společnost

Neprivilegované vzdělávání

Co nám mohou přinést distanční formy výuky?

Věda podle mužské biografie

O nerovnosti mužů a žen v akademickém prostředí

Afričtí kouzelníci

Poznámky k Manifestu dekolonizace

Horská dráha bez konce

Druhý díl dějin 20. století od Iana Kershawa

Pokus o metaesej

Kritika proroků na levici

Tu krávu mi uřkli pullmannovci!

K otázce takzvaného revizionismu na Filozofické fakultě

Vezmete nás s sebou?

Nad generačním sborníkem nové levice