Je únor 2009. Čekáme

S Dušanem D. Pařízkem o podivném konci sezony

Pražskému komornímu divadlu vyprší koncem letošního roku čtyřletý grant, díky němuž působí v Divadle Komedie. S jeho ředitelem hovoříme o tom, jak se přetrvávající politická a aktuální finanční krize odráží na jednom z nejúspěšnějších a repertoárově nejobjevnějších českých divadel současnosti.

Vaše divadlo je vzhledem k víceleté grantové podpoře ze strany hlavního města takzvaným divadlem veřejné služby. V čem tato služba spočívá?

Soustavně se snažíme o realizaci náročného dramaturgického programu, který intenzivně reflektuje současnou dobu, společnost i jednotlivce v ní existujícího. Uvádíme převážně původní hry a scénické adaptace světové literatury vzniklé ve středoevropském regionu ve dvacátém století, což se rovná kontinuálnímu rozvoji repertoáru světových a českých premiér. Hledání skutečně současných témat i otázek se odráží také v hledání aktuálního divadelního jazyka. Děláme přesně to, co jsme v žádosti o poskytnutí grantu Praze i jejím občanům slíbili.

 

Divadlo Komedie patří k několika pražským transformovaným divadlům, která ekonomicky fungují díky městským víceletým grantům. Jak se s čtyřletou perspektivou plánuje běh na tak dlouhou trať, jakou je tvorba divadelní poetiky, formování souboru či účast na velkých zahraničních festivalech?

Prozatím jsme schopni formovat estetický program, který odpovídá zásadnímu charakteru naší dramaturgie. Soubor Divadla Komedie patří k nejvyhraněnějším v Praze či České republice; nejen účastí na významných mezinárodních festivalech a hostováním na špičkových scénách v německy mluvících zemích si vydobyl pozici v evropském divadelním kontextu. Nejsem si však jistý, zda stávající grantový systém dokáže s touto prací, její perspektivností a s úkoly z ní plynoucími, respektive s profesionálními závazky držet krok. Poskytnutí víceletého grantu znamená práci. Průběžnou kontrolou podporovaného subjektu nic nekončí. Podle mého názoru by se nejpozději po dvou sezonách měla zhodnotit činnost a vypsat výběrové řízení, které by nejpozději koncem třetí sezony jasně stanovilo, zda podporovaný subjekt ve své činnosti po prvním čtyřletém cyklu bude pokračovat. Jenom to zaručí profesionální podmínky pro přípravu případné páté sezony dotyčného divadla nebo budoucí první pod novým vedením. Jenom to umožní profesionální rozvoj dramaturgického a inscenačního profilu divadla, jen tak se bude moci kontinuálně pečovat o maximální lokální i mezinárodní dopad odvedené práce.

 

Jaké konkrétní kroky podnikáte pro udržení existence souboru po uplynutí vašeho působení v Divadle Komedie?

Očekáváme, že bude vyhlášeno grantové řízení, které by umožnilo existenci souboru Pražského komorního divadla v prostorách Divadla Komedie po 31. prosinci 2009. Je únor 2009. Čekáme. Jako řada dalších kulturních institucí v Praze. Kolegům v zahraničí, kteří projevili a projevují zájem o spolupráci s námi, odpovídám, že nevím, co za deset měsíců bude. Nevěří mi. Nedivím se jim.

 

Projevuje se finanční krize v hospodaření vašeho divadla již nyní?

Investujeme hlavně do repertoáru a činnosti souboru. Na propagaci našeho programu, opravy divadla a technické vybavení finance téměř nezbývají. Šetřit a ekonomicky nakládat se svěřenými prostředky jsme byli nuceni vždycky. Poskytnutý příspěvek, který umožňuje realizaci uměleckého provozu Divadla Komedie, představuje ve srovnání s některými pražskými divadly působícími ve srovnatelných podmínkách o třiatřicet až dvě stě procent nižší dotaci. Z toho vyplývá, že jsme si na vysoké noze nikdy nežili. Grant umožňuje pouze holou existenci našeho souboru.

 

Jak se ve finanční krizi chovají sponzoři – máte-li jaké?

Dalšími zdroji financování našeho provozu jsou především grantové programy a spolupráce s institucemi podporujícími činnost v neziskovém sektoru, jako například ministerstvem kultury, Česko-německým fondem budoucnosti, Rakouským kulturním fórem. Pro firmy a soukromé podnikatele, kteří využívají sponzoring převážně pro reklamní účely, jsme asi příliš extravagantním partnerem. S námi pravděpodobně sekačku na trávu neprodáte.