doporučujeme

divadlo

44. sezona HaDivadla: Práce

...

www.hadivadlo.cz

Zdá se, že jsme společností posedlou výkonností a osobním statusem, ale zároveň i společností bez jasného směřování a sdílených hodnot. Masová rezignace na veřejný prostor a důraz na osobní úspěch korunovali práci, za kterou dostáváme peníze, do pozice nejpodstatnějšího kritéria určujícího naši hodnotu a orientujícího náš pohled na svět a na druhé. Svět se zekonomizoval a vylil do tabulek.

Z práce, která tuto ekonomiku pohání, se čím dál tím víc vytrácí rovina poslání a zůstává jen pragmatický pohled na výšku příjmů a sociální status. Pojmy jako péče, veřejná služba a obnovitelnost jsou, i přes všudypřítomný ekologický kolaps naší planety, přehlušovány pojmy jako efektivita, zisk nebo růst. Práce vytvářející hodnoty je odsunutá prací vytvářející jenom peníze. Sociální nůžky mezi radikálně nadhodnocenou a radikálně podhodnocenou prací se rozevírají pořád víc a víc. Čím dál tím víc se vnucuje myšlenka, že lidská důstojnost je už dána jedině schopností dostát všem pracovním nárokům – ať jsou jakkoliv absurdní. Narůstající výskyt deprese přestává být osobním problémem a stává se problémem politickým. Jakoby hodnota práce zešílela a my s ní.

Proto se 44. sezonou ptáme: Umí současná společnost skutečně ohodnotit cenu naší práce? Pomáhá práce většiny lidí skutečně společnosti a přírodě, nebo je jenom vstupenkou do zóny neomezeného konzumu? Nepoužíváme svoji výkonnost k tomu, abychom překryli svůj vnitřní chaos? Chápeme důsledky našich prací? Je umění práce? Jak cenná a pro koho? A co studium – připravuje nás k tomu, abychom čelili úkolům budoucí potřebné práce, nebo je spíš iniciací do světa práce beze smyslu? Neuniká nám pak kvůli umělé práci práce skutečná? Třeba práce na veřejném prostoru? Práce na mezilidských vztazích? Práce na sobě samém? A kdo ji ohodnotí? Neblíží se ale nakonec čas nové éry – éry práce strojů? Co bude naší prací v takovém světě? A vůbec – bude mít komu budoucí práce sloužit?

výstava

Michal Moravčík: DIVIDED WE FALL

Kurátorka: Mira Keratová, Autori: Michal Moravčík, Dalibor Bača
Kurátorská spolupráca: Ivana Rumanová
Otvorenie výstavy: 21. 12. 2018, 18.00

...

Držíme spolu, ak prestaneme – padneme

V byte, kde som vyrastal, sme mali detskú izbu a chodbu zariadené sektorovým nábytkom UNIVERSAL, ako i väčšina našich známych a susedov. Denne som prechádzal do detskej izby popod „víťazný oblúk“, zostavu, ktorú vymyslela moja mama. Chcel som oceniť paradoxný „víťazný“ modernistický koncept, ktorý je v pozadí idey dostupnosti a praktickosti. Svoj zámer som jednoho dňa nakreslil na papier, ktorý som nechal náhodou na kuchynskom stole. V skici sa chodbová zostava zmenila na vyhliadkový víťazný oblúk pre ľudí, bolo tam jasne vidieť človeka, ktorý stojí na UNIVERSALe ako na vyhliadke. Mama mi do skice dopísala: „Urob to! Nepoznám ťa!“. Dnes na jeho mieste stojí vešiak z IKEY.

Michal Moravčík

Výstava Michala Moravčíka súčasne prebieha v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici |UNITED WE STAND| a v Novej synagóge Žilina |DIVIDED WE FALL|. Ide o retrospektívny formát výstavy in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Monografický rámec je do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí pomenované podľa Moravčíkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall z roku 2005. Na realizácii výstavy sa autorsky podieľajú umelci a autorovi blízki priatelia Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček.  Spoluautorom výstavy v žilinskej Novej synagóge je Dalibor Bača, ktorý vybrané diela Michala Moravčíka reinterpretuje a púšťa sa do autorského dialógu s nimi.

Michal Moravčík (1974 – 2016) študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo v ateliéri Jozefa Jankoviča. Neskôr sa posunul z figuratívnych východísk k diskurzívnej tvorbe a od klasickej sochy k priestorovým a interaktívnym inštaláciám, v ktorých stále zohľadňoval mierku figúry, len ju nahradil divákom. Často pracoval s nájdeným materiálom a jeho kontextom. Zvlášť sa zaujímal o readymade a retroestetiku z dôb štátneho socializmu, ako aj o každodenne používaný bytový priestor a ním osobne zažívané prostredie panelákového bytu či sídliska. Pôsobil ako redaktor časopisu VLNA a dlhoročný pedagóg na PdF TU v Trnave, ako aj na FAVU VUT v Brne a VŠVU v Bratislave. Inicioval niekoľko vplyvných občianskych a umeleckých iniciatív, o.i. Akú sochu do mesta? (2006); Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo (2010); Verejný podstavec (od 2010). Je držiteľom Ceny Oskára Čepana 2004.

Moravčík sa angažoval v mnohých umeleckých a občianskych iniciatívach, vyučoval na viacerých umeleckých školách a venoval sa kritickej praxi, v ktorej tematizoval spoločenskú nerovnosť a jej prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäte a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomizmu v zmätenej postsocialistickej dobe. Často pracoval miestošpecificky a vo svojej tvorbe sa zaoberal praktickými i teoretickými súvislosťami stredoeurópskeho urbanizmu, najmä osobitými historickými vrstvami nedokončených infraštruktúr či súčasných developerských zjednodušení. Z jeho záujmu o historicko-politický kontext vyplývala aj jeho kritika nacionalizmov, ktoré presakujú z politiky (úzko naviazanej na ekonómiu a ideológiu) do každodennosti. V tejto súvislosti často tematizoval flexibilitu dejín ako ich skrytú kontroverznú kvalitu, prinášajúcu stálu premennosť minulosti, ktorá je usmerňovaná aktuálnou politickou propagandou a samozrejme dejinnými zvratmi.

Ďalšie informácie k výstave nájdete na:
http://www.novasynagoga.sk/michal-moravcik/

výstava

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

...
23/1/19 - 24/3/19
10:00 - 18:00
sdílet

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.

Dům umění, GVUO, Jurečkova 9, Ostrava, úterý – neděle 10–18 h
www.gvuo.cz

výstava

ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky

...
23/1/19 - 24/3/19
10:00 - 18:00
sdílet

Výstava (KON)TEXTY Jána Mančušky představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších současných umělců. Kvalita autora měřená institucionální optikou může vyplynout z výčtu zastoupení jeho děl ve světových sbírkách, například francouzského Centre Georges Pompidou, německé Meyer Riegger Gallery, amerického Muzea moderního umění (MoMA), či Andrew Kreps Gallery v New Yorku, vysvětluje kurátor Jaroslav Michna, a pokračuje Kurátorský záměr představit na výstavě pouze dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné jeho tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování. Ty autorovi slouží především jako otevřené pole rozličných mentálních variací.

Dům umění, GVUO, Jurečkova 9, Ostrava, úterý – neděle 10–18 h
www.gvuo.cz

výstava

WE WILL NOT CHANGE OUR SHOW

...
výstava
@Dům pánů z Kunštátu
6/2/19 - 24/3/19
10:00 - 18:00
sdílet

Kurátoři: Martin Vaněk (CZ) + Gyula Muskovics (HU)
Umělci: Veronika Šrek Bromová (CZ), Paul Dunca (RO), Alina Kleytman (UA), Jan Matýsek (CZ), Ruben Montini (IT), Kateřina Olivová (CZ), Phoenix (Tamás Páll, Viktor Szeri, Gyula Muskovicz, HU), Karol Radziszewski (PL), Sergey Shabohin (BY), Lilla Szász (HU) + Express Yourself /plakáty Madonny z 80. a 90. let

Výstava je mezinárodní skupinový projekt dvou kurátorů a několikačeských i zahraničních umělců, které spojuje práce s LGBT tematikou a genderovou problematikou. Cílem je představit a studovat problematiku svobody uměleckého vyjádření, svobody slova, utajení, skrytosti a otevřenosti z pozice LGBT. Kurátoři i vybraní autoři jsou přesvědčeni, že právě v této době je potřeba pomocí umění vyjadřovat politické přesvědčení a hájit uměleckou svobodu. Výstava bude od počátku chápána nejen jako ryze umělecký, ale i politický akt, jenž má být jasným a silným vyjádřením pozice svobody. Bude zahrnovat vybraná starší díla autorů, stejně jako zcela aktuálně a na místě vzniklé práce. Stane se specifickým pendantem k souběžně probíhající výstavě Feministická avantgarda v Domě umění na Malinovského náměstí.

www.dum-umeni.cz
www.facebook.com/dumumeni
www.instagram.com/dumumeni

Kredity: Gyula Muskovics & Tamás Páll &Viktor Szeri: PHOENIX, AR based performance (detail), 2018

koncert

KABINET MÚZ

Vybíráme z února 2019

...
koncert
6/2/19 - 26/2/19
19:30 - 23:30
sdílet

6.2. Vladivojna La Chia & 4Trio
Pop alternativa, chanson, acoustic

8.2. Please The Trees - Infinite Dance tour w Kurisutaru & Čau Česko
Psychedelie, alt. rock, synth

11.2. Thalia Zedek Band (US) + Oswaldovi
Alternativní rock, Thrill Jockey records

12.2. Vök (ISL)
Synthpop

15.2. Algiers & Piernikowski
Post-punk, gospel, rap

16.2. Houpací koně + Sounds of Occupation
Alternativní rock, melangolie, indie

22.2. Indigo - křest 4B0082 EP
Trap, rap, party

23.2. Pushteek Fest - Bonus & Mary C, Decultivate, Fyasco, Hopes, I am Pentagon, Idea, Lavra,Repelent SS, Vole
Punk, hard core, rap, others

26.2. Denver Broncos UK (USA) + Severní nástupiště
Americana, folk, country

Sledujte:
*Kabinet MÚZ
http://www.kabinetmuz.cz/
https://www.facebook.com/kabinetmuz/
https://www.instagram.com/kabinet_muz/

*Kabinet Records100% vinyl
https://www.facebook.com/kabinetrecords/

*Die Küche100% vegan
http://www.diekuche.cz

festival

Severská filmová zima 2019 - profil Arilda Østina Ommundsena i filmová hudba

...
festival
14/2/19 - 17/3/19
00:00 - 00:00
sdílet

Severský filmový klub již podeváté pořádá tradiční přehlídku kinematografie severských a pobaltských zemí s příznačným názvem Severská filmová zima. 9. ročník festivalu zavítá do 22 českých a moravských kin. Nabízí 26 snímků z Norska, Švédska, Dánska, Finska, Islandu a Litvy, 6 z nich uvede v české premiéře.

PRAHA, KINO LUCERNA, 14.-19. 2. 2019
BRNO, KINOKAVÁRNA ČERNÁ POLE, 16.-20. 2. 2019
ČESKÉ BUDĚJOVICE, HORKÁ VANA, 17. 2.-17. 3. 2019
HODONÍN, KINO SVĚT, 26.-27. 2. 2019
HOSTIVICE, SOKOLOVNA HOSTIVICE, 8.-9. 3. 2019
HRADEC KRÁLOVÉ, BIO CENTRAL, 12.-14. 3. 2019
JESENÍK, ENNEA CAFFÉ, 19. 2.-7. 3.  2019
KUTNÁ HORA, BAR22, 20. 2.-6. 3. 2019
LIBČICE NAD VLTAVOU, KINO KOTELNA, 7.-9. 3. 2019
LIBEREC, KINO VARŠAVA, 19.-21. 2. 2019
MŠENO, BAŤOVNA, 14. 2.-7. 3. 2019
OSTRAVA, MINIKINO, 14.-17. 2. 2019
POLIČKA, DIVADELNÍ KLUB POLIČKA, 17. 2.-17. 3. 2019
TEPLICE, KINO KVĚTEN, 12.-13. 3. 2019
TŘEBUŠÍN, KINO KALICH, 16. 2. 2019
ÚSTÍ NAD LABEM, BÁRKA KAFE, 14.-28. 2. 2019
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, MALÁ SCÉNA, 19. 2.-16. 3. 2019
VESELÍ NAD MORAVOU, KINO MORAVA, 2.-17. 3. 2019
VRCHLABÍ, KD STŘELNICE, 6. 3. 2019
VYSOKÁ U MĚLNÍKA, EVANGELICKÁ FARA, 15. 2.-15. 3. 2019
ZLÍN, GOLDEN APPLE CINEMA, 21.-24. 2. 2019

Více informací o festivalu a jednotlivých filmech najdete na stránkách Severského filmového klubu: www.sfklub.cz

výstava

Healing 2.0 – jak být zdravý v nezdravé společnosti

...
15/2/19 - 7/4/19
13:00 - 20:00
sdílet

Vernisáž: 14. 2. 2019, 19:00  
Galerie MeetFactory
Umělci: Mit Borrás, Romana Drdová, Ján Gašparovič, Martin Kohout, Jakub Jansa, Andrea Pekárková, Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, Tabita Rezaire, Johana Střížková
Kurátorka: Tereza Jindrová

Komentovaná prohlídka výstavy: 10. 3. 2019, 15:00

Healing 2.0 ukazuje současnou společnost, která se dostává do začarovaného kruhu. Honí se za tím být co nejzdravější, zároveň ale řeší víc než kdy dříve problémy, které si „uhnala“ sama svým hektickým způsobem života. Stres, chronická únava, problémy se stravováním komplikují její snahu být dokonalým organismem. Cestu z tohoto začarovaného kruhu nalézá moderní civilizace v tradici, přírodě a víře.

Výstava je volným pokračováním výstavního projektu kurátorky Terezy Jindrové, který se uskutečnil v Českém centru v Berlíně v roce 2018. Pražská výstava představuje několik děl, která byla začleněna už do výstavy berlínské, ovšem v novém instalačním rámci, doplňují je i nová jména. Zázračný nápoj kombucha, blahodárné rostlinné látky nebo respirační roušky, které chrání škodlivým prvkům vstoupit do lidského těla: Johana Střížková, Romana Drdová a Andrea Pekárková se zamýšlejí nad potravou coby cestou ke zdraví. Zvuk jako léčivý element uchopuje Ján Gašparovič a Tabita Rezaire, nedostatek denního světla v moderním stylu života reflektuje ve svém díle Martin Kohout, léčivou sílu barev a vliv aromaterapie fascinuje Mita Borráse. Jakuba Jansu zajímá svět wellness a saun, střet sterilní medicíny a přírodního „špinavého“ léčitelství ukazují Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová.

http://www.meetfactory.cz/cs/program/galerie

film

Přehlídka  ARABSKÉ NOCI  přivede do českých kin v Cannes oceněné silné příběhy  z Blízkého východu

...
21/2/19 - 24/2/19
00:00 - 00:00
sdílet

V pražském kině Lucerna proběhne od 21. do 24. února přehlídka Arabské noci, která představí premiéry tří pozoruhodných filmů s blízkovýchodní tématikou: strhující libanonský Kafarnaum, egyptský Yomeddine a francouzské drama Bojovnice slunce.

Všechny tři filmy měly úspěšnou premiéru na festivalu v Cannes 2018, kde byly nominovány na Zlatou palmu a Kafarnaum si kromě vynikajících ohlasů odnesl i Cenu poroty. Kafarnaum byl také čerstvě nominován na Oscara v kategorii Zahraniční film.

Dvanáctiletý chlapec, který žaluje své rodiče za to, že ho přivedli na svět (Kafarnaum); stárnoucí nemocný muž, který se vydává na cestu, aby změnil svůj život (Yomeddine) a mladá právnička, kterou osud donutí opustit kancelář postavit se první řady bojové linie (Bojovnice slunce) – to jsou silní hrdinové filmů Arabských nocí.

Po premiéře na přehlídce vstoupí všechny filmy do české distribuce (Kafarnaum 21. 2., Yomeddine 28. 2. a Bojovnice slunce 7. 3.)

Projekce doprovodí debata s režisérem filmu Yomeddine A. S. Shawkym, producentkou filmu Dinou Emam, ředitelem Film Europe Ivanem Hroncem a dalšími hosty, která se bude konat v pátek 21.1. od 16:30 v prostorách Galerie Lucerna.

divadlo

Performalita v rámci festivalu Malá inventura

 

...
25/2/19 - 25/2/19
18:00 - 22:00
sdílet

Like Me If You Can

Autorská inscenace pro mladé publikum od 14 let inspirovaná literárními texty mládeže ze zemí Visegrádu na téma Nedorozumění.

25.2. v rámci festivalu Malá inventura od 18:00 a od 20:00 v divadle Cross Attic
Událost na sociálních sítích: https://www.facebook.com/events/381152709307416/
Více na: http://www.performalita.com/like_me_if_you_can.html

festival

Jeden Svět 2019

...
festival
6/3/19 - 17/3/19
00:00 - 00:00
sdílet

Identita, jistota, bezpečí. Festival Jeden svět hledá, co nás spojuje

Kdo jsem a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou v době politických krizí, rozdělené společnosti a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Po tom bude pátrat letošní 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná od 6. do 17. března v Praze a poté v dalších 35 městech po celé České republice.

Jeden svět kromě výjimečných dokumentárních filmů v celkem devíti programových kategoriích přináší i celou řadu diskusí a bohatý doprovodný program.

Všechny informace najdete na www.jedensvet.cz.

výstava

Dočasné struktury 5 (kino, infopoint, displej)

...
výstava
7/3/19 - 31/12/19
10:00 - 18:00
sdílet

Užitné prostory budované umělci přímo pro podmínky galerie PLATO se rozšířily o kino podle projektu polské umělkyně Zuzy Golińské, o zázemí pro návštěvnický servis navržený Francouzkou Stéphanie Lagarde a o třetí prezentační strukturu – displej českého umělce Zbyňka Baladrána. Výstava je pátým pokračováním cyklu Dočasné struktury, který bude zakončen v dubnu 2019.

