslední kniha sociologa Jana Kellera Nová sociální rizika je překvapivě poutavé čtení. Keller píše srozumitelně a zpříma o neoliberálním modelu společnosti, vládních reformách nebo budoucnosti ostravských rodin. Dokazuje to i v rozhovoru, který jsme na přelomu ledna a února vedli hlavně o politice současné české vlády.

Jan Keller (nar. 1955) je sociolog, environmentalista, politolog, socioekonom, vysokoškolský profesor a publicista. Studoval historii a sociologii na Filosofické fakultě v Brně. Poté krátce působil ve Filosofickém ústavu ČSAV v Praze. V roce 1983 se vrátil na brněnskou Filosofickou fakultu na katedru sociálních studií, kde se věnoval problematice sociologických teorií a otázkám byrokratizace velkých organizací. Zde v letech 1982 až 1999 vyučoval, od roku 2000 vyučuje na Ostravské univerzitě. Spolupracuje zejména s Hnutím Duha a Greenpeace, je členem redakce časopisu Poslední generace. Mezi jeho monografie patří Až na dno blahobytu (1993), Dvanáct omylů sociologie (1995), Vzestup a pád středních vrstev (2000), Nejistota a důvěra (2009), Tři sociální světy (2010) a Nová sociální rizika (2011).

Jak odpovídáte na vládní argument, že kdo se zadlužil, musí šetřit?

Odpovídám, že se nejedná o argument, ale o velice prostinký pokus o manipulaci. Aby byla daná věta pravdivá, museli bychom ji trochu přeformulovat. Pak by zněla: „Od toho, kdo byl zadlužen, vyžadují ti, kdo ho zadlužili, aby namísto nich začal šetřit.“ Je totiž třeba rozlišovat, kdo má jaký podíl na zadlužení. A stejně tak je třeba uvědomit si, od koho se v jaké míře vyžaduje šetření.

Zadluženi jsme byli především v důsledku dvou okolností. Jednak dramaticky pokleslo zdanění těch skutečně bohatých, jednak se nemalá část z toho, co se vybralo od těch chudších, promrhala způsobem, který docela vyhovuje těm vlivným a bohatým. Přímý důkaz prvého tvrzení: Průměrná sazba daně z příjmů právnických osob celosvětově poklesla mezi lety 2001 a 2011 z 29 procent na necelých 23 procent. V České republice poklesla během této doby ještě výrazněji, a sice z 31 procent na pouhých 19 procent. Pro vládnoucí politiky, mainstreamové ekonomy a další lidi, kteří tomu nechtějí rozumět, dodávám, že když věnujete nejbohatším tak velké daňové úlevy, nemůžete zcela vyloučit, že vám pak peníze v rozpočtu budou chybět. Vím, že jsou to ne­obyčejně složité kupecké počty, ale za zamyšlení těch nahoře, tedy těch nejnechápavějších, určitě stojí. Zároveň si vybavuji výrok: Jak můžeme po těch nahoře chtít, aby něco chápali, když jsou královsky placeni za to, že to nechápou.

Ke druhému tvrzení mám důkaz pouze nepřímý. Amnesty International a další agentury odhadují míru korupce v České republice někde v intervalu mezi 30 miliardami a 120 miliardami korun ročně. Valná část těchto peněz se ztrácí v mechanismu státních zakázek. Studenti Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity provedli vloni jednoduchý audit, při kterém zjistili, že zdaleka nejmenší kategorií státních zakázek realizovaných za poslední léta v naší zemi představují takové, u nichž bylo všechno v pořádku. Tato zpráva proběhla médii, přečetli si ji nepochybně i lidé, kteří jsou placeni za to, aby se dodržovaly zákony. Přesto se ani tentokrát vůbec nic nestalo. Proto nemohu vyloučit, že těm nahoře nejsou tyto poměry proti mysli. Nemohu to pochopitelně dokázat, nemohu se ale ani tak docela zbavit dojmu, že to tak může být. Dokonce ani pohled na Radka Johna mě tohoto dojmu nedokáže zbavit.

 

Přesto pořád nemohu uvěřit tomu, že Petr Nečas nebo Karel Schwarzenberg schválně poškozují stát, aby se oni sami měli lépe. Proč je podle vás tak nesmiřitelný rozpor mezi tím, co prosazuje současná vláda, potažmo neoliberálním přístupem k životu, a tím, o čem píšete ve svých knihách? Například s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem jste v Právu nedávno vedl polemiku – je ale vůbec možné, aby on uznal něco z vašich argumentů a vy z jeho?

Bylo by absurdní tvrdit, že si Karel Schwarzenberg chce pomáhat na úkor našich důchodců, a proto podporuje asociální penzijní reformu. Jestliže si ovšem vláda nechá vypracovat návrh penzijní reformy od poradní skupiny, ve které dominují lidé spojení se soukromými penzijními fondy, pak mi nikdo nenamluví, že tato reforma zvýhodní na prvém místě někoho jiného než soukromé penzijní fondy. Takže oni nepoškodí celou Českou republiku, jak naznačujete ve své otázce. Poškodí pouze naprostou většinu českých seniorů a pomohou všem, kdo se motají kolem soukromých penzijních fondů. A druhý faktor, který ovlivňuje chování členů vlády: část těchto lidí neví o obyčejných životních podmínkách lidí vůbec nic, druhá část bigotně věří neoliberálním poučkám, které od života běžných lidí programově odhlížejí. A tím se už dostáváme k ministru Drábkovi. To je člověk, který se nikdy nezabýval sociál­ní problematikou. Hájil však velmi výrazně ve své minulé funkci zájmy zaměstnavatelů. Pokud u něho nemá dojít ke schizofrennímu rozštěpení osobnosti, bude prosazovat taková opatření, která nepůjdou proti zájmům zaměstnavatelů. To, zda půjdou proti zájmům řadových zaměstnanců, už takovou roli hrát nebude. Mohl bych to dokumentovat na jednotlivých bodech novely Zákoníku práce.

 

V knize Nová sociální rizika rozebíráte a ostře kritizujete také plánovanou školskou reformu. Jak hodnotíte současný postup vlády a prezidenta ve věci vysokých škol?

Prezident i ministr Josef Dobeš jsou na tom ohledně problematiky vysokých škol asi tak stejně. Nesnaží se poznat skutečné problémy, nekomunikují s akademickou obcí, ignorují námitky rektorů i protesty studentů. Omezují se na to, že učitelům i studentům veřejných vysokých škol nadávají do parazitů. V případě ministra školství si to vysvětluji jako svéráznou formu pomsty celému školství za to, jakou ostudou skončila jeho diplomová práce. V případě Václava Klause si to vysvětlit nedovedu. Práce, za kterou dostal své tituly, není totiž nikde k nalezení. Využil doby, kdy se docentura dala získat za to, že dotyčný místo vypracování poctivé monografie doložil jen několik náhodně sebraných článečků. Na škole, kde jsem tehdy učil, si takto pořídilo docenturu více lidí. Všem jim pak byla odňata a museli sepsat a obhájit skutečnou docentskou práci. Tehdejší vrcholný politik ODS se s něčím podobným neobtěžoval. Zatím se mi nepodařilo najít ani ty článečky, kterými to v jeho případě skončilo. Povolanější lidi na reformu vysokých škol byste prostě pohledali.

 

Co si v téhle souvislosti myslíte o současné české levici? Dokáže k neoliberální agitaci vlády předložit rozumnou alternativu?

Taková alternativa existuje v případě všech reforem: penzijní, daňové, sociální i zdravotní. Bohužel zde vůbec nejde o souboj koncepcí a myšlenek. V případě pravice jde o to, jak odklonit peníze daňových poplatníků z veřejného sektoru do rukou soukromých fondů. Po provedení vládních reforem se zadlužení země nesníží, nýbrž zvýší. O tom jsem přesvědčen. Současný systém je nastaven tak, že se každým rokem vybere o 200 miliard méně, než je potřeba. Z toho se zhruba čtvrtina vyřeší škrty ve veřejném sektoru a o zbytek vzroste státní deficit. Tak se to bude dělat do té doby, než bude vše veřejné zprivatizováno. Pak se s údivem zjistí, že v privátní režii stojí všechno více než ve státní. A už teď jsem zvědavý, jak se na to budou shánět peníze. Pravice si tím hlavu neláme a levici k tomu nepustí, dokud se všechno nerozebere. Pak vyčte sociální demokracii, že neměla žádnou alternativu.

 

Ale jak to vypadá s tou levicovou alternativou? Jak jste vy osobně spokojený se současnou sociální demokracií, které jste spolu s Václavem Bělohradským pomáhali propagovat program?

To by bylo na samostatný rozhovor. Ze zmíněných reforem se zabývám nejvíce tou penzijní. Sociální demokracie navrhuje neoslabovat průběžný penzijní systém, ponechat třetí pilíř v podobě připojištění, ale nebudovat druhý pilíř v podobě soukromých penzijních fondů. Ten druhý pilíř je totiž jen pokusem o tunelování průběžného systému. S tím vším naprosto souhlasím. Navíc dodávám, že existují studie demografů, které dokazují, že problém stárnutí populace bude pro průběžný penzijní systém rizikem až zhruba za třicet let a toto riziko bude jen přechodné. Riziko neodstraníme v žádném případě tím, že začínáme od letoška platit vyšší DPH na potraviny, léky, hygienu, knihy, časopisy apod. Naopak ho zvýšíme tím, že ponecháme soukromým fondům možnost odklonit peníze z průběžného systému. Ten je třeba posílit, nikoli ho oslabovat vyváděním peněz. Všimněte si, že ti samí vládní politici, kteří upřímně nevědí, jak se bude ekonomika vyvíjet v prvém pololetí letošního roku, garantují občanům, že se jim peníze v soukromých penzijních fondech za nějakých třicet až čtyřicet let patřičně zhodnotí. Držme průběžný pilíř, ve kterém se podvádět nedá. Netvrďme našim dětem, že Nečas s Kalouskem a Johnem jim zajistí skrze soukromé fondy v zahraničních rukou klidné stáří. Takové garanty si ani ti nejzlobivější haranti nezaslouží.

 

Premiér Nečas nedávno prohlásil, že vládní politika snížila nezaměstnanost – dnes je podle něj v Česku šestá nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, před pěti lety jsme prý byli sedmnáctí. Souhlasíte s ním?

Tentokrát jde o manipulaci ze strany pana premiéra. Stačí se podívat na oficiální údaje z doby, kdy ministerstvo práce a sociálních věcí vedl nynější premiér, abychom viděli, jak krátká je lidská paměť. Ve zmíněném pořadu pan premiér tvrdil, že pokles nezaměstnanosti je důsledkem reformních opatření jeho vlády. Ve skutečnosti u nás nezaměstnanost plynule klesala již od roku 2004, tedy zcela bez ohledu na zavádění dnešních reforem. Nejnižšího bodu dosáhla v roce 2008, od té doby opět vylétla na stejnou úroveň, na jaké byla v roce 2006, tedy ještě před Topolánkovými reformami. Pan premiér tvrdí, že nezaměstnanost v zemi klesá, pokud dojde ke zpřísnění postupu proti nezaměstnaným. Jako vystudovaný fyzik jistě ví, co je to korelace.

Tvrdost přístupu k nezaměstnaným a míra nezaměstnanosti v zemích Evropy nekorelují. Nejvyšší míru nezaměstnanosti má ze všech evropských zemí Španělsko. Lidé bez práce si tam ve srovnání s Českou republikou přitom oproti zaměstnaným pohorší, podpora v nezaměstnanosti je tam v relaci k průměrnému příjmu nižší než u nás. Navíc jsou Španělé v přiznávání těchto podpor ještě přísnější než my. Naopak k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti patří Nizozemsko. Podpory v nezaměstnanosti jsou zde přitom třetí nejvyšší v Evropě. Fyzikovi by měl takový důkaz stačit. Stačit nebude pouze zaslepenému agitátorovi.

 

V Nových sociálních rizicích píšete, že stát už v době před vládními reformami dával ve srovnání s Evropskou unií na sociální účely minimum. Zároveň na jiném místě uvádíte, že Česká republika má nízký podíl lidí žijících pod hranicí chudoby. Nejsou tyto údaje argumentem pro správnost vládní politiky?

Problém je v tom, že nízký podíl lidí žijících pod hranicí chudoby neznamená, že země není chudá. V České republice žije pod prahem chudoby nějakých osm procent populace, což je nejméně z celé Evropy. Premiér Nečas z toho opět usuzuje, že se nám nežije špatně. Ujišťuji ho, že v Severní Koreji žije pod prahem chudoby ještě nižší podíl obyvatelstva než v České republice. Podle pana premiéra by to muselo znamenat, že Severní Korea je oproti nám učiněný ekonomický tygr. Já si to na rozdíl od něho nemyslím. Podíl lidí, či přesněji domácností žijících pod prahem chudoby v dané zemi je dán strukturou příjmů domácností, nikoli výší životní úrovně. Lze to ukázat na jednoduchém příkladu. Hned na druhém místě za námi v podílu chudých jsou dvě země: Nizozemsko a Slovensko. Může snad někdo tvrdit, že Holanďané a Slováci jsou stejně bohatí? Pokud bychom věřili, že málo peněz na sociál­ní účely snižuje podíl chudých lidí ve společnosti, pak bychom museli tvrdit, že nejméně chudých bylo v Evropě v době Charlese Dickense. Nevím, jak pan premiér, ale já si to nemyslím.

 

Jak byste shrnul celkovou situaci České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie?

To je příliš široká otázka, proto zvolím širokou odpověď. Jsme zemí, která se snaží provést velkolepou syntézu. Chce spojit výši cen zboží a služeb západní Evropy s cenou práce Evropy východní. Zároveň chce spojit minimalizaci policie a vězeňství známou ze zemí skandinávských s otevřeností praktikám známým spíše ze Sicílie. Nepochybuji o tom, že syntéza to bude opravdu podařená.

 

Snad tu otázku trochu zúžím. Při čtení některých novin se zdá, že jsme ostrůvkem prosperity: Miroslav Kalousek byl dvakrát vyhlášen nejlepším ministrem financí ve střední Evropě, ratingové agentury jsou k nám vlídnější než k našim sousedům… Podle jiných novin se zase zdá, že se řítíme do propasti. Vy se předpokládám kloníte spíše k druhé možnosti.

