Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Narodila se v roce 1976. Vystudovala bohemistiku a kulturologii na FF UK. V současnosti působí na Ústavu české literatury a komparatistiky, kde se specializuje na středoevropskou literaturu, populární kulturu a literárně antropologická témata. Vydala odbornou monografii Příběh těla (2009) a Odradky. Věc a věcnost v literatuře (2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010).

články autora

Zrnitost, co dojímá

Winklerova pouť k hrobu Jeana Geneta

Když stroje mají ornamenty

Čapkovi psanci vesmíru znovu a jinak

I nic může být loutkou

Rozhovor s Markem Bečkou

Cílem je symbióza

S Jiřím Flaišmanem o kanonické České knižnici