Tragické konsekvence vášně

Platící hosté Sarah Watersové

Rafinovaně prokomponovaný příběh románu Sarah Watersové Platící hosté popisuje milostný trojúhelník situovaný do dvacátých let minulého století. Stejně jako ve většině svých předchozích děl autorka zkoumá lesbické vztahy v historických kulisách Velké Británie.

Historické romány Sarah Watersové jako by se postupně – dílek po dílku – skládaly v panoramatickou kroniku lesbické, sociálně stratifikované Británie posledních dvou století. Nejnovější, v pořadí už šestá kniha, pojmenovaná Platící hosté (Paying Guests, 2014), je tentokrát situována do počátku dvacátých let 20. století a vypráví mimo jiné o otřesech a dozvucích světové války, o utrpení i emancipaci, o zuby nehty chráněných společenských rolích a všudypřítomné prospěchářské přetvářce i o defenzivních převlecích a maskách. Na elementární rovině zápletky se přitom současně jedná o variaci na možná trochu obnošené téma milostného trojúhelníku, který se utváří postupně mezi samotářskou Frances, žijící po ztrátě otce a bratrů jen s matkou, a novými podnájemníky, manželským párem Barberových (odtud ten eufemismus z titulu knihy). U jedné z nejvýraznějších představitelek soudobé britské LGBT literatury nejspíš nepřekvapí, že oním osudovým „druhým“ k Frances do páru zde není zprvu nic netušící Leonard Barber, ale jeho životem, hudbou a vášní překypující choť Lilian.

 

Matematický experiment

První trojici autorčiných románů spojovalo především navracející se téma ohledávání lesbických vztahů v kulisách britské společnosti 19. století. Z „bezpečí“ této autorské niky v posledních dekádách tak populární novoviktoriánské prózy se potom Watersová odhodlávala tu k téměř programatickým společenským řezům (Špičkou jazyka, 1998, česky 2010, viz A2 č. 14/2010), tu k okultní vězeňské romanci (Náklonnost, 1999, česky 2013, viz A2 č. 14/2013), popřípadě k prakticky nemaskované poctě Dickensovi (Zlodějka, 2002, česky 2008). Volná druhá trilogie – Platícími hosty právě završená – postoupila do 20. století a autorka jako by spolu s tímto posunem k modernitě nalezla větší jistotu a chuť experimentovat s formou i obsahem. Noční hlídka (2006, česky 2011, viz A2 č. 20/2011) ozvláštňovala své vyprávění válečných čtyřicátých let protichronologickou kompozicí, v následujícím Malém vetřelci (2009, česky 2010, viz A2 č. 14/2010) poté Watersová poprvé a zatím jedinkrát opustila lesbické téma a v aktualizaci žánrových příběhů o strašidelných domech pozvolna prozkoumávala rozpad tradiční britské třídní společnosti přelomu čtyřicátých a padesátých let. Přítomný román lze pak snadno nazírat jako svého druhu prolnutí a završení těchto tendencí: autorka tu totiž s přesvědčivostí a bravurou propojuje hned tři žánrové modely, jejichž rozložení opírá o téměř matematicky přesnou kompozici.

 

Pečlivě změřená trojlomnost

Pět set padesát stran čítající text je zrcadlově rozvržen do tří proporčně realizovaných oddílů (o 210, 130 a 210 stranách), kteréžto dělení odráží i pro román zásadní žánrové či stylové transformace: po vstupním, v něčem až romantizujícím psychologickém popisu seznámení a postupného ostýchavého přiznávání si vzájemné přitažlivosti Frances a Lilian se text skokem mění v horečnatě vášnivou hororovou romanci, jež poté vinou tragických událostí hořkne a transformuje se v líčení až kriminálně thrillerové. Míru autorčina vypravěčského a stylistického umu přitom výtečně dokazuje nejen skutečnost, že každý z těchto tří příběhových modů bezproblémově zvládá pojednat svébytnými a v kontextu díla jedinečnými prostředky a motivickými rejstříky, ale i fakt, že přes tento svůj na dvou hranách přelomený charakter kniha stále pevně drží pohromadě. Opodstatněné a interpretačně zajímavé rozdíly mezi jednotlivými částmi – například až chorobně pečlivý popis bytového mobiliáře v prvním oddílu, průběžná práce s protikladem svazujícího, pravidly a zákony sešněrovaného interiéru oproti vzdušně „svobodnému“ vnějšku, popřípadě ironicky aplikované propriety policejní, detektivní a soudní investigace v části závěrečné – tu svým zmnožením a konfrontací prostředkují obranu před stereotypy „konzumního čtení“. Naoko možná až mírně klišovitá melodramatická zápletka – ach, jak hořce tragická bývá láska, ta lesbická obzvláště! – tak paradoxně dává vzniknout silnému, v nejlepším slova smyslu „čtivému“ textu, který nepřestává překvapovat a fascinovat průzračností i komplexitou, živelností i precizností, zvládnutým žánrem i jeho překročením. Sarah Watersová sepsala svůj zatím asi nejlepší román.

Autor je bohemista.

Sarah Watersová: Platící hosté. Přeložila Barbora Punge Puchalská. Argo, Praha 2015, 552 stran.