Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Narodila se v roce 1976. Vystudovala bohemistiku a kulturologii na FF UK. V současnosti působí na Ústavu české literatury a komparatistiky, kde se specializuje na středoevropskou literaturu, populární kulturu a literárně antropologická témata. Vydala odbornou monografii Příběh těla (2009) a Odradky. Věc a věcnost v literatuře (2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010).

články autora

Jazyk od kultury oddělit nejde

S Alici Flemrovou o současné italské literatuře

Hráze z papíru a ze smetí

Chtonická putování Claudia Magrise

Kafkova topografie Prahy?

S Markem Nekulou nejen o kafkovském bádání

Zvíře přicházející za šera

Balzamování Franze Kafky