Jak vznikl kosmos - výtvarné umění

Osobní mytologie v brněnském Domě pánů z Kunštátu

Aktuální výstava Domu umění města Brna se věnuje rozkrývání mytologických námětů v malířství a sochařství autorů mladší a střední generace. Díla dvaceti tvůrců ukazují, jak jsou v současné umělecké produkci reflektovány tisíciletí staré příběhy a motivy.

Je v lidské přirozenosti toužit po vysvětlení vzniku kosmu. Každý z nás si nese mýtus stvoření v sobě, mnozí však k vyprávěním (řecky mythos) o počátku světa připojují také vlastní příběhy. Každý umělec přispívá, ať už vědomě či nevědomě, k rozvíjení vlastního kosmologického archetypu – co si z něj vzal, to do něj pozměněné zase navrací. Právě tuto tvůrčí tendenci sledovalo kurátorské duo Mariana Serranová a Marika Svobodová při svém výběru moderních „mytologů“.

 

Návrat k antice

Hned u vstupu zaujme diváka dílo ostravského malíře Josefa Mladějovského – scagliolové (technika štukového mramoru) destičky formálně odkazující k renesanci, v níž byly náhražkou inkrustace přírodním mramorem, obsahově pak k antice a „intertextově“ k italskému metafyzickému malíři Giorgiu de Chiricovi. Na antiku a s ní spojené mýty dále upomínají skulptury olomouckého sochaře Matouše Lipuse, hlavně Keř peřejí, a v třetím sále také plátno Mythologos Adély …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě