Pavel Šplíchal

články autora

Jasná zpráva o konci světa

Environmentální žal Hany Librové

Reality show podle Kremlu

Absolutno revoluce

Ideologie a poezie v Kunderově románu Život je jinde

Od montovny k montovně jdem

Velký comeback třídy i národa v postkomunistické Evropě