#01/2019

Franz Kafka

editor
Vydání: 2/1/2019
editorial

Nebýt slavné zrady Maxe Broda na jeho příteli Franzi Kafkovi, literatura by byla ochuzena o ikonické, těžko uchopitelné dílo, které vzrušuje generace spisovatelů, vykladačů i „obyčejných“ čtenářů a které v určitých ohledech pozměnilo i samotné uvažování o literatuře. Kromě velké části geniálního „tichého díla“ bychom ale přišli i o „žvanivost komentářů“, jež se na ně nalepily, a také o nezdravý nimbus zbožného uctívání a autorského mýtu, jejž posilují dokola omílaná i nově objevovaná životopisná fakta, leckdy pochybné výpovědní hodnoty. Leitmotivem tohoto kafkovského čísla jsou proto limity biografického přístupu a hranice interpretace. O enigmatickém „kafkovství“ a výkladech Kafkova díla na široké škále mezi smíchem a úzkostí píše argentinský spisovatel a literární vědec Martín Kohan, který konstatuje, že Kafkovo dílo slouží jako projekční plátno literárních vášní jeho vykladačů. S knihami o Kafkovi, mezi nimiž svým rozsahem ční monumentální biografie Reinera Stacha, jako by se v posledních letech roztrhl pytel. Co to znamená pro nás, naši dobu i rozumění literatuře, nastiňuje ve svém textu Blanka Činátlová. Martin Pokorný do češtiny konečně přeložil hojně citovaný esej Jeana Collignona Kafkův humor, jehož teze je prostá: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.“ A o kafkovské topografii a autorově provázanosti s pražským prostředím mluví bohemista, germanista a překladatel Marek Nekula. Do nového roku – a patnáctého ročníku A2 – přeji všem čtenářům méně tísně a absurdity a více humoru a smíchu.

komentář

Český rozhlas a otázka loajality

...
recenze čísla

Mezery a cikcaky

Nabokovův Skutečný život Sebastiana Knighta

...
literatura

Devítkový rok - jednou budem dál

...

Hrozny hněvu - literární zápisník

...

Neviditelná pozorování

Franz Kafka rozjímající

...

Utopie spisovatelství

Franz Kafka a jeho čtenáři

...

Zvíře přicházející za šera

Balzamování Franze Kafky

...

Člověk zahnaný do kráteru

Nad novou sbírkou Pavla Kolmačky

...
film

Autor je mrtev, ať žije autor!

The Other Side of the Wind Orsona Wellese

...

Smutkem k lepšímu světu

Kniha obrazů Jeana­-Luca Godarda

...
divadlo

Hrůza národního lovu

...

Smrtelná doslovnost

...
hudba

Příliš mnoho dat

Jaký smysl mají v současnosti indie labely?

...

Za chvíli je to pěkně děsivé

Gazelle Twin a její obžaloba brexitu

...
výtvarné umění

Dystopické extáze

Kam směřuje festival PAF?

...

Proč vítězí emo?

O afektivním umění, politice a Ceně Jindřicha Chalupeckého

...
esej

Kafkův humor

O prostoru mezi přijetím a vzdorným smíchem

...
rozhovor

Kafkova topografie Prahy?

S Markem Nekulou nejen o kafkovském bádání

...
poezie

Odysea

...
zahraničí

par avion

Z arabského tisku vybral Jan Kondrys

...

Trumpovy priority

Američané se stahují ze Sýrie

...
společnost

Kdo vymyslí zítřek?

K absenci budoucnosti v české veřejné debatě

...

Na vrcholu pyramidy

Oligarchie, elity a společnost

...
odpor

Nacistické podzemí 2.0

Pravicoví teroristé v německé policii?

...

napětí

...
minirecenze

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

...

minirecenze

...

Psychopatologie planety

...
jen na webu
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...