„Rehabilitovat Marxe!“

Poststalinská společnost a její intelektuálové

Autorská dvojice Jan Mervart a Jiří Růžička se věnuje období československých dějin, které bylo dlouho vnímáno jako pouhý přechod od vrcholného stalinismu ke „zlatým šedesátým“. V jejich analýze myšlení stranických intelektuálů však etapa poststalinismu ukazuje svébytnou tvář.

Intelektuální kvas a ideové koncepty šedesátých let přitahují pozornost historika Jana Mervarta řadu let. Jeho práce se doposud věnovaly reformním snahám literárního mi­lieu, zlomům kulturní politiky v posrpnovém období nebo křesťansko­-marxistickým dialogům. Mervartův kolega z Filosofického ústavu Jiří Růžička se zase dlouhodobě zaobírá filosofií dějin a marxistickou tradicí. Ve své společné knize „Rehabilitovat Marxe!“ s podtitulem Československá stranická inteligence a myšlení poststalinské modernity rozšiřují oba historici oblast svého bádání o období takzvaného poststalinismu, které je v posledních letech předmětem historických studií a analýz stále častěji. Tuto epochu přitom autoři vymezili značně široce – od odhalení „kultu osobnosti“ do srpnové invaze. Více než na historický vývoj se však zaměřili na hlavní ideové proudy, motivy a témata tvořící myšlenkový svět stranických intelektuálů, jakými byli Josef Cibulka, Karel Kosík, Robert …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě