Čest v éře postpravdy

Hrdina podle Asghara Farhádího

Jeden z nejvýznamnějších íránských filmových tvůrců současnosti Asghar Farhádí ve svém novém snímku Hrdina opět zkoumá otázku pravdy a její role ve společnosti. Tentokrát se ovšem věnuje i fenoménu sociálních sítí v represivním režimu.

Naše životy se do jisté míry skládají ze lží, polopravd, zámlk a sebestylizací – to se v digitálním věku těžko popírá. Své o tom vědí hrdinové a hrdinky filmů íránského režiséra Asghara Farhádího, žijící v zemi se svérázným výkladem lidských práv, kodexem cti zapovídajícím sebemenší překročení morálních zásad a rozbujelým soudním a trestním aparátem.

Farhádí se specializuje na realistická dramata, která diváky vtahují do procesu pozvolného rozkrývání toho, jak proběhl jistý klíčový moment ve společné minulosti skupiny protagonistů. Skládání celkového obrazu sporných událostí získává etický rozměr spolu s tím, jak pronikáme do komplikované spleti mezilidských poměrů – zjišťujeme, co kdo (ne)udělal, co přitom (ne)věděl, s čím ostatní (ne)obeznámil a co to komu (ne)přineslo. Divák je sváděn, aby zaujímal etický postoj k postavám, jejichž představitelé vycházejí vstříc jeho detektivnímu zaujetí podezřelou hrou těl, gest, úkosných pohledů či odtažitou prezencí ve skupinových …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě