ISSN 1803-6635

hledat

přihlášení

Cyklus film a hudba: Akcept V rámci pravidelného cyklu Film a hudba uvede Městská knihovna v Praze dokumentární film Akcept o soudobé vážné hudbě. Po filmu budete mít možnost diskutovat s režisérem Janem Hubáčkem při besedě, kterou bude moderovat Vít Zapletal. Ve středu 22. března od 19.00 v Malém sále Městské knihovny v Praze.    další tipy
úvod > archiv > 2013 >  č. 5 > Probuzení politického věd...

Probuzení politického vědomí

Jan Bělíček

K protestům proti snižování dotací na otevřené granty

V posledních týdnech sledujeme snahu zástupců živého umění vzdorovat ministerstvu kultury, jež zamýšlí snížit už tak mizivé dotace jednotlivým oborům. Vzniklá platforma ovšem vede nátlak na vládu jen ve jménu budoucnosti živé kultury. Politický kontext škrtů, týkající se celé společnosti, se téměř nezmiňuje.

Poté, co na konci ledna ministerstvo kultury seznámilo grantové komise jednotlivých oborů se svým záměrem radikálně snížit dotace na živou kulturu, byli jsme svědky dynamického pohybu na kulturní scéně. Tato situace by paradoxně mohla kulturní obci pomoci z apolitické pozice, odkud z velké části není schopná nahlížet dění ve společnosti odehrávající se mimo záběr mainstreamových médií. Rekordní snížení objemu peněz proudících ze státní kasy do takzvaných otevřených grantových soutěží a přerozdělovaných komisemi odborníků mezi nezávislé subjekty na základě jimi proponovaných celoročních projektů zapříčinilo, že se takřka všechny zainteresované subjekty i grantové komise spojily v jednotnou platformu Zachraňte kulturu 2013.

Disparátní, co do politických i estetických východisek roztříštěná kulturní obec se shodla, že podobné konání ministerstva nehodlá nadále tolerovat. Úzkostlivě se ovšem snažila především nevyjadřovat žádné politické požadavky, a tím pádem se také protest v očích veřejnosti musel nutně zjednodušit na pouhé „somrování“ o finanční obnos, který subjektům umožní vykonávat vlastní aktivity a kulturním představitelům zase luxus i nadále se nezaobírat politikou. Jediným skutečným výsledkem, který za sebou protesty zanechaly, je tak mlhavý příslib, že se suma požadovaných prostředků navýší na loňskou, už tehdy kritickou hranici aspoň částečného přežívání.

 

Živá kultura mimo zorné pole

I v nejhojnějších letech 2007 a 2008 šlo na živou kulturu méně než šest procent z celkového rozpočtu ministerstva. Z toho je patrné, jaké priority si ministerstvo nastavilo: soustředí se především na konzervování historických kulturních hodnot a zapomíná na fakt, že i tyto hodnoty byly v době svého vzniku součástí „živé kultury“. Historické památky, artefakty a písemné doklady jistě upevňují národní identitu a vytvářejí podloží, z nějž vyvěrá naše současná existence. Živá kultura ovšem vytváří nástroje a prostředky, jimiž jsme schopni současnost reflektovat, a jazyk, jehož pomocí je vůbec možné jakýkoliv prožitek současnosti kriticky artikulovat.

Životní a sociální podmínky umělců vytvářejících živou kulturu jsou ovšem zcela mimo zorné pole establishmentu. Důsledkem je nejen velká míra prekarizace kulturních pracovníků, ale také provinčnost uměleckých aktivit českého původu, které jen zcela výjimečně přesáhnou svým významem hranice země. Tvorba našich umělců vzniká především díky vnitřnímu zápalu a dobrovolné práci, které suplují nedostatečnou podporu živého umění ze strany státu. Každý domácí kutil občas vymyslí něco pozoruhodného, opravdu přelomových vynálezů a nadčasových děl však může dosáhnout pouze člověk zcela oddaný své profesi.

Jistě, Franz Kafka byl spisovatelskému řemeslu také zcela oddán a svá literární díla psal po nocích, jakmile mu skončila pracovní doba v Dělnické úrazové pojišťovně. Je však tento sebedestruktivní tvůrčí imperativ nutnou podmínkou autentické tvorby? Pokud stát deklaruje umělecká odvětví, která se ucházejí o prostředky na živé umění, jako profesionální, je třeba vyžadovat také podmínky umožňující profesionální práci. Ty ovšem takovými mohou být jen stěží, pokud současná vláda bude i nadále pokračovat v politice, pro niž je naopak příznačné udržování všech společenských skupin s emancipačním potenciálem v ekonomicky nevýhodném postavení, aby tak nemohly ohrožovat status quo.

 

Ekonomizace umění

Heslo „Stop ekonomické cenzuře“, které iniciativa Zachraňte kulturu 2013 zvolila za podtitul petice, upozorňuje na problém mnohem hlubší, než je výše dotací. Situace kolem letošního kolapsu státního financování živé kultury totiž není ojedinělým excesem a nestojí za ním pouze nekompetentní a nedostatečně odborně kvalifikovaná ministryně Alena Hanáková – spíše se jedná o vládní strategii, kterou můžeme dokonce vyčíst z volebního programu TOP 09 i ODS. Jde o celý světonázor, jemuž podléhá nejen současná pravice, ale v některých ohledech i levice. Tento pohled na věc ekonomizuje veškeré oblasti lidských aktivit, posuzuje je totiž jen na základě jejich ekonomických dopadů. Pokud kulturu (stejně jako například vzdělání či péči) pojímáme takovým způsobem, nutně nám musí připadat „zbytná“. Úzkostná snaha ji v této perspektivě učinit legitimní slovníkem investic, hospodářského růstu či oháněním se počtem nově vzniklých pracovních míst je absurdní. Chtít novou koncepci kulturní politiky, zohledňující význam živé kultury jako prostředku kultivace a sebereflexe společnosti, totiž znamená chtít takovou politickou reprezentaci, která si bude kritické a sebereflexivní funkce umění vědoma a bude je chtít právě z tohoto důvodu podporovat.

Termín „ekonomická cenzura“ tak nepřímo poukazuje na jednu z hlavních funkcí umění: vytváření prostoru pro sebereflexi společnosti a poukazování na takové fenomény, které jsou v každodenním společenském dění jen obtížně zaznamenatelné. Emancipační potenciál umělecké tvorby je něčím, co neustále podkopává panující systém a napomáhá k vynalézání nových alternativ. Umělecká díla v sobě často nesou významný společenskokritický apel, mířící proti samotným základům mocenského uspořádání, jehož představitelé pochopitelně na podobných aktivitách nemohou mít zájem. Jistota, se kterou se mnoho kulturních pracovníků odvolává na svobodu uměleckého projevu a bedlivě střeženou autonomii uměleckého prostoru, prostě není ničím samozřejmým.

Umění jako instituce svého druhu je sice významně spojeno s pojetím moderních západoevropských států, nicméně je institucionalizovanou prodlouženou rukou občanské společnosti, kterou se současná vládní reprezentace pokouší systematicky likvidovat. Za minulého režimu byla politickým nástrojem, kterým se vládnoucí ideologie zbavovala nepohodlných umělců, cenzura ideologická, dnes ji částečně nahradila cenzura ekonomická. Představitelé moci postupně z rozhodování o budoucím směřování země i dialogu ohledně řešení dílčích problémů vylučují ty, kteří nejsou ekonomicky produktivní a v důsledku toho nedisponují dostatečným kapitálem.

 

Solidarita ponížených?

To, co v současnosti se zděšením pozorovali představitelé kulturní obce, je tedy jedním z mnoha projevů vládní politiky, která cíleně útočí na veřejný prostor, občanskou společnost, ba dokonce i na národnostní etnika, a postupně vytváří novodobou oligarchii, která bude rozhodovat o údělu drtivé většiny občanů. Pokud ovšem představitelé kulturní obce o jiné projevy této politiky nejeví zájem a nevyjadřují svou účast, nemohou očekávat solidaritu jiných „ponížených“. Ostatně na demonstraci na Maltézském náměstí v Praze 14. února kromě všudypřítomných novinářů nedorazil téměř nikdo, koho by se situace bezprostředně nedotýkala. Očekávat cokoliv od současné vlády, plédovat u předsedy druhé největší koaliční strany Karla Schwarzenberga o zastání a předpokládat, že za rok bude vše jinak, je jednak naivní a navíc taková očekávání nemají vůbec žádnou oporu v praxi současných vládních stran.

diskuse

jde to

Z Bažin | 28. únor 2013 07:07

Jožine, jde to. nezaměstnaný Rom, který žije v ghettu asi nebude číst A2 nebo Atelier, to je fakt. ale to neznamená, že časopisy tato témata neotvírají a že současné umění problémy sociální nerovnosti naprosto ignoruje.

RE: jde to

Jožin | 28. únor 2013 14:37

Otevírají témata, neotevírají... To je přece naprosto jedno. Faktem zůstává, že poptávka po takovém čtivu je naprosto minimální a nikdy vyšší nebude. Více peněz nebo méně na tom nic nezmění. Kdyby časopis A2 dostal od státu 20 milionů ročně, o kolik myslíte, že víc lidí bude zajímat? ANI O JEDNOHO.

Vaše témata zajímají jen velmi úzce vymezenou skupinku samozvané kulturní "elity" a to co vy chcete je přesně tohle - plaťte nám NAŠI zábavu... O nic jiného nejde.

RE: jde to

Jiří | 03. březen 2013 07:17

Co je to za nesmysl? Kulturní hodnota uměleckého díla (potažmo časopisu) přece nesouvisí s tím, kolik ho čte lidí. Kulturní hodnotu prověřuje čas a je jasné, že část současného umění se ukáže jako nevýznamná, ale tak tomu bylo vždycky a nemůže to být důvodem k tomu nadávat na umění a dusit živou kulturu. Jsem hrdý, že patřím k národu takových osobností jako Havlíček Borovský, Janáček nebo třeba Menzel aj. Těmhle lidem bylo třeba za jejich tvorbu platit, jinak by se jí nemohli věnovat profesionálně. Jsem elitář, když potřebuju kulturu k tomu, abych byl hrdý na svůj národ? Pokud ano, a kultura je tedy nějaká moje kratochvíle, na co mám být hrdý? Já si ještě k tomu myslím, že vzdělaní lidé by se měli aktivně podílet na politice. Našim populistům se ale povedlo v lidech vypěstovat odpor vůči humanitnímu vzdělání i poctivé žurnalistice, lidé nečtou, nedovedou své názory argumentovat a papouškují názory toho, kdo má zrovna víc proříznutou hubu. Sdělovat někomu, že je "takzvaný umělec" nebo že se zabývá "uměním" bez jakékoliv argumentace je návrat k rétorice Rudého Práva, kterou považuju za sprostou a stupidní. A chtěl bych dodat, že lidé, kteří takto diskutují (mohl bych napsat "diskutují") jsou pro mě sprosťáci bez ohledu na počet (či absenci) akademických titulů. Znovu dodám, to co už bylo v článku: to jestli je jedná o umění nebo "umění" prověří čas a poučená diskuze. Lidé, kteří tuto diskuzi odmítají si neváží vlastního národa, jazyka a všeho o co se během národního obrození tak zuřivě bojovalo.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 10:02

Ale pane, já přeci nemám vůbec nic proti kultuře, proti umění, proti tomu, aby existovaly časopisy o těchto tématech. Já jen říkám, že se do toho nemá cpát stát. Levičákům se podařilo prosadit, že je přijímána představa, že když se sníží dotace umění a kultury ze strany státu, tak všichni umělci umřou hladem a lidi bude zajímat už jen fotbal a tv nova. Ale to je přece naprostý nesmysl.

"Havlíček Borovský, Janáček nebo třeba Menzel" - a teď mi řekněte, jestli HB nebo Janáčka platil STÁT?) Rád se poučím, třeba se mýlím... O Menzelovi nemluvím, to je tragéd:)

Shakespeara platil STÁT? Beethovena/Bacha/Mozarta/Händela/Schuberta/dosaďte si platil STÁT? Kubricka platil STÁT? Da Vinciho/Michalengela/Brueghela/van Gogha/dosaďte si platil STÁT? Tolstého platil STÁT? O Kafkovi se píše přímo v samotném článku...

Jistě, najdete jistě i příklady vynikajících umělců, které stát platil. Ale rozhodně se nejedná v žádném případě o nutnou podmínku vzniku vynikajícího uměleckého díla.

RE: jde to

Jiří Bernkopf | 03. březen 2013 18:22

Všechny režiséry české nové vlny platil stát, jistě nejen já si myslím, že je to vrchol nejen české kinematografie. Nikomu nevnucuji Menzela, snad by se mezi nimi našel i nějaký režisér, kterým neopovrhujete. Kdyby ne, popíšu financování některých osobností, které jste uvedl. (Vyznám se spíš v hudbě:) Život Beethovena i Mozarta je tragicky poznamenaný snahou o možnost svobodně tvořit a nemuset lézt celý život šlechticům do zadku, jak to dělal - při vší úctě - Joseph Haydn. Mozart umřel, milý pane, jako totální žebrák, pohřbený v hromadném hrobě mezi jinými chudáky. Beethoven se živil naprosto šíleně, nespal, učil od 5-ti hodin ráno, bojoval o autorská práva s vydavateli o každý drobný a bez mecenášů by nepřežil. Rozhodně se nedá říct, že by se mohl soustředit na tvorbu. Zemřel psychicky zdeptán. Bach byl hluboce věřící člověk a celý život tvořil navzdory všem. Živila ho církev, které jeho umění vůbec nedoceňovala, kritizovala ho za každou tvůrčí inovaci a brzdila ho, jak mohla. Takhle bych mohl pokračovat dál. Jistě, jsou i čestné výjimky, jako třeba anglický hudební podnikatel Handel, ale těch bylo minimum a většina z nich skládala tendenční tvorbu, aby se zalíbili. Ano, v 18. a 19. století umělce opravdu neživil stát a díky tomu se prosadili jen umělci s nadlidskou vůlí za cenu obrovského fyzického i duševního strádání. Myslím si, že tyto osobnosti by vytvořily nadčasová díla i kdyby jejich život nebyl tak tragický a hnusný. Jsem dokonce přesvědčen, že by jich vytvořily mnohem víc. Vy jim tenhle osud přejete? A ještě něco jiného: občas napíšu nějakou literární kritiku. Mohl bych to dělat i zadarmo, ale peníze mě rozhodně motivují, protože je se hodí každá koruna. Za recenzi o 2-3 stranách dostanu asi 500 kč. Strávím s ní celé odpoledne (když chci, aby byla co k čemu), čas věnovaný pečlivému pročítání knihy (je slušné ji přečíst aspoň dvakrát) nepočítám. Bez kvalitní kritiky nemáte kvalitní literaturu. Literární kritiky nečte tolik lidí, abych za to to pitomé pětikilo dostal. Když mi ho seberou, budu prostě psát míň, protože se budu muset víc ohánět a budu mít (ještě) větší pocit, že na mojí práci (potažmo práci našich spisovaletů) můj národ zvysoka kašle.

