Tanec v řetězech

Nový seriál Adama Curtise

Britský režisér Adam Curtis, kultovní autor filmu HyperNormalizace, nás ve svém novém seriálu Can’t Get You Out of My Head provádí dějinami současnosti. Sám hovoří o tom, že svou filmovou koláží tvoří „dějiny emocí“.

„Neuvědomujeme si, že tančíme v řetězech,“ parafrázoval Adam Curtis větu ze sci­-fi románu Problém tří těles (2007, česky 2017) čínského autora Liou Cch’­-sina, když vysvětloval, proč se v jeho filmech tak často objevují záběry tančících lidí. „Tanec je protikladný. Cítíme se při něm svobodní, ale zároveň nás drží neviditelné řetězy. Někdy jsou řetězy něžné a krásně, ale taková je i současná moc, která nás obklopuje neviditelnými řetězy.“ V novém seriálu Can’t Get You Out of My Head (Nemůžu tě dostat z hlavy) se režisér v klaustrofobním vizuálním ponoru, poskládaném ze všech možných audiovizuálních výstupů dvacátého a dvacátého prvního století, snaží nacházet příběh a smysl. Záběry tance, při kterém se lidé pohybují podle předem určených pravidel, jež se v čase mění jen pomalu, spojuje jednotlivé epochy i aktéry. 

 

Fragmentarizované self

„Tančení …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky