doporučujeme

výstava

Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy

9. 9. – 31. 10. 2020, Galerie VI PER, koncepce: Jan Klimeš, Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec a Jiří Suchánek

 

...
výstava
9/9/20 - 31/10/20
10:00 - 20:00
sdílet

„Krajiny nestřílejí,“ řekl E. M. Remarque. A neměl úplně pravdu. Jejich často nestabilní podloží má sílu zasahovat do různorodých forem lidského, ale i mimolidského života a přetínat, přesměrovávat či umožňovat nové cesty. Sesuvy zviditelňují živost, historicitu a trvalou pohyblivost povrchu planety Země i dění pod povrchem, jež často zůstávají lidským okem nepostřehnutelné. Prostřednictvím obvyklosti, neodbytnosti a mnohdy i fatálnosti, s níž vstupují do světa lidí, byly a jsou svahové pohyby člověkem rámovány podle dobových a místních náboženských, ekonomických, environmentálních či politických souvislostí, podle nichž bývají vnímány a kulturně vykládány: jako výzvy, danosti, sdělení, problémy, rizika, tresty, zkoušky, součásti příběhů apod.


Výstava Nestabilní podloží se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a škál Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.


Výstava Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy, kterou připravil tým ve složení Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek, je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze vedeného JUDr. Hanou Müllerovou, Ph.D. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Akademií věd ČR.

film

Aerofilms: Léto 85

Pobřeží Francie, léto 1985, v rádiích zní The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího charismatického Davida.

...
film
1/10/20 - 30/11/20
20:00 - 23:59
sdílet

Francie, 2020 • 100 min • režie: François Ozon • hrají: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty a další • francouzská verze, české titulky •přístupný od 15 let • DCP • premiéra: 1. 10. 2020  • konec monopolu: 9. 6. 2030

Francouzské pobřeží v Normandii, léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování… Režisér François Ozon (8 žen) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let.

Proč tento film: „Kolem nových filmů Françoise Ozona jsme v minulosti často tak nějak kroužili a váhali. Jako by se nám zdálo, že ne každé téma a každý kus tomuto plodnému režisérovi sedne. Tentokrát jsme ale neváhali. Kriminální zápletka, emotivní vztahové komplikace a retro atmosféra 80. let, to je velmi slibný mix, který v Ozonově podání fantasticky funguje. Film Léto 85 se prosadil do oficiálního výběru neuskutečněného festivalu v Cannes a my jej teď vpouštíme do českých kin. Takže pročísněte patky, vyhrabejte na půdě plísňáky, nasaďte walkmany a vyražte v bílých keckách zavzpomínat na léto, kdy emoce lítaly nahoru dolů.“Ivo Andrle, Aerofilms

výstava

Michaela Petrů - Neboj Karlín

4. 10. - 31. 12. 2020, Galerie Uhelný mlýn

Tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, variabilností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa.

...
výstava
4/10/20 - 31/12/20
14:00 - 18:00
sdílet

Senzitivního diváka vrací autorka prostřednictvím svých děl do dětských let. Žensky jemně a nenásilně v nás probouzí tu prastarou neodolatelnou chuť experimentovat, objevovat a překračovat vytyčené hranice, opouštět zaběhnuté stereotypy. Její obrazy se stávají interaktivními hracími plochami, kde se můžeme spolupodílet na formování příběhu, bláznivě poletovat nebo zkoumavě a s těmi nejvážnějšími úmysly tvořit vlastní pravidla, a přetvářet tak realitu k „obrazu svému“.V nové tematické sérii soustřeďuje umělkyně svou pozornost na výraznou pražskou čtvrť – Karlín. Vychází z vlastní zkušenosti jeho obyvatelky, která pozoruje proměňující se charakter dříve dělnické, továrenské lokality. Cílí na typická karlínská místa, jako jsou: Kasárny, Přístav, Invalidovna, Karlínský tunel, Negrelliho viadukt nebo kavárna Divoké matky. Pokouší se zachytit sociální různorodost, pestrost i architektonickou bohatost Karlína. Při svých toulkách se skicákem a fotoaparátem si všímá míst, kde se ještě na chvíli zastavil čas. Fascinují ji autentické industriální budovy a zákoutí i historické stavby, které jsou však neúprosně pohlcovány novými developerskými projekty bezduchých kanceláří obludných rozměrů...

Otevírací doba výstavy obrzů Michaely Petrů, nazvané Neboj Karlín v arto.to galerii v Uhelném mlýně, je od 4. října Do 31. prosince 2020, vždy ve středu, sobotu a neděli od 14 do 18h. V případě, že byste si přáli navštívit galerii v jinou než otevírací dobu, kontaktujte nás s objednávkou na [email protected]

film

Platforma Fresh Eye vyhlašuje Call for Papers Interactive – soutěž pro studenty vysokých škol

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyzývá studenty vysokých škol k zasílání teoretických prací a vizuálních výzkumů do mezioborové soutěže. Vybrané příspěvky budou zařazeny do připravované interaktivní publikace vydané platformou Fresh Eye. Termín pro přihlášení příspěvků je 31. října 2020.

...
film
14/10/20 - 31/10/20
00:01 - 23:59
sdílet

Přihlásit je možné diplomové práce (bakalářské i magisterské), seminární práce, vlastní badatelské texty (min 15 NS), filmové eseje a jiné vizuální projekty se vznikem po roce 2017 včetně.

Práce doprovozené stručnou synopsí (max. 300 slov) lze zasílat na adresu [email protected] do 31. října 2020.

Vítězné příspěvky budou vybírat členové platformy Fresh Eye. V čele poroty stane přizvaná odbornice na fanouškovská studia Iveta Jansová. Výsledky soutěže, společně se zpětnou vazbou pro autory všech přihlášených prací, vyhlásí platforma nejpozději do 15. listopadu 2020.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe. Publiku pak bude tato interaktivní kniha nabízet možnost zhlédnout krátké video teasery a prostudovat myšlenkové mapy, jež vytvoří autoři vybraných příspěvků.

Vyhlášením výzvy Call for Papers Interactive navazuje platforma Fresh Eye na předchozí úspěšné ročníky vysokoškolské soutěže Jeden pohled nestačí, do níž své práce v uplynulých letech přihlásily desítky studentů zkoumajících obrazy v kontextech mediální produkce, urbanistiky, interpersonální komunikace či umění.

Pro další informace o soutěži a jejích podmínkách lze kontaktovat koordinátorku Call for Papers Interactive Pavlu Rouskovou na adrese [email protected].

Iveta Jansová je mediální teoretička a přední odbornice na fanouškovská studia a výzkum publika. Svůj odborný zájem rozšiřuje o téma mediální reprezentace queer identit a žen v kriminálním žánru. V současnosti vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2020 publikovala knihu (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. Je zároveň editorkou odborného časopisu Mediální studia a vedoucí televizní sekce online časopisu 25fps.cz.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye nabízí široké veřejnosti po dobu již deseti let kulturní a vzdělávací programy zaměřené na zkoumání širokého pole vizuální a populární kultury. Fresh Eye pořádá veřejné přednášky, diskuse, konference, projekce dokumentárních filmů a workshopy pro střední školy, vytváří a neustále rozšiřuje online knihovnu odborných textů a archiv videí z uskutečněných přednášek, publikuje měsíční informační servis a podílí se na překladech klíčových děl vizuální teorie.

 

Aktivity platformy Fresh Eye je možné dále sledovat na:

 

 

filmový festival

Be2Can Online Restart – přehlídka festivalových filmů se přesouvá do online prostoru

Po pěti úspěšných dnech, kdy se konal sedmý ročník přehlídky Be2Can v desítce kin po celé České republice, se kina uzavřela. S ohledem na současnou situace jsme od září pracovali na vytvoření online kinosálu, který by se mohl použít v případě, že kina opravdu budou muset zrušit všechny své projekce. A tak se od 21. do 25. 10. uskuteční Be2Can Online Restart.

...
filmový festival
21/10/20 - 25/10/20
10:00 - 23:59
sdílet

A jak to vše bude fungovat? „Kinosál bude uzpůsoben přesně tak, jako by šli diváci do kina. Filmy začnou v přesný čas, nebude možné je zastavit, přetočit ani
nahrát, a tak v reálném čase zhlédnou jeden film všichni diváci. Je nám však jasné, že někomu nemusí určitý čas vyhovovat, proto bude každý den premiérový film uveden dvakrát, poté bude doplněn starším filmem, který bude promítnut jednou,“ vysvětluje fungování online kinosálu kreativní ředitel Film Europe Dominik Hronec.

V pěti dnech tak Be2Can Online Restart svým divákům nabídne deset různých filmů. Hned ve středu 21. 10. je bude čekat film s velice pozitivními ohlasy jak u
kritiků, tak u veřejnosti, a to Chlast. Ten bude po dvou uvedení doplněn dalším Vinterbergovým – filmem Komuna. 22. 10. bude na Edisonline k vidění vítěz Berlinale Není zla mezi námi, doplněn o dalšího vítěze z roku 2015 Taxi Teherán. Pátek bude patřit francouzskému vizuálnímu filmu Lux Æterna a Godardově Knize obrazů. Na sobotu je v programu připravený snímek s Juliette Binoche Kdo si myslíš, že jsem, po něm bude možné zhlédnout Sils Maria. A poslední den, 25. 10., se diváci mohou těšit na Anderssonův nový snímek O nekonečnu a jeho další obrazově ponurý a nezapomenutelný film Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě.

Diváci si budou moci na webových stránkách www.edisonline.cz/services vybrat ze dvou festivalových balíčků, a tak vidět ty filmy, které chtěli vidět v kinech,
z bezpečí domova na svých obrazovkách. Balíčky tak nabídnou buď jednodenní vstupenku, která bude platit na ten daný den, nebo celofestivalovou vstupenku, která jim umožní vidět všech deset nabízených filmů. K zakoupeným vstupenkám diváci dostanou také zdarma přístup na
Edisonline. A tak ti, co si koupí jednodenní vstupenku, získají dva týdny zdarma, pro diváky s celofestivalovou vstupenkou je připravený balíček na celý měsíc
zdarma.

Program
21. 10. Chlast + Komuna
22. 10. Není zla mezi námi + Taxi Teherán
23. 10. Lux Æterna + Kniha obrazů
24. 10. Kdo si myslíš, že jsem + Sils Maria
25. 10. O nekonečnu + Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě

Pro další informace kontaktuje Karolínu Soukupovou
([email protected])

festival

Festival Drama Queer prináša horúce témy do online priestoru

Česko-slovenské talenty a to najlepšie z činohry a pohybového divadla – Festival Drama Queer tento rok prezentuje odvážny program. Od 24. - 30. októbra sa uskutoční sedem divadelných predstavení vo formáte online streamu.

...
festival
24/10/20 - 30/10/20
10:00 - 23:59
sdílet

Drama Queer sa od roku 2012 usiluje o posúvanie hraníc na medzinárodnej divadelnej scéne s fokusom najmä na témy spojené s LGBTQ+ komunitou a sociálnou spravodlivosťou. Ročník 2020 sa opiera o tému Loading Love a rovnomennú výstavu, ktorá bude prebiehať od 10. septembra do 15. októbra v
Novej Cvernovke. Loading Love rozpráva o dejinách, o ktorých učebnice mlčia. “Našim cieľom je ukázať vývoj teplej histórie za posledných 100 rokov na Slovensku, v Česku a v Maďarsku a odhaliť všetky farby, ktoré v sebe história skrýva,” hovorí riaditeľ festivalu Drama Queer a predseda občianskeho združenia Nomantinels, Róbert Pakan.

Inakosť ako tvorivý princíp
Drama Queer 2020 otvorí kolektív pre súčasné performatívne umenie D'EPOG so site-specific predstavením. V ten istý večer festival uvedie predstavenie DOM v réžii Mariana Amslera. Tabuizovaná téma sexuality a nástup fašizmu v Španielsku tridsiatych rokov - kam až môže viesť bigotné dodržiavania tradícií? Nový text autorky Anny Saavedra, vznikol na motívy Lorcovej drámy Dom Bernardy Alby (1936).
Témou materializácie zla sa bude zaoberať aj performatívna analýzou a divadelná esej negatív_eGOtrip. Žánrovo rôznorodý prístup sa v programe objavuje niekoľkokrát. ”Téma inakosti je v týchto dielach často prítomná nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke, ktorá prekračuje všeobecne zaužívané
žánrové pravidlá,” hovorí dramaturg festivalu Martin Hodoň. Predstavenie Apokabaret, ktoré v réžii divadla Uhol_92 v tejto forme pripomína súčasné ekologické hrozby. ”Klimatická kríza a vyhorenie ohrozujú každého rovnako, bez ohľadu na vek, pôvod či sexuálnu orientáciu.”
Dramatické konštelácie štyroch postáv o láske, bolesti, závislosti a nádeji - téme “záchrany planéty a seba samých” sa venuje aj nová pohybovo činoherná inscenácia (bez)mocný Divadla DPM v réžii Mariána Amslera. Introspektívne témy predstaví Divadlo Letí. Autor a režisér Daniel Špinar so svojim pôvodným textom HOMO40 prichádza so satirickou spoveďou zo života pražskej LGBT komunity.

Chlapci plačú, dievčatá majú radi modrú: To najlepšie zo súčasného pohybového divadla

Okrem činohry Drama Queer už tradične prináša aj prierez tým najlepším čo sa urodilo na scéne pohybového divadla. Túto časť programu uvedie tanečný duet Apendix, ktorý na pôdoryse Borgesových textov skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. “Byť či nebyť umelcom?” - to je otázka, ktorú si v pohybovo-vizuálnej inscenácii Masterpiece kladie Sláva Daubnerová. Je o vnútornom nepokoji, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, spracovanie (ne)úspechu - kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela.

Pražské duo Tereza Ondrová a Peter Šavel pozvú divákov do imaginatívneho sveta, ktorý búra gendrové normy. “Gender je oveľa viac ako biologický fenomén - je to sociálny fenomén.” Ich sugestívna pohybová performance Boys Who Like To Play With Dolls skúma sociálne konštrukty prostredníctvom
stretu dvoch významných tvorcov pražskej scény.“ Ružová nie je len pre dievčatá a chlapci občas plačú,“ dodávajú dramaturgovia festivalu.


Program
24/10 D'EPOG - (Otevření festivalu)
24/10 Divadlo Andreja Bagara – DOM
25/10 Drama Queer: Martin Hodoň – ↑&X / Apendix
25/10 DPM - (bez)mocní
26/10 Uhol_92: Apokabaret
27/10 Hodoň a kol. - Negatív_eGOtrip
28/10 Tereza Ondrová x Peter Šavel – Boys Who Like To Play With Dolls
29/10 Divadlo LETÍ – HOMO40
30/10 Sláva Daubnerová – Masterpiece
--
25/10 Diskusia: Byť queer na sociálnych sieťach

Záštitu nad podujatím prebrali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a primátor Hlavného
mesta Matúš Vallo.


Hlavný partner:
Festival Drama Queer z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Festival ďalej podporili Nadácia mesta Bratislavy.

Viac info nájdete aj na dramaqueer.sk

filmový festival

Ji.hlava online - přes dvě stě filmů doma

Čtyřiadvacátá dokumentární Ji.hlava začíná za dva týdny. A letos proběhne online. Na co se mohou diváci těšit? Na víc než dvě stě filmů: to nejnovější z českého i světového dokumentu, retrospektivu jihokorejského filmu, velkou přehlídku afroamerického dokumentu i navýsost aktuální témata – pandemie koronaviru, Čína, Hongkong, klimatická krize i zamyšlení nad tím, kde je člověk vlastně doma. 24. MFDF Ji.hlava proběhne 27. října - 8. listopadu.

...
filmový festival
27/10/20 - 8/11/20
08:00 - 23:59
sdílet

„Mrzí nás, že letos nemůžeme promítat filmy v kinech, ale chceme to využít jako příležitost. Jsme rádi, že ‚do kina‘ se letos dostanou úplně všichni. I proto jsme se vrátili k jarní ceně akreditace, aby byla dostupná pro každého,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka. „Před patnácti lety, ve stejném roce, kdy vznikl YouTube, jsme s Ji.hlavou založili první VOD portál věnovaný dokumentům. Dafilms dnes patří k předním v Evropě a ve spolupráci s ním celý online ročník chystáme,“ dodává. „Nikdy by nás nenapadlo, že přijde doba, kdy nebude možné uspořádat festival fyzicky a bude jenom online. Ale když už je to tak, jsme rádi, že právě Dafilms je tím, kdo propojí ji.hlavské filmy a diváky,“ říká výkonná ředitelka Dafilms Diana Tabakov.

Letošní Ji.hlava to však nebudou jen filmy. „Rádi bychom co nejvíce zprostředkovali ji.hlavskou atmosféru. Plánujeme několik paralelních živých streamů, celodenní vysílání z ji.hlavského Majáku i interaktivní propojení diváků a filmařů,“ dokončuje Hovorka.

Česká radost: Švankmajer a vlci
Co nabídne letošní program konkrétně? V rámci sekce Česká radost bude letos na Ji.hlavě premiérovaný například snímek Vlci na hranicích režiséra Martina Páva, který zachycuje vztah lidí k vlkům vracejících se na Broumovsko. Film tematizuje vztah člověka a divoké přírody. „Do jaké míry jsme ochotni zahrnout do svých životů nepředvídatelnost ve světě, který nepatří jenom nám?“ ptá se režisér. Česká soutěž také přinese tři filmové portréty: filmaře Jana Švankmajera, výtvarníka Jana Jedličky a zpěváka Jožo Ráže. Surrealistu Jana Švankmajera portrétuje snímek Alchymická pec tvůrčí dvojice Jana Daňhela a Adama Oľhy. Film hledá Švankmajerovu tvůrčí metodu i jeho inspirační zdroje. „Chtěli jsme vytvořit formálně nezávislý film, který nebude
kopírovat Švankmajerův rukopis,“ říká Adam Oľha. Osobnost Jana Jedličky, výtvarníka, fotografa a experimentálního filmaře, který kvůli politickým poměrům v Československu v roce 1968 emigroval do Švýcarska, přibližuje film Jan Jedlička: Stopy krajiny režiséra Petra Záruby. A film Věčný Jožo režiséra Jana Gogoly ml. je pak portrétem kontroverzního zpěváka kapely Elán Joža Ráže. „Nejde mi o oslavný ani bilanční portrét. Vztahuji se v tomto filmu k legendě z masa a kostí, která má platinovou desku za prodej nosičů na stěně a platinovou destičku po nehodě v hlavě,“ říká režisér. A z dalších filmů, které budou uvedeny v rámci České radosti, stojí za zmínku filmová esej Bílá na bílé Viery Čákanyové. Během pobytu na Antartidě autorka chatuje s umělou inteligencí, na témata z oblasti filmu, umění a smyslu života. Chybět nebude ani snímek Víta Klusáka a Filipa Remundy Jak Bůh hledal Karla. Film sleduje cestu „Českého Pepíka“, který vyrazil do Polska „poznat lásku k bohu“. Tím „Pepíkem“ je dokumentarista Karel Žalud. K sousedům jezdil několik let a zpovídal náhodné kolemjdoucí, ale i jeptišky, zástupce antisemitského Rádia Maryja nebo kněze obviněného ze sexuálního obtěžování.

Domov v Prvních světlech i jinde
Napříč letošním programem poběží téma „domov“ a vztah k němu.  Například v sekci První světla, která tradičně představuje nejzajímavější dokumentární debuty, bude uveden portugalský snímek Duchové: Dlouhá cesta domů režiséra Tiagy Siopy. Filmař v něm cestuje do domu, kde žila jeho babička a pátrá po stopách jejího života ve věcech, které po ní zůstaly. Snímek Vlastní domov libanonské režisérky Ruby Atiyehse, sleduje jak se prostřednictvím intimního auto-terapeutického videodeníku lze vyrovnat s pocitem odcizenosti a najít vlastní kořeny v cizí zemi. Sama režisérka se svou rodinou žije v exilu. Snímek Otčiny italského režiséra Gabriela Babsi pak zachycuje jistého Hervého, který utekl před válkou z Pobřeží slonoviny do Řecka, kde si našel nový domov i práci: žije ve vybydleném bytě a pracuje jako ilegální převaděč. „Co je morálka, když nemáte vůbec na výběr?“ ptá se režisér filmu. „Co je etické, když nemáte žádná práva? Můžeme být souzeni? A pokud ano, tak kým?“ Dokument Gevarova země pak zachycuje uprchlíka ze Sýrie, který na okraji francouzské Remeše starostlivě pečuje o malou zahradu a rád by tak dočasný azyl vyměnil za stálý domov. Syrový snímek Dům francouzské režisérky Judith Auffray pak zachycuje budovu, kde se lidé s diagnózou autismus učí, jak být doma. Po zmizeném otci pátrá v rakousko-
madagaskarském snímku Zaho Zay tvůrčí dvojice George Tiller a Maéva Ranaïvojaona. Snímek ovlivněný psychoanalýzou se skládá z hypnotizujících obrazů madagaskarské společnosti, zmítané válkou, chudobou, korupcí a kriminalitou.
 

Čínský boj i lotyšští kojoti
Téma domova se odrazí i v sekci Opus Bonum, která nabízí aktuálně nejzajímavější světové dokumenty. Třeba snímek Jeden říká ne čínského režiséra Dayong Zhaa, který zachycuje zoufalý boj muže jménem Azhong proti brutální stavební lobby ve snaze uchránit svůj domov. Rostoucí čínská velkoměsta pohlcují venkov, tamější obyvatelé jsou nuceni uvolnit místo pro nové domy a podnikatele z měst. Naprostá většina místních tlaku podlehne: navzdory mizivé kompenzaci a malým vyhlídkám na důstojné bydlení. Azhong se systému rozhodne vzdorovat. Syrový dokument vychází z jeho svědectví, které podává ze zabarikádovaného bytu. Sekce Mezi moři, která nabízí to nejzajímavější ze střední a východní Evropy, reflektuje téma hledání domova například snímkem Tomáše Rafa Uprchlíci jsou tu vítáni. Film zachycuje nejistotu běženců v uprchlických táborech v Berlíně. „Když natáčíte mezi ultrapravicovými skupinami,“ říká režisér, „je nejdůležitější dělat, jako byste do ní patřili, a zachovat klid. Diskusí se neúčastním, zaznamenávám jejich výroky proto, že to sami
chtějí, otázky jim nikdy nekladu,“ přibližuje Rafa.  Snímek Lotyšští kojoti režiséra Ivarse Zviedrise přináší dramatický příběh převaděčů z lotyšsko-ruské hranice, řečení kojoti. Ti v prostoru nekonečných bažinatých lesů a vesnic s chátrajícími staveními bez lidí, riskují svou svobodu, aby za nevelkou odměnu dopomohli jiným na svobodu.


Snímek Sounáležitost režisérky Tey Lukač se zamýšlí nad traumatem etnických Němců východní Evropy. Ti žili společně s místními národy až do druhé světové války, tehdy se jejich němectví stalo záminkou pro brutální násilí. Přežila jen desetina z nich. Zamlčované trauma tu ožívá ve vzpomínkách pamětníků, které se slévají v otázku, jestli příslušnost k národu rovná se odpovědnost za činy páchané jeho jménem. „Otázka sounáležitosti je univerzální,“ říká Lukač.  „Spočívá v touze definovat se ve vztahu k druhým, zároveň je ale daností, kterou jsme si nevybrali.“ Katastrofa, zhroucení, čaroděj A na co dál se mohou diváci těšit? Třeba na experimentální soutěžní sekci Fascinace. Ta letos nabídne například novinku francouzského experimentálního filmaře Jacquesa
Perconteho Před zhroucením Mont Blanku. Ten si klade otázku, zda nejsme náhodou poslední generací, která uvidí na jeho vrcholku sníh. Vyloženě fyzický zážitek pak nabídne izraelský video-umělec Guli Silberstein, který svou aktuální úzkost zakoušenou během prvních měsíců covidové pandemie proměnil ve filmový experiment, ve kterém zpracovává dávnou hororovou klasiku Georga Romera Noc oživlých mrtvol. „Pomocí kombinace videa a digitalizace, jsem se snažil vyjádřit strach a paranoiu, které s sebou nese pandemie koronaviru,“ říká Silberstein. Chybět nebude ani přehlídka toho nejlepšího z českého experimentu. Vizuální umělkyně Lea Petříková v Ji.hlavě uvede svoji novinku Podle čaroděje, která odkazuje na dílo francouzsko-mexické surrealistky Alice
Rahon. Ta natočila v roce 1947 svůj první a poslední film s názvem Čaroděj; ten se však ještě před prvním uvedením ztratil. Odtud vzešel autorčin sen o nikdy neviděném díle, o setkání s osobností umělkyně, na kterou se neprávem zapomíná. Zbyněk Baladrán promítne svůj snímek Katastrofa. Film odkazuje na jednoaktovku Samuela Becketta dedikovanou vězněnému Václavu Havlovi.

Krátká radost: diváci rozhodnou o vítězi
Ještě než vypukne samotná Ji.hlava, mohou se diváci naladit na festivalové filmy ze sekce Krátká radost. Všechny nominované krátké dokumenty uvedené ve světové nebo mezinárodní premiéře budou dostupné zdarma na Dafilms.cz už od 19. října. A následně v online festivalovém programu až do 1. listopadu. Na webu dafilms.cz bude i tento rok probíhat až do 29. října divácké hlasování o nejlepší krátký film. Všichni účastníci hlasování budou zařazeni do slosování o roční předplatné na Dafilms a další festivalové ceny.

Jižní Korea: pohádková země?
Nesoutěžní sekce Průhledná krajina, která každoročně přibližuje vybranou národní kinematografií, se letos bude věnovat Jižní Koreji. Přehlídka začne u filmů z dvacátých let, které zachycují rozvoj měst a průmyslu až po s posledních dekád. V roce 1988 natočil Dongwon Kim film Olympiáda v Sanggyedong, kde zachycuje přípravy na letní olympijské hry roku 1988. Korejská vláda vystěhovala sto šedesát rodin na ulici, zbourala jejich domy v chudinské čtvrti Sanggyedong v Soulu a nechala místo nich postavit luxusní byty. Režisér žil s vystěhovanými po tři roky a natáčel jejich zoufalý boj proti státním autoritám. Snímek odstartoval novou éru korejského sociálního dokumentu, jenž odkrývá odvrácenou tvář Jižní Koreje, vnímané jako země pohádkového bohatství, štěstí a ekonomického růstu. Podobně mrazivým snímkem je Šeptání, kde režisérka Byun Young-joo popisuje trauma korejských žen, které za druhé světové války sloužily japonským vojákům jako sexuální otrokyně. Podle režisérky se jejich počet odhaduje na více než sto tisíc. V přehlídce dál nebude chybět vůbec první experiment v dějinách korejské kinematografie. Význam 1/24 sekundy natočil Kulim Kim. Snímek se energickou střihovou koláží vymezuje vůči drastické urbanizaci Soulu.

Black Cinema Matters!
„Letošní tematická sekce Black Cinema Matters nemá za cíl být povrchní reakcí na hnutí Black Lives Matter, ale naopak chce tohoto společenského vření využít, aby upozornila na bohatou a inspirativní tradici,“ říká dramaturg sekce David Čeněk. „Sekce přináší radikální změnu pohledu na afroamerické téma, které dlouhodobě rozděluje nejen americkou společnost a je zatíženo řadou předsudků, neznalostí a nepochopení,“ dodává Marek Hovorka. Sekce uvede výhradně filmovou tvorbu afroamerických tvůrců, která svědčí o jejich přímě zkušenosti s rasismem a násilím. Je paradoxem, že tato autentická výpověď byla dosud dlouhodobě marginalizována, případně dominantně zprostředkovávána afroamerickými filmaři. Přehlídka nabídne například snímek Symbiopsychotaxiplasmóza,  scéna 1 režiséra Williama Greavese. „Dokument dokumentující dokumentární natáčení dokumentu“ tak by se dal označit snímek ve stylu cinema verité: jde o konkurz na fiktivní film probíhající v newyorském Central Parku, který se díky paralelnímu snímání tří nezávislých štábů změní ve strhující zážitek z procesu vzniku filmového díla.


Ji.hlava online nabídne online Industry program
Industry program bude probíhat online a zahrnovat řadu projektů zaměřených na filmové profesionály, jako např. workshop Emerging Producers pro nadějné evropské producenty, Konferenci Fascinace o distribuci experimentálních děl, virtuální setkání filmových festivalů Festival Identity, prezentaci nových českých dokumentů Czech Joy in the Spotlight, vzdělávací semináře včetně Media a Dokument a Ji.hlava Academy, nebo celou řadu debat a diskusí producentů a distributorů filmů v zemích V4. Akreditace na industry program je určena pro filmové profesionály a bude zdarma.

IDF udělí ceny Silver Eye
Také Institut dokumentárního filmu uspořádá během 24. ročníku festivalu tradiční trh East Silver se středo- a východoevropskými dokumenty pro filmové profesionály. Ten proběhne také online. Dvě mezinárodní poroty rozhodnou o nejlepších filmech trhu a ocenění Silver Eye. Nominováno je osm filmů v krátkometrážní a jedenáct filmů v celovečerní kategorii, včetně českých snímků Vlci na hranicích režiséra Martina Páva nebo Nové šichty Jindřicha Andrše. Stejně jako workshop Ex Oriente Film, který nabídne program pro veřejnost již od 19. do 24. října 2020.


24. MFDF Ji.hlava proběhne 27. října – 8. listopadu.

Cena akreditace je 350 Kč (lze zaplatit i více. Z každé akreditace věnujeme 60 % filmařům a rozdělíme je spravedlivě podle toho, jak bude který film sledovaný). Pro diváky mimo území České republiky bude velká část filmového programu zpřístupněna prostřednictvím portálu DAFilms.com (cena jednotlivého streamu bude 2–4 EUR).
Další informace na www.ji-hlava.cz a také na festivalovém Facebooku a Instagramu.

 

proběhlé akce

festival

61. Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16

Uprostřed ničeho / The Middle of Nowhere
14.—17. 10. 2020

...
festival
@Kino Art
14/10/20 - 17/10/20
10:00 - 23:30
sdílet

Říjen se tradičně ponese ve znamení těch nejlepších krátkých filmů, které každoročně přináší festival BRNO16. Jeden z nejstarších filmových festivalů v České republice se bude konat 14.–17. října v domovském Kině Art na Cihlářské, No Artu na Radnické a Alliance Française na Moravském náměstí. 61. ročník nese podtitul Uprostřed ničeho / The Middle of Nowhere a ve svém programu nabídne nejen oblíbenou mezinárodní soutěž, ale také druhý ročník soutěže pro autory z České a Slovenské republiky Československou 16 i bohatý filmový a herní doprovodný program.

Do soutěží se letos přihlásilo více než tisíc snímků, ze kterých vybrali dramaturgové čtyřicet dva „kraťasů“ do mezinárodní filmové soutěže a deset do Československé 16. „Vybrané snímky se utkají o přízeň diváků i několika mezinárodních porot,“ komentuje ředitel festivalu Milan Šimánek. „Svoji cenu uděluje hlavní, pětičlenná porota i porota studentská. Cenu dávají také diváci, a to prostřednictvím hlasování. Ocenění dostává i nejlepší snímek soutěže Československá 16, a to z rukou tříčlenné mezinárodní poroty. Všechna ocenění jsou honorována,“ vysvětluje Šimánek. Vítězné snímky budou vyhlášeny na slavnostním zakončení festivalu v sobotu 17. října v Kině Art.

Součástí festivalu je také doprovodný program, tradičně zastřešený festivalovým podtitulem. Uprostřed ničeho tak nabídne pásma archivních nebo experimentálních snímků, diskuzní panel o podobách festivalů v nevlídné době, nebo herní program představující počátky vývoje v podobě archivních textových her i aktuální české herní hity. Na festivalovou náladu opět naladí warm-up, který se bude konat v 13. října v Café Art a který se tentokrát poveze na vlně stand-upů.

Akreditace je možné zakoupit online na www.brno16.cz nebo na pokladně Kina Art. Vstupenky na jednotlivé bloky bude možné zakoupit před projekcemi na festivalových místech.

BRNO16 pořádá TIC BRNO, příspěvková organizace, jmenovitě Kino Art a Galerie TIC.

Další informace: www.brno16.cz | https://www.facebook.com/BRNO16festival

Záštita festivalu, financování a partnerství:
Záštitu nad festivalem převzala primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna, Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury České republiky. Všem podporovatelům i mediálním partnerům patří velké poděkování.

festival

Festival divadla jedného herca Sám na Javisku

14. - 18. 10. 2020, Trenčín, Slovensko

...
festival
14/10/20 - 18/10/20
10:00 - 22:00
sdílet

Medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na javisku vznikol v roku 1995 v Trenčíne. Je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku a poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií, ktorých dramaturgická koncepcia je postavená výlučne na divadle jedného herca.

V rámci festivalu sa realizujú individuálne umelecké projekty, preferuje sa zameranie na netradičnú, inšpiratívnu, nekonformnú a novátorskú divadelnú tvorbu v úzkom spojení s klasickými divadelnými žánrami, ako aj študenskými predstaveniami. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snaží nájsť a prezentovať odlišné typy predstavení – od klasických monodrám, cez tanec, pohybové divadlo, pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one man show.

Kolektív občianskeho združenia Kolomaž organizuje festival od roku 2005.OZ Kolomaž je členom celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier združených pod názvom Anténa a pôsobí v meste Trenčín od roku 2002 a neformálne od roku 1995.

Kompletní program: https://monodrama.sk/program-2020/

festival

FOTOGRAF FESTIVAL 2020: Nerovný terén

6. 10. – 18. 10. 2020

Prozkoumat nové, pochopit jiné, inspirovat se neznámým.

...
festival
6/10/20 - 18/10/20
10:00 - 22:00
sdílet

Fotograf Festival, jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografickýfestival v České republice, proběhne letos podesáté v pražských galeriích.Desítka skupinových výstav doplněna doprovodným programem.Cílem desátého ročníku Fotograf Festivalu je poskytnout ve vizuální kultuřeprostor druhému (ve smyslu protějšku) a oživit dokumentární funkci médiafotografie i pohyblivého obrazu.Nejednoznačnost média fotografie, jež naznačuje blízkost ve chvíli, kdypodněcuje odcizení, je problematizovana stejně jako jeho limity. Pohledy na jiné& perspektivy jiných jsou ustanoveny v reakci na medi8lně-specifické, sociálníči státní režimy pohledu.Pozvaní umělci a umělkyně ve svých dílech tematizují imaginaci, pozorování avýzkum jiných míst, způsobů žití a forem všednosti. Vybraní autoři a autorkyzpochybňují svou vlastní motivaci a zviditelňují možné konflikty, hranice,přiblížení a prostupnost mezi „já“ a „jiným“. Osm skupinových výstav, které sevzájemně provazují představuje současná díla spolu se staršími pracemi azkoumá široké spektrum blízkých i vzdálených úhlů pohledu. Dochází tak knavazování kontaktů a překračování hranic, narušování jistoty a ke konfrontacis odlišným.Kurátorky: Stephanie Kiwitt, Tereza Rudolf, Anna Voswinckel

Výstavy:

MOŽNÉ JÁ, POSEDLÉ OBJEKTY - POSEDLÉ JÁ, MOŽNÉ OBJEKTY Ateliér Josefa Sudka 5/9–11/10 2020

TĚLO SPOLEČNOSTI, NESTABILNÍ ŘÁD - NESTABILNÍ TĚLO, ŘÁDSPOLEČNOSTI Fotograf Gallery 7/10–7/11 2020

VYTVÁŘET MÍSTA, POJMENOVAT MINULOST - POJMENOVAT MÍSTA,VYTVÁŘET MINULOST Dům fotografie / GHMP 9/10–25/10 2020

DVOJITÁ PÓZA, ZRCADLÍCÍ SE JÁ - ZRCADLÍCÍ SE PÓZA, DVOJITÉ JÁ Galerie Pštrossova 23 8/10–29/10 2020

ZA TRESTA rtwall9/10–15/1 2021

SIGNIFICANT OTHER, UNKNOWN PLACE - UNKNOWN OTHER, SIGNIFICANTPLACE Galerie Jelení 9/10–1/11 2020

ROZSÁHLÁ ÚZEMÍ, PROMĚNLIVÁ PERSPEKTIVA - PROMĚNLIVÁ ÚZEMÍ,ROZSÁHLÁ PERSPEKTIVA Galerie AMU 10/10–1/11 2020

BLÍZKO TĚLEM, DALEKO DUŠÍ - DALEKO TĚLEM, BLÍZKO DUŠÍ Garage Gallery Karlín 14/10–22/11 2020

MŮJ POHLED, TVŮJ OBRAZ - MŮJ OBRAZ, TVŮJ POHLED Karlin Studios 14/10–22/11 2020

MÉDIUM KNIHA Kavárna Bazén 14/10–25/10 2020

JOSEF SUDEK: TZV. VOLNÁ TVORBA Window gallery, UDU 23/9–13/12 2020

FREE MAN / RESTRICTED MAN Galerie Nika 16/10–5/11 2020

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

ocenění

Cena Václava Buriana Olomouc 2020

Jubilejní ročník Ceny Václava Buriana Olomouc přivádí do Olomouce opět čtyři mimořádné hlasy soudobé lyriky z Česka, Polska, Slovenska a Německa.

...
ocenění
28/9/20 - 28/9/20
15:00 - 22:00
sdílet

datum: 28. září 2020

místo: Muzeum umění - Trojlodí / Hospoda u Musea

Jubilejní ročník Ceny Václava Buriana Olomouc přivádí do Olomouce opět čtyři mimořádné hlasy soudobé lyriky z Česka, Polska, Slovenska a Německa.V kategorii Za poezii nominovaní jsou Maciej Robert (Polsko), Michal Tallo (Slovensko), Yveta Shanfeldová (Česko) a Dagmara Kraus (Německo).Cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu převezme polská kulturní antropoložka, spisovatelka a zakladatelka prestižního nakladatelství Czarne Monika Sznajderman.

Akce bude konat jen on-line. 28. záři v 15h začne na facebookové stránce Ceny stream básnických čtení a diskuzi poroty, následovat bude debata s laureátkou Ceny za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu. Setkání s vítězi/vítězkami a osobní předání cen se uskuteční na jaře během Trienále středoevropského umění pořádané Muzeem umění.  

Pořádá Výbor pro Cenu Václava Buriana z.s. a Muzeum umění Olomouc- Středoevropské forum

Více na https://www.facebook.com/cenavaclavaburiana/ a https://www.instagram.com/cenavaclavaburiana/

literární festival

Olomoucký knižní veletrh LITR chystá šestý ročník

Od pátku 25. do neděle 27. září 2020 proběhne v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci šestý ročník knižního festivalu LITR, který se specializuje na autorské a umělecké publikace a na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním
knih nebo časopisů.

...
literární festival
25/9/20 - 27/9/20
10:00 - 22:00
sdílet

Na LITRu se každoročně představí na 50 nakladatelů a tvůrců, kteří Olomouc obohatí o nabídku autorských publikací, magazínů, ilustrovaných knih, komiksů, originálních kancelářských a výtvarných potřeb či jiných experimentálních forem. O víkendu veletrh nabídne také bohatý doprovodný program v podobě tvůrčích dílen, autorských čtení, večerních koncertů, promítání, výstav a programu pro děti. Program na letošní rok kromě pestré palety malých nakladatelů slibuje například workshop pro děti od tvůrců mnoha cenami ověnčené ilustrované knihy To je metro čéče, prezentaci publikace Kapky na kameni o příbězích padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice, animované spoty děl nominovaných na letošní Magnesii Literu, nebo komorní performance Venduly Tomšů a Iana Mikysky, která provede diváky časy vesmíru, planety i přítomnosti, a to za pomocí knih, zvuků, poezie i vlastního dechu. Ilustrátorka a animátorka Marie Urbánková připraví speciální kreativní dílnu pro děti a projekci animací. Nebude chybět ani oblíbená umělkyně ROE s tvůrčím workshopem, kde tentokrát zapojí kopírky a s dětmi bude vyrábět časopisy typu zine. K vidění budou vítězné Nejkrásnější české knihy roku,
AniPromítačka připraví projekci krátkých animovaných videí, na které jen tak někde nenarazíte a ve výstavní Vitríně Deniska proběhne vernisáž výstavy fotografky Markéty Othové.

6 LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
Olomouc, Univerzitní 3 (Umělecké centrum Univerzity Palackého)
25.–27. září 2020

Pro více informací můžete sledovat naše internetové kanály:
Web: www.litrolomouc.cz
Facebook: www.facebook.com/litrolomouc
Instagram: www.instagram.com/litr_olomouc
Knižní veletrh LITR pořádá PAF, z. s. (www.pifpaf.cz).

výstava

Diplomantky FaVU VUT 2020

Jak designérky (návrhářky) nechceme omezeném prostoru, který nám byl alokovaný, vytvářet falešný pocit péče o jednotlivé diplomantky.

...
výstava
25/9/20 - 30/9/20
10:00 - 22:00
sdílet

Jak designérky (návrhářky) nechceme omezeném prostoru, který nám byl alokovaný, vytvářet falešný pocit péče o jednotlivé diplomantky. Proto nevytváříme kurátorský konceptale službu a infrastrukturu. Službu, webovou platformu, která bude naplněna samotnými diplomantkami. Ta přežije fyzické výstavy, rozdistribuované po Brně v podobě dočasné výstavní infrastruktury, a pevně věříme, že i grafické trendy budoucnosti.)))

diplomantky.cz navrhli:

Diplomantky FaVU VUT 2020, Andreas Gajdošík, Jakub Polách, Martina Růžičková

film

Zlatý voči 2020: The bloodbath is on!

Jubilejní 25. ročník Zlatých vočí se protentokrát uskuteční 24. a 25. září v prostoru Screenshot na Praze 1 (Petrská 1132/4). Tématem letošního roku bude MASAKR.

...
film
24/9/20 - 25/9/20
10:00 - 23:59
sdílet

Jako vždy jsme si pro naše návštěvníky připravili kromě klasicky koncipovaných 4 filmových bloků dvě diskuze. Tou první z nich jsme se snažili upozornit na dnes sice často opomíjenou, ale jistě nesmírně plodnou a důležitou profesi dramaturga, jejíž význam můžeme pozorovat například v 60. letech československé kinematografie. Debata s názvem Vyhlídky české dramaturgie se bude konat ve čtvrtek od 18.00.


Pozvání přijali: Petr Jarchovský, již proslulý scénárista mnoha úspěšných snímků, Alena Müllerová, kreativní producentka ČT,
Jaroslav Sedláček, hlavní dramaturg Filmového centra ČT a Milada Těšitelová, scénáristka a dramaturgyně.

Moderátorkou se stane Dorota Vašíčková, mimo jiné dlouholetá vedoucí Zlatých vočí a nynější magisterská studentka pražské filmové vědy.
První večer bude též obohacen ochutnávkou nefilmové umělecké formy, a to slam poetry vystoupením od mladých básníků s uměleckými jmény Tali a Empathetic. Druhou, peprnější diskuzi v pátek od 17:30 na téma Trendy českého porna moderují tvůrkyně podcastu Vyhonit ďábla, Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková, a jako hosté se zúčastní Michaela Lebedíková, studentka sociologie na Masarykově univerzitě zabývající se porn studies, a Jan Dudek, pornoproducent.


O hudební zábavu se pak postarají kapely Astromy a Alone Against One, v nočních hodinách pak převezmou hudební žezlo filmovědní DJs – již tradičně DJDeleuze, a naopak zcela netradičně a premiérově dívčí duo Pudovkinova máma je DJ. Všichni milovníci filmu i pouzí kolemjdoucí jsou vítáni! Dezinfekce bude namístě, a tudíž opravdu k dispozici na místě. Budeme více než rádi, pokud se budete chovat ohleduplně, dodržovat nejlépe i rozestupy, kašlat pouze do roušek a nezapomínat, že líbání s cizím člověkem byste mohli druhý den litovat, i když zrovna nezuří pandemie.


Bude to masakr!

festival

SHOTGUN FESTIVAL letos bude a již ohlašuje první jména!

...
festival
11/9/20 - 13/9/20
00:01 - 23:59
sdílet

Ještě donedávna by asi nikoho nenapadlo, že by se život tak, jak ho známe, převrátil naruby a prakticky ze dne na den z něj zmizelo veškeré kulturní dění. Shotgun Festival za 19 let své existence pamatuje záplavy, sníh i hurikán, ale doposud nic z toho nevypadalo tak beznadějně jako letos, kdy svět zasáhla pandemická vlna koronaviru. Po několika měsících nejistoty se však blýsklo na lepší časy a pokud se situace nezmění, brány festivalu se na konci
léta opět otevřou! Letošní ročník Shotgun Festivalu odstartuje v pátek 11. září a potrvá do neděle 13. září na oblíbeném místě přírodního areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou. Středobodem festivalu bude na rozdíl od předchozích let jedna hlavní stage, na které se v průběhu víkendu vystřídají všichni vystupující umělci a DJs. Nově vznikne taky denní stage, která nabídne příjemně strávené odpoledne před hlavním nočním programem.

