Dobrý príklad zo Slovenska

Písať o alternatívnom divadle knihy, články, štúdie sa síce dá, ale ešte stále to nekorešponduje s jeho podstatou: byť nedefinovateľné, byť nezaraditeľné, byť neustále v procese hľadania a hry. Akou formou ho teda zachytiť a zdeliť niekomu, kto nie je priamym pozorovateľom? DVD s názvom KioSK digital showcase sa písaniu o ňom vyhýba a tým vynecháva i tendenciu k definovaniu. Jeho autori si uvedomili aj to, že len písať už nestačí na to, aby súčasný nezávislý prúd divadla zachytili čo najautentickejšie. Vchádzajú rovno do alternatívnych priestorov (stanica Žilina, A4 – nultý priestor, Štúdio 12 atď.) a prichádzajú rovno k tvorcom (divadlo P.A.T., Derbis Company, Divadlo Skrat atď.), aby ich okom kamery zaznamenali. DVD sa venuje súčasnej slovenskej nezávislej divadelnej scéne bez toho, aby ju hodnotilo. Cez pár „clickov“ si sám divák/čitateľ vytvorí predstavu o viac ako trinástich divadelných tvorcoch a nezávislých priestoroch, ktoré na Slovensku vznikli a sú častokrát jedinými oázami pre alternatívne (nielen) divadelné projekty. KioSK obsahuje videoukážky z predstavení, fotografie, kontakty a stručné informácie o jednotlivých slovenských umelcoch.

Zostaviteľka Maja Hriešik vsunula celú jeho podstatu do názvu. KioSK ako pozabudnutý názov pre pouličný stánok, teda prehľadný a informačne bohatý bod v priestore, kde sa schádzajú ľudia. Ale môžeme brať do úvahy aj jeho pôvodný význam, ktorý v perštine znamená tieň. V situácii tieňa a alternatívneho divadla na Slovensku sa nám ponúkajú dva protichodné významy. V prvom autori vyťahujú z tieňa alternatívnych tvorcov a ukazujú ich v plnom svetle. Vo význame druhom im v KioSku ponúkajú práve tento tieň, oázu, priestor, kam sa môžu uchýliť, a kde sa o nich a s nimi bude hovoriť. DVD KioSK je momentálne prvou celistvejšou publikáciou o tvorbe performerov, tanečníkov, hercov a nezávislých priestoroch na Slovensku v súčasnosti.

Autorka je doktorandka na katedře divadelní vědy FF UK.

KioSK – digital showcase. Divadelný ústav Bratislava; 2007.