Andělé v dopravě

Tento rok začal blbě. Šestého ledna srazilo auto jednoho z mých nejlepších kamarádů a snad nejzatvrzelejšího propagátora cyklo­dopravy a bezpečnosti silničního provozu pro chodce a cyklisty - Honzu Bouchala. Byl sražen na místě, na jehož nepřehlednost a nebezpečnost už mnohokrát upozorňoval místní zastupitele. Považuji to za jeden z nejabsurdněji zmařených lidských životů.

Snad právě tato skutečnost mne přivedla k tomu se po svém vyjádřit a přispět k diskusi o bezpečnosti silniční dopravy. Vzbudit zájem, poukázat, otevřít oči… Postavy v bílém měly nasměrovat pozornost k dalším nebezpečným místům v pražských ulicích a přispět tak k zviditelnění této zapomínané problematiky. Lenka Klodová pomohla těmto postavám přimyslet křídla a tak vznikli dopravní andělé. David Kumermann upozornil na sekvence záběrů rušných ulic v rámci Dobrého rána na ČT, které by se daly využít k výraznějšímu rozšíření počtu potenciálních diváků, a nápad byl dotažen do dokonalosti.

Akce se naplánovala na den Velké jarní cyklo­jízdy 20. dubna 2006 a strategický plán byl jednoznačný: od brzkého rána by měl být co největší počet lidí konfrontován s přítomností nadpřirozených bytostí v blízkosti hlavních tahů, velkých křižovatek a nebezpečných přechodů…

V tuto chvíli se přidal biolog a horolezec Ota Strunecký, jenž pomohl vnést do chaotické vize řád. Přináší statistiky, obohacuje snahu o systematický postup. Je důležité zmapovat kamerový systém Technické správy komunikací, který pokrývá mnoho problematických míst Prahy, a vytipovat všechna místa a kamery, jejichž obraz se v ranním zpravodajství ČT pravidelně objevuje. Začínám si ráno pouštět místo rádia televizi a brzy se mi do paměti vrývá smyčka každých dvacet minut dokola běžících záběrů: ulice 5. května, Jižní spojka, Nuselský most, magistrála u Hlavního nádraží, Legerova, Korunovační, Vypich, Argentinská, most Barikádníků…  Tam všude musí být v den D do obrazu zakomponován anděl. Aby nic netušící lidé měli u snídaně, před tím, než usednou do svého vozu a vydají se v něm sami do práce, o čem přemýšlet. V ideálním případě by jim mohl anděl tak jednou či dvakrát přejít přes cestu, až budou nervózně popojíždět v zácpě cestou do práce i zpět. Dalším kritériem se tedy ve­dle sledovanosti kamerami TSK stala dopravní vytíženost. Čím více projíždějících aut, tím více možných diváků. A pak zde samozřejmě zůstal faktor bezpečnostně špatné pověsti jednotlivých míst. Svého anděla měl i Honza na křižovatce nábřeží Kapitána Jaroše a ulice Dukelských hrdinů.

Časově měli andělé pokrýt ranní a odpolední špičku a pak se hromadně zúčastnit zahájení Velké jarní cyklojízdy. Jednoduché kostýmy z dlouhých bílých doktorských empírů, papírových křídel, roušek a bílých šátků nafasovali figuranti spolu s přesnými instrukcemi v předvečer 19. dubna v kavárně Citadela. Kromě pěších andělů se pár jedinců rozhodlo pro jízdu v andělském na kole. Neustále měli projíždět vybranými frekventovanými úseky pražských komunikací.

Čtvrteční ráno se spolu s lidem mířícím za obživou vydává do ulic Prahy před šestou hodinou ranní i více než třicet andělů, kteří podle jasných instrukcí zaujímají svá místa pokud možno ještě před šestou hodinou a dvacátou minutou, kdy ČT poprvé vysílá dopravní zpravodajství. V první sekvenci se ještě nedaří obsadit všechny záběry (Jižní spojku a Nuselský most jsme z úvah vynechali hned na začátku), ale po drobných korekcích mobilem je v dalších přehledech už většina záběrů pokryta. V nepříliš kvalitním přenosu působí jako zjevení. Ani na ulicích nezůstávají nepovšimnuti. V dopravním zpravodajství rádia Beat, kde jiná rána řidiči telefonicky varují před kolonami a dopravními nehodami, spouští jeden volající lavinu hlášení o výskytu andělů na území Prahy. Do ulic se vydává i tým fotografů, aby tuto anomálii obrazově zachytil. Petr Neubert, David Kumermann, Karel Cudlín, Milan Jaroš a mnozí další. Tým kameramanů pod vedením režiséra Martina Marečka shromažďuje filmový záznam. Vše nad očekávání funguje. Spolu s Tomášem Hibim Matějíčkem sedím od rozbřesku u počítače v jednom karlínském bytě, na webu TSK sledujeme po minutě aktualizované záběry z bezpečnostních kamer, korigujeme polohu jednotlivých andělů a obrazový materiál stahujeme. Když vidím, že všechno funguje, vydávám se také do ulic, abych načerpal atmosféru a udělal si pár záběrů. Přes Bulhara se řítí okřídlený bílý cyklista. Je to velkolepá podívaná.

Pátek 22. září je vyhlášen za Světový den bez aut a celý tento týden je Evropským týdnem mobility. A tak se v pátek v ulicích Prahy znovu objeví andělé, aby zase alespoň jeden den symbolicky drželi ochrannou ruku nad chodci a cyklisty.

Autor je fotograf.