ISSN 1803-6635

hledat

přihlášení

Cyklus film a hudba: Akcept V rámci pravidelného cyklu Film a hudba uvede Městská knihovna v Praze dokumentární film Akcept o soudobé vážné hudbě. Po filmu budete mít možnost diskutovat s režisérem Janem Hubáčkem při besedě, kterou bude moderovat Vít Zapletal. Ve středu 22. března od 19.00 v Malém sále Městské knihovny v Praze.    další tipy
úvod > informace > o nás

o nás 

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.

Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

 

Ádvojka vznikla v říjnu 2005 a do prosince roku 2008 vycházela jako týdeník.

A2 je vydávána občanským sdružením A2 a není napojena na žádnou politickou stranu, firmu ani zájmovou skupinu. Vyjadřuje tak pouze názory redaktorů a spřízněných autorů.

 

Obsah

V každém čísle A2 najdete aktuality z literatury, filmu, hudby, výtvarného umění, architektury, divadla a domácího i zahraničního společenského dění. A to nejen prostřednictvím rozsáhlých recenzí děl všech druhů umění a odborných knih, ale i zápisníků respektovaných publicistů, esejů, rozhovorů, nebo recenzi čísla, v níž se věnujeme nejpozoruhodnějším kulturním událostem. V čísle jsou rovněž rubriky věnované subkulturám, ekonomice, kulturní politice a veřejnému odporu, společenské komentáře o ČR i zahraničí.

 

Akce A2

A2+ – koncerty, filmové projekce, performance, autorská čtení, v rámci níchž jsou uváděni tvůrci z českého i zahraničního uměleckého okraje.

Oživte si barák – umělecká akce, která upozorňuje veřejnost i média na špatný stav památkově chráněných domů a způsob, jakým je v současnosti řešena problematika ochrany chátrajících objektů, ponechaných svými majiteli na pospas.

KontrA2punkt – hudební festival.

Pod vlivem literatury? sympozium o vztahu literatury, ostatních uměleckých druhů a společnosti.

Kritický klub – pravidelné debaty o kultuře a společnosti v galerii Tranzitdisplay

 

A2 jinde

A2 je k dispozici také zrakově postiženým v Knihovně digitálních dokumentů na adrese www.kdd.cz.

A2 najdete i na facebooku, twitteru.