Luc Tuymans: Diagnostický pohled

Belgičan Luc Tuymans (1958) patří k nejvýznamnějším malířům současnosti. V letech 1976–1986 studoval akademii v Bruselu a Antverpách a v letech 1982–1986 dějiny umění v Bruselu. Žije a tvoří v Antverpách.

Tuymansovo malířské dílo je figurativní. Motivy, jež používá, jsou ovlivněny politickými a historickými událostmi, včetně pro Belgii neustále živých a neuzavřených témat, jakými jsou bývalá koloniální politika země v Belgickém Kongu nebo otázky holocaustu. Tuymans se ale zabývá i pozorováním banalit a traumat, které přináší všední den. Ústřední otázkou, již si autor ve své tvorbě klade, je autentičnost a autenticita obrazů a médií pracujících s obrazem vzhledem k obecné historické paměti. Stejně tak věnuje pozornost možnostem malby vytvářet a probouzet v lidském vědomí vzpomínky. Jeho díla mají často východiska v jiných vizuálních médiích (fotografie, video, internet, tisk), z nichž Tuymans částečně přejímá jejich specifickou estetiku. Obrazy pak často působí nepatřičně, zestárle, vybledne nebo jako by byly překryty rouškou či průhledným obalem.

Do kontextu mezinárodní umělecké scény zařadily Luca Tuymanse především prezentace na Benátském bienále (2001) a na festivalu Documenta 11 v Kasselu (2002). V roce 2004 mu uspořádala londýnská Tate Modern ve spolupráci s Kunstsammlung Nordhein-Westfalen K21 v Düsseldorfu velkou samostatnou výstavu, která zhodnotila Tuymansův vklad do podob současného malířství.