#13/2013

smrt raveu

editor
Vydání: 19/6/2013
editorial

Třinácté číslo Ádvojky je pochmurné. Nejde jen o to, že hlavním tématem je smrt raveové subkultury, která byla označována jako druhé léto lásky. Jde především o trojici společenských textů tvořících druhý tematický blok reagující na aktuální vzlínání spodních proudů české xenofobie. Z té se pomalu stává celospolečenská norma, nad níž už se prakticky nikdo nepozastavuje. Básník píše rasistické pamflety na literární server sloužící k prezentaci české literatury v zahraničí, spisovatel v levicovém týdeníku volá po vysídlení „nepřizpůsobivých“ a politici za pomoci hygienických metafor volají po očistě a konečných řešeních. Ale vraťme se raději k hudbě. Britský zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku, který v polovině devadesátých let ukončil období raveových free parties, definoval žánr jako „hudbu obsahující zvuky vyznačující se zcela či převážně emisí posloupnosti repetitivních úderů“. Šlo ovšem o víc. Tato subkultura, zaplňující od konce osmdesátých let prostor, který se mocenské elity thatcherovské Británie snažily potlačit, je sice mrtvá, v ozvucích ale doznívá dodnes. Nad její mrtvolou nemá smysl truchlit, každá subkultura po čase ztrácí svoji platnost. Ovšem v době, které podobně masová scéna s vizí do široka otevřeného svobodného prostoru palčivě schází, tyto ozvuky znějí melancholicky a inspirativně zároveň.

komentář

Proč musí levice prohrát volby?

...
recenze čísla

Co váží jabloňový květ

Sudetské klišé v české próze znovu a jinak

...
literatura

Ikony a dumy - literární zápisník

...

Vrh na trh

Nad překlady současné čínské literatury

...

Za starožitnými dveřmi

Románová hříčka Ali Smithové

...
film

Mysterium karaoke baru

...

Rozum a cit na Enterprise

...
divadlo

Všichni byli kýmkoli

O inscenaci Kde život náš je v půli se svou poutí

...
hudba

Mír, láska, jednota, respekt?

O stylových a názorových transformacích rave subkultury

...

Odliv druhého léta lásky

O neschopnosti zavrhnout bezprostřední minulost

...

Party v ruinách

Začátky a konce jednoho postpunkového snu

...

Rave na Divokém východě

Rozhovor s pamětníky prvních soundsystemů v českém exilu

...

Tanec mrtvých

Dědictví raveu v současné elektronické hudbě

...
výtvarné umění

Design for good(s) - designový zápisník

...

Skvrny, zvuky a korály

O uměleckém bádání Evžena Šimery

...
esej

Spoutaná Svéhlavička

Odstíny červené knihovny

...
rozhovor

Co je to být Čechem?

S Pavlem Kosatíkem o národních mýtech a stereotypech

...
poezie

Raňajky v Bazmekistáne

Sedm statečných

...
zahraničí

par avion

Ze španělskojazyčných médií vybral Radek Buben

...

S otevřeným koncem

Reflexe voleb v Malajsii

...
společnost

Architektura velkého teroru

Ideologie a úloha jedince v knize Roberta Conquesta

...

Hrej si, tu máš Kohouta

Podvodník a ekonom v roli obhájců protiromských předsudků

...

Zlověstné mlčení elit

Míříme k celospolečenské shodě v rasismu?

...
odpor

Krvavé turecké léto

Co čeká Erdoganův režim?

...

napětí

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...