#08/2021

základní škola jinak

editor
Vydání: 14/4/2021
editorial

Těžko hledat jaksi z principu konzervativnější sféru, než je školství, a pro jeho základní stupeň, jemuž se z velké části věnuje aktuální číslo A2, to platí obzvláště. Po roce 1989 se sice otevřel prostor, v němž nabídka různých možností vzdělávání značně vzrostla, ale některé přístupy a hlediska veřejných základních škol jako by uvízly v dávné minulosti. Nepřekvapí, že jde zrovna o ty, na něž být hrdí rozhodně nemůžeme, jako třeba méně nápadná, ale stále pokračující segregace romských dětí, o níž píše Saša Uhlová. Ne že by nedošlo k žádným pozitivním změnám, děly se však spíše navzdory systému a především z vůle konkrétních odhodlaných učitelů či ředitelů. O tom, že bychom si o stavu českého školství neměli dělat iluze, mě přesvědčuje i skutečnost, že ve vyprávění svého syna, jenž loni dokončil veřejnou základní školu, rozpoznávám vlastní normalizační zkušenosti. Nic ovšem není černobílé, jak se můžete dočíst třeba v článku Tomáše Feřteka. Ten přesvědčivě dokládá, že co bylo dříve považováno za alternativní, stává se pomalu mainstreamem, ale zároveň konstatuje, že „výcvik k poslušnosti“ stále převažuje. I když je naše pozornost upřena především na veřejné školy, nevyhýbáme se ani těm soukromým, které mohou být jak zdrojem veskrze pozitivních inovací, tak i generátorem nových nerovností. Zahraniční zkušenosti říkají, že obrodu základního školství lze zkratkovitě vtěsnat do klíčových slov jako participace, decentralizace a žákovská samospráva, což jsou termíny, které v českém prostředí, uvyklém disciplinaci, důrazu na výkonnost a autoritářskému rozložení sil mezi žáky a učiteli, zní z podstaty kacířsky. Bylo by určitě naivní předpokládat, že škola někdy přestane být ideologickým aparátem par excellence, ale to neznamená, že nemůže být jiná.

komentář

Děti druhé kategorie

...
recenze čísla

Tanec v řetězech

Nový seriál Adama Curtise

...
literatura

Horký, rozkolísaný svět

Obrazy zmaru Joan Didionové

...

Kruh času ve čtverci zahrady

...

Lekce Milana Blahynky

...

Láska a mordy

Povedená vančurovská parafráze Petra Motýla

...

O významu toho, který nepřichází - literární zápisník

...

Skály, nivy, grachty - básnická redukce

...

Učit děti číst

Výzvy a naděje literární výchovy

...
film

Bez Stalina to nezvládneme

Novočerkasský masakr dělníků pohledem Andreje Končalovského

...

Osvoboďte popové princezny

Dokumenty o Britney Spears a dalších ženských hvězdách

...
hudba

Nenaplňovaný potenciál

Potřebujeme hudební a výtvarnou výchovu?

...

Že si mě koupíš, podpoříš hnus

Vole a Kurvy Češi mezi AVU a punkem

...
výtvarné umění

Umění versus NFT

Proč umělecký svět nenávidí nezaměnitelné tokeny?

...
galerie

Sead Kazanxhiu

...
esej

Ani dobré, ani špatné?

Stav českého školství na jaře roku 2021

...
rozhovor

Učíme se plánovat výuku pozpátku

S Vítem Beranem o dobrých učitelích a neprošlapaných cestách

...
beletrie

Malí bohové

...
zahraničí

par avion

Z ruských médií vybral Ondřej Soukup

...

První exhumace?

Tápání ohledně frankistického monumentu

...
společnost

Participovat na vzdělávání

Školské rady jako cesta k inovaci škol

...

Společně na palubě

Škola a odvaha experimentovat 

...

V sevření nerovnosti

Hlavní úskalí českého školství

...
veřejný prostor

Nebourejte, transformujte!

O potřebě prostoru a zbytečném bourání moderny

...
odpor

Kauza tropického oleje

Příběh palmových plantáží v Indonésii

...

Ukradená krajina - ultimátum

...
minirecenze

Armand Hammer & The Alchemist: Haram

...

Michal David – žít tak, jak se má

...

minirecenze

...

Tereza Riedlbauchová: Inkoustová skvrna Karibiku

...

Zdeňka Sůvová: Mrtvá krysa nekouše

...
jen na webu
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...