Blanka Činátlová

Blanka Činátlová

Narodila se v roce 1976. Vystudovala bohemistiku a kulturologii na FF UK. V současnosti působí na Ústavu české literatury a komparatistiky, kde se specializuje na středoevropskou literaturu, populární kulturu a literárně antropologická témata. Vydala odbornou monografii Příběh těla (2009) a Odradky. Věc a věcnost v literatuře (2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010).

články autora

Kafkova topografie Prahy?

S Markem Nekulou nejen o kafkovském bádání

Zvíře přicházející za šera

Balzamování Franze Kafky

Kdo hodně čte, má pevné břicho

Barnásova zadrhávání a závratě

Dokumenty vnitřní emigrace

Nezdravé marginálie W. G. Sebalda