Jak spolu chceme žít?

Ozvěny Bauhausu v současném Výmaru

Na školu Bauhaus založenou v roce 1919 odkazuje Bauhaus­-Universität Weimar, která byla v původním areálu otevřena v roce 1995. V souvislosti s letošním výročím bylo ve Výmaru vybudováno také nové Muzeum Bauhausu, které však v aktualizaci odkazu výmarské školy pro dnešní potřeby spíše selhává.

Dědictví Bauhausu je dodnes pevně zakořeněno v ideálech, výukových metodách i estetických normách mnoha, ne­-li většiny uměleckých akademií všude po světě. Jeho program byl založen na myšlenkách vzešlých především z anglického a německého uměleckoprůmyslového hnutí, jehož představitelé, například Henry Cole, Gottfried Semper, Hermann Muthesius nebo Henry van de Velde, prosazovali v různých obměnách smíření a užší provázání umění se strojovou výrobou. Záměrem bylo spojit jednotlivé tvůrčí disciplíny tak, aby společně dospěly ke komplexnímu uměleckému dílu, jímž měla být v tradici školy stavba. Součástí tohoto úsilí bylo pozvednutí řemesel na úroveň umění a také narušení akademického elitářství, které do té doby provázelo malířské či sochařské vzdělávání. Podstatou Bauhausu byla spolupráce – mezi obory i mezi uměním a průmyslem –, jež měla vést k intelektuálnímu a kulturnímu povznesení všech vrstev společnosti skrze ušlechtilou estetiku. Tato představa je v prostředí …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky