Obrana území Velké Moravy - ultimátum

Na rok 2020 se asi bude nutně vzpomínat jako na dobu soužití s koronavirem. Světová zdravotnická organizace (WHO) totiž 11. března 2020 prohlásila šíření nemoci covid­-19 za pandemii a česká vláda vzápětí vyhlásila na zhruba dva měsíce nouzový stav. Další výjimečný stav u nás probíhá od 5. října 2020 a už trvá déle než tři měsíce.

Ani to ale nezastavilo snahy investorů vybetonovat tuzemskou přírodu, neboť byznys musí produkovat zisk za každých okolností. Navzdory pandemii tedy pokračuje i obrana krajiny.

Například firma MLC Holíč se sídlem ve stejnojmenném slovenském městě u řeky Moravy nedaleko Hodonína na konci října 2020 požádala Okresní úřad Skalica o vydání stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí pro svůj plán postavit na více než sto hektarech za čínské peníze překladiště pro téměř milion kontejnerů ročně. Ty by se z Asie dovezly až sem a odtud by je asi dvacet kamionů denně rozváželo po střední Evropě.

Mezinárodní odpor proti stavbě se naštěstí podařilo rychle zkoordinovat, takže během dvaceti dní dorazilo na úřad osmnáct vyjádření spolků, odborných institucí, obcí a řady státních institucí obou států, z nichž téměř všechny se k projektu stavěly odmítavě. Upozorňovaly totiž na devastující vliv stavby na přírodní, archeologické, památkové a historické hodnoty území, které bylo v devátém století srdcem Velkomoravské říše. V okolí překladiště a blízkosti vesnice Mikulčice se nachází slovanské hradiště s expozicí, u slovenské obce Kopčany zase jediný zachovalý kostel z té doby. Z obce pak do Holíče vede barokní cesta, která by se ocitla v bezprostřední blízkosti překladiště. Ve městě je barokní zámek, kam jezdíval František Lotrinský se svou manželkou Marií Terezií.

Nelze se tedy divit, že archeologové, památkáři a osvícené obce a kraje se již řadu let snaží celé toto území zapsat do seznamu památek světového dědictví UNESCO. To se ovšem nemusí podařit, pokud zde bude postaveno olbřímí překladiště.

Firma MLC Holíč po nátlaku v polovině listopadu stáhla svou žádost o získání stanoviska a bude prý svůj záměr předělávat. České ministerstvo životního prostředí přitakalo silné kritice této stavby, takže již na konci listopadu zahájilo přeshraniční posuzování vlivů. Lhůta pro zasílání vyjádření skončila na konci roku.

Lze proto očekávat, že tato vyjádření budou opět trvat na tom, že překladiště může mít významný vliv na území Jihomoravského kraje, takže Slovensko bude po investorovi žádat i podrobné přeshraniční posouzení.

Boj o záchranu území části bývalé Velkomoravské říše a jeho vyhlášení za přírodní, archeologické, památkové a kulturní dědictví světa je tedy teprve na začátku. Pozitivní je, že veřejnost, obce a úřady obou států se rychle vesměs shodly na tom, že území je pro ně vysoce hodnotné a že je lepší v lokalitě rozvíjet spíš měkkou turistiku než zde postavit mezinárodní sklad kontejnerů. Teď už jen zbývá angažovaný moravsko­-slovenský odpor udržet, neboť boj se může protáhnout i na několik let. Velké čínské peníze jsou totiž velmi přitažlivé. A prezident Miloš Zeman bude na Hradě jistě až do jara 2023.