doporučujeme

výstava

Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty

...
23/3/18 - 30/9/18
10:00 - 18:00
sdílet

vernisáž 22. 3. 2018 v 17h
23. 3. 2018 - 30. 9. 2018
externí kurátor: Tomáš Pospěch

Andrej Pešta (1921 – 2009) byl významnou romskou osobností, amatérským fotografem, literátem a výtvarníkem. Výstava představí odkaz Andreje Pešty prostřednictvím fotografií ze sbírky Muzea romské kultury. Rozsáhlý archiv Peštových fotografií zachycuje zcela specifický vnitřní pohled na život Romů v Československu převážně z období šedesátých až osmdesátých let 20. stol.

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
www.rommuz.cz

ocenění

BÁSNE SK/CZ 2018

...
ocenění
15/7/18 - 31/8/18
00:00 - 23:55
sdílet

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 8. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier). Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2018
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2018
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:
musí byť v štyroch identických exemplároch
práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom)
prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke
na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora
súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke

práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59. V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými básnikmi a poetkami. 

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2018. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur. 

Výsledky budú vyhlásené 28.10.2018. 

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.
http://basne.literarnyklub.sk/ak-basnis-tak-to-posli.php

festival

UM UM

Komunitný festival súčasného divadla a umenia

...

NEMCI, ŽIDIA, SLOVÁCI A STARÁ ĽUBOVŇA

V rámci umeleckého výskumu si kladieme otázku, ktorá je východiskom tvorby Komunitného festivalu súčasného divadla a umenia: Pomôže vzájomné stretávanie kultúr z nášho regiónu k tomu, aby boli tieto kultúry schopné sa stretávať i s kultúrami z iných častí sveta?"Očima druhých můžeme lépe poznávat sami sebe a prohlubovat to, co nás vlastní kulturní kořeny naučily chápat jako dobré a správné. Umět žít s druhými je vlastně nutné vždy a všude, ať jsou cizinci, nebo našimi spoluobčany", hovorí český islamolog Luboš Kropáček, ktorý multikulturalizmus chápe ako faktický stav dnešného sveta.Mesto Stará Ľubovňa, ležiace v regióne Horný Spiš, nezažíva multikulturalizmus len dnes, zažívalo ho počas celej svojej existencie. Spoločne so Slovákmi obývali toto územie Rusíni, Karpatskí Nemci, Židia, Rómovia, Maďari, Poliaci, či Česi.Festival UM UM sa už po siedmykrát odohráva v pohraničnom meste Stará Ľubovňa, ktoré leží na severovýchode Slovenska. V súčasnosti je dramaturgia celého multižánrového festivalu postavená na skúmaní možností prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu Horný Spiš, predovšetkým Starej Ľubovne, a jej okolia.

Po úspešnom piatom a šiestom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahov Slovákov s Čechmi a Rusínmi, otvárame siedmy ročník s témou: NEMCI, ŽIDIA, SLOVÁCI A STARÁ ĽUBOVŇA. Päťročný tematický okruh uzavrieme ešte dvoma ročníkmi, ktoré budú interpretovať vzťah Slovákov s Rómami, Maďarmi a Poliakmi, a to v rokoch 2019 a 2020.Schválne sme spojili v rámci témy siedmeho ročníka Židov, Karpatských Nemcov a Slovákov, aby sme poukázali na stereotypy, s akými sú tieto tri etniká na Slovensku vnímané. Radi by sme poukázali na spolunažívanie týchto etník predovšetkým pred a po druhej svetovej vojne, nielen počas nej. Zameriavame sa na ich históriu a tradície, či na transkultúrnu tvorbu našich spoločných dejín.

Siedmy ročník festivalu predstaví umelecké projekty vychádzajúce z tradícií a histórie miestnych Židov, Karpatských Nemcov a Slovákov. Medzinárodní umelci v priebehu trvania troch dvojtýždňových sympózií pripravia pre túto príležitosť divadelný interaktívny happening, výstavu súčasného výtvarného umenia, audiowalks k domom na námestí a koncert súčasnej hudby.Program festivalu bude doplnený o filmové premietania, divadelné predstavenia, diskusie s pozvanými hosťami a ďalšie sprievodné podujatia, ako čítania z kníh miestnych autorov, či prehliadky mestom s pamätníkmi a historikmi zo Starej Ľubovne.

www.umumfestival.com

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

 

▲SYMPOSIUM THEATRUM▲
Marika Smreková (SK), Georgina Edwards (GB), Micol Vona (IT), Leonardo Gaipa (IT), Miroljuba Petrova (BG), Joonas Kankare (FI), Michal Shmueli (IL), Marco Lo Verde (IT)

▲SYMPOSIUM MUSICUM▲
Elia Moretti (IT), John Robin Bold (DE), Lucie Páchová (CZ), Luan Gonçalves (BR), Demetrio Cecchitelli (IT)

▲SYMPOSIUM PICTUM▲
Martin Jakubčo (SK), Yu Zhang (CN), Klára Štefanovičová (SK), Michaela Vrbková (CZ), Adam Vrbka (CZ), Alexandra Pavlovská (SK), Václav Voleský (CZ)

▲OBSERVATORIUM▲
Barbora Kašparová (CZ), Jakub Liška (CZ), Andreea Moisei (RO), Vlad Cantoreanu (RO)

divadlo

44. sezona HaDivadla: Práce

...

www.hadivadlo.cz

Zdá se, že jsme společností posedlou výkonností a osobním statusem, ale zároveň i společností bez jasného směřování a sdílených hodnot. Masová rezignace na veřejný prostor a důraz na osobní úspěch korunovali práci, za kterou dostáváme peníze, do pozice nejpodstatnějšího kritéria určujícího naši hodnotu a orientujícího náš pohled na svět a na druhé. Svět se zekonomizoval a vylil do tabulek.

Z práce, která tuto ekonomiku pohání, se čím dál tím víc vytrácí rovina poslání a zůstává jen pragmatický pohled na výšku příjmů a sociální status. Pojmy jako péče, veřejná služba a obnovitelnost jsou, i přes všudypřítomný ekologický kolaps naší planety, přehlušovány pojmy jako efektivita, zisk nebo růst. Práce vytvářející hodnoty je odsunutá prací vytvářející jenom peníze. Sociální nůžky mezi radikálně nadhodnocenou a radikálně podhodnocenou prací se rozevírají pořád víc a víc. Čím dál tím víc se vnucuje myšlenka, že lidská důstojnost je už dána jedině schopností dostát všem pracovním nárokům – ať jsou jakkoliv absurdní. Narůstající výskyt deprese přestává být osobním problémem a stává se problémem politickým. Jakoby hodnota práce zešílela a my s ní.

Proto se 44. sezonou ptáme: Umí současná společnost skutečně ohodnotit cenu naší práce? Pomáhá práce většiny lidí skutečně společnosti a přírodě, nebo je jenom vstupenkou do zóny neomezeného konzumu? Nepoužíváme svoji výkonnost k tomu, abychom překryli svůj vnitřní chaos? Chápeme důsledky našich prací? Je umění práce? Jak cenná a pro koho? A co studium – připravuje nás k tomu, abychom čelili úkolům budoucí potřebné práce, nebo je spíš iniciací do světa práce beze smyslu? Neuniká nám pak kvůli umělé práci práce skutečná? Třeba práce na veřejném prostoru? Práce na mezilidských vztazích? Práce na sobě samém? A kdo ji ohodnotí? Neblíží se ale nakonec čas nové éry – éry práce strojů? Co bude naší prací v takovém světě? A vůbec – bude mít komu budoucí práce sloužit?

festival

Festival Sám na javisku - týždeň európskej monodrámy

...
festival
@Trenčín, SR
9/9/18 - 16/9/18
18:00 - 19:00
sdílet

Množstvo kontroverzných tém a otázok prinesie do Trenčína medzinárodný festival jedného herca Sám na Javisku, ktorý prvýkrát bude trvať až osem dní (9. – 16.9.2018). Diváci sa môžu tešiť na 11 inscenácií a sprievodný kultúrny program.  Pri nadchádzajúcom 24. ročníku sa organizátori zamerali na silné a kontroverzné témy a vybrali monodrámy z krajín strednej Európy s presahom na monodrámy z balkánskych krajín, no rozhodli sa zapojiť do programu aj francúzsku monodrámu o teroristických útokoch v Paríži v roku 2015. Novinkou bude až osemdňové trvanie festivalu. Je to z dôvodu, aby rozostupy medzi inscenáciami boli dostatočne dlhé a diváci tak mohli „stráviť“ aj tie náročnejšie predstavenia.