Umělci: Stéphanie Lagarde, Zuza Golińska a Zbyněk Baladrán
Kurátoři: Daniela a Linda Dostálková, Jakub Adamec, Michal Novotný

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Docasne-Struktury-5

festival

Žižkovská noc

...
festival
21/3/19 - 24/3/19
14:00 - 03:55
sdílet

Multižánrový městský festival vypukne předposlední týden v březnu. Jako každý rok se můžete těšit na desítky scén, stovky vystupujících a hlavně tři dny a noci nabité zábavou všeho druhu. Vše za minimální vstupné. Průběžně aktualizovaný program najdete na zizkovskanoc.net. The Bug & Miss Red. Emma Smetana. PSH. N.O.H.A.  Katarzia. WWW. Jackie Walker. Simona Babčáková. Anatol Svahilec. Teatr Zamiast. Alica Minar Saudade. A víc jak 400 dalších.

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/929546283910681/

projekt

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

...
projekt
@Celá republika
6/4/19 - 6/4/19
00:00 - 00:00
sdílet

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Celorepublikový organizační tým jim k tomu poskytuje know-how a v době hlavních úklidových vln také rukavice a pytle na sesbíraný odpad.

Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!

Registrovat úklidové akce můžete na www.UklidmeCesko.cz

Aktuální informace sledujte i na facebooku https://www.facebook.com/UklidmeCesko/

proběhlé akce

film

14. Festival krátkých filmů Praha se blíží!

...
film
23/1/19 - 27/1/19
00:00 - 00:00
sdílet

Příběhy nepoddajných žen z oblasti Amazonie, filmy oslavující a reflektující tvorbu fenomenálního švédského režiséra Ingmara Bergmana, kraťasy sekce La Quinzaine z Cannes, enfant terrible portugalského filmu Gabriela Abrantese, lekce sexu pro začátečníky, nekompromisní set půlnočních filmů,  vizuální experimenty, výlet do světa virtuální reality. A chybět samozřejmě nebude tradičně pestrá mezinárodní soutěž, soutěž o nejlepší český krátký hraný film uplynulého roku nebo program pro děti. Čtrnáctý ročník Festivalu krátkých filmů Praha, pořádaný společností Film Servis Festival Karlovy Vary a.s., jež stojí i za MFF Karlovy Vary, se představí v  kině Světozor a Pilotů od 23. do 27. ledna 2019. Lístky zakoupíte na pokladnách kin. Více informací na: www. pragueshorts.com.

ocenění

Audiovizuální ceny TRILOBIT 2019

...
ocenění
20/1/19 - 20/1/19
19:00 - 22:00
sdílet

Které filmové počiny letošního roku jsou ty nejhodnotnější? Na to odpoví další pokračování audiovizuálních cen TRILOBIT 2019, které vstoupí do svého 32. ročníku. V duchu letošního motta „Na světle a ve stínu“ vynese ty nejkvalitnější české filmové a televizní počiny „ze stínu na světlo“.

Ceny budou slavnostně vyhlášeny v neděli 20. ledna 2019 v Kulturním domě Plzeňka v Berouně a počtvrté přenášeny živě Českou televizí na programu ČT art od 20.20 hodin. Již potřetí nás slavnostním večerem provede moderátor Martin Myšička, partnery a hudebními průvodci mu budou písničkář Vladimír Merta spolu se zpěvačkou a houslistkou Jitkou Šuranskou.

I tento ročník připravuje doprovodný program v podobě Dopoledne s Večerníčkem a filmových projekcí a nově o svém vítězi rozhodnou diváci. Ceny TRILOBIT 2019 jako tradičně udělí Český filmový a televizní svaz FITES ve spolupráci s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun. Večer filmových ocenění se ve středočeské metropoli odehraje po devatenácté.

Občané a návštěvníci Berouna se ještě před slavnostním udílením cen TRILOBIT 2019 budou moci jako každoročně navnadit během doprovodného programu v Městském kině Beroun. Oblíbené „Dopoledne s Večerníčkem“ potěší oko nejmladších diváků a ti dospělí si přijdou na své při projekci filmů, „o kterých mluví porota jako o žhavých kandidátech na ocenění“. Poprvé se ovšem budou diváci na výsledcích cen TRILOBIT 2019 aktivně podílet a hlasovat o udělení nestatutární divácké ceny, již vítězi předá některý z vylosovaných v rámci slavnostního večera. Na doprovodný program „Cena diváků“, jenž nabídne projekce letošních filmových favoritů, je možné zamířit o víkendu 5. a 6. ledna. „Dopoledne s Večerníčkem“ pak mohou nejmenší diváci s doprovodem navštívit jako tradičně v den udílení cen, tentokrát v neděli 20. ledna. Na oba programy je vstupné zdarma.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.cenytrilobit.cz a na www.kinoberoun.cz.

workshop

Sounds Queer? 

...

Leden ve znamení queer workshopů v PRAHA v Brně! Tatiana Heuman (QEEI) ukáže význam a sílu editace zvuku jako nástroje vzdoru. Týden později si společně s Violetou Gill (Matte / Glossy) sestrojíme vlastní hudební nástroje pomocí dotykových senzorů.

13/1 Sounds Queer? Sampling Lab w/ Tatiana Heuman
--> https://www.facebook.com/events/390634381508960/ 

20/1 Sounds Queer? Music Interfaces with Touch Board
--> https://www.facebook.com/events/168969080703263/

Workshopy se konají ve spolupráci s vídeňským kolektivem Sounds Queer? zaměřeným na vytvoření queer safe space pomocí elektronické hudby. Účast na workshopech je zdarma, registrovat se můžete na [email protected].

koncert

KABINET MÚZ

Vybíráme z ledna 2019

...
koncert
9/1/19 - 30/1/19
20:00 - 23:00
sdílet

9.1. Astronautalis + P.O.S. AKA Four Fists (USA) + Subp Yao (NL)
Rap
https://www.facebook.com/events/507192443040272/

11.1. Padkarosda (H) + Lucifer Efekt + Oldskulls + Pitva
Post-punk. Punk. Rock ´n´roll
https://www.facebook.com/events/1429315440536347/

17.1. We Are The City (CAN) + Lesní zvěř
Prog-rock. Nu-jazz
https://www.facebook.com/events/1885489731579881/

19.1. Role + Virval + Market
Dream pop. Shoegaze. Alternative pop
https://www.facebook.com/events/742805582768008/

30.1. The Pack AD (CAN) + Beps 'n' Johnnies
Garage. Rock
https://www.facebook.com/events/287013665358407/

Sledujte:
*Kabinet MÚZ
*Kabinet Records 100% vinyl
*Die Küche 100% vegan

festival

ÍRÁNCI

s podtitulem Nesmrtelnost představí v Praze, Brně a Bratislavě to nejlepší z íránského filmu

...
festival
15/12/18 - 26/12/18
20:00 - 23:00
sdílet

V Praze, Brně a Bratislavě se v lednu odehraje osmý ročník festivalu ÍRÁNCI. První velká filmová událost roku slibuje program pečlivě sestavený z vrcholné produkce současných íránských tvůrců. Festival odstartuje slavnostní zahájení 15. ledna 2019 ve 20 hodin v kině Lucerna černou komedií Pig (Prase), která je jedním z nejúspěšnějších íránských filmů letošního roku. Režisér Mani Haghighi, jehož snímky O Elly a Příchod draka měly velký ohlas na minulých ročnících festivalu, přijede svůj nový film osobně představit.

Stejně jako v minulých ročnících budou na festivalu uvedeny filmy, které premiérovaly v Cannes, Berlíně, Benátkách, Locarnu, Amsterdamu a na dalších prestižních světových festivalech. Mnoho z nich bude v České republice k vidění poprvé a řadu z nich přijedou osobně představit jejich tvůrci z řad nejvýraznějších osobností íránského filmového světa. 

Umělecký ředitel festivalu Kaveh Daneshmand k nadcházejícímu festivalu říká: „Osmý ročník festivalu ÍRÁNCI se ponese ve znamenínesmrtelnosti skvělých filmů. I v dnešní době, kdy na nás z médií proudí čím dál větší záplava bezobsažných, pomíjivých obrazů, má dobrý film moc nás hluboce ovlivnit na celá léta, někdy i na celý život. ÍRÁNCI opět přinesou výběr silných snímků, které divákům zůstanou v paměti ještě dlouho poté, co opustí promítací sál.“

Pražská část festivalu proběhne ve dnech 15.-20. ledna 2019. Poté se festival přesune do Brna (22.-23. ledna) a Bratislavy (24.-26. ledna).

projekce

JAK ZKROTIT DOKUMENTÁRNÍ NEJISTOTU? (s diskuzí)

...
projekce
11/12/18 - 11/12/18
18:00 - 22:00
sdílet

Diskuze si klade za cíl rozebrat, jak reagují současní umělci a filmoví tvůrci pracující s dokumentárním obrazem na nejistou schopnost filmového média reprezentovat skutečnost. Rozmlžení hranice mezi realitou a fikcí – akcentované v současnosti zejména debatou o „postpravdivém“ světě – znovu otevírá otázky po vztahu dokumentárního obrazu a pravdy. Proto bychom rádi vznesli následující otázky: Jak se tento aspekt promítá do formální podoby děl? Jsou sefereflexivní strategie dokumentárního obrazu ještě aktuální a efektivní odpovědí na krizi reality? A mohou být observační strategie jakožto práce s přímým obrazovým záznamem skutečnosti východiskem k návratu důvěry v dokumentární obraz?

Během večera proběhne přednáška od britské teoretičky filmového média Eriky Balsom, poté bude následovat debata s dokumentaristkou a filmovou teoretičkou Andreou Slovákovou a umělkyní pracující s pohyblivým obrazem Lucií Rosenfeldovou. Diskuzi bude moderovat filmový teoretik a archivář Matěj Strnad.

Erika Balsom ve své eseji Společenství založené na skutečnosti (Reality-Based Community) z roku 2017 nastiňuje vývoj dokumentárních strategií v umění od 90. let a způsob, jak se z observačního módu stalo uprostřed sebereflexivních proudů dokumentarismu cosi nepřípustného. Balsom se pokouší navrátit legitimitu užití observačních strategií. Jedním z hlavních motivů jejích úvah je otázka, zda v době epistemologické nejistoty a zpochybňování možnosti sdílení pravdy není poněkud kontraproduktivní rozvracet vztah ke skutečnosti i z pozic umění. Ptá se, zda obrat k realitě, obnovení důvěry v obraz a práce s ním bez ostentativně podvratných manévrů není lepším řešením krize postpravdivého světa, tedy minimálně pro omezenou komunitu uměleckého publika.

20:00, promítání filmu El Mar La Mar (2017, rež. Joshua Bonnett a J. P. Sniadecki)

Film zachycuje krajinu pouště Sonoran, která se nachází na mexicko-amerických hranicích. Dlouhé observační záběry místní přírody natáčené Joshuou Bonnettem na 16mm film nabízejí meditaci nad samotným médiem a příhodně se mísí s dokumentárním přístupem J. P. Sniadeckiho, spolupracovníkem týmu Sensory Ethnography Lab na Harvardu. Tvůrci spojení s touto iniciativou se zabývají experimentováním s estetikou pohyblivého obrazu ve vztahu k etnografickému výzkumu. Z toho vychází i poetická filmová esej El Mar La Mar, která nechává diváky a divačky ponořit se do obrazů této nemilosrdné a vysoce politizované krajiny.

Přednáška i následná diskuze proběhne v angličtině. Film je ve španělštině a angličtině s anglickými titulky. 

Dlouhodobý výstavní projekt etc. galerie je finančně podpořen granty od Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Přednášku a diskuzi finančně podpořila nadace Rosa Luxemburg Stiftung.

www.etcgalerie.cz*
Tato galerie se řídí principy Feministické umělecké instituce (feministinstitution.cz).

festival

PAF Olomouc 2018: Lapsus

...
festival
6/12/18 - 9/12/18
09:00 - 23:55
sdílet

17. ročník přehlídky filmové animace a současného umění se koná od 6. do 9. prosince, tématem letošního ročníku je Lapsus, kurátoři při sestavování programu čerpali především z tvůrčích možností nejrůznějších podob zkratů, zádrhelů či chybění.

Druhý prosincový víkend se v Olomouci představí mj. Dean Blunt, Jesse Kanda, Zach Blas, Moor Mother & Dj Haram aka 700 Bliss, J. G. Biberkopf & Holly Childs nebo domácí projekty Slowmotiondancer, Lightning Glove a McLaren Surface. Kompletní retrospektivy se dočká vídeňský filmový experimentátor Kurt Kren, promítnuté budou také filmy Jona Rafmana nebo Loretty Fahrenholz.

http://2018.pifpaf.cz/

https://www.facebook.com/events/245031146157125/

koncert

KABINET MÚZ

Vybíráme z prosince 2018

...
koncert
1/12/18 - 3/12/18
20:00 - 23:00
sdílet

1.12. Johnny The Horse + Vellocet Roll + The Shullins sound system
Art punk, R´n´r, post-punk

6.12. Květy a projekt YM + Oldřich Janota
Alternativa, Písničkářství

7.12. James Cole je Stanley Kuffenheim
Hip Hop, Rap

8.12. Schwarzprior + Lightning Glove
Temno, Electro, Experimental

11.12. James Harries (UK)
Songwriter

12.12. Katarzia (SK) + Pjoni (SK) + DVDJNNS
Indie, Pop, electro

13.12. Radio Wave Live Session - Bastl Instruments
Synth, Modular

15.12.  Vánoční ladění - Benefiční koncert na podporu romských studentů
Benefit, IQ Roma, Dárky

19. 12. MIDI LIDI + Ještě Jsme Se Nedohodli + Koně a Prase
Kraut, Disco, Trisko

20. 12. MIDI LIDI + Bert and Friends + Koně a Prase
Kraut, Disco, Trisko

21.12. Vánoční A-beat
Big Beat

22.12. Branko´s Bridge + Froples
Indie, Psychedelic pop, garage

31.12. Filtr. NYE
Dubtechno. House. Minimal

3.1. Holy Motors (EST)

 

Sledujte:
*Kabinet MÚZ
http://www.kabinetmuz.cz/
https://www.facebook.com/kabinetmuz/
https://www.instagram.com/kabinet_muz/

*Kabinet Records
100% vinyl
https://www.facebook.com/kabinetrecords/

*Die Küche
100% vegan
http://www.diekuche.cz

projekce

Politika pravdy V - O dokumentární nejistotě

(pásmo videí)

...
projekce
27/11/18 - 27/11/18
19:00 - 22:00
sdílet

Závěrečná (pátá) kapitola programu o dokumentárních tendencích v současném uměleckém videu je věnována dílům, které se prostřednictvím svébytných uměleckých strategií vypořádávají s nejistotou spočívající v tom, zda a jakým způsobem lze pomocí audiovizuálních prostředků reprezentovat realitu. Poslední promítací blok shrnuje předchozí kapitoly výzkumného projektu etc. galerie nazvaného Politika pravdy a rekapituluje klíčové přístupy, které umělcům a umělkyním umožňují reflektovat a proměňovat východiska své tvorby i možnosti samotného dokumentárního média. Během večera budou promítána videa autorů etablovaných na české i mezinárodní scéně, jejichž práce představuje vlivné modely kritických přístupů k dokumentární umělecké tvorbě. 

Hranici mezi realitou a fikcí podvrací film Adély Babanové Návrat do Adriaportu. Umělkyně rekonstruuje prostřednictvím rozpohybované koláže historický projekt, který se nikdy neuskutečnil. Dokumentární zhmotnění vize stavby tunelu až k Jadranskému moři groteskním způsobem reflektuje restriktivní charakter soudobé politické situace v Československu. 

Rosalind Nashashibi ve svém videu Electrical Gaza zachycuje všední chod života v palestinském pásmu Gazy během probíhajícího vojenského útoku ze strany izraelského státu. Kombinací observačního módu s animovanými momenty umělkyně podtrhuje politickou situovanost všedních míst. Film Mich'aela Zupranera The Snow Tapes pracuje s nahrávkami z kamery, které pořídila palestinská rodina žijící v Izraelci kontrolovaném sektoru Hebron. Dvoukanálová projekce srovnává záběry potyček s izraelskými osadníky s reakcemi samotné rodiny při sledování nahrávek. Zupraner tak namísto distancovaného pohledu na „druhého“ přináší reflexi samotného procesu zaznamenávání konfliktu mezi dvěma (kulturně odlišnými) komunitami.Hito Steyerl ve svém filmu In Free Fall sleduje propojené mechanismy ekonomiky, násilí a zábavy v éře globálního kapitalismu, které ukazuje na pozadí příběhu o ikonickém typu letadla Boeing, jež se objevuje v mnoha filmech. Samotná cirkulace obrazů a distribuce uměleckých děl je reflektována jako součást tohoto koloběhu.

 

Promítaná videa:
Adéla Babanová – Návrat do Adriaportu / Return to Adriaport (2013, 13 min)
Rosalind Nashashibi – Electrical Gaza (2015, 17 min)
Michael Zupraner – The Snow Tapes (2011, 14 min)
Hito Steyerl – In Free Fall (2010, 33 min)

Kurátorky projektu:
Alžběta Bačíková, Markéta Jonášová a Anna Remešová

Projekt je finančně podpořen granty od Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
www.etcgalerie.cz*
Tato galerie se řídí principy Feministické umělecké instituce (feministinstitution.cz).

sbírka

Skutečný dárek slaví 10 let své existence limitovanou edicí originálních dárků navržených známými umělci a Šimonem Pánkem

...
sbírka
22/11/18 - 23/12/18
10:00 - 20:00
sdílet

Již deset let pomáhají Češi díky Skutečnému dárku v chudých zemích světa i doma v Česku. Během těchto deseti let věnovalo prostřednictvím e-shopu Skutecnydarek.cz více než 60 tisíc dárců na pomoc lidem v nouzi téměř 109 milionů korun. Letošní novinkou, kterou můžete zakoupit pod stromeček, je pětice Skutečných dárků navržených českými umělci a ředitelem organizace Člověk v tísni. Najdete mezi nimi pouzdro od Lény Brauner, litografii se dvěma motivy od Františka Skály, šperk od Míly Fürstové, vázu Chlebovku od Maxima Velčovského či batoh s motivem, který navrhl Šimon Pánek.

Všechny dárky spolu s informacemi o nich naleznete na www.skutecnydarek.cz.