V průzoru dneška

Výbor z textů Josefa Guttmanna

Josef Guttmann patřil k výrazným postavám meziválečné KSČ. Když byl v roce 1933 jakožto trockista ze strany vyloučen, kritizoval komunistické hnutí zleva a po emigraci do USA se stal významným odborníkem na režimy sovětského typu. Loňský výbor se snaží obnovit zájem o autorovo dílo.

Na sklonku loňského roku vydal Jacques Rupnik výbor z díla pozapomenutého publicisty a teoretika Josefa Guttmanna (1902–1956). Pokusy upozornit na jeho význam se vyskytly už dříve, ať už na stránkách slovenského měsíčníku Kapitál v nadmíru informovaném článku Čestmíra Pelikána, nebo v textech autora této recenze (Kontradikce č. 5/2021; A2 č. 4/2022). Rupnikův zorný úhel je však jiný: těžiště jeho výboru spočívá v Guttman­nových článcích, esejích a politických analýzách psaných v americkém exilu zejména v období počátku studené války.

 

Komunista a levý opozičník

Předznamenejme, že kniha Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem je nepochybně hodna pozornosti a leckterému čtenáři otevře dosud neznámé obzory. Jakákoli kritika v této recenzi vyslovená není vedena s cílem odradit od četby. Výbor je uveden Rupnikovou studií, v níž je Guttmannův život před rokem 1934 zcela upozaděn. Mladý Guttmann se stal členem KSČ už záhy po jejím vzniku, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě