o nás

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

...

Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.

Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

Ádvojka vznikla v říjnu 2005 a do prosince roku 2008 vycházela jako týdeník.

A2 je vydávána občanským sdružením A2 a není napojena na žádnou politickou stranu, firmu ani zájmovou skupinu. Vyjadřuje tak pouze názory redaktorů a spřízněných autorů.

Obsah

V každém čísle A2 najdete aktuality z literatury, filmu, hudby, výtvarného umění, architektury, divadla a domácího i zahraničního společenského dění. A to nejen prostřednictvím rozsáhlých recenzí děl všech druhů umění a odborných knih, ale i zápisníků respektovaných publicistů, esejů, rozhovorů, nebo recenzi čísla, v níž se věnujeme nejpozoruhodnějším kulturním událostem. V čísle jsou rovněž rubriky věnované subkulturám, ekonomice, kulturní politice a veřejnému odporu, společenské komentáře o ČR i zahraničí.

Akce A2

A2+
koncerty, filmové projekce, performance, autorská čtení, v rámci níchž jsou uváděni tvůrci z českého i zahraničního uměleckého okraje.

Oživte si barák
umělecká akce, která upozorňuje veřejnost i média na špatný stav památkově chráněných domů a způsob, jakým je v současnosti řešena problematika ochrany chátrajících objektů, ponechaných svými majiteli na pospas.

KontrA2punkt
hudební festival.

Pod vlivem literatury?
sympozium o vztahu literatury, ostatních uměleckých druhů a společnosti.

Kritický klub
pravidelné debaty o kultuře a společnosti v galerii Tranzitdisplay

sociální sítě

A2 najdete i na facebooku a twitteru.

A2 je k dispozici také zrakově postiženým v Knihovně digitálních dokumentů na adrese www.kdd.cz.

kontakt

e-mail je ve formátu prijmeni(zavináč)advojka.cz

...

šéfredaktor

Lukáš Rychetský (společnost)

zastupce šéfredaktora

Michal Špína (literatura, minirecenze)

redakce

Blanka Činátlová (literatura), David Bláha (výtvarné umění), Ondřej Klimeš a k!amm (vedoucí vydání, hudba), Karel Kouba (literatura, minirecenze), Marta Martinová (divadlo, esej, rozhovor), Matěj Metelec (recenze čísla), Jiří G. Růžička (web, zkrA2tka), Tomáš Stejskal (film), Alžběta Medková (veřejný prostor).

báseň na s. 3 vybírají

Elsa Aids, Petr Borkovec a Michal Špína

ředitelka A2, o.p.s.

Marta Martinová

manažerka

Líza Urbanová (776 224 515)

editorka

Věra Becková

grafická úprava

Helena Šantavá

úprava titulní strany

Bety Suchanová, Lucie Lučanská, PUNX23, Alexey Klyuykov, Nikola Logosová a Martin Kubát

galerii vybírá

Edith Jeřábková

sazba

Lukáš Fairaisl

design

Parallel Practice feat. Mütanta

inzerce a mediální partnerství

Kristýna Břečková
inzerce(zavináč)advojka.cz, 777 933 931

propagace a předplatné

Nicolas Kourek
predplatne(zavináč)advojka.cz, distribuce(zavináč)advojka.cz, 728 302 468

produkce, propagace

Eva Majtán
majtan(zavináč)advojka.cz

sociální sítě

Ondřej Nešetřil
nesetril(zavináč)advojka.cz


 

adresa:

A2, o.p.s.
Na Květnici 700/1a
140 00 Praha 4

IČ: 27046257
DIČ: CZ27046257
č. ú.: 2900556265/2010

tel.: 222 510 205

tisk

Czech Print Center a.s.

předplatné

zajišťuje jménem vydavatele firma Send (225 985 225)

na Slovensku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.
infolinka 0800 188 826; e-mail: [email protected]

nevyžádané příspěvky se nevracejí

rozšiřuje

Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.

registrace

MK ČR E 16272, ISSN 1803-663

ke stažení

...

logo pack A2

PDF Logo A2
PDF Logo A2 negativ
TIFF Logo A2
AI Logo A2
JPG Logo A2
PDF Logo manuál

e-knihy zdarma

PDF Divadelní minutky (2008)
PDF Divadelní minutky II (2008)
PDF gA2lerie

Výroční zprávy

PDF Výroční zpráva 2022

PDF Výroční zpráva 2021

PDF Výroční zpráva 2020

PDF Výroční zpráva 2019

PDF Výroční zpráva 2018

PDF Výroční zpráva 2017

PDF Výroční zpráva 2016

PDF Výroční zpráva 2015

PDF Výroční zpráva 2014