Prvním ohlášeným jménem pro letošní rok je sourozenecké producentské duo OVERMONO [Poly Kicks/R&S] z britských ostrovů. Bratři Tom a Ed Russel tvoří hudbu už několik desítek let pod vlastními pseudonymy Tessela&Truss. I když mají oba nespočet releasů a odehraných setů, nikdy spolu neudělali společný track - až do roku 2016, kdy pod hlavičkou XL Recordings vydali trilogii EPček Arla, a tak se zrodil jejich společný projekt OVERMONO. Do paměti posluchačů se kromě dalších releasů na vlastním labelu Poly Kicks nebo Ranson Records asi nejvíc zapsali jejich remixy, speciálně remix Degreelessness od Nathan Fake je už dnes legendou. V roce 2017 byl slyšet snad v každém podcastu/setu pohybujícího se v tomto UK techno žánru. Do České republiky se tito dva bratři vydají poprvé a na festivalu vystoupí ve speciálním tříhodinovém DJ setu.
Další jména jsou zatím pod pokličkou, s blížícím se datem zahájení je ale festival bude postupně odkrývat - stejně jako hudební support DJs z domácí scény, kteří k Shotgun Festivalu neodmyslitelně patří.
Vstupenek bude pouze omezené množství 300 ks a pouze v sítí GoOut.
Tešíme se na Vás

festival

Respect Festival

23. ročník, 5. – 6. 9. 2020, Rohanský ostrov, Praha– putovní festival,
zóna tolerance plná hudby, rytmů, barev a chutí z celého světa.

...
festival
5/9/20 - 6/9/20
10:00 - 23:59
sdílet

Podstata Respect Festivalu tkví v tom, že vám chceme představit umělce ze všech koutů planety, kvůli cestovním restrikcím však účast na festivalu muselo zrušit několik průběžně oznamovaných účinkujících. Došlo tak nejen ke změně termínu, ale i programu. Navzdory tomu, první víkend v září Respect Festival nabídne plnohodnotný program, zahrnující hudbu Evropy, Afriky i Asie s akcentem na ženskou tvorbu. Rohanský ostrov bude po celé dva dny patřit toleranci, kulturní rozmanitosti a hlavně hudbě.

Sobota 5. 9.KRAR COLLECTIVEETIOPIE, UKLES TRIABOLIQUESUKLALALA NAPOLIFRANCIE, ITÁLIEIVO PAPASOV & HIS WEDDING BANDBULHARSKOFOFOULAHUK, GAMBIE, SENEGAL

Neděle 6. 9.MOTION TRIOPOLSKOKEFAYA & ELAHA SOROORUK, AFGHÁNISTÁNSONA JOBARTEHUK, GAMBIESUSHEELA RAMANUK, INDIEJUSTIN ADAMS & MAURO DURANTEUK, ITÁLIE

Letos poprvé se Respect Festival koná v opožděném termínu, ale navzdory pandemii neutrpělani výběr účinkujících, ani žánrová pestrost. Italsko-francouzská skupina Lalala Napoli hrajeromskou hudbu našeho domovského kontinentu ve zcela novém pojetí s dramatickyvystavěnými aranžmá překypujícími jemnými ornamenty. Ke klasikům romské hudby Balkánupatří Ivo Papasov, virtuozní klarinetista zasahující jak do jazzu, tak i world music. Žánrověunikátní ansámbl představuje Motion Trio : tři špičkoví hráči na akordeon kombinují vlastnískladby s moderní klasikou, včetně Michaela Nymana.I přes cestovní restrikce uvádí program jako každoročně hudbu jiných kontinentů. Krar Collective reprezentuje jednu z hudebně nejoriginálnějších afrických zemí, Etiopii, s nástrojem krar, který je přímým následníkem harfy židovského krále Davida. Skupina Fofoulah čerpá z rytmů západoafrické Gambie, kde má též kořeny zpěvačka Sona Jobarteh, první žena, která mistrovsky ovládla západoafrickou harfu kora. Poselství žen, v řadě autoritářských režimůpronásledovaných, je důležitým tématem celého festivalu. V sestavě Kefaya uslyšíme vysoce talentovanou zpěvačku Elahu Soroor , která byla pod výhružkami fundamentalistů donucena k emigraci z Afghánistánu do Londýna. Vrcholem programu budou letos dva multižánrové koncerty. Zpěvačka indického původu Susheela Raman se v projektu Ghost Gamelan inspirovala indonéskými melodickými perkusemi gamelan, které mimo jiné ovlivnily Clausa Debussyho i Philipa Glasse. Zcela revoluční spojení přináší dvojice Justin Adams & Mauro Durante: kytarista Roberta Planta se inspiruje africkými kořeny blues, zatímco Durante rozvíjí rituální rytmus pizzica z jižní Itálie, jehož historie sahá až do antického Řecka. O všestrannost Justina Adamse se opírá i trio Les Triaboliques , "superskupina alternativy", sdružení tří světových špiček na strunné nástroje, s renomovaným producentem Benem Mandelsonem a enfantem terrible punkrockové éry, Lu Edmondsem.

RESPECT FESTIVAL 2020 bude patřit již tradičně toleranci, kulturní rozmanitosti a hlavně hudbě. Takové, která umí nejen potěšit posluchače, ale také objevovat a propojovat různé světy. Promyšlená a kvalitní dramaturgie s jasným názorem nabídne originální a silné zážitky, které u nás těžko jinde najdete.

DĚTSKÝ PROGRAM

Rodinný ráz festivalu zdůrazní bohatý dětský program, letos bude přítomen brazilský výtvarník a loutkař Gilberto Conti připravený s vašimi dětmi vyrábět z papírových kartónů obří masky, na workshop navážou i průběžná divadelní představení. Těšit se můžete také na originální prolézačku od kováře Libora Veselého, kolotoč řezbáře Matěje a bublináře Václava Strassera a spoustu další zábavy. Pokud si budete chtít v klidu užít hudbu, vaše děti pohlídají zkušenéHospodyňky v dětském koutku.Podrobné informace o všech umělcích najdete na rachot.cz