Ondřej Slačálek

články autora

Co zbylo z Marxe

Prorok, mistr, teoretik buržoazie a proletariátu dnes

How hate was tempered

Squares of hatred in society of unequality

Jak se kalil hejt

Náměstí nenávisti ve společnosti nerovnosti

Fight for the pigsty

The past and memory of the concentration camp Lety