Matěj Metelec

články autora

Problém, který nelze vyřešit

Násilí a civilita Étienna Balibara

Angažovaný proti své vůli

Esejistická kniha Orhana Pamuka

Revoluce bez konce?

Dějinné, prostorové a ideové meze Říjnové revoluce

Zelinářovy patálie

Třicítka esejů o Havlově Moci bezmocných