Nenávistné obrazy

O místní tradici vizuálního antisemitismu

Na začátku října tohoto roku byla v Oblastní galerii Liberec otevřena výstava Obrazy zášti, zaměřená na vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Jaké jsou možnosti interpretace antisemitských obrazů v moderních českých dějinách?

U české veřejnosti možná stále převládá představa, že Češi toho s antisemitismem nemají mnoho společného. S jistou dávkou nadsázky nám Židé slouží či sloužili na jedné straně jako důkaz vlastní tolerance a humanity a na druhé straně jako potvrzení bestiality našich nepřátel. Liberecká výstava Obrazy zášti, za níž stojí širší kurátorský tým pod vedením Evy Janáčové a Jakuba Hausera z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR [viz rozhovor na s. 20–21] a která se soustředí na vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, tento stereotyp úspěšně pomáhá nabourávat. Jde o jeden z výstupů víceletého projektu, jehož součástí je i nedávno vydaná kolektivní monografie s podobným názvem (Obrazy nenávisti, Artefactum, 2021) či interaktivní mapa zpracovaných děl na adrese vizualniantisemitismus.cz.

 

Od středověkých maleb k hooligans

Již v úvodním slově, předtočeném a promítaném u vchodu do výstavy, liberecký rabín David Maxa zdůrazňuje ostré dělení mezi předmoderním …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě