Past, z níž není úniku

Listování bestiářem Charlese Burnse

Černá díra amerického komiksového kreslíře Charlese Burnse byla letos právem oceněna cenou za nejlepší komiksovou knihu roku. Jinotajný příběh, popisující život maloměstských obyvatel narušených pohlavně přenosnou chorobou, která způsobuje bizarní mutace, je temný a podmanivý.

Komiks Charlese Burnse Černá díra je fenomén zformovaný časem. Produkt stavu, kdy se prostředí a sociální i kulturní podmínky, v nichž celé generace komiksy konzumovaly, staly po určité době (jejíž uplynutí bylo nutné, aby z těchto čtenářů a fanoušků mohli vyrůst autoři) dílem samým.

Soustavná noční můra

Z klimatu středostavovských maloměst a mikrosvětů pokojíků po strop zavalených komiksovými sešity, koncentrovaným smutkem a osaměním několika generací tak vzniká zcela nový žánr, který ovšem nevykazuje o nic menší dávku stylizace, než tomu bylo u popkulturních symbolů své doby. Tato stylizace již nespočívá v superhrdinské mytologii, ale vyrůstá z podhoubí agónie, do které se hromadně upadalo zjištěním, že navzdory veškeré snaze vymezit se vůči spokojenému a klidnému snu, kterým žijí naši rodiče, jsme sami sebe přistihli, že na mejdanu zíráme na stejný televizní pořad, který sledovali v okamžiku, kdy jsme my plánovali únik do divočiny.

Jak draho toto procitnutí do soustavné noční můry přijde, záleží dílem na faktorech, které spoluutvářely tehdejší realitu doby a nyní bezprostředně budují mytologii korpusu těchto textů, dílem na invenci a tvůrčí metodě této generace komiksových autorů. Vesměs tak vznikají jedinečné a svým způsobem solitérní autorské počiny, které však spojuje několik aspektů. Mezi ně řadíme tematické paralely, respektive možnost vnímat je jako svého druhu sociální kritiku (vymezení se proti tomuto lapidárnímu a zavádějícímu tvrzení je nasnadě), přes možnost číst je jako texty iniciační, tedy spadající mezi díla pojednávající o dospívání, vztahových peripetiích a sexu, až po variantu, kdy se spolu s hrdiny dopodrobna zabýváme problematikou přechovávání vzpomínek a zpomalování času. Po formální stránce se jedná o využití černobílé kresby, jasné a precizní linie a promyšlenou kompozici stránek.

Trhlina, zející rána

Prostor, do kterého se řítíme v případě Černé díry, na začátku představuje třídní ročenku důvěrně známých obličejů, která se postupně transformuje v bestiář plný deformací a anomálií všeho druhu. Prostor, jenž pohlcuje veškerý dospělý svět, prázdný a vylidněný. Sousedé odjeli na dovolenou a u rodičů se jen čeká na chvíli, kdy se zvednou od televize a opustí dům. Zbývají skupinky a partičky středoškoláků, jejichž členy spojuje snaha o vybřednutí z nepojmenované nudy, strach z osamění a rituály neustálého střetávání se, ať už je dějiště těchto schůzek vymezeno domem někoho z nich, lesní mýtinou nebo školními chodbami. Místa zahlcená a někdy i přímo formovaná předměty denní potřeby, tvořící neproniknutelnou krustu dnů, ve kterých jsou všichni napevno svázáni se svým okolím.

Teprve v okamžiku, kdy někdo takto vymezené území opustí, vybočí tím ze stanovených schémat a ocitne se v zóně, kam okolí nevidí, může docházet k osudovým zvratům a setkáním (střet Keitha s ještěrčím ocáskem tajemné Elizy, sex s Robem, který má pro hlavní hrdinku Chris fatální následky).

Les a houština je tajemný mytologický svět vrůstající do životů všech zúčastněných, a stávající se tak prvním plánem, na kterém se odehrává to nejpodstatnější. Místo, které kdysi dávno sloužilo jako pozadí a kulisa, zámotek či skořápka, kam bylo snadné a příjemné se skrýt a přestat na chvíli myslet, se stává nebezpečnou pastí, trhlinou, zející ránou, která byla neuváženě naříznuta, proláklinou, z níž není úniku. Členitý a chaotický labyrint, kde je dost místa pro nejrůznější pevnůstky, úkryty a přístřešky včleněné do jeho struktur tak dokonale, že jsou na první pohled zcela neidentifikovatelné. I statický obraz tak nabývá při druhém a třetím pohledu do nitra džungle nových významů. Jeho následným mapováním, rozhrnováním větvoví a opakovaným vstupováním do jeho sfér narážíme na rozličné hračky, talismany a znamení.

Někdo se v lese svlíknul z kůže

„Byla to kůže. Někdo se v lese svlíknul z kůže. A navíc dívčí kůže. Byly na ní uhry, jizvy z dětství… Mapa jednoho holčičího života. Života holky, kterou nikdy nepoznám…“

Konkrétní a symbolické zde tvoří jednotný celek, procházení houštinami se tak rovná odhrnování opony, jež nabízí pohled na scénu prokomponovanou do nejmenších detailů. Jako bychom prohledávali pokoje a otvírali skříně a zásuvky komod v domečku pro panenky, na jehož stěnách visí obrazy lesních mýtin a hustého stromoví. Cesta rámečky se v takovém prostoru nese ve znamení rozhlížení se, vytahování, odlupování, rozbalování, vymotávání, roztahování a strhávání struktur této komplikované, ale precizní mozaiky, jejíž zkoumání si téměř pokaždé žádá nový a nový pohled. Rámeček často přejímá funkci bubliny tím, že sám svým tvarem vypovídá o tom, co čteme jako vzpomínku a co se odehrává v přítomném okamžiku. Kůže, kterou ze sebe pravidelně stahuje dívka Chris, se v jednom okamžiku stává maskou à la Vřískot, jindy je rozšklebeným klaunským obličejem, příště se mění v trhlinu zející do prázdna, jejíž cáry bezprizorně povlávají v křovinách. Je tak navozeno zdání rozpínavé nezměrnosti času, který v prostoru tohoto bizarního světa pouze volně stéká po okenních tabulkách jako vzpomínka na hodinu biologie a poslední šťastné rande za školou, a jehož odkapávání měří jedno nekonečně deštivé léto. Léto, které sice pro některé ústí ve vysněnou cestu na jih, nicméně na otázky, jak zakonzervovat vzpomínku a jak obelstít čas, neodpovídá. „Není tady nic. (…) A to nejhorší, to, co asi nesnesu, je, že už začínám zapomínat.“

Autorka je hungaristka.

Charles Burns: Černá díra.

Přeložil Richard Podaný. BB art, Praha 2008, 363 stran.