Konec války civilizací?

K emancipačním možnostem doby poválečné

Rusko­-ukrajinský konflikt může přerůst v politické změny na obou stranách fronty. Vedla by však porážka Ruska k demokratické revoluci v zemi? A neupevní naopak případné vítězství Ukrajiny hegemonii tamní oligarchie? Může po současné kulturní válce přijít masové sociální hnutí?

Politolog Pavel Barša vyslovil v Salonu Práva ze 4. března 2022 hypotézu o možnosti prodemokratického povstání v Rusku v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Svou představu doložil na příkladech Ruskem prohraných válek s Japonskem (1904–1905), v Afghánistánu (1979–1989) i na utrpení způsobeném první světovou válkou. Můžeme přidat ještě krymskou válku (1853–1856), po níž ztratilo legitimitu nevolnictví. Velká vlastenecká válka naopak prestiž Stalinova režimu upevnila.

 

Proti modernímu světu

A právě na stalinskou imperiální éru Putinův režim navazuje. Jelcinovské liberální období se z dnešní perspektivy jeví jako jakési interregnum. Postsovětská nomenklatura měla plné ruce práce s vlastní metamorfózou v oligarchii za pomoci privatizace a korupce politických elit. Stalinův ani Putinův převrat však neměl klasickou formu coup d’état. Probíhal plíživě za fasádou státních institucí. Vnějším signálem přeskupení sil v politické elitě se …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě