společnost

Večne živé povstanie

Oslavovanie odboja po slovensky

Nezničíš svého lékaře

České zdravotnictví v kolotoči přesčasů

Neposlušná taktika

Manuál pro lokální klimatická hnutí

Radikální, ale nesamostatní

Vysokoškolští studenti ve zlomových bodech českých dějin

O zjevných pravdách

Peter Handke a jugoslávské války

Vláda národní destrukce

S Guilhermem Boulosem o násilí a úpadku brazilské demokracie

Zneviditeľnenie ženy

Feministické odvrávanie novembru 1989

Zlatá devadesátá

Hodnoty roku 1989 a hodnoty transformace

Boj o smysl zemědělství

Eroze agroindustriálního paradigmatu