V případě ministra Kalouska naše média bohužel nedodala, že ve stejný den jako on obdrželi naprosto stejnou cenu také ministr financí Senegalu, Kataru, Kolumbie a tuším Filipín. Zasazení do tohoto širšího kontextu je, myslím, dostatečně výmluvné. Ratingové agentury posuzují jen to, co je důležité z hlediska úročení úvěrů. Vůbec neposuzují, nakolik daná země investuje do své budoucnosti, v jakém stavu je její infrastruktura, zda podporuje, anebo rozkládá vědu a výzkum, zda provozuje aktivní politiku zaměstnanosti, jaké je v ní právní prostředí, jakou má míru korupce a tak dále. Pokud by ratingové agentury posuzovaly tyto, pro současný stav i budoucnost země veledůležité věci, ujišťuji vás, že by Česká republika pod vedením Nečase a Kalouska a za asistování Dobeše a Drábka měla rating ŽŽŽ.

 

Když už jsem se dotkl čtení novin – nedávno jste řekl, že nejsme suverénní zemí mimo jiné proto, že nemáme vlastní noviny. Myslíte, že česká média hájí cizí zájmy?

Ve Francii mají zákon, podle kterého francouzské noviny musejí zůstat ve francouzských rukou. Nevím, jestli jsme větší a kulturnější národ než oni, takže o vlastní identitu nemusíme tolik dbát. Naše noviny jsou až na výjimky v rukou německých. Přitom v samotném Německu píší noviny mnohem kritičtěji – řeklo by se dokonce levicověji – než u nás. To si nedovedu vysvětlit. Možná si u nás jenom trénují, co ještě čtenář vydrží a s jakou mírou tendenčnosti je schopen se identifikovat.

 

V čem podle vás spočívá úspěch Skandinávie, považujete­li tedy tamní společenskou situaci za úspěšnou?

Úspěšní nepochybně jsou. Jsou to jediné evropské země, u kterých nikoho nenapadne mluvit o zadlužování a hrozbě státního bankrotu. Přesto, anebo spíše právě proto, že tam mají nejvyšší daně pro firmy a bohaté příjmové skupiny a zároveň velkorysý systém sociálního zabezpečení. Na tom je vidět, že velkorysost sociálního zabezpečení je pro zadlužení země mnohem méně nebezpečná než dramatický pokles daňového zatížení velkých firem a nejbohatších příjmových skupin.

 

V čem naopak tkví neúspěch médii pohřbívaného Řecka?

Vůbec se u nás nemluví o tom, že systém sociálního zabezpečení v Řecku patřil až do poměrně nedávné doby k těm vůbec nej­úspornějším z celé Evropy. Všichni jen mluvili o tom, jak vysoké tam berou platy. Nikoho nenapadlo, že z těch platů financují domácnosti to, co by jinde bylo financováno ze sociálních dávek. V posledních letech výdaje na sociálno stouply, to je pravda. I tak však dosáhly pouze průměru výdajů zemí Evropské unie. Zato je Řecko dlouhodobě tuším na druhém místě mezi evropskými zeměmi, co se týče výdajů na zbrojení. O obrovských půjčkách Řeků na nákup zbraní ovšem ti, kteří nás varovali před řeckou cestou, vůbec nemluvili. Asi nechtěli, aby se řeč stočila na pandury a gripeny.

 

Kritizujete „tržní“ přístup k životu, „ekonomizaci“ života. Nechtěli však vlivní, bohatí a mocní odjakživa ještě více vlivu, peněz a moci a nevstupovaly do toho ideály vždy až jaksi druhotně? Je současný trend, který popisujete, úchylkou dnešní společnosti, nebo je v tom zakořeněno něco odvěkého?

Tržní přístup k životu je záležitost posledních zhruba dvou set let. Dobře to popisuje Karl Polanyi v knize Velká transformace z roku 1944. Půl století před ním psal Max Weber, že prokletá touha po zlatu byla lidem vlastní ve všech dobách. Moderní kapitalismus však podle něho znamená něco jiného – schopnost kontinuálně podnikat a poctivě hromadit bohatství. Ona prokletá touha po zlatu byla vlastní spíše loupeživému kapitalismu, pokud bych opět užil Weberových slov. Ať si každý sám za sebe rozhodne, ve kterém typu žijeme dnes my.

 

Jaké je podle vás řešení, které by předešlo novým sociálním rizikům?

Předpokladem řešení je za prvé rozložit daňovou zátěž tak, jak je to běžné v civilizovaných zemích Evropy. Ve Francii platí 10 procent nejbohatších zhruba polovinu daní. Nikdo z nich nevyhrožuje, že uteče z Paříže do Prahy nebo do Ostravy, pokud mu vláda daně nesníží. Druhý předpoklad je zamezit obrovským únikům. Pokud by byly oba předpoklady splněny, možná by se ukázalo, že už tím budeme v přebytku. A kdybychom zrušili Senát, neskutečné výhody politiků a začali konferenční sály ozvučovat pouze na úrovni nákladů vídeňské opery, dost možná by speciálně pro nás vynalezli rating AAAAA+++.

diskuse

soukromé podnikání

morganf | 31. březen 2013 20:03

pár hnupů tady doporučuje panu Kellerovi podnikat ale třeba takový kovaný tržní ekonom klaus je celý život státní zaměstnanec a tento paradox/ pro ČR velmi typický/ nikomu nevadí.
Tohoto jevu si všimla a hezky popsala paní Vladimíra Dvořáková , že nejortodoxnější zastánci tržní ekonomiky jsou bud celý život státní zaměstnanci a nebo mají podnikání přímo závislé na státu, potažmo dotací.

Nezaměstnanost ve Španělsku

hexin | 06. březen 2012 12:52

a její srovnání s malou státní podporou v tomto státě je pouze účelový argument tohoto rozhovoru. Jak pan Keler velmi dobře ví, jenom to pozapoměl uvést nezaměstnanost ve Španěnělsku je způsobena zejména velmi špatným pracovním právem, které Vám prakticky neumožňuje propustit zaměstnance, nebo mu dávat ohromné odchodné. Proto si tam každý zaměstnavatel velmi rozmyslí než někoho zaměstná.
Když si trošku rozpitváme další argumenty pana Kelera zjistíme že je dobrý sociolog, tedy manipulátor ale jeho ekonomické poučky se smrsknou do jediné, zdaňte bohaté. To je líbivé heslo ale aby fungovalo je třeba říci že bohatým se rozumí každý kdo si vydělá průměrný plat a více. Ve skutečnosti to nepomůže , bude to jen znamenat že ti opravdu bohatí (mimo jiné velmi dobří přátelé sociálních demokratů) nezaplatí nic, zlikviduje se každý kdo se má tak dobře že nemusí žádat sociální dávky a budem všichni stejně chudí.

Transparency

David | 03. březen 2012 22:05

místo Amnesty International má být zřejmě Transparency International

Francie

Jana Beránková | 29. únor 2012 19:28

Ta zmínka o Francii je idealistická a zjednodušující - současná daň pro lidi s příjmem nad 1 000 000 eur ročně je sice 45 procent, ale pan Keller zapomněl zmínit, že Francie je od té doby, co tu vládne Hurvínek - Šerkézy, zemí daňových úniků a prebend pro nejbohatší...
Hollande to sice chce změnit (75 procent), ale nedělám si iluze, že by to dotáhnul dokonce... není o moc lepší než ten první... a kdo by mu jinak platil kampaň...

Tento zastydlý hippie má jen velmi mlhavé představy o tom, jak vzniká bohatství, které umožňuje díky přerozdělování státu přežívat i tak neužitečným lidem jako on. Keller lže především o daňové zátěži - zamlčuje její celkovou velikost a odvolává se jen na daň z příjmů. Celková daňová zátěž je u nás na podobné výši jako ve Skandinávii, ovšem tam stát funguje a zajišťuje daleko více služeb daňovým poplatníkům než v ČR. Úspěch Skandinávie také není ve vysokých daních, ale demokratickém systému a otevřené státní správě. Navíc např. v Norsku se dlouho a běžně platí na VŠ školné a studenti si na něj berou půjčky, které splácejí celý život místo aby se nechali jako u nás vydržovat rodiči. Jen se divím, že si pan soudruh Keller nezaloží nějakou firmu nebo továrnu a nepředvede nám v praxi, jak se efektivně pracuje.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Tacit | 29. únor 2012 12:01

Takže, když pominu vaše debilitní výblitky o bolševicích, dáváte v podstatě Kellerovi za pravdu:
- tady stát a jeho služby nefunguje (na rozdíl od zemí Skandinávie)
- daňová zátěž ve Švédsku a spol je sic podobná, ale rozdělena jinak (větší zátěž pravnických osob)
- ve Skandinávii je na rozdíl od nás demokracie
Tomu, jak vzniká bohatství se Keller věnuje dost dlouho, aby o tom věděl víc, než nejakej Mejla s výblitky na diskusních fórech.
A i kdyby vám Keller předvedl "v praxi, jak se efektivně pracuje" bude to zejména vám osobně stejně plat prtný.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Dobrák | 01. březen 2012 02:22

Jenom někoho napadat není žádný program. Mejla,lžeš sám!
80% podnikatelů u nás jsou zločinci, asi patříš mezi ně!
Těch slušných už je hodně pomálu!
Kdyby jsi měl Mejla takové vzdělání a znalosti, jako má Keller,tak bys mohl něco říkat! Takhle už jsi jenom směšný!

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Petr | 01. březen 2012 11:27

Jen pro doplnění - občané Norska ve většině studijních programů na tamních vysokých školách školné neplatí.
Viz http://www.noramb.cz/studywork/Studium/Studium-v-Norsku/

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Silensky | 02. březen 2012 01:24

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. je jedním z našich nejlepších sociologů. Spojuje v sobě odbornou erudici, schopnost popularizace a vysoké pedagogické mistrovství. Obdivuji také jeho pracovitost. Stát by měl jeho znalostí využít. Někdy se ptám sám sebe, co se stalo s někerými lidmi, že jsou tak neobjektivní, jako je "mejla". Jejich frustrovaná průměrnost je vede k tomu neustále jen někoho očerňovat. Co asi předvedl v životě mejla? Asi bychom se zasmáli. Myš kritizuje horu.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Jindra | 02. březen 2012 23:46

Problém je prostě v tom, že na Kellerově straně je pravda. Snad i proto je tak málo lidí, kteří jsou vůbec sto vznést proti tomu co říká nějáký argument. On totiž keller spíše než co jiného popisuje realitu, říká věci tak, jak jsou. Smysl pro pravdu má každý člověk. Je to evoluční přizpůsobení. Pravda je to, co pomáhá přežít, co koresponduje s realitou. Z krátkodobého hlediska mají částečně pravdu neoliberálové (urvy co můžeš, ty ne-všehoschopné nechej pomřít). Často však tito lidé trpí narcistickou poruchou osobnosti či dalšími poruchami. Nemají soucit, sociální cítění. Netřeba jim to mít zazlé, to je jako mít zazlé žralokovy, že je žralok. Třeba se jim aktivně bránit.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Mejla | 03. březen 2012 11:18

Diskutující revoluční socialistická mládeži, předvoji lidu. Pan soudruh Keller je bolševik. To není administrativní záležitost, ale charakterový defekt. Jako bolševik je také opěvován a chová se tak stále, kdy např. podporoval Revoluční Akční Gardy, které v čele s komunistou Janečkem a komunistou + milicionářem Lambertem obsadili Českou Televizi. Právě mí společníci ze Skandinávie se na to dívali s úžasem, jak je možné, že si státní zaměstnanci de facto privatizují státní majetek. Bohatství Skandinávie spočívá především v tom, že kruté životní podmínky tam lidi donutily spolupracovat, promýšlet vše dopředu a být důslední. Přerozdělování přišlo až později, předtím byla jen stovky let nekonečná dřina. Panu soudruhovi doc. dr. befelemepeseve atd. Kellerovi bych doporučil, ať si založí firmu a předvede nám svoje teorie a blahobyt pro všechny v praxi. Zejména jeho teorie o drobném zemědělství je jako vystřižená z ideologie Pol-Pota, tím také byli kdysi mladí pseudointelektuálové unešeni. Ale udělejte mi laskavost a přečtěte si také něco od J.A. Schumpetera. A potom, až se budete 20-30 let živit vlastní prací (nikoliv jako přímí ani nepřímí státní zaměstanci), určitě dáte dr.prof.jj.ww.be.be. Kellerovi dd. atd. za pravdu. A než budete něco psát o Norsku, tak si o tom něco zjistěte. Ono nestačí jen ovládat Ctrl C a Ctrl V a jezdit myší zleva doprava.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Petr | 03. březen 2012 22:12

Skolne se v Norsku na vysokych skolach neplati. Plati se jen minimalni studijni poplatky. Studenti si berou pujcky na pokryti zivotnich nakladu po dobu studia.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Pavel | 03. březen 2012 22:37

Bohužel Mejlo, nikoliv. Váš text je pouhé plácání do větru, žádné argumenty, žádná fakta. Váš text je zajímavou emocionální expresí. Vypadá to, jakobyste procházel nějakou aktuální duševní krizí. Možná by ste se mohl dát na psaní nějakých vulgárních veršů - přineslo by vám to jistě více nadhledu do života.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Roman | 04. březen 2012 10:51

Milý Mejlo, už jste byl s tou zavilou nenávistí a antikomunistickou paranoiou u psychiatra?
Možná by se Vaši přátelé divili, co všechno tady bylo za značně podivných, tedy "neskandinávských" okolností zprivatizováno a pak by možná pochopili i tu snahu o "zprivatizování" (jak píšete) České televize státními zaměstnanci. A nejspíš jim bude také dřív než vám jasné, že i tady lidé stovky let těžce pracovali, aby to, co tady ještě zbylo po bolševikovi, následně zmizelo v černých dírách kupónové privatizace a dalších vln velkolepých reforem. Vy to ale nejspíš nepochopíte nikdy. Tedy přeji další příjemné a ideologicky správné ježdění myší zprava doleva.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

cert | 04. březen 2012 12:00

Tak pokud je podle vás bolševik každý, kdo žije ze státních peněz, tak největším bolševikem je Klaus, potom Nečas a celá ta vládní smečka atd. Ti všichni žijí ze státních peněz stejně jako jejich kamarádi a rodiny.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Jolae | 04. březen 2012 16:03

Školné se na státních vysokých školách v Norsku neplatí.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Palmac | 05. březen 2012 19:53

mily Mejlo, priplahocil ses sem z dob, kdy bylo vulgarni mluvit o jistych potizich nasi mlade demokracie a kdo mel zdrave ruce a mel neco malo "majetku vseho lidu okolo", tak to shrabnul. Dnes se to zacina ukazovat jako jisty problem a podobnou ¨fabriku" uz nerozjedes :D

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

hexin | 06. březen 2012 13:09

Mejla je možná poněkud drsný ve své argumentaci, otázka je jestli náhodou nemá třeba tak trochu pravdu. Kdo z Vás milí diskutující se živí sám? (peníze od státu, dotace grantya podobné taškaříce se nepočítají)

Náš stát má totiž jednu chybu, že o penězích nerozhodují ti, kterým je stát sbírá. Kdyby mohli volit jen čistí daňoví plátci (tedy nikoliv úředníci, policajti, učitelé veřejných škol a různí jiní zaměstnanci státu) bylo by po problémech. Podstatou korupce je to že o cizích penězích rozhodují ti kteří z toho budou něco mít.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Antixin | 08. březen 2012 13:56

Hexine, přečti si, co to je korupce. Je to úplně něco jiného než, co tz nám tadz předkládáš.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

xylofon | 08. březen 2012 23:16

to co řiká hexin, starý čuran, je prostě a jednoduše píčovina. je sice hezké, že kohokoli, kdo není osoba samostatně výdělečně činná odsouvá do pozice klienta, či přímo nesamostatného otroka, který si uzurpuje volební právo, na něž nemá právo (škyt), ale vážně by mě zajímalo, kdo by mu nahradil všechny ty policajty, lékaře, učitele nebo třeba hasiče, co tak zavile vyžírkují nebohé hexiny, čuramedány s živnostenským listem. nebo by si snad kolega hexin sám zajistil bezpečnost v ulicích, naučil se psát a počítat, vyoperoval si slepé střevo, nebo uhasil planoucí střechu nad hlavou? asi ne. možná by ale milý hexin, starý čuran, rád viděl, aby tyto a jiné služby byly prokazovány jen přímým plátcům daně (ono tedy třeba výběr z dph je dost nezanedbatelnej a nějak furt vyšší, ale zas nemůžem po hexinech a jiných xindlech chtít přespříliš dumání)? ano! tak to je! ukazuje se stará pravda, že jediný skutečný kapitalista, tedy někdo kdo nepotřebuje žádný stát a jeho podřadné hasící a jiné služby je starej dobrej don Corleone! návod hexina, starého čurana, je obdobný, jako vyřešit problémy s neustále si stěžujícíma ženckejma tím, že volební právo budou mít jen muži. kéž by si ak hexini vytáhli hlavu z prdele, nebo se do ní zavrtali zcela...

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

hexin | 12. březen 2012 23:59

Nikde jsem neříkal že zaměstnanci státu nejsou potřeba, jen že nemají rozhodovat o penězích , které nevydělají. Pak by se třeba nemuseli snižovat platy hasičům, a už dávno bychom neměli spousty celníků, které jako vnitrozemský stát unie nepotřebujeme.
Minochodem, živnosťák nemaje jsem zaměstnán u průmyslové firmy nežijící ze státních zakázek,ani daňových prázdnin.
Zato vaše argumentace je zajímavá , když nemám co říct napadnu autora, pokud možno nějakou vulgaritkou,jak typické pro levicově zaměřené jednodušeji uvažující občany (komunistické idioty abyste pochopil i vy:-)

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

x | 13. březen 2012 15:47

Jsou potřeba, ale nemají rozhodovat? Hahá, nebudeme hasičům snižovat platy, jen jim vezmeme volební právo! Geniální, drahý hexine, vpravdě geniální!
Minolovka, pochopil jsem: hexin dělá v pornoprůmyslu, patrně rozkuřovačku, a zblbnul z ožužlávání nespočtu čůráků! Jak prosté vysvětlení jeho klávesnicového klokotání, jež míří patrně k obnovení majetkového censu. Jen aby nestrnul při zjištění, že zaměstnanci těch, co peníze opravdu vydělávají, budou také připraveni o volební právo (jako to fungovalo jistou dobu v Anglii, kde se týkalo nejen komorných, ale i právníků), protože jsou vlastně ve vazalském vztahu.
A k mé argumentaci: odečteme-li vulgaritky, tak milé „levicově zaměřeným jednodušeji uvažujícím občanům“ (bože, to je tak šroubované a stylisticky neobratné, až to bolí) jako jsem já, dostaneme se k daleko rozumnější argumentaci, než jsi tu předvedl ty (a to i třeba z pohledu liberalismu hayekovského ražení), můj milý hexínku. Jen jsem si nemohl odpustit navázat na tvůj výrok „Mejla je možná poněkud drsný ve své argumentaci, otázka je jestli náhodou nemá třeba tak trochu pravdu“ a být ještě drsnější – a o něco pravdivější.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

oc__ | 14. březen 2012 10:45

No tady se to zase sešlo. Takže věcně: Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. pokud se podíváte na jeho stránky http://www.osu.cz/rek/index.php?idc=13387

1. má poměrně málo zahraničních publikací, je otázkou jak je Norderstedt, Eichstätt prestižní nakladatelství. Ale jinak pilnej je, vo tom žádná. O kvalitě by však měla rozhodovat spíš peer-to-peer review.

https://portal.osu.cz/wps/PA_Publika_n_innost_2/servlet/PublicSearch

2. veškeré granty jsou jaksi pouze domácí

3. o fakultě sociálních studií v Ostravě jsem nikdy nic pořádného neslyšel (na rozdíl od sociologie v Brně nebo Praze)

4. "V roce 1992 obhájil habilitační práci o byrokratizaci státní správy ve Francii." - škoda, že nenapsal kde. Spadalo to pod francouzský CEFRES, například? Vyšla její francouzská verze?

5. je hezké, že "Přednáší pravidelně na univerzitě v Lille a nepravidelně na univerzitách v Poitiers, Trentu a Barceloně.", ale pokud zadáte do googlu > university lille "jan keller" < vypadnou vám jen české stránky - to je trochu divné, pokud tam má pravidelný kurs, měl by být nalezitelný i na stránkách university ...

===========
Stran kádrování mé osoby: dělám v mezinárodní společnosti, vývoj SIM karet mj. pro Orange France. Jo a mám se dobře.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

John Tuld | 22. březen 2012 15:08

A co konkrétně za kvalifikovanou práci tam děláte?

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Ekonom | 24. březen 2012 18:38

Pokud jste zvyklí pohybovat se ve světě čísel a faktů, tak musí být každému jasné, jak krutě jsou osudem někteří lidé postihnutí:

>>RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.
John Tuld | 22. březen 2012 15:08<<

Jak ubohá musí být mysl člověka, který toto napíše... Té nenávisti v srdci...

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

PRK | 24. březen 2012 21:17

Ohledně státních zaměstnanců vs. v soukromém sektoru. Mnozí státní zaměstnanci vytváří srovnatelnou přidanou hodnotu, jako zaměstnanci v soukromém sektoru. Takto zjednodušeně nelze hodnotu odvedené práce hodnotit.

Jinak ano, je tu samozřejmě opravdu málo soukromého sektoru, a to zejména vyspělého průmyslu, snad kromě ČEZu tu není skoro nic, a hitech už vůbec ne. To ovšem nelze vyčítat např. vysokým školám a jejich profesorům. Tím spíše, že myslím, že např. Keller by s výše uvedeným tvrzením souhlasil.

Za zkázu starého průmyslu z totáče může bohužel divoká privatizace a prodání velkých firem, jako třeba Škodovky, díky čemuž byl vlastní vývoj byl zrušen už v devadesátých letech; a nikdy se tudíž nerozjel náš vlastní hitech.

Jsme ve velkým průšvihu, a nikoliv jen proto, že tu máme nynější reformy, které kritizuje Keller. Jsme v průšvihu, protože tu nevyváříme dostatečnou přidanou hodnotu. Jsme v dalším průšvihu, protože naše vysoké školství vytváří jedince s kvalifikacemi, které neexistující průmysl, ani občanské složky společnosti, atd. nemohou pojmout ani využít. A kreativním řešením před potopením Titaniku budiž kurníky se slepicemi na balkóně namísto prosperujícího zemědělství a zametání pro nezaměstnané.

Jsme ve velkým průšvihu. Kdo umí něco vytvářet, ať to dělá.

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Kolemjdoucí | 13. prosinec 2012 10:17

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

oc__ | 14. březen 2012 10:45

"Stran kádrování mé osoby:...."

Na to, že k obsáhlejšímu rozhovoru nedá ani slůvkem argumentů a jen útočně sám kádruje autora, se toho kádrování nějak moc bojí:))

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

milan | 26. duben 2013 15:50

mejlo jsi tupá čubka!

RE: Starý bolševik Keller, který celý život žije ze státních peněz, opět blábolí nesmysly.

Doležal Jan Ing. | 23. únor 2014 12:31

Centrum evropských programátorů, analytiků, integrátorů o.p.s. Brno přichází s novou koncepcí řízení EU v Bruselu tzv. celoevropskými projekty tj. 1 projekt a jeho jednoduchá a velmi přesná implementace ve všech 28 státech EU včetně velmi přesné jednoduché právní normy. Jedině tak je možné vyrovnat rozdíly mezi severem a jihem a západem a východem EU, kdy rozdíly se prohlubují než aby zanikaly a co nejdůležitější - podstatně snížit nefunkční administrativu EU. Je to obrovská příležitost pro celou ČR jako metodického koordinátora a systémového inženýrství v ČR, které má jednoznačně světovou úroveň v mnoha oborech. Je to i výzva pro prof. Jana Kellera propagovat v Bruselu tento přístup.