RE: jde to

Jiří Bernkopf | 03. březen 2013 18:50

Nedá mi to a budu pokračovat. Dobrý příklad je také Lev N. Tolstoj - to byl šlechtic, žil z práce svých nevolníků ke kterým měl dost zvláštní (řečeno s Masarykem trochu pokrytecký) vztah, svoje jmění víceméně promrhal, čímž trpěla hlavně jeho rodina. Umělci v 18. a 19. stol. byli většinou buď šlechtici, kteří žili z práce jiných (v Rusku se ještě vyskytuje varianta voják v důchodu od věku 20 let - Rimskij Korsakov, taky ohromně sociální věc), nebo najímaní umělci, kteří byli na rozmarech těchto šlechticů závislí nebo relativně svobodní umělci, které financovali mecenáši. Pokud nemá umělce platit stát, tak předpokládám, že máte nějakou variantu, jak se tito lidé mají živit. Mecenášství i šlechtictví nám v poslední době nějak upadá, takže s tím bych moc nepočítal. Pokud razíte krédo "co nás nezabije to nás posílí", měl byste ho uplatnit především na sobě: chtít po kvalitních umělcích, aby žili jako Franz Kafka je mírně řečeno nehumánní. A to i za situace, že se s nimi přihřejou polívku umělci, kteří si podporu až tak nezaslouží.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 18:53

Díky za odpoveď, alespoň někdo reaguje...

Zrovna o té vážné hudbě jste mi neřekl nic nového, v této oblasti se nepovažuji zrovna za úplně neznalého. A k tomu dodávám - kde máte jistotu, že kdyby řekněme za života Mozarta existovaly státní dotace, že by je zrovna on dostal? Že by to nedopadlo tak, že by je dostala armáda průměrných až podpruměrných skladatelů a Mozart by "ostrouhal"? Že by naopak ty dotace, které by on nedostal, znamenaly jeho obrovskou konkurenční nevýhodu oproti těm co by je dostali a Mozart by pak, protože by nedostal ani peníze od těch, kterým "lezl do zadku" (ti by si řekli: jsou dotace, tak proč já bych měl ještě někoho platit) nenapsal už vůbec nic?

Ono se to bere tak, že stát je dobrotivý a spravedlivý, ale tak tomu přece vůbec není. O rozdělování peněz rozhodují zákulisní záležitosti, protekce, úplatky, známosti. Opravdu nemám pocit, že snížením či zrušením dotací by svět přišel byť o jednoho jediného opravdu kvalitního umělce.

Nic z toho co říkátě mě bohužel ani trochu nepřesvědčilo, že je správné aby STÁT dotoval umění a kulturu, opravdu ne.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 19:26

"...umělci, kteří byli na rozmarech těchto šlechticů závislí nebo relativně svobodní umělci, které financovali mecenáši. Pokud nemá umělce platit stát, tak předpokládám, že máte nějakou variantu, jak se tito lidé mají živit. "

Myslim, ze jste si odpovedel sam - sponzori, mecenasi, vlastni prace.

Kdyz rikate, ze mecenastsvi upada, neni to nahodou tim, ze ti, kdo by v soucasne dobe mohli byt mecenasi jimi nejsou proto, ze jim stat vetsinu penez co vydelaji sebere?

Nedavno tady byl clanek shrnujici jakou hudbu poslouchali redaktori A2 v minulem roce (snad se nepletu). Reknete mi - kdo ze vsech tech umelcu, kteri v clanku byli uvedeni je placeny za tuto svoji tvorbu statem? Moc jich zrejme nebude. A presto tato dila vznikla.. Cim to?

Sapat se po cizich penezich v dobe, kdy existuje internet a je mozne publikovat s mizivymi naklady, pripadne je mozne penize na umelecke projekty ziskavat prostrednictvim projektu jako kickstarter je podle me nehorazne.

Jaka skoda by nastala, kdyby A2 vychazela jen elektronicky? A o kolik by to bylo levnejsi? Ale ono je jednodussi si ty penize vyrvat...

RE: jde to

Jiří Bernkopf | 03. březen 2013 20:37

Vaše umanutost v kombinaci s mizerným přehledem o kulturním provozu je za hranicí demagogie. Učiním ještě poslední pokus konfrontovat Vaše fantazie s fakty. Všichni mecenáši v minulých stoletích byli šlechtici (tj. lidé, kteří nějaký způsobem tyli z práce poddaných). Dovolil bych si Vás informovat, že s výjimkou několika reliktů typu Schwarzenberg (který vskutku moderní umění podporoval) schází na úbytě (chybí jim ti poddaní) a v Česku se šlechtický titul ani neuznává. Ta situace je nesrovnatelná a nikdy se (doufám) nevrátí. Mecenášství v naší individualizované, ateistické a poslední dobou čím dál sobečtější společnosti nefunguje prostě proto, že potencionální mecenáši sdílí vaše bohulibé názory, že umělci se mají a musí uživit sami. Na rozdíl od oněch šlechticů totiž chybí naší současné nejbohatší vrstvě ono humanitní vzdělání, proto je jim stav české kultury většinou putna. Co se týče současných českých umělců, tak některé z nich stát platí, bohužel většinou ne ten náš. Kromě toho využívají zahraniční nadace typu Heinricha Bolla, Roberta Bosche a DAAD, poinformujte se sám. Je to ostuda. Kde mám škemrat o peníze já za svoje kritiky, jste mi taky nevysvětlil a upřímně o těch pár šupů nikoho prosit nebudu, je to pod mojí důstojnost. Myslím totiž, že bych na ně měl mít nárok. Co se týče české současné hudby, tak ta je v tak katastrofálním stavu, že vaši poznámku nemůžu brát vážně.

RE: jde to

Jiří Bernkopf | 03. březen 2013 20:47

Ad elektronické předplatné A2: informaci o cenových rozdílech najdete v sekci předplatné, rozdíl je markantní, proto ho preferuji. Přesto bych byl rád kdybych si po pracovním dnu, kdy polovinu času zírám do monitoru nebo opravuju písemky mohl dopřát luxus číst tištěné médium a nekazit si oči u monitoru nebo kindlu. Podle Vás si to nezasloužím. Nebo mě někdo zasponzoruje?

RE: jde to

Jiří Bernkopf | 03. březen 2013 20:53

Ještě na jesnu věc jsem chtěl reagovat: vycházíte z toho, že systém rozdělování dotací je svinstvo. Já mám víru, že je reálně dělat to poctivě, stejně jako mám víru, že demokratická společnost, volící politiky s konzistentním názorem a ne demagogy, je možná. To, že to v praxi tak ne vždycky bývá není nutně chyba systému, spíš se kloním k tomu, že to souvisí s nízkou kulturní úrovní národa. Tento začarovaný kruh má za následek postupnou barbarizaci společnosti jak jsme tomu svědky v současnosti v Rusku a na Ukrajině. Rád bych se vydal jiným směrem.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 23:15

Kde mám škemrat o peníze já za svoje kritiky, jste mi taky nevysvětlil a upřímně o těch pár šupů nikoho prosit nebudu, je to pod mojí důstojnost. Myslím totiž, že bych na ně měl mít nárok.


To mluvi za vse. Ja neco delam, neco me zajima, neco me bavi... TAK BY MI ZA TO MEL NEKDO ZAPLATIT.

Pane, ja taky delam spoustu veci, ktere si myslim, ze jsou zasluzne a jsou pro dobre mnohem vice lidi nez jen me... Ale delam je ZA SVE. Nemyslim si, ze mam na cokoli narok. Snad jen na to, abych mel svobodu. Ale to se tady nepestuje...

Uvedomte si, ze stat neni zadna anonymni bytost. "Stat" tvorim ja, tvori ho "socialne vylouceny" v Ostrave, tvori ho miliony jednotlivcu.

Opravdu byste byl schopen rict komukoli primo do oci "Ja mam KONKRETNE OD TEBE narok na tolik a tolik mesicne za to, ze pisu kritiku, ktera te vubec nezajima". Nemyslim si to... Ten "narok" citite jen proto, ze mate pocit, ze bohatstvi v teto zemi vznika jen tak ze vzduchu, a ze stat penize nejakym zpusobem generuje.. Ne, negeneruje, on je nejdriv muzi vzit pracujicim a podnikajicim lidem.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 23:19

Mecenášství v naší individualizované, ateistické a poslední dobou čím dál sobečtější společnosti nefunguje prostě proto, že potencionální mecenáši sdílí vaše bohulibé názory, že umělci se mají a musí uživit sami. Na rozdíl od oněch šlechticů totiž chybí naší současné nejbohatší vrstvě ono humanitní vzdělání, proto je jim stav české kultury většinou putna.

Klasika, my jsme ti vzdelani a vime co je spravne, ti, kteri nas neoceni, jsou sobecti a nevzdelani.

Ono to ale neni tak uplne pravda. Staci se trochu podivat. Nahodny vyber:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/98635-kellner-i-bakala-otviraji-galerie/

http://www.artbanking.cz/cz/unicredit-bank/unicredit-mecenas-umeni.html

http://vytvarna.smetanovalitomysl.cz/ohlasy-v-tisku-svl/advokati-jako-sponzori-mecenasi-a-art-investori/

http://cfoworld.cz/ostatni/mecenasi-kultury-u-nas-jiste-existuji-ale-zatim-zda-se-nemaji-penize-320

Tech odkazu jsou stovky...


Mecenasi proste existuji... Jenze to co podporuji se zase nepochybne nebude libit "kulturnim elitam", protoze ty vedi co je spravne.

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 23:20

Ad elektronické předplatné A2:

Ja jsem nemel na mysli otazku o kolik je levnejsi elektronicke predplatne pro ctenare. Myslel jsem to, o kolik levnejsi by byl cely provoz A2, kdyby zadne papirove vydani nebylo.

Jinymi slovy, o kolik mene bych musel nedobrovolne ze svych dani na advojku prispivat...

RE: jde to

Jožin | 03. březen 2013 23:21

"Ještě na jesnu věc jsem chtěl reagovat: vycházíte z toho, že systém rozdělování dotací je svinstvo."

Ano, je to svinstvo. Protoze proto, aby zvyhodnilo jedny, musi nejdriv druhym sebrat.

RE: jde to

Jiri Bernkopf | 04. březen 2013 08:03

Větu "my jsme ti vzdelani a vime co je spravne" jste řekl vy a nijak nevyplývá z mého textu. Zkuste si ho pozorně přečíst. To, proč není dobré, abych kritiky psal "za své" (nikde jsem nepsal, že to bez odměny přestanu dělat), jsem taky vysvětlil řekl bych dost obšírně. Vaše odpovědi svědčí o absenci snahy pochopit druhého a provokují záměrně překroucenými tvrzeními. Říká se tomu trolling a diskuze s trollem se točí v kruhu - odpovědí na vaše výkřiky jsou mé předchozí reakce, opakovat se nebudu. Až zase příště budete plakat nad tím, že se s Vámi nikdo nebaví, zkuste jednou hledat chybu v sobě, chybí Vám totiž elementární slušnost. Mimochodem to nemá se vzděláním co dělat. Hulvátů jsou (některé) humanitní katedry plné.

RE: jde to

Jožin | 04. březen 2013 12:04

To nemelo byt nic proti Vam, ale proti celkovemu pristupu, ktery tady tak nejak na advojce bohuzel citim...

Vasich nazoru si vazim, cenim, ze jste si dal tu praci mi odpovidat, pricemz Vase odpovedi pro me osobne maji hlavu a patu a jsou zajimavym vhledem do situace z jine strany, aniz by zaroven sklouzavaly do nejake silene komunisticke agitky (zdravim Mirka:). Mrzi me, ze jste si to vzal osobne, rozhodne to tak nebylo mineno.

RE: jde to

Jan | 07. březen 2013 17:39

"Kde mám škemrat o peníze já za svoje kritiky, jste mi taky nevysvětlil a upřímně o těch pár šupů nikoho prosit nebudu, je to pod mojí důstojnost. Myslím totiž, že bych na ně měl mít nárok."

Milý pane Bernkopfe, toto je přesně příklad morální nehoráznosti, která mi velmi vadí. Ono přesvědčení, že já mám svaté právo na peníze, které byli konkrétním lidem (čistým plátcům berní) vytaženy z kapsy.

Nikoli, na přerozdělované peníze (které nejprve stát musí konkrétním lidem sebrat! - viz již jožin) nárok skutečně nemáte. Morální nárok na ně mají pouze ti, kteří se o sebe nemohou postarat sami - tj. lidé postižení, mrzáci, nevyléčitelnětelně nemocní, sirotci atd.

Ad dotace: je velmi zajímavé pozorovat, jak např. dotované časopisy hospodaří s přerozdělenými penězi. Většinou v takových časopisech publikují především kamarádi redaktorů a ideově spříznění tvůrci.

Totéž platí třeba pro provázání členů grantových komisí a příjemců grantů v celé kulturní sféře.

Spisovatel, výtvarný umělec etc., který nemá ty správné kamarády u zdroje přerozdělených peněz, má často s publikováním (recenzemi na svá díla, vystavováním etc.) smůlu, resp. má pozici daleko těžší.

Je komické (resp. nehorázné), jak levičáci státu vytýkají, že je v područí mafií, ale přitom v kulturní sféře vidíme naprosto totéž, jenom v light provedení. Je z nemalé části v područí mafií kamarádšoftů.

RE: jde to

Jožin | 10. březen 2013 13:18

Mimochodem pane Jiří, pokud jde o KHB, narazil jsem na velmi zajímavé myšlenky, třeba se mi dnes podaří obohatit váš kulturní rozhled...

KHB:

"Každého člověka jmění se musí hájiti a kdo se cizího jmení dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus!"

http://www.mises.cz/clanky/komunismus-13.aspx


Odkud pochází tento blahobyt všeobecný, toto zázračné vzrůstání národu tohoto? - Z ničeho jiného než ze všeobecné svobody, z pravé zákonitosti. Každý tam pracuje pro sebe, nikdo jiný nedělí se s ním o výtěžek jeho přičinění, každý si vyhledává neobmezeně živnosti, k jakým schopnost a chuť v sobě cítí, žádný zákon, žádné úřady jej v tom neobmezují, každá schopnost, každá přičinlivost jest tam vážena a nikdo se za práci nestydí. Odtud přichází štěstí, vzrůstání a blahobyt Severo-amerického Soustátí.

http://www.mises.cz/clanky/svobodna-vyroba-svobodny-obchod-11.aspx


Možná už na KHB nebudete tak hrdý jako dosud, vždyť to bylo neoliberální hovado:)

ach jo

Jožin | 27. únor 2013 11:27

Ach jo, to jsou zase plačky...

Uvědomujete si, že vaše časopisy, vaše "umění" nezajímá NIKOHO JINÉHO než právě VÁS? Je to možná smutný fakt, neříkám to jako nějaký hodnotový soud o tom co je dobré nebo špatné umění, takže v tomto se na mě prosím nespouštějte.

Poukazuji na to, že jste trochu v rozporu. Na jedné straně na těchto stránkách neustále bojujete za práva "sociálně vyloučených", "sociálně znevýhodněných" atd. Na druhou stranu pěstujete naprosto snobskou a elitářskou představu, že bez vašich časopisů a umění společnost pojde... OPRAVDU si myslíte, že ty vaše sociálně vyloučené zajímá časopis Ateliér? NE! A nikdy nebude... Tak si to trochu srovnejte.

Buď bojujete za chudé, ok, beru, nebo jste snobská rádoby intelektuální elita, to už beru méně.. Ale nemůžete být obojí. Tedy pokud chcete být konzistentní...

RE: ach jo

Jarin | 02. březen 2013 17:19

Ještě vtipnější ovšem je, že tito intelektuálové se sice ohánějí ochranou "sociálně slabých" a ve jménu této ochrany chtějí od státu více peněz na zábav pro sebe a své kamarády, ale přitom právě tyto masy chudých tvoří jeden z nejčastějších terčů intošů. Intoši se jim neustále vysmívají, jak to jsou hloupé masy bez náležitě vytříbeného vkusu, které nečtou ta správná literární díla, nedívají se na ty správné filmy, nečtou ty správné časopisy atd. atd. Neustále se jim posmívají, že chudí lidé chtějí řešit jenom existeční problémy a nezajímají se o kritické umění apod. No nepřijde vám to absurdní? Tohle osobně považuju za drzost.

Ostatně stačí si zjistit, co si chudí lidé o intoších myslí. Intoši jsou prostě elitáři a pokrtyci, kteří si chudého člověka berou jen jako štít pro své vlastní zájmy. Kdo napíše kriticky o tomto? Intoši asi ne, neboť si nebou srát do vlastního hnízda.

RE: ach jo

Jarin | 02. březen 2013 17:36

Intoše totiž problémy sociálně vyloučených paradoxně vůbec nezajímají. Intoši žijí v představě, že sociálně slabé by mělo zajímat to, co intoše. Intoši prostě prezentují zájmy úzké skupiny lidí jako zájmy celé společnosti a ještě se to snaží prezentovat tak, že tyto minoritní zájmy jsou vlástně nástrojem osvobození chudých. Přitom jde jen o vytvoření intelektuální elity, která by ráda diktovala svůj vkus širokým masám a vnutila jim, že je musí vydržovat za peníze, které by jinak dali za jogurt nebo ovoce pro děti. Ale to je mrzké, radši místoho dětem koupit A2.

RE: ach jo

Jožin | 02. březen 2013 20:18

Vážený pane, nemám co bych dodal:)

Škoda, že se ke tomu co píšu já nebo Vy nikdo ze zdejších intelektuálů a umělců a vůbec nadlidí nevyjádří...

RE: ach jo

Mirek | 05. březen 2013 20:24

Vážený Jožine. Co říci na Váš názor? S řadou argumentů, které uvádíte proti současné státní podpoře (například kultury) souhlasím. Mám za to, že když je kapitalistický stát v područí kapitálových kmotrů, různých lobbistů a mafií, včetně stranických mafií, pak skutečně dochází k jevům, které oprávněně kritizujete. A místo širšího přínosu se řada takových podpor zvrhává v soukromý korupční kšeft nejrůznějších nenažraných individuí, což je však pro kapitalismus a kapitalistický stát (ZEJMÉNA V JEHO ČESKÉ GRÁZLOVSKÉ FORMĚ) zcela typické.
Řekl bych, že jako se Evropská unie dívá kriticky na parlamentní demokracii (nevychvaluje ji do nebes jako naše žurnalistické prostitutky), ale říká, že ze všeho známého státního zřízení se parlamentní demokracie jeví jako relativně nejlepší zřízení, tak pak je to podle mě stejné i se státní podporou kultury, vědy atd. Státní podpora se ze všech známých podpor jeví jako relativně nejlepší a nejhumánnější.
Podle mého názoru musí být stát k optimální podpoře kulturních, vědeckých, školských a jiných aktivit zbaven korupčně mafiánského hnoje a kapitalistické kořistnické podstaty. Více přímé demokracie, efektivní kontroly státu voliči, odvolatelnosti zhovadilých a zvlčilých „zástupců lidu“ z parlamentu a dalších volených orgánů, POKUD NEHÁJÍ ZÁJMY VOLIČŮ! Doly a galeje pro zloděje a lupiče a žádné amnestie. Pak to bude určitě se státní podporou lepší.

RE: ach jo

Jožin | 06. březen 2013 18:14

No vidíte, přece jen se v něčem shodneme:)

Dovolím si však velmi silně nesouhlasit s tímto: "A místo širšího přínosu se řada takových podpor zvrhává v soukromý korupční kšeft nejrůznějších nenažraných individuí, což je však pro kapitalismus a kapitalistický stát (ZEJMÉNA V JEHO ČESKÉ GRÁZLOVSKÉ FORMĚ) zcela typické."

Pro "kapitalismus a kapitalistický stát" nic takového typické není... Pro českou formu ano, to samozřejmě:) Ale to proto, že žádným kapitalismem není.. To co máme tady je zvrlý dotační socialismus, který přímo vybízí k rozkrádání. V "kapitalistickém státě" stát zasahuje do co nejméně odvětví a v co nejmenším rozsahu, takže ani není příliš co tímto způsobem rozkrádat.

Stejně tak "musí být stát k optimální podpoře kulturních, vědeckých, školských a jiných aktivit zbaven korupčně mafiánského hnoje a kapitalistické kořistnické podstaty."

Zde nesouhlasím se zahrnutím "kapitalistické kořistnické podstaty" - na kapitalistické podstatě není nic špatného, ba naopak, to ona stojí za obrovským rozkvětem společnosti v posledních cca 200 letech.. .Bohužel právě ten pseudosocialismus co tady od druhé poloviny 20.století v Evropě máme znamená, že je jednodušší se přiživovat na státu (ať už formou pouhého dojení ještě relativně v mezích zákona a slušnosti, nebo vyloženého rozkrádání), než být poctivým podnikatelem - kapitalistou, který přináší inovace, dává lidem práci a výrobky.

RE: ach jo

Mirek | 07. březen 2013 20:57

Vážený Jožine. Nezlobte se na mě, ale společenské poměry, které nutí člověka odvádět svou práci za pouhou cenu své pracovní síly na kapitalistickém trhu jsou poměry od základu zlodějské. A ten, kdo odebírá práci zaměstnance a proplácí za to zaměstnanci pouhou cenu jeho pracovní síly, "přerozděluje" plody práce zaměstnanců ve svůj prospěch, respektive OKRÁDÁ člověka v sociální tísni. A to nehledě na to, že korupční zlodějna je řádově mnohem, mnohem asociálnější a více destabilizuje (rozvrací) poměry na trhu práce.

RE: ach jo

Mirek | 07. březen 2013 21:09

Jinak s Vámi plně souhlasím, že kapitalismus stojí za obrovským rozkvětem společnosti cca v posledních 200 letech (stejně jako před ním to byl feudalismus, před feudalismem otrokářská společnost atd.). Jenže, pokud jste to ještě nezpozoroval, kapitalismus v poslední době stagnuje a ztrácí dech (jako před kapitalismem ztratil dech feudalismus a před feudalismem otrokářská společnost atd.(Vidíte, souhlasím s Vámi ve více věcech, než si myslíte.)
Rozhodně mi však nenamluvíte, že kdyby společnost plně využívala tvůrčí potenciál lidstva (bez armády nezaměstnaných), že by bylo hůře.

RE: ach jo

Jan | 07. březen 2013 23:36

Hospodářský systém, jehož rozpad v přímém přenosu zažíváme, bohužel není kapitalismem, ale socialismem. Kolabuje populistický přerozdělovací socialismus posledních cca 50 let.

My starší shledáváme některé podobné rysy, jako při rozpadu Sovětského svazu před čtvrtstoletím.

Považovat za kapitalismus systém, v kterém je přerozdělováno přes 50 (a leckde v Evropě více) % HDP, může jen člověk žijící ve slonovinové věži, bez kontaktu s reálným životem, který o základních ekonomických zákonitostech nemá ani páru...

RE: ach jo

Jožin | 08. březen 2013 11:19

Mirku, prosím o vysvětlení: "Vážený Jožine. Nezlobte se na mě, ale společenské poměry, které nutí člověka odvádět svou práci za pouhou cenu své pracovní síly na kapitalistickém trhu jsou poměry od základu zlodějské. "

Už nejméně jednou jsme se k tomuto tématu na stránkách a2 dostali... Řekněte mi kdo koho okrádá? Já tomu OPRAVDU nerozumím a OPRAVDU rád bych pochopil o čem hovoříte.

Podnikatel
a) vymyslí podnikatelský záměr, najde "díru na trhu"
b) dokáže sehnat prostředky (obvykle úvěr)
c) investuje např. do strojů, které k výrobě potřebuje
d) zaplatí a uřídí své zaměstnance, kteří výrobek vyrobí
e) investuje do reklamy, marketingu

f1) ---> dokáže daný výrobek prodat se ziskem a vydělá
f2) ---> nedokáže daný výrobek prodat se ziskem a zkrachuje, skončí v dluzích

Zaměstnanec
a) najde si práci
b) chodí do práce
c) na strojích podnikatele, podle pokynů podnikatele vytváří výrobky, které vymyslel podnikatel
d) dostává za to peníze

Všimněte si, že u zaměstnance není žádná varianta "zkrachuje, skončí v dluzích".

Kde je jaká zlodějina? Já opravdu nevím.

Jak by se tedy měla mzda určovat? Fakt to nechápu.. .Prosím o vysvětlení, naslouchám

RE: ach jo

Jožin | 08. březen 2013 11:20

Ad Mirek 2:

Kapitalismu dochází dech především proto, že žádný kapitalismus už neexistuje. Nahradil ho crony capitalism, respektive socialismus. Daně, daně, daně, regulace, regulace, dotace, rozkrádání.

To nemá prosím s kapitalismem společného vůbec nic...

RE: ach jo

Mirek | 08. březen 2013 18:02

Vážený Jožine, kapitalismus už nikdy nebude tím revolučním zřízením, kterým býval, když přebíral úlohu dějinného hýbatele po prohnilém feudalismu, který se na konci své existence také už původnímu feudalismu fakticky nepodobal (byl to prostě pazgřivec a slepenec všeho možného). To je prostě vývoj. Věci, jevy, procesy se v čase mění. Tak, jak je to dnes stejné i s kapitalismem. Dříve revoluční akumulace kapitálu, která dříve znásobovala výrobu a materiální bohatství, se dnes dostala do rukou finančního kapitálu. Jeho společnosti vnucená peněžní pravidla a nenažranost vytvořila obrovské fiktivní (!!!) zisky, které jsou v obrovské míře zcela odtrženy od materiálních toků, a jejich vymáhání (z čeho, když jde o bubliny) dále pouze hrotí dluhovou past a bezvýchodnost z ní. Máte pravdu, je to hnůj, podobný všemu, jen ne počátečnímu kapitalismu. A jiné už to nebude. Obrovské přerozdělování, proti kterému tak brojíte, dnes v prvé řadě provádějí banky a finanční kapitál. To Vám však nevadí. Vám vadí je redaktoři A2. Je to z Vaší strany skutečně věcné nebo pouze osobní?
Nepřejel Vám někdy v minulosti některý z redaktorů A2 nohu trakařem nebo nedala Vám některá redaktorka A2 košem? (Promiňte, toto není fér argument.)
Nevím však, kde jste přišel na to, že by to měl být socialismus. Ten nikdy nebyl. A tzv. reálný socialismus, kterému já říkám nomenklaturní imperialismus, nepřeměnil státní vlastnictví ve společenské a nikdy neodstranil soukromovlastnickou dělbu práce.

RE: ach jo

Jožin | 08. březen 2013 19:59

A odpověď na to, na co jsem se ptal nedostanu?:)


Ano, já s vámi plně souhlasím, že to co je teď je VELICE v nepořádku a nic z toho co píšete v tom posledním příspěvku nijak moc rozporovat nebudu...

Tedy kromě nahrazení soukromého vlastnictví. To by byl vskutku konec JAKÉHOKOLI vývoje, jakékoli civilizace jak ji známe... Těch příkladů jak to dopadá, když se o něco podobného někdo pokusí máme více a víme, že tudy cesta opravdu nevede. To byste zase mohl už uznat vy:)

RE: ach jo

Jožin | 08. březen 2013 20:07

Máte ale krásnou argumentační pozici, to se musí nechat..

Ty pokusy o socialismus/komunismus co tu kdy byly skončily vždy nevyhnutelně naprostým a totálním krachem, a je to zcela logické. Stát je ten nejhorší hospodář, neexistence soukromého vlastnictví znanemá naprosté "stop" pro snahu individuí zlepšovat svou pozici ve společnosti, "stop" pro jakýkoli rozvoj společnosti. To je zjevné 8letému dítěti.

Ale vy máte tu možnost vždy říct "on to vlastně pravý socialismus nebyl, takže se to nepočítá, kdyby to dotáhli ještě dál, byl by ráj na zemi".

Stejné jako politici z EU - při řešení krize jsme totálně selhali ne proto, že jsme stupidové a proto, že cpát do oběhu další a další fiktivní biliony je nesmysl, ale proto, že jsme těch bilionů nacpali málo... Ještě jeden bilionek a už by to bylo lepší!


Stále vás však prosím abyste mi řekl, jak by tedy podle vás mělo probíhat hodnocení zaměstnanců, když ne tržním způsobem.

RE: ach jo

Mirek | 08. březen 2013 21:44

Vážený Jožine, za kapitalismu nemůžete pracovníky hodnotit jinak než podle jejich tržní ceny. To byste skončil s podnikáním hned druhý den. Ne, že by mi Vás bylo až tak líto, ale místo Vás by nastoupil jiný stejný a problém by se nijak nevyřešil. Akorát by se vyměnili aktéři. (A za tu dobu, co spolu diskutujeme, už jsem si na Vás zvykl. Možná byste pak na tyto diskuse neměl čas.)
Původní diskuse ale zněla jinak. Zda přerozdělujete a v podstatě zčásti kradete výsledky práce svých zaměstnanců? Tato otázka není na dva řádky v naší diskusi zde. Již dříve jsem Vás, pokud Vás to skutečně zajímá (a nejde jen o zájem předstíraný) v trochu jiné souvislosti odkazoval na dílo Karla Marxe „KAPITÁL“ a pojmy: Zboží, směnná hodnota, užitná hodnota, morální hodnota, hodnota, cena, přelévání kapitálu, nadpráce, nadhodnota, které si lze přečíst na webové adrese: http://marxists.org/cestina/marx-engels/1867/kapital/index.htm. (viz naše diskuse zde na A2 z října 2012). Kdybyste si to pročetl, dnes by Vám to bylo jasné.
A k Vaší úvaze nad podnikáním (mimo jiné), že:
Zaměstnanec
a) najde si práci
b) chodí do práce
c) na strojích podnikatele, podle pokynů podnikatele vytváří výrobky, které vymyslel podnikatel
d) dostává za to peníze
Stojí za podstatné uvážení to, že bod a) se za kapitalismu pro řadu lidí stává stále hůře dosažitelným, respektive nedosažitelným.

RE: ach jo

Jožin | 09. březen 2013 11:21

Já jsem si to samozřejmě pročetl, ale není mi z toho jasné jak PRAKTICKY bych tedy měl tu mzdu určovat, to je na co se ptám...

RE: ach jo

Jožin | 09. březen 2013 11:27

S nedostatkem práce - on ten problém je právě v tom dnešním pseudosocialismu (nebudu říkat "socialismu", abyste mě nenapadl:). Přes samé regulace, zdanění, zákazy a příkazy je pro podnikatele prostě obrovský risk někoho zaměstnat. Uvolněme zákoník práce a uvidíte, že nezaměstnanost skokově poklesne... Zrušme minimální mzud, nezaměstnanost poklesne.. atd. Jednoduchá ekonomická pravidla.

Totéž platí v ostatních evropských zemích - viz Španělsko, Řecko. Tam někoho zaměstnat je neskutečný risk, skoro ekonomická sebevražda. Daří se vám momentálně, potřebujete rozšířit výrobu? Ok, zaměstnáte lidi navíc. Přestane se dařit a potřebujete výrobu zase omezit? Smůla, nejde to, zaměstnanců se zbavit nemůžete, mzdu jim snížit nemůžete, můžete jim maximálně tak zaplatit x měsíčních platů jako odstupné a tím se ekonomicky totálně oddělat. Tak uděláte co? Raději je předem nezaměstnáte.

RE: ach jo

Mirek | 09. březen 2013 21:35

Jožine, zaregistroval jste vůbec, že nežijete na povrchu zemském sám? Že se chováte jako malý rozmazlený fracek, který chce mít všechny hračky pouze sám pro sebe? Jenom já, já, já, jenom já! Na jedné straně se Vám nechce platit daně, na druhé straně byste měnil zákoník práce způsobem, že by většina zaměstnanců mohla většinu roku namísto jídla chodit spásat trávu do parku a žít bez rodin? Všiml jste si někdy ve filmech o zvířecích tlupách, že i ta nejslabší zvířata tlupy se mohou celkem dobře nažrat? Doufám alespoň, že se stejným způsobem nechováte k manželce a svým dětem? To by mi jich bylo opravdu líto.

RE: ach jo

Mirek | 09. březen 2013 22:21

Když už teda nevíte, jak tu cenu práce určovat, udělejte si třeba průměr mzdy německého, dánského a švédského dělníka (na stejnou práci) i tak budete mít stále dost.

RE: ach jo

Mirek | 09. březen 2013 23:13

Když už jste si to tedy samozřejmě pročetl (to, co jsem Vám k četbě doporučil), tak už je Vám tedy alespoň jasné, že také přerozdělujete a fakticky kradete? Ano? Jenom tedy nevíte, co dělat, aby tomu tak nebylo?
Pokud tomu tak je, pak jde o pokrok a toho si na Vás vážím!
Pak tedy můžete začít cenovým průměrem mzdy (za stejnou práci) zaměstnanců Němce, Švéda, Dána (jak jsem Vám navrhl výše); později k tomu můžete přihodit i něco z průměrné míry zisku německého, dánského, švédského podnikatele (podnikajícího ve stejné branži) atd. atd.

Pokud budete mít vůli, určitě přijdeme i na něco lepšího!!!

RE: ach jo

Jožin | 10. březen 2013 00:43

Mirku, nejste mi schopen odpovedet na jednoduchou otazku... JAK SE MA VYSE PODLE VAS "SPRAVEDLIVE MZDY" URCIT? Opravdu netusim jak jinak, nez trzne. Nic spravedlivejsiho doposud nikdo nevymyslel a evidentne ani vy nemate v rukavu nic pripraveno...


