komiksové nakladatelství Fantagraphics
#17/2017

Ondřej Slačálek

články autora

How hate was tempered

Squares of hatred in society of unequality

Jak se kalil hejt

Náměstí nenávisti ve společnosti nerovnosti

Fight for the pigsty

The past and memory of the concentration camp Lety

Zápas o prasečák

Minulost a paměť koncentračního tábora Lety