Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Narodila se v roce 1976. Vystudovala bohemistiku a kulturologii na FF UK. V současnosti působí na Ústavu české literatury a komparatistiky, kde se specializuje na středoevropskou literaturu, populární kulturu a literárně antropologická témata. Vydala odbornou monografii Příběh těla (2009) a Odradky. Věc a věcnost v literatuře (2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010).

články autora

Potřeba duše být vnější

Zápas o pravdu v životopisných odrhovačkách

Lišky nemění povahu

Fragmentární próza Herty Müllerové

Imunita vůči stádní hysterii

Po mouce a toaletním papíru se kupovaly knihy

Mezi věcností a literárností

S Alenou Macurovou o žánru dopisu a poezii neslyšících