literární příloha

Modrá kočka

Sorge

Oslněni světlem

Krátká přestřelka

Mezitím jsem zestárla, stojím na zastávce a sama pro sebe si nahlas říkám:

Pozor na jazyk!