Žatva tupou kosou

Jiráskův Hronov, festival amatérského divadla, každoročně reflektuje dění na českých amatérských scénách. Má být žatvou toho nejlepšího, co se na našich neprofesionálních jevištích urodilo. Jako národní přehlídka má několik nominačních předkol, na festivalu samotném pak odborná porota udílí Zlatého Aloise za nejvýraznější počin přehlídky. Jednotlivá předkola se dělí podle zaměření inscenací na činohru (FEMAD Poděbrady, Divadelní Třebíč), experimentující divadlo (Šrámkův Písek), loutkové divadlo (Loutkářská Chrudim), pantomimu (Otevřeno Kolín), studentské divadlo (Prima sezóna Náchod) či divadlo poezie (Wolkerův Prostějov). Podíl inscenací nominovaných z těchto přehlídek se každoročně liší, zpravidla však převládá činohra. Vítězné inscenace (nejvýše dvě z každé krajské přehlídky) tvoří kostru festivalového programu, který bývá doplněn inscenacemi doporučenými. V doprovodném programu jsou zařazena inspirativní představení, která se předkol neúčastní.

Jednotlivé inscenace letošního hlavního programu byly ztělesněním různých přístupů k amatérskému divadlu. Na začátku této pomyslné řady stojí nadšení členové ochotnického spolku Krakonoš z Vysokého nad Jizerou, na jejím konci mlčky zírají do publika zástupci minimalismu na českých amatérských scénách, duo Pachýř a Chroš. Vzdálenost mezi nimi je poměrně velká, vyplněná „poctivými špíly“ zachovávajícími divadelní konvence, ať už jde o hry klasiků (Goldoni, Marivaux, Jirásek) či autorů bližších současnosti (Yasmina Reza, Martin Sherman). Účast těchto inscenací na Jiráskově Hronově je opodstatněná, už proto že jsou divácky vděčné. Jiný přístup představují kusy autorské a experimentující, které letos dostaly více prostoru než obvykle. Hronovské publikum je však většinou přijímalo dost obtížně. Dvouhodinová Marmeláda divadla Kámen vyvolala živou diskusi o podstatě a smyslu experimentu v divadle stejně jako inscenace souboru Láhor/Soundsystem založená na improvizaci. Na nejrůznější teoretické otázky odpovídali každý den lektoři „problémového klubu“ – semináře zaměřeného na rozbor jednotlivých inscenací. Svědomitý účastník Jiráskova Hronova má tedy velmi nabitý program sestávající z dopoledního semináře a odpoledního divadelního maratónu. Nabídka letos zahrnovala patnáct seminářů zaměřených na nejrůznější oblasti divadla.

Na 76. ročníku Jiráskova Hronova chyběla výraznější představení, jakým byla například loni inscenace hry Martina Františáka Doma. A chyběl také stan pražského divadla VOSTO5, ve kterém se tančívalo do rána. Chyběla představení z Loutkářské Chrudimi, jež se letos do programu vůbec nedostala. Chyběly sprchy. Nechybělo představení Jiráskovy Lucerny, dlouhý úvodní proslov a střapečky s houbami v místní jídelně. Nechybělo však hlavně nadšení všech souborů, seminaristů i organizátorů. Ti všichni už si brousí kosy v naději, že 77. žatva bude úspěšnější.