Nenávist sílí

O pochybném vztahu demokracie a násilí

Představuje násilí jedinou odpověď na vládu kapitalismu, jak je přesvědčen francouzský radikálně levicový anonymní kolektiv Invisible Committee? Časopis Zeit dostal jako jeden z mála příležitost položit Neviditelnému výboru několik otázek. Skupina ovšem neodpověděla přímo, nýbrž prostřednictvím citací.

Proti komu by mělo být namířeno budoucí povstání? Jak lze v džungli postmoderny nalézt politického protivníka?

„Vrchnost si za to může sama, že si z chudých dělá nepřátele. Když se nemá k tomu, aby příčiny vedoucí k nepokojům odstranila, jak by mohl být dlouhodobě klid?“ (Thomas Müntzer)

 

Co ve vás vyvolává jistotu, že lze nalézt alternativu k pozdnímu kapitalismu? Neprofitujeme snad z tohoto systému všichni, a to včetně vás? Můžeme se zbavit jeho nevýhod, aniž bychom přišli o výhody?

„V těle společnosti, v jejích třídách, skupinách i v jedincích samotných vždycky existuje něco, co se v určitém slova smyslu vymyká mocenským vztahům; něco, co už není více či méně formovatelnou či naopak formování se vzpírající surovinou, ale odstředivým pohybem, protichůdnou, osvobozenou energií. Plebs jako takový bezpochyby neexistuje, ale existuje cosi plebejskéhonacházíme to v tělech a duších, v jednotlivcích, v proletariátu, v měšťáctví, a to v různé …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky