Matej Benčík

články autora

Naliehavosť prichádzajúcej krízy

Od ekokomédie po dokudrámu

Morálny život je ohrozený

Dom ako územie tradície

Performativita neuchopiteľnosti

D’Epog ukazujú význam ako stretnutie žitých skúseností

Odhaľovanie internej opresie

S Andrejom Návojským o divadle utláčaných na Slovensku