Magnesia litera 2013 očima A2

Litera za prózu

Zuzana Brabcová: Stropy (Druhé město)

 

Libuše Heczková v A2 o vítězném románu píše: „Stropy lze tedy číst i jako román směřující ven z románu. Detoxikace hlavní hrdinky je jakousi detoxikací žánru, detoxikací od levných, snadných příběhů. Jsou Stropy proto také nadějí pro český román? Je možné, že detoxikace nebude úspěšná, ale za pokus to stálo.“

 

 

Litera za poezii

 

Jakub Řehák: Past na Brigitu (Fra)

 

Michal Jareš Řeháka charakterizuje následovně: „Básník je rozkročen mezi povýšenou aristokracií avantgardních maloměšťáků a dělnickýma rukama. Sám jako by nevěděl, na který z těch všech impulsů se dřív zaměřit. Takže zůstává bezpečně ve zcela neavantgardním stavu „bylo“: „pamatuješ jak jednou/ za betonovým náspem v Hostivaři/ mihla se jedna vyděšená myš“. To vše mísí se vzpomínkami jako ze salonu, ale občas mu to nedá a „rebelsky“ prohodí něco o prstech v konečníku nebo o orgasmu a špinavé touze.“

 

 

Litera za literaturu faktu

Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý (Paseka)

 

Knihu v A2 recenzoval Marek Fapšo: „Jde bezpochyby o dosud největší práci o Nejedlém a o jednu z nejvýznamnějších biografií elitního komunistického politika. Nicméně právě proto otevírá prostor dalším úvahám o českých moderních dějinách. Prostor, který Křesťan zaplňuje bohužel jakoby okrajově a mimoděk. Svými postřehy na mnoha místech ovšem vysoce převyšuje interpretační průměr české historiografie.“

 

Litera za nakladatelský čin

 

Ivan Wernisch: Živ jsem byl! Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní (Druhé město)

 

Pavel Šidák o Wernischově antologii napsal: „Soubor tvoří převážně prozaické texty různého určení, nejrůznějších žánrů i stylů a konečně i umělecké úrovně – některé texty jsou ovšem samy o sobě výtečné. Žánr antologie však dodává lesk i textům slabším. Antologie funguje jako veliká mozaika, kde se texty navzájem osvětlují. A konečně někdy vznikne magicky krásný text zásahem editora – samotným faktem, že jde o ukázku, tedy poetikou fragmentu.“

 

Litera za knihu pro děti a mládež

Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (Petrkov)

 

O Čechově rozsáhlém komiksu psal do A2 Pavel Kořínek: „Autorovu osobitou a okamžitě rozpoznatelnou výtvarnou práci i jeho artikulovaně skromnou poetiku malých velkých gest a hřejivých okamžiků lidskosti bude část příjemců nadšeně vyhledávat, druhé části publika ale může ta přemíra člověčenství a nefalšovaného dojetí připadat až nemístná. To, co je pro jednoho nebezpečným vyměřováním hranic líbivého kýče, může druhý vítat jako staromilsky lyrizovanou a esenciálně niternou uměleckou výpověď. Jinak tomu není ani s příběhem koktajícího Josefa: na jeho občas až nebezpečně krásně vyvedených stranách naleznou sdostatek argumentů zastánci obou táborů.“

 

Litera pro objev roku

Jaroslav Žváček: Lístek na cestu z pekla (Paseka)

 

Lístek na cestu z pekla recenzoval Jiří G. Růžička: „Žváček je sice nezkušený, rozhodně ale dobrý vypravěč, a tak mu nedělají potíže dějové skoky ani nejrůznější odbočky. Ústředním tématem tu ale nejsou trampoty začínajícího scenáristy. Autor se tu snaží mířit výš… nebo možná spíš níž. Jeho román je totiž především bulvární.“

 

Cena čtenářů

 

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

 

 

 

 

Audioknihu podle románu Žítkovské bohyně recenzoval Jiří G. Růžička: "Po poslechu nahrávky má člověk sto chutí do Žítkové vyrazit a ona po dvanácti hodinách poslechu už skoro důvěrně známá místa si na vlastní oči prohlédnout."