Ty Marxovy blaboly me bohuzel vubec o nicem nepresvedcily, je mi lito. Cetl jsem poctive, verte mi. TO je proc sem chodim, proc se tady rozciluju:) Obcas me nekdo, casto vy, donuti cist neco co bych jindy necetl, donuti premyslet nad necim, co by me nikdy nenapadlo. Ale Marx? Opravdu slabota. Spousta reci, spousta "myslenek", bohuzel nepodlozene ZHOLA NICIM, argumentace zadna. Vyvarene z vody. A jak dopadl marxismus v praxi? To ani nebudeme radeji vytahovat, to by vuci vam bylo skoro nefer.

Ja nikomu nekradu - DAVAM LIDEM PRACI... Co je to za kradez? Kdybych se na to vykaslal, x lidi PRIJDE O PRACI. Co je to za kradez? Ze bych mohl zamestnance platit vic? Mozna ano, mozna ne, ja nevim. Ti dobri maji vic, ti horsi maji min - to mi pripada celkem spravedlive. Co ale vim jiste, kdyby se jim u me nelibilo, pujdou asi jinam, ne?

A prumer nemeckeho + kdovijakeho platu? No to jste se ted dostal na uroven diskuteru serveru novinky.cz, priznam se, ze jsem od vas cekal trochu vic:( Pokud by od zitrka zacli byt cesti zamestnanci placeni stejne jako nemecti, od pozitrka by nemeli praci, protoze by vyrobky jimi vyrobene musely o toto zvyseni byt drazsi. Vysledek - nemely by zadny odbyt, zamestnanci by byli ze dne na den na dlazbe. To opravdu chcete?

RE: ach jo

Jožin | 10. březen 2013 00:48

Jeste neco me napada..

Kdyz pisete, ze by mzda mela obsahovat taky neco z "podnikatelova zisku".

OK, rekneme, ze ano. Bude ale tedy platit i pravidlo, ze kdyz se firme darit nebude a podnikatel bude ve ztrate, zamestnanci mu stejne procento priplati ze sveho?:)

RE: ach jo

Jožin | 10. březen 2013 00:51

Mirku, mam napad. Zkuste jit kapitalistickym bestiim prikladem. Najdete diru na trhu, vezmete si uver a muzete si zalozit firmu, ktera bude sve zamestnance platit podle vasich pravidel, "spravedlive". Co na to rikate?

RE: ach jo

Mirek | 12. březen 2013 20:27

Jožine, vedle spravedlnosti tržní, znám řadu dalších spravedlností: Například vlčí, tygří, medvědí, opičí, žraločí, „boží“, zhovadilých davů, bláznů, snílků, chamtivců atd. atd. Na základě čeho vzniklo Vaše přesvědčení, že zrovna tržní spravedlnost je ta universálně nejlepší? A pokud Vám dobře rozumím, myslíte volný neregulovaný počátečně kapitalistický, nikoli imperialistický - v podstatě přerozdělovací trh. To znamená, že myslíte chiméru volnotržních snílků, která v reálném životě již neexistuje a existovat nebude. Nezlobte se, ale to je ještě větší slabota, než ta Marxova (a proti Marxovi to nemáte doloženo už vůbec ničím, pokud však nepovažujete za důkaz důkazů – „vypuštěno z pusy Vašíka KLAUSE“). Není to ve skutečnosti jenom další forma náboženství? Nebo dokonce forma náboženského šílenství některých fanatiků, zcela vytržených z reálného života? Finanční a dluhová krize neexistuje??? Nezaměstnanost vyřeší trh? Ničení životního prostředí vyřeší trh? Rakovinu, mor a neštovice vyřeší trh???
Opravdu nevím, proč si myslíte, že cílem všech lidí musí být zrovna podnikání a získávání zisku – tzn. v podstatě kradení práce ve zboží na vstupech, zaměstnancům, či výstupech z podnikání při prodeji? A neustálé zvyšování vlastní hromádky na úkor ostatních? Proč si myslíte, že mám chuť se Vám podobat? Opravdu tu chuť nemám a zkoušet to nechci. Co když bych byl mnohem radši zaměstnán v některé z forem společenského vlastnictví (např. v družstvu nebo v kapitalismem nezprzněné akciovce apod., kde bych byl i spoluvlastník s reálnými spoluvlastnickými právy).
Mně to totiž připadá jako jiný druh gamblerství – duševní nemoci. Ve hře s množstvím hráčů a minimální šancí na výhru fanaticky doufáte, že to budete zrovna Vy, kdo výrazně a sám(!) vyhraje. A když se Vám náhodou zadaří dosáhnout na špetku okrajové výhry, hned se vystupňuje Váš fanatismus, že příště to už určitě bude celý jackpot. Nebylo by pro všechny strany lepší místo takového gamblerství spolupracovat? Vždyť sám uvádíte, jak je to těžké a jak tím podnikáním vlastně strádáte. Skutečně si myslíte, že je třeba se zapojovat do hry nedomrlých „testosteroňáků“ a permanentních „soutěžílků“, kteří si stále musí dokazovat, že jsou NEJ. Soutěžit může jen zajíc se zajícem; medvěd zajícovi svou sílu dokazovat nemusí, i kdyby byl zajíc sebezpupnější. Nedávno jsem četl jeden myšlenkový vývod, že soutěž je všude okolo, že i spermie soutěží, která z nich nejdříve oplodní vajíčko. A co když vůbec nesoutěží? Co když úzce spolupracují na tom, aby bylo vajíčko co nejdříve oplodněno?
Skutečně. Všechno je relativní. I ten Váš ranně kapitalistický tržní entuziasmus a Vaše vize jeho zbožnění.

RE: ach jo

Mirek | 12. březen 2013 21:32

Jožine, můžete mi, prosím, vysvětlit, s ohledem na Vaše vysvětlení, proč nemůžete nasadit ve Vaší firmě například německé mzdy, jak je možné, že řada komodit běžného zboží je v ČR dražší než v Německu, kde je prodáváno několikanásobně lépe placené pracovní síle? A jak je možné, že se vyplácí Čechům z pohraničí stále častěji nakupovat běžné zboží v Německu a občas dokonce i pražákům? Proč jsou ceny zboží a služeb v ČR u řady běžných komodit evropské i vyšší a mzdy zaměstnanců pouze české? Kam a do které černé díry ty prachy vlastně mizí? Do daňových rájů? Anonymním akcionářům? Kam do čerta???
A neříkejte mi zase, že jde o socialismus a komouše, když „socky a ulice“ strádají?
A možná nemůžete platit zaměstnance lépe, že nejste až tak dobrý podnikatel a máte velmi nízkou produktivitu práce a tak se finančně hojíte na svých zaměstnancích, kterým také dále zvyšujete intenzitu práce. Ale možná jste skutečně jejich mecenáš a dobrodinec a já se mýlím. Pak se upřímně omlouvám.