Antisemitismus nebyl jeden

S Vítem Strobachem o minulém i současném antisemitismu

Historika Víta Strobacha jsme se zeptali na podoby českého antisemitismu v 19. a 20. století či jeho vliv na demokratické a socialistické hnutí. Hovořili jsme i o vzniku a rozšíření pojmu židobolševismus nebo o současném „levicovém antisemitismu“.

Je český politický antisemitismus 19. a 20. století něčím specifický, nebo byl jen jednou z verzí celoevropských fenoménů souvisejících se vzestupem národních států?

Antisemitismus hrál důležitou roli ve formování mnoha evropských národních států. Opíral se o středověké pověry a dlouhou historii diskriminace Židů. Tím měl zajištěnou jistou popularitu, jeho podstata byla ale jinde. Antisemitismus ve skutečnosti nebyl jeden. Jeho výhoda spočívala v jisté amorfnosti. Dal se využít k vyjádření celé řady politických a společensko­-ekonomických zájmů. Pokud chtěli křesťanští konzervativci v tažení proti liberalismu a dalším moderním společenským hnutím opevnit takzvané tradiční křesťanské hodnoty, sáhli po antisemitismu. Liberalismus byl představován jako židovský výmysl a Žid jako odvěký, morálně zvrhlý nepřítel křesťanů. To tu bylo dávno před zrodem moderního antisemitismu.

Sekulární nacionalisté, zvláště ti v mnohonárodních soustátích, se ovšem ve snaze šířit ideu etnocentrického …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě