akce ádvojky

diskuze A2

Diskuze A2: Konec buržoazie

VSTUP VOLNÝ

Hosté:
Ľuba Kobová, filosofka
Martin Dokoupil Škabraha, filosof

Moderuje:
Lukáš Likavčan, filosof

Když Hegel ve Filosofii práva píše o „bürgerlichegesellschaft“ – tedy o občanské společnosti – staví ji do samotného základu moderního státu. Považuje ji za sféru soukromích zájmů a zároveň živnou půdu politického života. Pojem soukromí tak doprovází občanskou, nebo chcete-li měšťanskou společnost již od jejího úsvitu. I proto Marx později identifikuje liberální demokracii jako politický projekt jedné konkrétní třídy – totiž buržoazie – který je tím pádem úzce spjatý s existencí kapitalistické třídní společnosti. Zdá se však, že první dvě dekády 21. století uvrhly tak postavení buržoazie, jako i možnosti naší třídní analýzy dnešní společnosti, do naprostého chaosu. Lavina vítězství pravicových demagogů a demagožek strhla na svou stranu masy hypnotizované vzkříšeným rasismem, nacionalismem a xenofobií, a uvolnila cesta novému druhu „manažerské politiky“, jež se stala poměrně zvrhlou realizací havlovské vize „nepolitické politiky“. Tento nový druh manažerismu se obejde bez podpory buržoazie, i když ta si to možná ani neuvědomuje – prosazování politického zájmu totiž nahradila technokratická správa státních záležitostí: politici a političky makají, zatímco občané a občanky mají už jen spokojeně konzumovat. Je tedy buržoazie definitivně mrtvá a vyprázdněná? A záleželo vůbec někdy na ní? Jaká je vůbec nová třídní stratifikace dnešní západní společnosti? Je v těchto podmínkách možné demokratický projekt oddělit od jeho liberálního obsahu? Co pak nám ale z něho zbyde? Konec konců, nestali se dnes pojmy rodiny, soukromí a svobody jenom lešením novodobé železné klece ideologie? Jestli jo, jak, a hlavně kam z ní utéct, pokud chceme zůstat věrní cílům politické emancipace?

...
doporučujeme

výstava

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017 / Clemens von Wedemeyer

...

Vystavující umělci: Romana Drdová, Dominik Gajarský, Martin Kohout, Richard Loskot, Viktorie Valocká+ Host: Clemens von Wedemeyer: Nebeská havěť

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác

Vernisáž: 21.9., 18.30

Výstavy trvají do 14. ledna 2018.

Kurátorky: Tereza Jindrová a Karina Kottová.

Slavnostní vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhne 26. listopadu 2017 v Univerzitním kině Scala v Brně.

---

Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard Loskot, Martin Kohout a Viktorie Valocká. To jsou finalisté 28. ročníku nejprestižnějšího českého ocenění za mimořádně výraznou tvorbu v oboru výtvarného umění pro autory do 35 let. Pro společnou výstavu připravují nové projekty ve spektru médií od malby přes film až po instalaci. Společně jejich výpovědi můžeme vnímat jako určitou sondu do přemýšlení nastupující generace umělců o výzvách dnešního světa.

Zahraničním hostem letošní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého je mezinárodně etablovaný německý umělec Clemens von Wedemeyer. Ve svých dílech na poli konceptuálního pohyblivého obrazu a audiovizuálních instalací se Wedemeyer často zabývá (filmovými) archivy, historickými a symbolickými referencemi, které obohacuje o angažované komentáře a spojuje tak archivní materiál s aktuálními otázkami.

festival

Festival Den poezie 12. - 26. 11.2017

Dny české a mezinárodní poezie v České republice v desítkách měst.

Autorská čtení, výstavy, hudba, divadlo, happeningy, kulturní poetické pořady pro dospělé i pro děti.

Celý program na: www.denpoezie.cz - Vstupné na většinu akci bude zdarma
Festival se koná za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, a Nadace Český literární fond

...
festival
12/11/17 - 26/11/17
00:00 - 00:00
sdílet

festival

DivadelníBAF! 2017

...
23/11/17 - 26/11/17
19:00 - 16:05
sdílet

Sedmý ročník našeho festivalu již pomalu klepe na dveře a netrpělivě za nimi přešlapuje ;) Od 23. do 26. listopadu se bude konat festival divadelníBAF!, zapište si do diářů, lajkujte, sdílejte, ale hlavně –přijďte se podívat na zajímavá divadla!

Zveme všechny diváky, kteří mají zájem o divadlo – divadlo je jen jedno, ať již ho přívlastkujeme jako amatérské, ochotnické, mladé, školní… dobré či špatné. Žánr vystoupení není nijak omezen,organizátoři se naopak snaží o co největší pestrost, lze se tak těšit na veselé komedie, dramata, satiru, hry autorské i již dávno napsané, české i světové.

Každé představení budeme rozebírat v diskuzích, což je jedna z nejzajímavějších částí festivalu. Svénázory zde mohou sdělit diváci i divadelníci. Představení též budou rozebírat odborní lektoři. Program po jednotlivých dnech je uveden na webových stránkách a detailu události https://www.facebook.com/events/128116117900387/

http://divadelnibaf.cz/

http://www.facebook.com/divadelniBAF

diskuze

Odborná debata o hranicích sexistické reklamy

a

Slavnostní vyhlášení anticeny Sexistické prasátečko

...
24/11/17 - 24/11/17
17:30 - 23:00
sdílet

NESEHNUTÍ vás zve na odbornou debatu o hranicích sexistické reklamy, která bude předcházet Slavnostnímu vyhlášení anticeny Sexistické prasátečko. 

Jaké jsou hranice při vnímání sexismu v reklamě? Která reklama je už za hranicí, a která ještě ne? Diskutovat budou zástupkyně neziskových organizací, akademické i aktivistické scény. 

Začátek diskuze je v 17:30. Diskuzi bude moderovat Václav Drozd z Alarmu. Mezi diskutujícími budou Kateřina Nedbálková (Fakulta sociálních studií MU), Jana Gabrielová (Stínová rada pro reklamu), Petra Havlíková (NESEHNUTÍ) a Rút Jelínková (kolektiv Autonomní sociální centrum Klinika).

Slavností vyhlášení výsledků devátého ročníku anticeny Sexistické prasátečko začíná v 19:00.

Můžete se těšit na:
- vyhlášení nejsexističtějších reklam roku 2017
- moderátorku Bára Šichanová z Radio Wave
-losování cen- performance v podání GengBeng
- fotokoutek- veganský raut od Tři ocásci 
- afterparty Diskoteror feat. Turbo Burek Soundsystems

Vstup je zdarma.

Nenechejte si ujít gender friendly událost roku :)

www.nesehnuti.cz www.prasatecko.cz

design

Czech Design Week Podzim 2017

...
design
@Hybernská 4
27/11/17 - 3/12/17
11:00 - 21:00
sdílet

Hybernská 4 v Praze poskytne azyl proslulým i začínajícím designérům z Čech i ze světa v rámci festivalu Czech Design Week Podzim 2017.

V centru Prahy se na týden od 27. 11. do 3. 12. 2017 stane centrem designového dění. Prodejní festival designu a umění v nové lokalitě pokračuje v úspěšně nastoleném konceptu již čtvrtým ročníkem.

V těchto designově čistých a světlých prostorech vyniknou zajímavá díla zahraničních designérů ze Švédska, Belgie, Itálie nebo předního polského designéra Sebastian Pietkiewicze či německé umělkyně Jenny Ritzenhoff. Při 99 letém výročí založení samostatného československého státu se však nezapomíná ani na tuzemské designéry. Jedna z předních českých vystavujících značek bude Tatra, která připraví výstavu ze své historie. Netradiční instalaci dále představí např.značky Prim, Preciosa a Koh-i- noor.Czech Design Week také uvítá studenty předního českého skláře Jaroslava Bejvla, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, uměleckořemeslné a oděvní školy v Liberci, dále také studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni zejména ateliér Fashion designu Heleny Krbcové a ateliér Kov a šperk Petra Vogela.

Kdo má zájem přihlásit se jako vystavující designér na Czech Design Week Podzim 2017, může tak učinit nejpozději do 15. 10. 2017.

http://www.czechdesignweek.cz/

projekt

#LutherLenin

...
projekt
2/12/17 - 2/12/17
12:00 - 23:55
sdílet

500 let subjektu médií reformace revoluce

Na rok 2017 připadají dvě výročí, která si chceme připomenout v rámci společného umělecko-vědeckého projektu – uplyne 500 let ode dne, kdy Martin Luther přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, a 100 let od vypuknutí Říjnové revoluce v Rusku. První výročí je všeobecně považováno za začátek reformace v křesťanské církvi. Tento proces vyvolal dynamické politické, společenské a duchovní změny, které v následujících staletích směrodatným způsobem utvářely charakter Evropy i světa. Druhé výročí podnítilo vznik sovětského impéria a bylo na počátku téměř 70leté historie reálně existujícího socialismu a rozštěpení světa na dvě antagonistické ideologie resp. na dva mocenské bloky. U obou událostí hrála důležitou roli média, která v té době převažovala, a jejich dostupnost – například letáky a knihy v dobách Lutherových a film a rádio případně radiotechnika v dobách Leninových. Tímto vztahem mezi zásadní proměnou církve resp. ideologie a příslušnými médii, prostřednictvím kterých byla ideologie prezentována, se chceme v rámci projektu zabývat – i s ohledem na možné sociální a politické změny v naší dnešní době, které se ohlašují prostřednictvím všudypřítomných a hojně rozšířených sociálních sítí a digitálních médií.

„Obávám se, že v této části světa nastane velká revoluce,“ napsal Erasmus Rotterdamský v roce 1517. O několik týdnů později přibil Martin Luther svých 95 tezí na bránu zámeckého kostela ve Wittenbergu a dal věřícím na srozuměnou, že vstupuje do přímého vztahu s bohem, založeného na vlastní odpovědnosti. Důležitým předpokladem k tomu, aby věřící mohli zmocnit sebe sama k takovému kroku, bylo získání přístupu k náboženským textům. Lutherovy teze dokázaly ovlivňovat myšlení věřících zejména proto, že se díky vynálezu knihtisku a větší dostupnosti Lutherova překladu bible rychle šířily mezi obyvatelstvo. Převratné náboženské události reformace poskytly do jisté míry obsah pro mediální revoluci, kterou Malcolm McLuhan označil jako vznikání „Gutenbergovy galaxie“. O 400 let později přišly mediálně technické novinky – film a rádio jako potenciální konec knižní a písemné kultury – znovu ruku v ruce s procesy masivních sociálních a politických změn. Nová média vznikala současně s novými ideologiemi, které měly historický souběh v Říjnové revoluci. A dnes? V moderním procesu uvědomování si sebe sama, probíhajícím na sociálních sítích, se spojují reformační a revoluční subjektivnost, a to způsobem, který je vysoce individualizovaný a zároveň radikálně zespolečenštěný. Veřejná místa děje na sociálních sítích obývá pozoruhodně velký počet individualit – hybridní konstrukce z rozporuplných přání, z tělesně-sociálních realit a technických slibů. Je to, jako kdyby všechny možnosti zmocnění sebe sama z období posledních 500 let chtěly mít zároveň své výstupy na jevišti naší současnosti. Zdá se, že na stálost výroku „Zde stojím...“ si digitální subjekty nárok nedělají. Visí na vláknech, která nedrží bůh nebo nějaká strana, ale monstrózní zrcadlový obraz sebe sama.

V průběhu třídenní akce v listopadu 2017 se v Praze sejdou umělci a umělkyně a vědci a vědkyně, aby tyto souvislosti osvětlili. Jak husitská předehra reformace, tak i pražská VI. konference ruské sociální demokracie z roku 1912 k tomu navíc poskytují lokálně historické aspekty. V Praze došlo k rozchodu Lenina resp. bolševiků se Sociálně demokratickou dělnickou stranou Ruska, což je vnímáno jako jeden z předpokladů Říjnové revoluce. V rámci projektu vystoupí se svými projevy a intervencemi (výběrově): Xabier Arakistain (kurátor, Bilbao), Milena Bartlová (kunsthistorička, Prag/Praha), Nicholas Bussman (skladatel a performer, Berlin), Anna Daučiková (umělkyně, Praha), Iskra Geshoska (kurátorka a aktivistka, Skopje), Miroslav Petříček (filozof, Praha), Sazae-Bot (mediální aktivisté, Tokyo, Hiroshima), Tomáš Sedláček (ekonom, Praha), Ilona Švihlíková (ekonomka, Praha).

Tím projekt odkazuje na dva historické momenty, o kterých se ve vzájemných souvislostech doposud neuvažovalo. Reformace nastolila moderní ideál subjektivnosti, založený na vlastní odpovědnosti. Komunistická revoluce v roce 1917 tento ideál uchopila a převrátila naruby. Obě události měly konstituční účinky pro modernu, ve které dodnes žijeme. A přesto se množí náznaky, že jsme na cestě hledání toho, co bude „po“ moderně a „po“ západní „historii“. Tímto novým vyprávěním o 500 letech odůvodňování subjektu a o jeho příslušných mediálních konstelacích až k formám subjektivizace na sociálních sítích nabídne projekt vysoce relevantní příspěvek k zakončení dekády lutherovských výročí a ke 100. výročí Říjnové revoluce.

 

Pořádají:

Studio Hrdinů, Goethe-Institut Česká republika, Büro für prekäre Konzepte Berlin Prag

 

Termín konání:

sobota 2.12. 2017 od 12.00 do 0.00

vstup ZDARMA

festival

PAF OLOMOUC 2017: ABRACADABRA
16. ročník Přehlídky filmové animace a současného umění

...
7/12/17 - 10/12/17
00:00 - 00:00
sdílet

Magická povaha prvních experimentů s pohyblivým obrazem, rituály kolektivní divácké zkušenosti ale i pozvolné přelévání vizuálního umění do virtuálního prostoru — to jsou jen některé z fenoménů, jež bude letošní ročník PAFu s podtitulem „Abracadabra” mapovat. Čtyřdenní událost nabídne divákům provázanou siť desítek instalací, projekcí, přednášek a performancí — od Mélièse k virtuální realitě, z kinosálu do klubu. 

Doposud zveřejněný program PAF Olomouc 2017:
(* přístupné po celou dobu konání festivalu)

Čtvrtek 7. 12.
Zahájení festivalu 
Matěj Smetana, Martin Piačik, Ján Kralovič: DiStO
Jonáš Strouhal: Dr. Mozek*
BCAA System / Olbram Pavlíček: Nova X-Process
Pauline Curnier Jardin: Grotta Profunda (the moody chasm) [výstava]* 
Jiné vize CZ: výstava finalistů*
Shana Moulton: Whispering Pines Pt. 1

Pátek 8. 12.
Soda Plains (live AV)
Petr Šprincl: Vienna Calling (zvláštní uvedení)
Adam Matej, Jonatan Pastirčák: Decay
Don Hertzfeld: Svět zítřka I. a II.
Jiné vize CZ: projekce pásma finalistů
Lawrence Lek: Sinofuturism (1839–2046 AD)

Sobota 9. 12.
Clemens von Wedemeyer: ESIOD 2015
Pauline Curnier Jardin: Grotta Profunda (the moody chasm) [projekce] 
Shana Moulton: Whispering Pines Pt. 2
0comeups (live)
Oliver Coates (live AV)
Lawrence Lek: Geomancer

Neděle 10. 12. 
Oliver Coates: akustický koncert
Shana Moulton: This organ wants this, that organ wants that [performance]
Zakončení festivalu

Čtyřdenní a jednodenní akreditace za nejvýhodnější cenu v předprodeji do 30.11.: http://2017.pifpaf.cz/akreditace/
PAF Olomouc na sociálních sítích: https://www.facebook.com/events/128615481192385/

výstava

ESTER KRUMBACHOVÁ

Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv
@tranzitdisplay
Facebook

• vernisáž + „Nezařazné“, performance New Noveta s živým zvukem hudebníka Vindicatrix, 13. 12., 18 h
• konference „ESTER KRUMBACHOVÁ. Skryté formy režie“, 14. 12., 10 – 19 h + afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

...
výstava
14/12/17 - 21/2/18
12:00 - 18:00
sdílet

Ester Krumbachová (1923 - 1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let, ale také předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu, provázané povahy reality a smyslových forem vědění.

Umělci a teoretici na této výstavě a konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté důkazy bohaté a vizionářské tvorby Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.

Vystavující umělci: Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela & Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová


Účastníci konference: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Anna Hejmová, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Matěj Pavlík, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Tomáš Uhnák, Marina Vishmidt

„Nezařazné“, performance New Noveta
New Noveta je společným projektem uměleckého dua Keiry Fox (UK) a Ellen Freed (SE). Ztělesněním vitálních projevů korporátně stigmatizovaných emocí, New Noveta prochází vyčerpávajícími choreografickými úkoly s reaktivní a vášnivou úzkostí, která se nechce přizpůsobit každodenním strnulým stereotypům patriarchální společnosti. Tato nová performance „Nezařazné“ bude rámována živým zvukem vytvořeným společně s hudebníkem Vindicatrixem, bude používat rekvizity pro živě aktivovanou instalaci a kostýmy londýnského módního domu Atelier Bâba.


Kurátorky: Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner


Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Display, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.


Podpora: České centrum Londýn; Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadace pro současné umění Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond kultury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


Poděkování: Ivo Paik, Jarmila Košnářová, The Emblem Hotel, ADES – Václav Šeda, UP21

http://are-events.org
http://tranzitdisplay.cz

proběhlé akce ádvojky

koncert a2+

A2+ #73: Diatribes (CH), Lambs Gamble (US/CA), Dörner/Palacký/Vrba (DE/CZ)

Listopadový večer cyklu A2+ ve spolupráci s festivalem Alternativa a Starou sítí pro novou hudbu se obejde bez předkapel, zato bude mít tři headlinery, reprezentující tři různé přístupy k jiné hudbě.

Duo Diatribes tvoří ženevští hudebníci Cyril Bondi a d’incise. Společně vedou promotérský kolektiv a label INSUB., zaměřený na elektroakustickou, improvizovanou i komponovanou experimentální hudbu. Diatribes hrají od roku 2004 a jejich zaměření původně vycházelo především z vlivů free jazzu, noiseu, musique concrête a volné improvizace. S postupem let se produkce obou hudebníků, postavená především na využití perkusí a elektroniky, vyvíjela směrem k výrazové oproštěnosti, introvertnímu zkoumání tvůrčího procesu a sledování detailních zvukových struktur. Prostě řečeno: k jemnosti a jednoduchosti při zachování původní tenze. Poslední, značně minimalistické album Sistere vydali Diatribes letos na novém slovenském labelu Mappa.

Lambs Gamble je americko-kanadské trio produkující poloimprovizovanou hudbu rozkročenou mezi experimentální elektronikou, noisem, free jazzem a dekonstruovaným rockovými formami. Původně – od roku 2002 – šlo o příležitostný projekt basisty a hráče na elektroniku George Cremaschiho (KRK, Pražský improvizační orchestr) a perkusisty Fritze Welche (Peeesseye), jejichž spolupráce vyústila albem Memory Collapse, v roce 2009 se připojil kytarista, hráč na elektroniku a vokalista Eric Boros, známý ze skupiny Vialka. V trojici posléze vydali studivou desku Casual Pustule Lingo a živou nahrávku Jazz Puke on the Presidential Dancefloor. V letošním roce se skupina vrátila s LP Farewell Body Bags (Discombobulate Records).

Berlínský trumpetista Axel Dörner od devadesátých let rozvíjí naprosto ojedinělý přístup ke hře na trumpetu, který v roce 2001 prezentoval na nahrávce s prostým názvem Trumpet. Od té doby až do současnosti platí, že na trumpetu hraje jako nikdo jiný. Během uplynulých patnácti let se Dörner v různých koutech Evropy a v rámci rozmanitých improvizačních seskupení potkával s hráčem na amplifikovaný pletací stroj Dopleta 180 Ivanem Palackým a také s trumpetistou Petrem Vrbou, který v poslední době čím dál víc pracuje i s elektronikou. Nyní  se vydávají na cestu po několika městech České republiky, aby v triu koncentrovaně navázali na minulá setkání.

...
koncert a2+
18/11/17
20:00
sdílet

diskuze A2

Diskuze A2: Krize a budoucnost alternativního divadla

VSTUP VOLNÝ

Moderují:Lenka Dombrovská a Matěj Nytra

Jaké jsou příští cesty českého alternativního divadla a umění? Jaké okolnosti, limity, hrozby a výzvy je formují? Jaká je pozice současného alternativního umělce v kontextu dominantní mainstreamové tvorby? Z podzemních krizí k budoucím vizím!

Nedělní debata festivalu ...příští vlna/next wave..., HaDivadla a kulturního čtrnáctideníku A2.

www.nextwave.cz

...

koncert a2+

A2+ #72: Poprvé a za peníze (CZ), Thisnis (SK/H), Ragequit (FR) + DJ Had

Na dalším z koncertů cyklu A2+ se představí česká malířka a hudebnice vystupující pod názvem Poprvé a za peníze, slovensko-maďarské improvizační trio Thisnis a francouzský elektronický projekt Ragequit. Závěr bude mít ve své moci DJ Had.


 

...
koncert a2+
12/10/17
20:00
sdílet

Elektroakustický improvizační projekt malířky Ivety Plné Poprvé a za peníze je založený na soustředěném zkoumání zvukových možností hudebních nástrojů (kytara, foukací harmonika), vibrujících elektrických přístrojů i nejrůznějších předmětů, které buď zní či rozeznívají, anebo naopak ve vztahu ke zvuku fungují jako překážky. Jako hlavní prostředek – nástroj ohledávání – slouží kontaktní mikrofon. Třením, vibracemi a různými manipulacemi vzniká pestrá sonická matérie, která je v nejlepším slova smyslu nepředvídatelná: je mnohdy přebuzená a třeskutá, přitom ale křehká a plná detailů. Občas se z hlukového podhoubí překvapivě vynoří i zárodky harmonie. Tvorba Poprvé a za peníze implicitně manifestuje, že i práce s nahodilými prvky vyžaduje maximální míru koncentrace, pečlivosti a trpělivosti.

Thisnis je slovensko-maďarské trio, které vzniklo v roce 2016 a zatím koncertovalo především v Budapešti. Bubeník Áron Portoleki, akordeonista Ádam Móser a multiinstrumentalista Miroslav Tóth, který v Thisnis hraje především na alt- a sopránsaxofon, spolu hráli už ve formaci Funeral Marching Band. Svůj nový projekt popisují jako „trio metažánrových variací“. Je to tak trochu freejazz, trochu umění a trochu sveřepý experiment, který se neobejde bez nadhledu a legrace – to když se žánrové variace projevují deformacemi někdejších avantgardních hudebních forem, jež nicméně ani po své „dekonstrukci“ zpravidla nejsou úplně nezřetelné. Tóthův dadaistický vokální projev si patrně vzal něco z Raoula Hausmanna a něco zase z televizních pohádek, to ale neznamená, že neumí překvapit. Naopak. Ukazuje se, že exces a akademismus si občas docela rozumějí.

Francouzský jednočlenný elektronický projekt Ragequit staví především na hluku a dronech ale nedělá mu problém dovést své sety k rytmičtějším polohám. Jeho vlastní popis svou dikcí působí, jako by šlo spíše o tajnou armádní akci než o koncert: „Syntezátory, reverb, zkreslení, kytarový zvuk a mikrofon vytvářejí drone, ambient, noise a přecházejí z pomalého bzučení až k uvolnĕní zbĕsilé radiace.“ Ale kdo ví, možná si nakonec budete připadat jako na párty.

Vstup: 100 CZK

http://poprvazapenze.bandcamp.com

https://www.youtube.com/watch?v=1p3GP23ljpQ

https://www.youtube.com/watch?v=-JEPG73QOV0

https://rageq8.bandcamp.com/track/apache-1

http://punctum.cz/

https://www.advojka.cz/a2plus

koncert a2+

Aspec(t) Zalaski (IT/PL), Alpha Strategy (CA)

Srpnový díl koncertního cyklu A2+ propojí audiovizuální improvizaci s neurotickou rockovou energií.

Aspec(t) Zalaski je spojení italského improvizačního dua Aspec(t) a polského bubeníka Andrzeje Załęského, které po koncertní spolupráci ve Varšavě v roce 2012 vyústilo ve společnou desku Droga (Monotype Records 2015). Neapolští zvukoví experimentátoři SEC_ a Mario Gabola našli v Załęského překotných, nepředvídatelných rytmech a neartikulovaném „zpěvu“ ideální doplněk ke svým výbušným, zhusta přerušovaným improvizacím, založeným na manipulaci s kotoučovým magnetofonem a práci s fotosenzitivním systémem zpětných vazeb.Výsledkem je žánrově nezařaditelná hudba, v níž se kloubí nevypočitatelnost volné improvizace, sofistikovanost soundartu, intenzita noisu a energie punku či hardcoru. Na aktuálním turné skupinu doplní filmař a videoartista Andrea Saggiomo alias 70fps.

Původně sólový, experimentálně laděný projekt Kanaďana Roryho Hincheyho Alpha Strategy se postupně přetransformoval ve čtyřčlennou noiserockovou kapelu, v jejíchž nahrávkách je možné zaslechnout vlivy Public Image Ltd., Birthday Party nebo The Jesus Lizard. Zatím poslední deska Drink the Brine, Get Scarce (2015) byla nahraná v Electrical Audio Studios Stevea Albiniho, nicméně skupina je působivá především naživo. Ačkoli jde o písňovou tvorbu se vcelku přímočarou rockovou energií, Alpha Strategy si zachovávají všudypřítomný neurotický puls a smysl pro disonanci. Výsledná podoba jako by upomínala na to, že hudbu si lze sice užít, ale nepříjemné stránky skutečnosti nikam nezmizí.

Vstup: 100 CZK

http://www.toxorecords.com/aspec(t)/

https://vimeo.com/214847778

https://alphastrategy.bandcamp.com/

https://www.advojka.cz/a2plus

http://www.potrva.cz

...
koncert a2+
@Kavárna Potrvá
14/8/17 - 14/8/17
19:30 - 22:00
sdílet

koncert a2+

Victoria Shen (US), 2 Horses Too Many (CZ), Autopoetik (CZ)

...
koncert a2+
@Kavárna Potrvá
19/7/17 - 19/7/17
20:00 - 22:00
sdílet

Victoria Shen se ve svých videích na čistě vizuální rovině pokouší zachytit absurdnost obrazů, které každodenně konzumujeme. Její hudební performance, které jsou často doprovázeny projekcí, jsou syrovější a živelnější. Shen používá především podomácku vyrobené analogové syntezátory, kontaktní mikrofony a další DIY elektroniku. Její přístup k hudbě, jak sama uvádí, je „skulpturální“ – zvuk tvaruje jako objekt a pracuje s ním jako s fyzicky přítomnou matérií, kterou lze během vystoupení opracovávat. Klíčovým aspektem se tak stává textura. Harsh noise je zde jen limitní definicí.

Několik let hibernující projekt 2 Horses Too Many se před nedávnem připomněl v rámci série Wakushoppu, kde si Patrik Pelikán a Petr Vrba – ten večer polovina pražsko-budějovické fúze Bahnhoffreundshaft – v první fázi večera zahráli ve dvojici. Zatímco dříve byli posluchači zvyklí spíše na jemnější improvizaci, v níž nechyběla ani souhra dechových nástrojů, tentokrát spolu mnohem syrovějším způsobem komunikovala především Vrbova výbušná elektronika a Pelikánovo neurotické obrábění steel kytary, doprovázené praskáním kontaktních mikrofonů. Obnovená spolupráce by mohla konečně naplnit potenciál, jejž v sobě obsahuje název projektu: když jedna věc schází, nejlepší je udělat pár rychlých pohybů a zjistit, že ve skutečnosti dvě věci přebývají.

Kontrabasista The Pololáníks Martin Lauer se ve svém sólovém projektu Autopoetik zabývá tvorbou umělých či utopických zvukových krajin, které formuje ve víru improvizačních reakcí na předem nahrané zvuky, smyčky a terénní nahrávky a v nichž se kloubí přírodní a lidské zvuky s právě utvářenou hudební matérií. Ta ovšem není primárně motivována strukturními hudebními principy, nýbrž spíše energií a dynamikou nenadálých spojení mezi různorodými zvukovými projevy.

Vstup: 100 CZK

https://soundcloud.com/evicshen
https://soundcloud.com/klangundkrach/sets/pelikan-vrba-placard-headphone

https://soundcloud.com/autopoetik

https://www.advojka.cz/a2plus
http://www.potrva.cz

koncert a2+

Autoknack (FR), Badaboum (FR), Trans Soma (CZ)

...
koncert a2+
28/6/17
20:00
sdílet

Na jubilejním sedmdesátém večeru série A2+ vystoupí francouzské dívčí trio Badaboum, které originálním způsobem rozvíjí postpunkové vlivy, mechanicko-elektronický, k dadaismu a patafyzice odkazující projekt Autoknack a pražské hypnoticky elektronické duo Trans Soma. Koncert pořádá kulturní čtrnáctideník A2 ve spolupráci s kontrakulturní agenturou Rogomichkin.

Francouzský projekt Autoknack se sám definuje slovy „mekanik elektronik“, a aby bylo všechno ještě trochu jasnější, můžeme si představit „dadaisticky strojovou píseň, kterou zpívá vycpaná vrána“. V jiném podobně výstižném popisu se mluví o spojení mašinérie, nedivadelního divadla a francouzské estrády. Autoknack vydal split kazetu na labelu Animal Biscuit, pro jehož estetiku je spojení mezi animalitou a vivisekcí, primitivismem a strojovostí klíčové. Mimochodem, takzvaná DIY taxidermie („vycpi si sám“) není jen zdroj dadaistických metafor, ale skutečná záliba: „Emily vytáhne ze svého kuchyňského mrazáku zmrzlou vránu, odnese ji do garáže a položí na kovový stůl. Zapálí vonnou svíčku, pak vezme do ruky skalpel a začne zručně odstraňovat tenkou vrstvu pokožky z ptačího hrudníku. Ve vzduchu je cítit zápach hnijícího masa...“
https://www.youtube.com/watch?v=gjVfc-n4Ig8
animalbiscuit1.bandcamp.com/track/pile-autoknack
bonnehumeurprovisoir.free.fr/animalbiscuit.htm

V „all-stars skupině“ Badaboum se sešly tři výrazné hudebnice z francouzské nezávislé scény, konkrétně z kapel Headwar, The Dreams a Dudu Geva. Společně produkují postpunkem ovlivněnou hudbu, v lecčem připomínající například skupiny LiLiPUT (původně Kleenex) nebo Malaria!. Tyto vlivy doplňují vlastními rezonujícími výstřednostmi – především symptomatickými, občas tajuplně, jindy strašidelně znějícími klávesovými linkami a primitivistickým skandováním ve francouzštině, italštině nebo němčině. V roce 2015 skupina vydala eponymní debutové LP na značce Bruit Direct Disques.

https://www.youtube.com/watch?v=DWqTkJCAUBc

Trans Soma hráli poprvé na nedávném vynikajícím festivalu pro sluchátka v Punctum. Žluna Sýkora vytváří rytmické smyčky pomocí efekty upraveného hlasu, ruchů zachycených mikrofonem při nahrávání a starých kláves. Ondřej Parus (Sister Body, Lightning Glove, Ruinu) se přidává s minimalisticky efektovaným samplerem. Hluboké zachycování. Oslavy za hrobem. Chceme to znovu prožít.

https://www.youtube.com/watch?v=U26zOg13ctE

https://www.facebook.com/events/453850501645635

http://punctum.cz/
https://www.facebook.com/rogomichkin/
http://advojka.cz/a2plus

koncert a2+

Prague Headphone Festival

Koncept „tichého“ koncertu, recipovaného prostřednictvím sluchátek, proslavil festival Le Placard, který roce 1999 založil pařížský hudebník Erik Minkkinen (známý ze skupiny Sister Iodine a dalších experimentálně hudebních formací). Od té doby se tato nomádská, v reálném čase streamovaná akce uskutečnila na mnoha místech po celém světě. V Česku sluchátkový festival inicioval v Praze usazený francouzský hudebník Romano Krzych – první ročník proběhl v roce 2012 v Komunikačním prostoru Školská 28 a spolupracovaly na něm ještě kulturní čtrnáctideník A2 a vydavatelství KLaNGundKRaCH. Další ročník se uskutečnil roku 2015 v Karlin Studios. Nyní se v rámci koncertní série A2+ k tomuto formátu vracíme, akce však proběhne nezávisle na mateřské platformě Le Placard.

...
koncert a2+
17/6/17 - 18/6/17
12:00 - 00:00
sdílet

Ideou festivalu, během něhož posluchači vnímají živou hudbu prostřednictvím sluchátek, je vytvořit intimní prostor pro poslech hudby nikoli v izolaci domova, jak bývá běžné, ale ve společnosti dalších lidí. Toto pojetí živého a zároveň zcela privátního poslechu hudby (ale třeba i mluveného slova nebo terénních nahrávek) si získalo mnoho příznivců na celém světě – částečně i proto, že produkce nejde jen do sluchátek na daném místě, ale bývá také streamována po internetu.

Festival je otevřený nejen posluchačům, ale i účinkujícím, nemá pevnou dramaturgii, pořadí je ponecháno na vystupujících. Každý, kdo chce přispět svým živým vystoupením nebo třeba DJským setem, se může přihlásit, zapojit své vybavení a zahrát (technická omezení daná charakterem sluchátkového festivalu k účasti nicméně předurčují především elektronické a tišší akustické hudební projekty).

Pořadatelé: A2, Romano Krzych, KLaNGundKRaCH, Punctum.

Cyklus A2+ probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Městské části Praha 4 a nadace Český hudební fond.

EN:

Prague Headphone Festival was inspired by Le Placard. It was initiated by French musician Erik Minkkinen (known as a member of Sister Iodine and other experimental music projects) in Paris 1999, since then the concept has grown to an international streaming festival, with many cities providing listening rooms for local and remote performances. French musician Romano Krzych introduced Le Placard in Prague in 2012 in cooperation with A2 magazine and KLaNGundKRaCH at Školská 28 Gallery. Then it was set up again in 2015 at Karlin Studios and now the same collective of organizers returns with the same format but this time independently of the home platform. There is no fixed line-up and no tacit order or hierarchy and the attendance is free: anyone who wishes to perform can subscribe for a live or DJ set, plug the personal gear and perform.

Organizers: A2, Rogomichkin, KLaNGundKRaCH, Punctum.

www.advojka.cz/a2plus
http://phf.klangundkrach.net

diskuze A2

Diskuze A2: Žena v pozdním kapitalismu

...

Dnešní feministické myšlení stojí na rozcestí: na jedné straně volá po emancipaci žen v práci a pro práci, na straně druhé touží překlenout samotnou logiku komodifikované práce, což by umožnilo rozbít disciplinující moc kapitálu nad lidskými životy. Patriarchální rámování ženy je spjaté s chápáním reproduktivních aktivit péče a výchovy jako samozřejmé domény sociálně konstruovaného konceptu „ženskosti“, kterou není nutno ohodnocovat jako práci. Žena je tak postavena mezi dva mlýnské kameny – na jedné straně je volána do boje za rovnoprávnost na pracovišti, zároveň však na jejích bedrech zůstává nutnost výchovy a péče, čímž se nevzdaluje hrozbě totálního psychického vyhoření. Otázkou proto je, jak z tohoto bludného kruhu vystoupit. Volat po de-feminizaci péče? Hledat cestu v ženských kolektivech? Či se vzdát kategorie genderu a přitakávat nekonečným možnostem sebe-identifikace každého člověka? A jak přesunout pozornost feministického hnutí z boje za emancipaci v práci k boji za emancipaci od práce? Nebo jde spíše o vynalézání nového konceptu práce, jenž by byl nosnou linkou procedur vedoucích k post-kapitalistickým budoucnostem?

Hosté

Petra Hlaváčková, historička umění a redaktorka A2

Nicole Sabella, kulturní teoretička a umělkyně

Johana Nejedlová, aktivistka

Moderátorka

Kristýna Pešáková, lidskoprávní aktivistka NESEHNUTÍ

 

vstup volný

koncert a2+

Sandy Ewen & Steve Jansen (US), Sova smrti (CZ), Miroslav Tóth (SK)

V žižkovském klubu se tentokrát představí dvojice amerických experimentátorů Sandy Ewen a Steve Jansen, jejichž zvuková tvorba je spojená s novátorským užitím kytary, ale i jiných zvukových zdrojů. Vystoupí také domácí projekt Sova smrti, založený na živém procesování a samplování šestistrunného banja, a slovenský skladatel a saxofonista Miroslav Tóth.

...
koncert a2+
19/5/17
20:00
sdílet

Pro tvorbu Sandy Ewen i Stevea Jansena je typická kompozičně minimalistická, hutná textura s bohatým rastrem zvukového materiálu, jehož „zrnitost“ je třeba vnímat zároveň na škále jemnosti i drsnosti, podobně, jako když se mluví o kvalitě brusného papíru, vhodného pro opracování druhořadého materiálu. Jemnost je zde měřítkem strukturální drsnosti a naopak. Sandy Ewen je experimentální kytaristka a zvuková umělkyně, jejíž tvorba se pohybuje mezi volnou improvizací, elektroakustickou kompozicí a (díky spolupracím) free jazzem. Využívá nalezené objekty a nestandardní hráčskou techniku. V současnosti působí v projektech Etched in the Eye a Garden Medium, spolu s kytaristou Tomem Carterem tvoří duo Spiderwebs. Všechny tyto formace loni vydaly album. Vystupovala nebo nahrávala mimo jiné s americkým kytaristou Weaselem Walterem, nizozemským skladatelem a experimentátorem Jaapem Blonkem, basistou Damonem Smithem nebo kytaristou Henrym Kaiserem. Představila se například na sanfranciském festivalu experimentální hudby Outsound New Music Summit nebo austinském No Idea Festivalu. Steve Jansen (jmenovec britského bubeníka skupiny Japan) se ve své zvukové tvorbě soustředí na manipulaci s magnetofonovým páskem a hru na elektrickou kytaru a alt saxofon, využívá také terénní nahrávky. Spolupracoval například s Robem Mazurekem, Henrym Kaiserem, Jamesem Fellou, Chrisem Cogburnem nebo Damonem Smithem. Působí v Holy Ghost Triu a řadě dalších projektů. Hrál v mnoha zemích včetně Jižní Ameriky a Afriky, jeho nahrávky vyšly v různých nezávislých vydavatelstvích. Poslední z nich je kazeta An Error Occured z letošního února.

Pražský projekt Sova smrti je založen na jednoduchém, striktně dodržovaném principu: Tomáš Míka hraje na šestistrunné banjo a posílá signál Janu Faixovi, který ho naživo elektronicky procesuje a sampluje. Výsledný výstup, jak ukazuje například loňské eponymní album, ovšem zahrnuje tolik rozmanitých hudebních poloh, že posluchač snadno na konceptuální východisko zapomene a nechává se volně unášet od jednoho sonického stanoviště ke druhému. Míka střídá různé rejstříky hraní a Faix s tímto pestrým materiálem zachází podobně eklekticky: nedělá mu problém ponechat ho v surovém stavu, ale stejně tak se ho nebojí změnit k nepoznání. Vzájemný vztah obou hudebníků je mutualistický – jeden parazituje na druhém a oběma je to ku prospěchu. Potvrzuje to i skutečnost, že skupina si dokonce Svytvořila svoji vlastní mutaci zvanou Datel zkázy, v níž Tomáše Míku nahradil Ian Mikyska.

Miroslav Tóth (1981) je slovenský skladatel a saxofonista specializující se na soudobou vážnou hudbu, improvizaci, filmovou či elektroakustickou kompozici. V současné době je doktorandem na katedře skladby na HAMU v Praze. Je mimo jiné autorem jednoaktové opery Zázračná masážna tyč pre úradnikov vo verejných inštitúciach a tří videooper – Zuz za zub, Oko za oko a Tyč. Hraje například v uskupeních Dunkeltherapie, Funeral Band či Shibuya Motors. V roce 2006 založil proměnlivý improvizační orchestr Frutti di Mare. S podobně fungujícím orchestrem Musica Falsa et Ficta v roce 2015 vydal album skladeb Martina Burlase Hexenprocessen. Je také autorem námětu pro připravovaný cyklus dokumentárních filmů o slovenských skladatelích.

Vstupné: 100 CZK

https://sandyewen.bandcamp.com/
https://thatscoolrecords.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SBzUu5V8m5Q

https://poli5.bandcamp.com/album/sova-smrti

http://miro2toth.wixsite.com/home

http://punctum.cz/

 

koncert a2+

L’ocelle mare (FR), Oswaldovi (IT/CZ)

...
koncert a2+
@Kavárna Potrvá
12/3/17
20:00
sdílet

Kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6 

Vstup: 130/100 CZK

L’ocelle mare je sólový projekt francouzského experimentálního hudebníka Thomase Bonvaleta. Kromě akustické kytary a šestistrunného banja využívá foukací harmoniku, metronom, drobné perkusivní nástroje, ladičky, ozvučenou podložku, sloužící k vydupávání rytmu, a nezřídka i své vlastní tělo. V porovnání s Bonvaletovými kytarovými party v duu Cheval de frise je jeho sólová tvorba mnohem fragmentárnější, nejde však o improvizaci. Krátké, minimalistické, introspektivní, a přitom až expresivně soustředěné skladby zkoumají hranice akustického výrazu, v němž se rozplývá původní identita nástrojů. Zatímco produkce Cheval de frise byla založená na bezchybně fungující komunikaci dvou nástrojů a dvou hudebníků, u L’ocelle mare se jedná o komunikaci se zcela odlišnými parametry – o samomluvu. Bonvaletova hudba mluví v náznacích a útržcích, je plná pomlk a vyčkávání, a přitom zahrnuje širokou škálu výrazových poloh. První koncert L’ocelle mare proběhl v roce 2005, od té doby vystoupil na mnoha předních světových festivalech zaměřených na hudební experiment. Debutové eponymní album mu vyšlo v roce 2008 na americké značce Sickroom Records a o rok později také na českém labelu Minority Records. Bonvalet spolupracoval například s Radikal satan, Arlt, Powerdove nebo Jean-Lucem Guionnetem.


 

https://ocellemare.bandcamp.com/

https://thomasbonvalet.wordpress.com/

http://artycok.tv/6750/locelle-mare

https://www.youtube.com/watch?v=dLQ04pon7Ac


 

Oswaldovi jsou italsko-české duo tvořené kytaristou Andreou Rottinem a bubenicí a klávesistkou Kateřinou Malou, která působí rovněž ve skupině Unkilled Worker Machine. Svůj styl popisují jako „folk-spaghetti-rock“. Inspirační kořeny jejich hudby vedou k severoamerickému folku, spaghetti westernům, britské psychedelii šedesátých let nebo tuarežskému blues. Pod vlivem těchto různorodých podnětů Oswaldovi kombinují hudební nástroje s důrazem na dynamický rozsah a rozmanitost atmosféry písní – kromě bicích, perkusí a elektrické kytary používají klávesy, tamburínu nebo židovskou harfu.


 

https://andrearottin.bandcamp.com/

http://www.oswaldovi.cz/


 

http://www.advojka.cz/a2+

http://www.potrva.cz


https://www.facebook.com/events/399869687029002/

proběhlé akce

film

FAMUFEST

...
13/11/17 - 18/11/17
00:00 - 23:55
sdílet

Soutěžní filmový festival FAMUFEST tradičně kombinuje snímky studentů FAMU s doprovodným programem, jako jsou například workshopy, koncerty, výstava či předčítání scénářů, a zároveň dávástudentům možnost zkusit si zorganizovat vlastní festival, ovlivnit jeho téma, dramaturgii a výběrhostů. Letos se FAMUFEST uskuteční v termínu 13. – 18. 11. 2017.

Tématem tohoto 34. ročníku je INFERNO.

Organizátoři slibují, že návštěvníky provedou jednotlivými druhy pekla až k možnému očištění. Výběr tématu vysvětlují tím, že každý umělec prochází svýmosobním infernem před setkáním se s názorem publika na své prezentované dílo. Program si klade za cíl konfrontovat studenty s názory profesionálů z různých oblastí filmové tvorby, a zároveň otevřít FAMU široké veřejnosti. Jedním z významných hostů letošního FAMUFESTU bude scénárista legendárního pořadu Saturday Night Live a filmů s Eddiem Murphym Cesta do Ameriky a Zamilovaný profesor Barry W. Blaustein, který přislíbil účast i na zahajovacím ceremoniálu v kině Lucerna.

Předprodej akreditací: https://goout.net/cs/festivaly/famufest-inferno-2017/jhrhc/#"T":"2017-11-13T10:00:01"

https://famufest.cz/

https://www.facebook.com/famufest/

festival

Festival Alternativa: Čtvrtstoletí hudební avantgardy v pražských klubech

...
festival
7/11/17 - 11/11/17
19:30 - 23:55
sdílet

25. ročník mezinárodního hudebního festivalu se opět žánrově rozkročí a přivítá inovativní hudebníky ze všech koutů Evropy.

Po dvou dnech freejazzové improvizace a výletu do temnot post-metalu a sludgese skupinou AMENRA nabídne Alternativa dva elektronické večery. Svůj úhel poslechu představí zástupci norské experimentální scény Deathproda Phonophani a tuzemští mistři zvukových koláží z brněnského AVA kolektivu.

