Jana Mikle: Keep Calm and Stay Home

JANA MIKLE (nar. 1992, Diviaky nad Nitricou) studovala na Fakultě umění v Ko­šicích v ateliéru Juraje Bartusze, poté na Vysoké škole umělecko­průmyslové v Praze v ateliéru sochařství u Dominika Langa a Edith Jeřábkové, kde absolvovala v roce 2019. Svou práci představila například v Galerii Jelení (2020), v Českém centru v Paříži (2019), v Galerii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně (2017) a v Galerii Campus v Košicích (2016). Společně s Taniou Nikulinou uskutečnila několik performancí v rámci projektu Stony Tellers v exteriérech měst (Lublaň, 2019) či v prostorách MeetFactory (Praha, 2020). Žije v Praze.

KEEP CALM AND STAY HOME

Tvorba Jany Mikle vychází z dlouhodobého zájmu o vztah člověka a stroje a proměňující se status manuální práce. Její aktuální sochařská tvorba odkazuje na problémy tzv. postpracovní společnosti, která, jak uvádí ve své diplomové práci, sice může někomu přinést ideální zaměstnání v podobě oblíbené aktivity, na druhé straně však vytváří pocit odcizení doléhající na lidi, kteří zasvětili svůj život manuální a často prekarizované práci. Instalace Keep Calm and Stay Home (2019), která byla umístěna v lázních pražského hotelu Emblem, vychází z objektovosti těla: tělo vstupuje do kontaktu s nástroji a navazuje s nimi citové vztahy do té míry, až jsou tělo a nástroj od sebe neoddělitelné. V prostoru přístupném v první řadě hotelovým hostům přetvořila Mikle posilovací stroj v místo odpočinku, věšák i umělecký objekt. Přítomny byly i další nástroje­-těla a pracovní oděvy rozložené v různých koutech místnosti. V této práci autorka obrátila pozornost k novému vztahu stroje, těla a lidského štěstí v situaci, kdy automatizace nahrazuje veškerou manuální práci. Obdobně jako různá populární kutilská instagramová videa její instalace ukazuje, jak stírání rozdílů mezi volným a pracovním časem a multifunkčnost prostoru, kterou to s sebou nese, často vede k totální nefunkčnosti.