Všetky informácie o festivale nájdete na webe www.monodrama.sk. S výnimkou troch monodrám s náročnejšou produkciou budú predstavenia za dobrovoľné vstupné.

proběhlé akce

festival

KIOSK 1 - Festival iného slovenského divadla a tanca

...
26/7/18 - 29/7/18
13:00 - 15:00
sdílet

KIOSK – festival nového divadla a tanca už po jedenásty rok ovládne v posledný júlový víkend žilinské priestory Stanice Žilina-Záriečie a Novej synagógy.

Témou aktuálneho ročníka je PROCES, nakoľko ten je pri príprave predstavenia častokrát vzrušujúcejší ako samotný výsledok. Cesty sú ešte nevyšliapané, názory na seba narážajú, pokusy môžu byť omylmi aj úspechmi. Aj preto KIOSK tento rok predstaví skôr otvorené diela než uzavreté projekty - Jaro Viňarský: The Touch of the Open, inscenácie, ktoré budú prekračovať limity žánrov aj javiska - HodWorks: Solos, hudobno-vizuálne performancie - For you Katrina, presahy k virtuálnej realite - Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage, AST: Hra na budúcnosť _ Subjective Future, či site-specific inštalácie a akcie- DiStO: Divadlo statického objektu, Orchestr Berg.

KIOSK sa rokmi tvaruje, vyvíja, skúša, čo všetko si môže dovoliť, siaha, kam sa predtým neodvážil, pulzuje v symbióze s mestom. Je neustále živý, je v procese.

Viac informácii nájdete na: http://www.kioskfestival.sk

film

Retrospektiva Věry Chytilové (1929 – 2014)

...

„Konvence mi byla vždycky protivná“, prohlásila kdysi v rozhovoru režisérka Věra Chytilová. První dáma českého filmu si svou originální, nekompromisní, ale i hravou tvorbou vydobyla pevné místo v dějinách světové kinematografie. Přehlídka patnácti jejích hraných i dokumentárních filmů je nyní online na DAFilms.cz. Potrvá do 6. 8., filmy ale budou na webu k vidění i po tomto datu.

 

V retrospektivě Věry Chytilové (1929 – 2014) uvádíme její rané i pozdější filmy, včetně ikonických Sedmikrásek, experimentální satirické grotesky, která je oslavována pro svou fantazii, ironii i nádech feministické vzpoury. V Sedmikráskách Chytilová předvedla ve své době zcela nevídané audiovizuální postupy včetně barevného virážování či koláží. Dvě dívky hrající hru „vadí/nevadí“ a prožívající svou „zkaženost“ dodnes nepřestávají bavit a znejišťovat diváky.

K nejstarším filmům v přehlídce patří studentský film Strop (1961), první krátký film Pytel blech (1962), a také režisérčin debut O něčem jiném (1963). Tyto první filmy byly ovlivněny stylem „cinema verité“ a kombinovaly dokumentární přístup s hraným filmem.

Po Sedmikráskách představila Chytilová další velký experiment – alegorii o prvotním hříchu a povaze dobra a zla Ovoce stromů rajských jíme (1969), na němž stejně jako na Sedmikráskách pracovala v tvůrčím týmu s výtvarnicí Ester Krumbachovou a kameramanem Jaroslavem Kučerou.

Následovalo civilnější období její tvorby, kdy v tuhých normalizačních dobách natočila několik komediálních filmů, jako byla satira Panelstory aneb jak se rodí sídliště (1979) nebo Kalamita(1980), která započala její spolupráci s divadelníkem a hercem Bolkem Polívkou (dále alegorie o vztahu umělce a moci Šašek a královna, 1987, později Dědictví aneb Kurvahošigutentag, 1992 a další filmy).

