Dilemata střední Evropy

Sdružení kulturních institutů zemí Evropské unie (EUNIC), jehož členem jsou mimo jiné i Česká centra, pořádalo 26. září v Budapešti setkání s názvem Mezi fikcí a realitou. Dilemata středoevropských spisovatelů. Na půdě Středoevropské univerzity se sešli spisovatelé a kritici z Bulharska (Theodora Dimová), Maďarska (Jenő Farkas, József Körössy), Polska (Olga Tokarczuková, Kinga Duninová), Rumunska (Adriana Babeţiová, Nicolae Prelipceanu) a Slovenska (Michal Hvorecký). Čestným hostem konference byl maďarský spisovatel a disident György Konrád. Možná díky tomu, že mezi pozvanými hosty převládali lidé, kteří literaturu tvoří a ne teoreticky zpracovávají, byla diskuse žhavější, než tomu obyčejně bývá na většině vědeckých zasedání. Debata se totiž zaměřila na osobní zkušenosti autorů s prolínáním literárních fikcí a aktuálního světa, politickou angažovaností literatury, postavením spisovatele v sociálních strukturách jednotlivých států a smyslem existence spolků a svazů spisovatelů a překladatelů. Hlavním tématem, sjednocujícím celé setkání, byla však otázka středoevropské identity a možnosti mluvit o středoevropské literatuře jako o ucelené entitě. Zajímavé bylo tedy slyšet osobní názory na způsoby vymezování tohoto území, jejichž mnohost a otevřenost by snad nejlépe završila pointa Olgy Tokarczukové, že po letech diskusí bychom se na existenci či neexistenci střední Evropy už měli přestat ptát.

Setkání následně pokračovalo na vernisáži výstavy rumunského umělce Mircei Cantora Future gifts. Postkonceptuálně naaranžované prostory výstavy je možné vidět v budapešťské Galerii Műcsarnok do 9. listopadu 2008.

Joanna Derdowska, Budapešť