Jako cool v plotě

Duch dějin sice nejspíš neexistuje, ale zjev­­ně má smysl pro ironickou pointu. V roce třicátého výročí Velké československé listopadové revoluce se mile postmoderní sémantickou piruetou vrací k motivu, na němž založila svou legitimitu dnešní mocenská generace. Hybnou silou prvních několika týdnů politického zvratu po 17. listopadu 1989 byli spolu s herci a herečkami především studující vysokých škol, v první řadě těch pražských a bratislavských. Jeden z tehdy nejvlivnějších mužů ve státě, předseda pražské organizace KSČ Miroslav Štěpán, byl 23. listopadu vypískán, když při projevu v ČKD sebejistě tvrdil, že „patnáctiletý děti“ nemohou a nebudou nikde na světě určovat politické dění.

Totéž sebevědomí mužů s omezeným rozhledem, zato ale pohodlně usazených v mocenských pozicích se dnes projevuje v despektu ke studentské stávce za klima a záchranu planety. Skoro jeden a půl milionu mladých lidí po celé zeměkouli, inspirovaných šestnáctiletou Švédkou Gretou Thunberg, vyšlo v pátek 15. března do ulic s požadavkem, aby politická moc konečně začala brát vážně fakt, že jsme v pokročilé fázi klimatické změny. Nepodnikneme­-li jako lidstvo velmi rychle velmi zásadní obrat na všech energetických, sociálních a myšlenkových úrovních, Gaia s námi nemilosrdně zatočí. To, co této katastrofě předchází a co po troškách okoušíme už asi deset let, zcela stačí, aby se dnešní mladí lidé oprávněně obávali o svou budoucnost. Demonstrace jsou vzorně demokratickou reakcí lidí, kteří kvůli pravidlům moderní společnosti nemají žádná vlastní politická práva (neodpustím si poznámku, že v pověstně zaostalém středověku to tak nebylo a společenská dospělost vznikala spolu s pohlavní zralostí).

Český politický svět – čímž myslím nejen političky a politiky různých úrovní, ale i jejich finanční a byrokratické zázemí, stejně jako komentátory a média všech typů – reaguje zcela zoufale a nedostatečně. Někteří jsou asi prostě hloupí a jiní jsou zcela jistě navedení (jsou v placených službách mocných a nejmocnějších, kteří z ničení planety přímočaře profitují). U velmi mnoha to ale vypadá, že prostě, jak říká Greta Thunberg, nedělali řádně domácí úkoly z přírodních a sociálních věd. Propast nedorozumění se tak otevírá mezi představiteli politického světa s omezeným lokálním obzorem, špatnou znalostí angličtiny a neochotou číst jiná než zdejší informační média (čestnou výjimkou jsou, zdá se, Piráti), a obyčejnou středoškolačkou, pro niž je vyhledávání kvalitních informací z celého světa a jejich kritické čtení úplně běžné. Nepodpoří­-li mladé demonstranty všichni čeští přírodovědci, nevadí, těch zahraničních je dost a jsou zcela přesvědčiví. Demonstrující možná nevyslovují nahlas převažující mínění provinciálního českého prostředí, jsou ale součástí autentického a spontánního světového hnutí.

Z určitého hlediska ovšem není dnešní neschopnost českého politického světa pouhým tápáním nedouků. Mocenské elity možná poprvé za třicet let vidí, jak vypadá generace, jejíž rodiče už dospívali v novém režimu. Nejen povýšenost, ale rovnou strach, že si tisíce mladých na vlastní kůži vyzkoušely, jak důležité a dobré je demonstrovat, byl 15. března vidět v očích mnoha komentátorů: netřeba si toho prý všímat, vždyť „každá doba má své Pavlíky Morozovy“… Jistě, jak si v posledních několika letech ověřila česká i slovenská veřejnost, demonstrace nejsou kouzelným zaříkadlem, které přivolá úspěch z listopadu 1989 – a už vůbec ne tehdy, pokud o akcích, které jsou z definice politické, budou jejich organizátoři tvrdit, že politické nejsou. Paralela s Miroslavem Štěpánem kulhá i v tom, že se stejně jako tehdejší revoluční síly ucházel o pozornost a podporu továrních dělníků, tedy vrstvy, která je natolik transformovaná, že jako organizovaná politická síla dnes už skoro neexistuje. Průvody a demonstrace samy o sobě nestačí, není ale pravda, že nic neřeší. Posilují své účastníky, a pokud je za nimi dostatečně vytrvalá energie, veřejnou scénu proměňují.

Technické možnosti radikální změny energetické i hospodářské politiky, která by do několika málo desítek let vynulovala uvolňování skleníkových plynů při spalování fosilních paliv, jsou víceméně jasné, vědecky prodiskutované a připravené a český politický svět jen potřebuje dohnat to, co zameškal ve studiu. Celosvětově ale chybí politická vůle, a právě tu masové veřejné akce mohou podpořit. Hlavní rozcestí je dnes čistě politické. Podoby opatření zmírňujících nejhorší dopady klimatické změny mohou být nejrůznější a dostupné zdroje mohou nakonec klidně jít na podporu technokratických opatření, opřených o jadernou energetiku a automatizaci. Odpor stále širších vrstev chudých pak potlačí autoritářské režimy vojenským a policejním ná­silím a nabídnou jim ideologická šidítka nacio­nalismů, xenofobií nebo sci­-fi osídlování Marsu.

Alternativní cesta bude vyžadovat větší úsilí: bude totiž třeba kromě energetického a produkčního systému změnit i myšlení, což mimo jiné znamená dobrovolně odbourat nadměrnou spotřebu. Ta se přitom netýká jen boháčů se soukromými tryskáči, ale bohužel i euroamerické střední vrstvy a chudých, kteří si spotřební extravaganci nikdy moc neužili. Především ale bude třeba vymyslet a zajistit širokou sociál­ní spravedlnost, což může fungovat jen za předpokladu sdílené globální solidarity. Neuralgickým bodem je přitom fakt, že je třeba vzdát se společnosti založené na růstu, který je ústřední hybnou silou kapitalismu. Byla­-li vůbec někdy teoretická možnost přejít na nějaký „trvale udržitelný růst“, pak ji neoliberalismus za posledních čtyřicet let pohřbil.

Neznamená to samozřejmě propagaci návratu k minulým formám společenského uspořádání, jak si představují lidé, kteří si zvykli opírat se jen o obrazy minulosti. Je třeba vytvořit formy nové. Ono totiž už nic nebude jako dřív a žádné „normální časy“ se nevrátí. Nevybrali jsme si to, ale žijeme v osové době dějin. Kapitalismus historicky vznikl, a taky zanikne. A stejně jako bez maximálního uplatnění žen se dnešní svět neobejde ani bez mladých a nejmladších. Postarší muži u moci by měli co nejdřív vzít vážně, že už jen zdržují a jsou směšní stejně jako Miloš Jakeš, kůl v plotě. Ostatně, pro mladé už nejsou ani tím. Ta metafora je jen archaický ornament, vždyť ploty dnes vypadají docela jinak.

Autorka přednáší dějiny umění na UMPRUM.