Od revoluce k diktatuře

Rozklad Bolívarovské republiky

Venezuela se nachází v dlouhodobé ekonomické a sociální krizi, která se vyznačuje dvojvládím s výraznými prvky diktatury. Neutěšený stav kdysi vcelku prosperující latinskoamerické země popisuje kniha Venezuela – rozklad ráje novináře Eduarda Freislera.

Osud koncepce socialismu 21. století, už je, zdá se, zpečetěn – minimálně v kontextu Latinské Ameriky. Názorným příkladem je Venezuela. O postupném rozkladu levicové vlády Huga Cháveze a její proměně v mafiokracii a diktaturu jeho následníka, „tropického Stalina“ Nicoláse Madura, vypráví v knize Venezuela – rozklad ráje novinář Eduard Frei­sler, který v zemi několik let pobýval a seznámil se jak s oddanými stoupenci „chávismu“, tak s jeho zarytými odpůrci, kteří pro změnu uvěřili liberálně demokratické rétorice Juana Guaidóa, vydatně podporovaného Spojenými státy. Venezuela tak dnes má dva prezidenty a duální parlamenty, což je jistě velký legislativní problém, ale i nebývalý politický experiment.

 

Kult osobnosti

Je smutné, že země, která ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech platila za demokratickou a prosperující, byť díky jediné exportní surovině, jíž je ropa, dnes na žebříčku ekonomické prosperity stojí hned vedle …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě