recenze čísla

Spirála saturnálií rozumu

Foucaultova Historie šílenství

Motýl v jantaru

Vášně duše Raffaela Simoneho

Hledat zbraň a nenacházet ji

Nejmexičtější z románů Roberta Bolaña

Svět v zrnku písku

Videohra Death Stranding

Střed moderního světa

Dějiny továrny od Joshuy B. Freemana

O Daně

Vzpomínky Dani Horákové O Pavlovi

Stále stejný boj

Minisérie Mrs. America

Strašná souměrnost

Estetika zbraní u Liou Cch’­-sina

Tíha každodennosti

Rusty Brown Chrise Warea

Dějiny násilí

Hledání hranic lidskosti