Chaplinovo dospívání

Filmy s tulákem s buřinkou jsou všeobecně známé, méně už se ale ví o Charlieho počátcích z doby první světové války. Levné knihy nedávno vydaly na osmi DVD celkem 24 Chaplinových grotesek z raného období. Jakou roli hrají v celkové komikově tvorbě?

Komická postava tuláka patří k největším filmovým ikonám 20. století. Chaplinovo zakladatelské dílo je nepřehlédnutelné nejen svým rozsahem (za svou kariéru natočil přes osmdesát filmů), ale i obsahem, když jako jeden z prvních dokázal ve filmu, chápaném zpočátku především jako nový druh zábavy, prosadit i umělecké tendence a rehabilitovat tak nové médium jako svébytný druh umělecké tvorby. Chaplinovo dílo je i jedním z prvních filmově-historických příběhů snahy o nezávislost umělecké individuality na producentském systému, který je s tímto „nejdražším uměním“ spojen dodnes.

Jeho úspěchy se všeobecně spojují především s celovečerní tvorbou. Ta u nás v roce 2004 vyšla na deseti DVD společnosti Warner a spolu s jedenáctým diskem The Chaplin Revue, obsahujícím krákometrážní tvorbu z let 1918 až 1922, vytvořila jeden z našich nejucelenějších edičních podniků na DVD vůbec.

 

Hledání vlastní cesty

V celkovém díle se poněkud ztrácí vědomí o Chaplinových začátcích, o období, v němž se v „žánru“ krátké grotesky definitivně prosadil jako přední postava rodícího se filmového průmyslu. Jedná se přitom o kvalitativně minimálně rovnocennou kapitolu Chaplinovy tvorby. Určitou její rehabilitaci nyní slibuje nový ediční počin v podobě obsáhlé DVD kolekce, kterou připravilo vydavatelství Levné knihy. Tou je celkem 24 krátkých němých grotesek, které Chaplin natočil pro společnosti Essanay a Mutual ve válečných letech 1915–1917. V jeho filmografii jde o období, v němž se definitivně vyhranil jako samostatná tvůrčí osobnost. V předchozím angažmá u společnosti Keystone byl totiž spíš úspěšným nástrojem Macka Sennetta a často byl nucen přejímat styl humoru svého zaměstnavatele a teprve hledal vlastní výraz. Jeho rostoucí popularita i ambice si ovšem vyžadovaly změnu. Zpočátku si vymínil větší vliv na režii filmů, v nichž účinkoval, jeho ambicím ale i takový stav přestal brzy vyhovovat. Podpis smlouvy u Essanay v roce 1915 byl logickým vyústěním Chaplinova hledání, v němž bylo cílem získat nejen větší honoráře, ale také volnost pro realizaci vlastních nápadů. U Essanay mohl poprvé natáčet svým tempem, vymýšlet všechny filmy zcela sám a zkoušet různé varianty scén, gagů a zápletek. Svou komiku v tomto období dovedl téměř k dokonalosti a v následném angažmá u společnosti Mutual své výsadní postavení v soudobé kinematografii potvrdil. V jeho filmové postavě se skrývala nejen osobnost tuláka, ale i gentlemana, básníka, snílka a osamělého člověka toužícího po lásce. Chaplin byl díky tomu schopen rozesmát, dojmout i rozplakat každé publikum. Na rozdíl od jiných komiků měl tak potenciál získat diváckou přízeň napříč společenskými vrstvami i zeměpisnými šířkami. Většina snímků z raného období je dnes historiky považována za vrchol Chaplinovy krátkometrážní tvorby. Chaplin v nich dokazuje nejen svůj mistrovský cit pro pantomimické zvládnutí situace, ale je schopen přicházet s neustále novými a neotřelými nápady. Na každý jeho film se publikum těšilo a mělo přitom jistotu, že neuvidí jinou variantu téhož.

 

Chaplin v kartonu za 29 korun

Osm nově vydaných DVD disků je vytvořeno podle jednotného vzoru: každý disk obsahuje tři filmové tituly v délce od 23 do 26 minut. Poněkud nelogicky jsou disky pojmenovány vždy po jednom z trojice filmů, což může působit „optickým klamem“, že na disku je vždy jen jeden film. V kolekci najdeme například snímky Charlie na námluvách, Chaplin boxerem, Chaplin na pláži, Chaplin lepičem tapet, Chaplin dokonalou dámou, Chaplin bankovním sluhou, Charlie falešným hrabětem, Chaplin se vrací z flámu, Chaplin na kolečkových bruslích nebo Chaplin uprchlým trestancem. Prakticky ve všech případech se jedná o verze, které v roce 1984 restauroval David Shephard a k nimž v roce 1989 zkomponoval a nahrál klavírní doprovod Michael D. Mortilla. Bonusový materiál na žádném disku bohužel není, nepočítáme-li krátký textový historický úvod přístupný z menu.

V závěru je třeba upozornit na kvalitu obrazového transferu. Obraz sice trpí mechanickým poškozením a určitou neostrostí, ale s ohledem na stáří filmu nelze na jeho přepis klást takové nároky, jaké jsou obvyklé u novějších snímků. Na druhé straně je třeba přiznat, že některé zahraniční edice stejné Chaplinovy kolekce vypadají po obrazové stránce lépe – jsou ostřejší a kontrastnější (např. britské vydání od BFI). Divákovi tak bude asi nejvíc líto, že se Chaplinovy grotesky distribuují pouze v jednoduchých kartonových obálkách za směšných 29 korun a že se jim nedostalo důstojnější prezentace formou klasických plastových přebalů.

Autor vede web Nostalghia.cz.

Kolekce osmi DVD s ranými groteskami Charlieho Chaplina. Chaplin na kolečkových bruslích, Chaplin uprchlým trestancem, Chaplin tulákem, Chaplin lodním kuchařem, Chaplin na pláži, Chaplin hasičem, Chaplin se vrací z flámu, Chaplin boxerem. Levné knihy; 2008.