odpor

Vzhůru k užitečnosti - ultimátum

Partyzáni na koních

Vzestup a pád národa Komančů

Změna se dělá

Stávka katoliček a iniciativa Maria 2.0

Na pranýři

Falešné ideje, cizí krev Tonyho Judta

Kvety súmraku - ultimátum

Mobilizace nestačí

XR CZE na rozcestí