odpor

Lék na klima - ultimátum

Vpád kentaurů

Vysokoškolská okupační stávka

Tající město

O přehřívání Špicberk se Zdenkou Sokolíčkovou

Aktivizující rok - ultimátum

Bajky o vlcích

Myslivecké tažení proti lesnímu predátorovi

Nechceme být nový Berlín

S Romanem Grabollem o bydlení v Lipsku

Vystrčit zadky na Portě

S Kuláčem o fúzi trampingu a punku