napětí

Občanské sdružení Kujebák uspořádalo 8. února demonstraci před branami areálu bývalého pivovaru ve Vysokém Mýtě, kde tamní developer buduje byty. Protestu se zúčastnilo asi šedesát lidí, úvod jich ale sledovaly asi dvě stovky. Členka sdružení Jitka Loskotová Chrudimskému deníku uvedla, že na budovy pivovaru z konce 19. století byl vydán demoliční výměr, a to přesto, že se sdružení Kujebák týden před demolicí obrátilo s podnětem k prohlášení objektů kulturní památkou na ministerstvo kultury a následně i na příslušný stavební úřad s nadějí, že zahájení řízení by mohlo demolici alespoň dočasně zastavit. V areálu už stojí jen dva objekty, které sdružení Kujebák považuje za hodnotnou ukázku industriální architektury.

 

Odbory vystoupily s hrozbou stávky, do které prý chtějí vstoupit po 22. únoru na protest proti vyššímu zdanění benefitů zaměstnancům (například režijních jízdenek, stravenek nebo bydlení na ubytovnách), které je v platnosti od začátku roku. Premiér Fischer vzápětí přislíbil, že o možnostech reakce vlády na protesty odborářů bude jednat i s ministrem financí Eduardem Janotou a v případě, že by mělo dojít ke změně zákona, i s předsedy rozhodujících politických stran ve sněmovně, aby novela zákona byla průchodná.

 

Deset odpůrců globálního kapitalismu prošlo 6. února po 15. hodině kolem labskoústeckého magistrátu, divadla a Revoluční ulicí směrem k bufetu McDonald’s. Cestou vykřikovali: „Pryč s vládou kapitálu“ nebo „Špína, hnus, kapitalismus“ a u bufetu rozdávali letáky. Akce vzbudila malý ohlas mezi mnohem početnější skupinou strávníků a asistujících policistů.

 

Ostravští učitelé na začátku února vydali své Desatero nepravd o státní maturitě, odmítli nastoupit na školení k maturitám a zorganizovali petici, k níž se přidalo přes sedmdesát středních škol. Kantoři z ostravského Matičního gymnázia zároveň potvrdili MF Dnes svůj nesouhlas s připravovanou podobou státních maturit, které by se měly rozjet v příštím roce. Podle jejich názoru je projekt nepřipravený, nekvalitní a nikdo jej s nimi nekonzultoval. Maturity, které mají být společné pro všechny střední školy, prý již přes deset let připravuje společnost Cermat, koncept však podle svých odpůrců stále obsahuje závažné nedostatky. Za jeden z nich označují tzv. dvojúrovňovou maturitu, která by umožnila, aby si student vybral lehčí nebo těžší typ zkoušky. Vadí jim také, že u hodnocení výsledků státní maturity nebude zaručena objektivita, protože práce žáků mají opravovat jejich učitelé a každá střední škola sama za sebe stanoví bodové hodnocení prací. Ministerstvo školství chce také podle protestujících učitelů nastavit laťku hodnocení tak nízko, aby v některých předmětech studentům stačilo zvládnout zkoušku na třicet procent.