odjinud

Monografii Jiřího Lacha o nakladatelském díle Jana Laichtera Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny (Burian a Tichák, Olomouc 2008) recenzoval v Českém časopisu historickém č. 3/2009 Jiří Pešek.

Ve vzpomínce na autora Malého Bobše (1931) Josefa Věromíra Plevu (1899–1985) si Ladislav Vencálek v říjnové příloze brněnského kulturního přehledu Kam položil otázku, nakolik tato kniha „přispěla k tomu, že její čtenáři o pár let později, ať v uniformě lidových milicí, nebo za předsednickými stoly stranických sekretariátů, či jako zapálení agitátoři, likvidovali vesnické sedláky a továrníky a inteligenci, jež se nechtěla smířit s tím, že koly dějin teď otáčejí – malí Bobšové…“.

Jako příklad sokratovského životního postoje uvedl Milan Uhde v článku Dědova mísa (Divadelní noviny č. 16/2009) literárního historika Antonína Grunda, který v roce 1952 na výzvu, aby odsoudil osobnost a dílo svého předchůdce na Masarykově univerzitě Arneho Nováka, odpověděl sebevraždou.

Ledacos zajímavého o vztahu Zdeňka Nejedlého, Vítězslava Nezvala a Emila Františka Buriana k dirigentu Václavu Talichovi se dočteme v první části studie Jiřího Křesťana Srdce Václava Talicha se ztratilo (Soudobé dějiny č. 1/2009).

V sborníku k padesátileté existenci Divadelního ústavu Divadelní ústav 1959 / 2009 najdeme kromě soupisů publikací a edicí i několik rozhovorů, mezi nimi i s dramaturgem Karlem Krausem (* 1920), který v DÚ založil edici Divadlo, drama, dokumentace (1962–1972). Rozhovor připravila Jana Patočková, jinak též autorka vstupní historické studie v sborníku.

Premiéru scénického čtení zápisu z hlavního líčení ve věci Václava Havla dne 21. února 1989 u Obvodního soudu v Praze 3 Podněcování a trest v Divadle Na zábradlí 17. 6. t. r. podrobně popsal ve Světu a divadle č. 4/2009 Karel Král.

Vytrvalý čekatel na Nobelovu cenu za literaturu Bob Dylan je tématem několika příspěvků čísla 10–11/2009 německého časopisu Literaturen (Friedrich Berlin Verlag). – Titulku jako z fašistické Vlajky Žid Bob Dylan chystá album s vánočními songy (Lidové noviny 12. 8. 2009) si povšiml (bez komentáře) Roš chodeš v zářijovém Kalendáriu.