 

Úterý 7. 11. 2017, 19:30  Malostranská beseda
Petr Vrba / Christof Kurzmann(CZ/AT)
Pascal Niggenkemper: le 7ème continent (FR/ES/AT/BE/US);

Středa 8. 11. 2017, 19:30 Malostranská beseda
Liudas Mockūnas (LT)
Cruz / Witkowski / Zoubek(FR/PL/AT)
Houtkamp / Beresford / Blume (NL/UK/DE)
Společná free jazzová improvizace

Čtvrtek 9. 11. 2017, 19:30 La Fabrika
Kalle (CZ)
Amenra (BE)

Pátek 10. 11. 2017, 19:30 La Fabrika
BECOMING///ANIMAL (UK/IT)
Deathprod (NO)

Sobota 11. 11. 2017,19:30 Underdogs' Ballroom
Alternativa meets AVA:
AVA: Moving Spaces (CZ)
Tomáš Vtípil (CZ)
Phonophani (NO)
Alternativa Afterparty: Bastl Instruments & Nona Records

Vstupenky lze zakoupit na www.goout.cz. V prodeji jsou vstupenky na jednotlivé večery, nebo Festival pass, který platí na všech pět večerů.
www.alternativa-festival.cz
www.facebook.com/festival.alternativa

festival

Mezipatra Queer Film Festival

Praha 2-9/11

Brno 10-17/11

...
festival
2/11/17 - 17/11/17
00:00 - 00:00
sdílet

Osmnáctý ročník Queer filmového festivalu Mezipatra se koná v Praze od 2. do 9. listopadu a v Brně od 10. do 17. listopadu. Festival vstupuje do své plnoletosti tentokrát s heslem Sami za sebe. Diváci a divačky mají možnost zhlédnout výběr toho nejlepšího z queer kinematografie za poslední dobu. I letos jsou součástí doprovodného programu diskuze s odborníky na queer témata a party - například v industriálně laděném klubu Ankali s ikonou queer berlínského undergroundu Enou Lind.

http://www.mezipatra.cz/

https://www.facebook.com/mezipatra

festival

Festival Brikcius - 6. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (1. - 16. listopad 2017)

...
festival
1/11/17 - 16/11/17
00:00 - 00:00
sdílet

Jste zváni na Festival Brikcius - 6. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (L'Arte dell'Arco - Buxtehude - Brahms120 - Tansman110), který se každoročně koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a v rámci mezinárodních Daniel Pearl World Music Days.

Letošní dramaturgie je zaměřena na 90. výročí narození ruského violoncellisty Mstislava Rostropoviče, 120. výročí úmrtí skladatele Johannese Brahmse, 170. výročí úmrtí skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, 110. výročí narození polsko-francouzského skladatele židovského původu Alexandera Tansmana, 325. výročí narození italského skladatele Giuseppe Tartiniho, 380. výročí narození a 310. výročí úmrtí německého skladatele Dietricha Buxtehudeho, 332. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, benefiční koncert pro Lékaře bez hranic | Médecins Sans Frontières a 19. ročník festivalu Den poezie (207. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy) - https://www.youtube.com/watch?v=OLrwPiGQSow.

V rámci 6. ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, skladatelka a varhanice Irena Kosíková, francouzská klavíristka Justine Verdier, česká violoncellistka Anna Brikciusová a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius. Více informací na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com.

Koncerty 6. ročníku Festivalu Brikcius se konají 1. - 16. listopadu 2017, v Praze (Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Loreta, kostel u sv. Vavřince, barokní kaple Italského kulturního institutu, Štefánikova hvězdárna Petřín a Novomlýnská vodárenská věž). Spolupořadatelem festivalu je MČ Praha 1. Vstup na všechny akce je volný.

Součástí festivalu je violoncellové L'ARTE DELL'ARCO (středa 1. listopad), projekce filmového hudebního dokumentu MAKANNA a ukázka z připravovaného dokumentu eSACHERe (čtvrtek 2. listopad), varhanní koncert BACH & BUXTEHUDE (pátek 3. listopad), benefiční koncert KLAVÍRISTKA pro Lékaře bez hranic | Médecins Sans Frontières (pátek 10. listopadu), violoncellový koncert DUO BRIKCIUS & OffenBACH (středa 15. listopad) a básnické čtení DEN POEZIE & V MAJÁKU (čtvrtek 16. listopad).

http://Festival.Brikcius.com

http://www.FaceBook.com/FestivalBrikcius

http://www.Twitter.com/Brikcius

http://www.Youtube.com/FrantisekBrikcius

http://www.Lekari-Bez-Hranic.cz

festival

Struny Podzimu

...
festival
20/10/17 - 9/11/17
20:00 - 23:55
sdílet

Festival Struny podzimu se vrací. Přiveze Hancocka, Galliana, Bang on a Can i hiphopové rebely Shabazz Palaces

23. května 2017, Praha – Festival Struny podzimu se vrací na kulturní scénu. Po roční přestávce s řadou novinek, ale zároveň s pokračujícím důrazem na „novátorskou tradici“ zosobněnou zakladatelem festivalu Markem Vrabcem, který se přesunul do pozice prezidenta festivalu.

„Struny podzimu vstupují do své třetí dekády a s ní zároveň do nové éry. V prvních letech jsme měli s kolegou Martinem Pechancem tu čest připravovat festival v prostorách Pražského hradu, následovalo 15 krásných let v podhradí s Danou Syrovou.  Jsem rád, že po roční přestávce mohu představit nový tým a novou uměleckou radu festivalu, kteří jsou pro mě zárukou toho, že Struny podzimu budou i nadále jedním z nejinovativnějších hudebních festivalů,“ říká Vrabec. Zároveň zdůrazňuje, že posláním festivalu zůstává poskytování unikátních uměleckých zážitků, obohacování české kulturní scény a rozšiřování obzorů publika.

 „Program stejně jako v předchozích ročnících nabídne vybraný mix jazzu, klasiky, tradice i experimentu. K prověřenému základu jsme však přimíchali esence country, hip hopu, irského folku i moravského folklóru,“ říká nový programový ředitel Vilém Spilka, který již stejnou roli zastává na spřáteleném festivalu JazzFestBrno. Vedle něj usedl v umělecké radě Guy Borg, osobnost se zřídka vídanou uměleckou integritou, který již dříve u Strun podzimu působil jako manažer uměleckého plánování, a Petr Ostrouchov, respektovaný hudebník, skladatel, vydavatel a producent.

Na 21. ročníku Strun podzimu se tak od 20. října do 9. listopadu na celkem deseti koncertech představí legendární skladatel a pianista Herbie Hancock, virtuos akordeonu a bandoneonu Richard Galliano, kultovní ansámbl Bang on a Can, multižánrová irsko-americká kapela The Gloaming, hiphopové duo Shabazz Palaces, jazzový pianista Jason Moran, neotřelí folkaři z Nashvillu Lambchop či Ralph Towner – umělec, jehož jméno je synonymem pro dvanáctistrunnou kytaru. Festival představí také zhudebněné Shakespearovy sonety v podání Gavina Bryarse či čerstvého držitele ceny Anděl v kategorii world music Jiřího Slavíka s autorským projektem Mateřština ve festivalové premiéře. Vstupenky na koncerty jsou v prodeji na webu Strunypodzimu.cz a v běžných předprodejích.

festival

Palm Off Fest - setkání divadel střední Evropy

...
20/10/17 - 31/10/17
19:00 - 20:30
sdílet

Druhý ročník setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest, který proběhne od 20. do 31. října 2017, bude hledat odpovědi na otázky: jak se daří demokracii v postkomunistických zemích a jaké je současné postavení zemí Visegrádu v rámci EU. Festival, který organizuje Divadlo pod Palmovkou, letos hostí po dvou inscenacích z Polska a Slovenska a jednu inscenaci z Maďarska. Jednou z hlavních událostí letošního programu je hostování inscenace Prokletí slavného režiséra Olivera Frljiće z varšavského Teatru Powszechného. Krom divadelních inscenací Palm Off Fest opět nabízí bohatý doprovodný program.

Více na: http://www.podpalmovkou.cz/palm-off-fest#program

film

My jsme rodina!

Brněnská 16, 58. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů

11. – 14. 10. 2017

...
film
@Sál Břetislava Bakaly
11/10/17 - 14/10/17
00:00 - 00:00
sdílet

Brněnská 16 je takový zasloužilý filmový festival, letos proběhne již její 58. ročník a patří tak k nejstarším filmovým festivalům u nás. Ale nebojte, rozhodně neztrácí krok a vlastně je rok od roku silnější. Dramaturgové mají za sebou skutečně heroický výkon. Do soutěže se letos přihlásilo přes 700 filmů z celého světa. Nakonec vybrali 42 snímků, které se na festivalu utkají o ceny. Doprovodný program, se již tradičně snaží sledovat některé aktuální společenské či kulturní téma. Letošní podtitul hrdě hlásá My jsme rodina. A že rodina není jenom máma s Emou, nebo táta s Edou, je nám samozřejmě jasné a pokusíme se to na festivalu ukázat. Své místo v programu mají české snímky i národní kinematografie, amatérská a rodinná videa a rozhodně se nebojíme experimentálního filmu. Prostor pro diskuze a výstavy je na Brněnské 16 vždycky. Tak dorazte, do naší laskavé, mateřské, otcovské, filmové náruče, těšíme se v říjnu na setkání v Sále Břetislava Bakaly v Brně.

festival

Mezinárodní hudební festival Jazz jde městem / Jazz Goes to Town

...
festival
@Hradec Králové
10/10/17 - 14/10/17
18:00 - 23:55
sdílet

Ve dnech 10.–14. října proběhne v hudebních sálech, klubech a dalších koncertně neobvyklých prostorách na obou březích Labe 23. ročník mezinárodního festivalu Jazz jde městem / JazzGoes to Town. Během pěti dní nabídne celkem třináct hudebních vystoupení napříč širokým spektrem jazzové hudby, tuzemské koncertní premiéry i tři vystoupení v doprovodném programu a chybět nebude ani hudební workshop.Vedle divadelních a koncertních sálů Studia Beseda, Studia Divadla Drak, Bio Central a Městské hudební síně, bude program situován i do industriálních a sakrálních prostor v centruměsta. Po roce tak opět můžete zavítat do prostoru Novákových garáží či nově do Evangelického kostela v Nezvalově ulici. Předprodej vstupenek je zahájen od 1. září v prodejní síti Ticketstream.

Kompletní program na všechny dny a všechny scény, stejně jako další praktickéinformace naleznete na www.jgtt.cz

koncert

PareiDoliΛ, Alexandre Bellenger, HarvEast

Další koncertní večer ze série Berlín-Praha-Vídeň aneb jak říká Horst Wulkan: Milí lidé, zajímaví hosté, úslužní šatnáři a šatnářky, šlágry, které znáte, písničky, jež si budete chtít opsat do cancáku, veganské delikatesy, tekuté laskominy a příjemná atmosféra a osvětlení!

FB event: https://www.facebook.com/events/143796519560074/

...
koncert
9/10/17
20:00
sdílet

PareiDoliΛ (it, de)

Duo Marty Zapparoli a Liz Allbee, v Berlíně usazených improvizátorek, zkoumá extrémy polarity přítomnosti a nepřítomnosti, když se zajímá o zvukové jevy, jež se odehrávají mimo zorné pole běžného lidského vnímání, aby se je následně pokoušelo svým posluchačům „zviditelnit“.Marta, která v hudebním projevu tíhne k narativním strukturám a spolupracuje např. s Matmos, Paulem Lovensem nebo Splitter Orchestra, použí...vá vlastnoručně konstruované antény, přijímače a zvukové detektory, zatímco Liz, jež také hraje ve Splitter Orchestra a vedle sólových nahrávek působí třeba s Michaelem Vorfeldem v projektu The Zoo nebo v Mensch Mensch Mensch, hraje na kvadrofonní trumpetu, kterou si sama navrhla, a pracuje s prostorovými vlnami.Vícekanálový kousek a intenzivní zvukový prožitek zaručen.

https://soundcloud.com/user-235196343

http://martazapparoli.blogspot.de/

http://www.lizallbee.net/

 

Alexandre Bellenger (fr)

Pařížský výtvarník, kytarista a především turntablista působí na hudební scéně od roku 2000. Spolupracoval například s Noëlem Akchotém, Thomasem Ankersmitem, Jacem Berrocalem, Alanem Coutisem, Sachikem M, Aki Ondou, Sharifem Sehnaouim, Ignazem Schnickem nebo Oliverem Augstem. Působil v unikátním turntablistickém triu s Otomem Yoshihidem a Martinem Tétreaultem a jeho další trio s Arnaudem Rivièrem a Rogerem Turnerem je pecka! Varování ministerstva bránice: Bellengerovy nahrávky a sólová vystoupení někdy bývají nesmlouvavě agresivní, ale především nesmírně vtipná.

https://abworks.org/

https://acidresistantrecords.bandcamp.com/

 

HarvEast (cz, usa, sk)

Východiskem tria, jehož iniciátorkou je Lucie Páchová (Arará, Talaqpo, Dunami, PIO, Paleomnésis), je způsob, jakým se lze hudebně konfrontovat s terénními nahrávkami, přičemž v případě tohoto koncertu se bude jednat o nahrávky z „rurálních oblastí“. Spolu s Kenem Ganfieldem (The Mond, PIO) a Vladem Micenkem (Organic Session, E Converso, Paleomnésis) hodlají vstupovat do opatrných, ale i méně citlivých dialogů a interakcí s field recordings s otázkou, jak se vztahovat k cizímu. Jak zakoušet střet s neznámým – s respektem, nebo agresivně? Brát to jako výzvu, nebo se naopak bát? Jak se zvukově konfrontovat s cizím materiálem, prostředím, hlasem, jazykem, kulturou?Kromě field recordings zazní v tomto rozhovoru také analogové syntezátory (Ken Ganfield), kontrabas a efekty (Vlado Micenko), looper, klávesy Casio, různé objekty – a dokonce i lidský hlas (Lucie Páchová).

https://soundcloud.com/lucie-p-chov/

https://soundcloud.com/traktor

https://soundcloud.com/vlado-micenko

 

festival

Pravěkfest VI

Šestý ročník benefičního DIY festivalu proběhne 6., 7. a 8. října 2017, poprvé na dvou stagích!  Na té hlavní/kapelní, zvané přiléhavě „Šachta na mrtvoly“ zažijete každý večer lehce žánrově odlišnou hudbu, ale se společným extrémním jmenovatelem a s DIY či jinak anti-mainstreamovou myšlenkou. Na jednom festivalu se tak potkají kapely, jež hrály alternativu ještě za minulé normalizace, ale i současní kulturní válečníci proti gentrifikaci! Pátek bude doomový a blackový, sobota ve víru hardcoru, punku, crustu, grindu i gore, neděle pak bude patřit experimentům a alternativě. Vedle toho pojede poprvé freetekno, respektive free everything stage „Jihadi John“, o jejíž chod se postarají naši přátelé Olgoj Chorchoj Sound System a The Prostory Revival! To vše ve skvělém, otevřeném a atmosferickém prostředí pražské Eternie/Underdogs!

http://www.pravek.eu

http://praveknoisesection.blogspot.cz

...
festival
6/10/17 - 8/10/17
19:00 - 12:00
sdílet

Bands/ Djs:

 

Máma Bubo – new wave/alternative

Victims of Classwar (DE) – black metal/crust

Hure (DE) – harsh noise-electro-powerviolence

NOLL IQ (SWE)-fastcore-powermangel

Škoda 120 - grindcore/fastcore

OR – noise rock

Del_F64.0 (DE) - antigenitalistic clarinetspeedcore

6MAS – crust as fuck

Smuteční Slavnost -black metal/shoegaze

Amoclen - grindcore

Drén – harsh noise

Pray For Death - crust/death metal

LEZOK – unorthodox black metal

Menstrual Soup - grindcore

Levák Bob – speed/hardcore/violence

Yamabushi – new wave/alternative/industrial

Bambulkyně Dobrudružstvá – chrocht'n'roll pissover

Plague Called Humanity - EBM hardcore

USNU? - harsh noise/rock'n'roll

Memero – breakcore (DE)

Lhostejnost – drone doom

Ejakulující Kokos – hawai cococore/demented gore grind

Mario The Shroomer – guttural beatdown pun

kDJane Aisling - ebm, darkwave, deathrock, post-punk...

The Prostory Revival - acid experimental

Kabarga – acid/electro experimental

Olgoj Chorchoj Sound System – Abalkin (live i DJ), Šišoun (DJ), Bullrot (live)

 

Dekorace by Markar

Vegan občerstvení by Food Not Bombs

Vstupné dobrovolné, doporučené 150 kč/den, 300 kč/celý festival

http://www.pravek.eu

http://praveknoisesection.blogspot.cz