Žánrem psychologického horroru se režisérka inspirovala v mysteriózní Vlčí boudě (1986), v níž se skupinka teenagerů ocitne v horské boudě odříznuta od civilizace lavinou. I horor je ovšem v podání Chytilové v nemenší míře vztahová moralita.

V žádném z Chytilové filmů nechybí hluboký vhled do lidské duše, jasný a nekompromisní morální apel, a zároveň fascinace přirozenou živočišností. Od začátku do konce své tvorby byla Chytilová fascinována tragikomickou podstatou lidské existence, ať už svému hledání dávala jakoukoliv podobu. Zajímaly ji i jednotlivé lidské osudy.

Kromě hraných filmů natočila i celou řadu dokumentů, z nich v retrospektivě uvádíme například Pátrání po Ester (2005) o její dlouholeté spolupracovnici a blízké kamarádce Ester Krumbachové, ale i televizní Potížistky (2006) o ženách různého věku, povolání, společenského zařazení, nebo Kněžky lásky (2013) z televizního cyklu Pološero. V revolučních dnech roku 1989 vznikl střihový dokument TGM Osvoboditel, který Chytilová dokončila 7. března 1990, na 140. výročí Masarykova narození.

 

VÍCE O PROGRAMU A JEDNOTLIVÝCH FILMECH ZDE: https://dafilms.cz/program/663-summer-with-vera-chytilova  

 

O DAFilms.cz

Portál DAFilms.cz patří k nejstarším webovým filmovým portálům na světě, byl založen již v roce 2006. Jeho posláním je popularizovat českou i mezinárodní dokumentární kinematografii a vytvořit unikátní veřejně přístupnou videotéku, v níž se dnes nachází přes 1 700 pečlivě vybraných filmových titulů. Na dramaturgii portálu se podílí sedm prestižních evropských dokumentárních festivalů. Českým zástupcem v tomto sdružení je MFDF Ji.hlava, který portál před více než deseti lety založil.

festival

Za dveřmi

10. ročník festivalu pouličního divadla

...
festival
16/7/18 - 19/7/18
14:30 - 22:00
sdílet

Na 40 divadelních a hudebních představení, performance, loutkoviště, kabinet kuriozit, workshopy, program pro děti, tančírna... Artisté ze všech koutů Evropy a to nejzajímavější z Čech. Pražský festival pouličního divadla Za dveřmi přiveze do Prahy už podesáté lákavou divadelní podívanou a pozve vás na to nejlepší z klauniády, pouličního divadla a nového cirkusu.

Z Německa přijede Cabinet Fatalia, který zaparkuje svůj vehikl nevšedních kuriozit na celou dobu festivalu, a berlínský humorista, klaun a žonglér DJuggledy. Z Anglie dorazí Ben Zuddhist a jeho performance bude plná magie, hudby a akrobatických kousků, se kterými mu pomůžou pes, mýval i létající osel. Portugalsko zastoupí Enano, který se svými představeními projel už více než 40 zemí světa. Po roce se do Prahy vrátí i Španěl Adrian Schvarzstein, kterého diváci znají jako Zeleného mužíka, jenž loni způsobil poprask v Rudolfinu i na Výstavišti. I tentokrát se můžete těšit na dávku korektně nekorektního humoru!

Festival už tradičně představí tvorbu těch nejlepších místních umělců. Chybět proto nemůže žonglérské duo Bratři v tricku, které vás společně s Holektivem zavede na myslivecký hon a následné hody plné novocirkusových disciplín. Bratry v tricku doplní Cink Cink Cirk, Teatr Novogo Fronta či V.O.S.A. Theatre, kteří mimo jiné prezentovali Českou republiku na EXPO2010 v Šanghaji či 2016 v turecké Antalyi. Část programu bude věnována také dětem. Kromě odpoledních představení se budou moct na festivalu zúčastnit celé řady workshopů. Vyrobí si loutky, naučí se chodit na chůdách, nebude chybět ani Loutkoviště – originální konstrukce loutkových divadýlek, kde si každý může vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo.

K příležitosti jubilejního 10. ročníku připravil festival mimořádný workshop MIGRAR pod vedením legendárního divadelního spolku Kamchàtka - Adriana Schvarzsteina a Cristiny Aguirre.

Vstup na festival je zdarma. Více informací najdete na www.zadvermi.cz.

festival

Čtvrté bienále festivalu nové opery NODO uvede šest představení

...
festival
24/6/18 - 28/6/18
18:30 - 23:55
sdílet

Ostrava se od 24. do 28. června 2018 opět stane místem pro novou operu. Je jediným městem u nás, ve kterém se pravidelně koná přehlídka současného hudebního divadla. Festival NODO (New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava) uvede během pěti dní ve dvou kamenných divadlech i industriálním prostoru celkem šest představení s mezinárodním obsazením. Nejočekávanější produkcí je světová premiéra šestinotónové opery Aloise Háby. NODO pořádá Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské.

Alois Hába, John Cage, Rudolf Komorous, Julius Eastman, Salvatore Sciarrino a Daniel Lo – skladatelé od nejstaršího po nejmladšího, jejichž díla představí festival NODO v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona i industriálních prostorách bývalého Dolu Hlubina v Ostravě. Výjimečností festivalu je, že prezentuje díla v české nebo světové premiéře, která jsou navíc v Ostravě nastudována a inscenována několik dní před svým – u nás jediným – provedením. Unikátním spojením Ostravského centra nové hudby a Národního divadla moravskoslezského můžete být letos počtvrté svědky toho, jakou reálnou podobu získají sny o nové opeře, jak s naší současností může rezonovat hudební divadlo 20. a zejména 21. století.

Podrobný program zde.

film

Poslední v Aleppu

...
film
18/6/18 - 30/6/18
00:00 - 23:55
sdílet

Strhující film syrského režiséra Ferase Fayyada Poslední v Aleppu je snad nejsilnějším snímkem, který byl o této válce natočen. Důkazem je nejen nespočet cen včetně nominace na cenu Americké filmové akademie a hlavní cena poroty na Sundance, ale především film samotný. Přináší unikátní, syrové svědectví o záchranářské činnosti několika členů dobrovolnické organizace Bílé přilby, kteří každodenně nasazují životy za záchranu civilistů, často celých rodin včetně malých dětí, zavalených v sutinách domů.

Film nepřináší pouhé reportážní záběry, ale je uceleným příběhem tří hlavních hrdinů, které režisér sledoval několik let. Život Chálida, Subhího a Mahm'úda je věčným čekáním – na nálet, na záchranu, na počítání mrtvých… Mají přitom své rodiny, se kterými si často jen skypují. Aleppo bývalo běžné syrské město, které se ale během léta trvající války proměnilo v ruiny. Přesto jsou tu lidé, kteří zůstávají, lidé, které nemají kam jít, nebo ti, kdo nechtějí své město opustit. Poslední v Aleppu….

Film Poslední v Aleppu uvádíme v původním znění s českými titulky. Ostatní filmy přehlídky uvádíme v původním znění s anglickými titulky. Celý film nominovaný na Oskara i s českými titulky ke zhlédnutí zde: https://bit.ly/2JMAzkv

výstava

Artspace Germany 13.6. – 29.7.2018

...
13/6/18 - 29/7/18
10:00 - 18:00
sdílet

Kurátor: Ursula Zeller

Vystavující umělci: Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo, herman de vries

Evropská integrace a globální propojení světa přináší nové výzvy ke zprostředkování národních kultur. Vizuální umění ukazuje jasně účinky jejich přibližování se. Již nyní je jasné: globální vesnice je už realitou. V dnešním světě role umělce jako globálního hráče, jako poutníka mezi kulturami vzrostla. V padesátých letech přitahovaly mnohé německé umělce metropole Paříž nebo od šedesátých let New York, umělci z jiných zemí naopak úmyslně zvolili za své životní a pracovní centrum Německo. Jejich integrace se proto projevila v neposlední řadě novými uměleckými impulzy, které jsou dnes vnímány jako přirozená součást místní scény. Tito umělci, kteří se přistěhovali do Německa a strávili zde většinu svého tvůrčího života, kromě své umělecké tvorby učí na akademiích a učinili z Německa přitažlivé místo pro mladé lidi v tuzemsku i zahraničí.Výstava IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) prostředkuje jiný pohled na „Art Space Germany“. Představuje ho jako rozmanitý prostor, který spojuje transkulturní jednota. Kunstraum Deutschland na výstavě reprezentují díla z posledního třicetiletí od třinácti umělců.

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/323

přednáška

Přednáška Jeffreyho A. Winterse

Oddělení pro výzkum moderní české filosofie vás zve na přednášku:

Jeffrey A. Winters(Northwestern University)
"Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense"

How can we theorize the politics of wealth across different societies and different eras of human history? Oligarchic theory allows us to view wealth as a power resource in a context of tremendous material inequality. The key questions to answer concern the changing nature of threats that oligarchs face (from whom and from where), and the changing political responses to those threats (who or what provides a reliable defense of great fortunes throughout history). This framework is important for understanding the changing role and locus of violence in maintaining unequal societies, as well as how democracy and oligarchy coexist in the modern era.

Přednáška se koná v úterý 12. června 2018 od 17:30 v hlavní budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) v sále č. 205.

...
přednáška
@Akademie věd ČR
12/6/18 - 12/6/18
17:30 - 19:00
sdílet

festival

TANEC PRAHA

...
festival
1/6/18 - 25/6/18
20:00 - 23:55
sdílet

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA oslaví v červnu své 30. narozeniny. Jubilejní ročník se uskuteční v Praze od 1. do 25. června 2018 a již od konce května oživí dalších 20 měst a obcí ČR.  Festival zahájí světoznámý choreograf Jiří Kylián (CZ/NL) komorním představením „East Shadow“ a závěr akce korunují inscenace „SUNNY“ Emanuela Gata (FR/IL) a „Dancing Grandmothers“ Eun-MeAhn (KR). I další vyzrálé osobnosti tanečního světa však ukážou, že na věku nikdy nezáleželo méně. V duchu motta: Tancem proti předsudkům!

Více na www.tanecpraha.org

festival

Nultá generace, festival výtvarného umění 

...
festival
@městské vlakové nádraží Jihlava
1/6/18 - 3/6/18
14:00 - 18:00
sdílet

Tři nákladní haly vlakového nádraží, dvanáct výrazných umělců do třiceti let a výstava šedesáti pečlivě vybraných uměleckých děl. Přednášky, workshopy, diskuze, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Do Jihlavy se vrací Festival výtvarného umění Nultá generace.

Nevyužitá nákladní část jihlavského městského vlakového nádraží ožije festivalem již potřetí. Pořadatelé zde každoročně představují veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace umělců z celé republiky. S rostoucí kvalitou výstavy a doprovodného programu se festival stává pravidelnou příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti i investorů do současného výtvarného umění.

Dvanáct letošních umělců k sobě stabilně pojí formativní abstrahovanost projevu, která v jejich tvorbě zastupuje nezaměnitelnou roli. Ve výběru děl převládá klasické médium malby, tentokrát je však poměrně velký prostor věnován site-specific instalacím, objektům, digitálním médiím a nově také fotografii. Doprovodný program nabídne blok přednášek a diskuzífilmové projekce studentů FAMU, kreativní workshop s lektory centra pro současné umění DOX a hudební stage s dvanácti interprety.

Hudebním headlinerem bude legenda tuzemské elektronické scény W.W.W. Neurobeat, která do Jihlavy zavítá se svou naléhavou audiovizuální smrští v kompletní sestavě a exkluzivně na Nulté generaci představí skladby z připravované desky. Dále živě vystoupí Tom Holič & Don Juan Disco, elektronická náladovka Bratři, Fatty Mspolečně s Oliver Torr, Eva Porating, François Svalis, poslední objev alternativní elektronické scény Lowmoea další.

Více na webu nebo facebooku.