eska2látor 1

Před čtyřmi lety propukl velký mezinárodní skandál, když se zjistilo, že bezpečnostní složky USA bez vědomí příslušných evropských orgánů kradou data o mezinárodních platbách ze sdružení SWIFT. Údaje o jednotlivých transakcích prý sloužily k boji proti terorismu. Praxi získávání údajů se pak americké úřady i představitelé EU snažili nějakým způsobem legalizovat. Přechodná dohoda SWIFT, kterou ministři zemí EU podepsali loni v listopadu, vstoupila v platnost letos 1. února, a to na devět měsíců. Měla umožnit Spojeným státům nahlížet do evropských záznamů o bankovních převodech. Nerespektovala však požadavky obsažené v usnesení poslanců Evropského parlamentu ze září 2009. Evropští poslanci si to nenechali líbit, využili posílení své role obsažené v Lisabonské smlouvě a na začátku února dohodu odmítli. Mýlil by se však ten, kdo by si myslel, že tím slídění v datech zabránili. Spojené státy totiž zřejmě mohou bankovní data i nadále získat na základě bilaterálních dohod s jednotlivými zeměmi Evropské unie. Hle, evropská parlamentní demokracie v praxi.