Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Narodila se v roce 1976. Vystudovala bohemistiku a kulturologii na FF UK. V současnosti působí na Ústavu české literatury a komparatistiky, kde se specializuje na středoevropskou literaturu, populární kulturu a literárně antropologická témata. Vydala odbornou monografii Příběh těla (2009) a Odradky. Věc a věcnost v literatuře (2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010).

články autora

O čem zpravuje pach

Kunovy lekce ochočování

Vyprávím, jak mi zobák narost

Rozhovor s Josefem Pánkem

Babička je lišák!

Kniha získala Cenu Jiřího Ortena 2018

Neustálé nabírání dechu

Kontemplativní trosky Waltera Benjamina