doporučujeme

divadlo

44. sezona HaDivadla: Práce

...

www.hadivadlo.cz

Zdá se, že jsme společností posedlou výkonností a osobním statusem, ale zároveň i společností bez jasného směřování a sdílených hodnot. Masová rezignace na veřejný prostor a důraz na osobní úspěch korunovali práci, za kterou dostáváme peníze, do pozice nejpodstatnějšího kritéria určujícího naši hodnotu a orientujícího náš pohled na svět a na druhé. Svět se zekonomizoval a vylil do tabulek.

Z práce, která tuto ekonomiku pohání, se čím dál tím víc vytrácí rovina poslání a zůstává jen pragmatický pohled na výšku příjmů a sociální status. Pojmy jako péče, veřejná služba a obnovitelnost jsou, i přes všudypřítomný ekologický kolaps naší planety, přehlušovány pojmy jako efektivita, zisk nebo růst. Práce vytvářející hodnoty je odsunutá prací vytvářející jenom peníze. Sociální nůžky mezi radikálně nadhodnocenou a radikálně podhodnocenou prací se rozevírají pořád víc a víc. Čím dál tím víc se vnucuje myšlenka, že lidská důstojnost je už dána jedině schopností dostát všem pracovním nárokům – ať jsou jakkoliv absurdní. Narůstající výskyt deprese přestává být osobním problémem a stává se problémem politickým. Jakoby hodnota práce zešílela a my s ní.

Proto se 44. sezonou ptáme: Umí současná společnost skutečně ohodnotit cenu naší práce? Pomáhá práce většiny lidí skutečně společnosti a přírodě, nebo je jenom vstupenkou do zóny neomezeného konzumu? Nepoužíváme svoji výkonnost k tomu, abychom překryli svůj vnitřní chaos? Chápeme důsledky našich prací? Je umění práce? Jak cenná a pro koho? A co studium – připravuje nás k tomu, abychom čelili úkolům budoucí potřebné práce, nebo je spíš iniciací do světa práce beze smyslu? Neuniká nám pak kvůli umělé práci práce skutečná? Třeba práce na veřejném prostoru? Práce na mezilidských vztazích? Práce na sobě samém? A kdo ji ohodnotí? Neblíží se ale nakonec čas nové éry – éry práce strojů? Co bude naší prací v takovém světě? A vůbec – bude mít komu budoucí práce sloužit?

výstava

JIŘÍ HANKE: FOTOGRAFIE 1973–2018

...

Dokumentarista Jiří Hanke (1944) se věnuje dlouhodobým, sociálně zaměřeným projektům. Jeho fotografie nezřídka inspirovalo rodné Kladno. Nejdéle uzavřeným souborem jsou Lidé z Podprůhonu 1974–1989 (knižně 1995). Historická hodnota dokladů o doznívajícím životním stylu dělnické kolonie byla zřejmá i bez nynějšího časového odstupu. Dobově zakotvená svědectví o lidské existenci zároveň zobecněním výpovědi přesahují regionální východiska. Klíčová kolekce Pohledy z okna mého bytu shrnuje snímky pořizované od 10. září 1981 do 10. ledna 2003 (knižně 1994 a 2013). Letitý dvojportrét s otcem, po němž zdědil sklony k fotografování, přivedl Jiřího Hankeho k vytváření Otisků generace (knižně 1998). Formou diptychů či širších sérií podobizen rodičů a dětí je doplňuje od roku 1986 dosud. Průřez rozsáhlou tvorbou, připravený k pětasedmdesátinám autora, připomíná i další cykly, rovněž zpracované v klasické černobílé škále: Pařížské fragmenty, TV Image, Periferie.

Kurátorem retrospektivy je Josef Moucha, který sestavil monografickou publikaci Jiří Hanke (2008).

http://ghmp.cz/vystavy/jiri-hanke-fotografie-1973-2018/

výstava

Dočasné struktury 6 (stage, displej, zázemí pro edukaci)

...
výstava
18/4/19 - 31/12/19
10:00 - 18:00
sdílet

Závěrečný cyklus celoročního projektu, ve kterém umělci budují funkční zázemí PLATO. Otevíráme stage pro performativní akce podle projektu amerického umělce Thana Husseina Clarka, prezentační prostor – displej – lotyšské umělkyně Darii Melnikov a zázemí edukačních programů umělce Martina Zeta.

Monumentálně působící místo pro divadelní akci, experimentální koncert, performanci či diskuse vytvořil americký umělec Than Hussein Clark na půdorysu vycházejícího z plánů architekta Waltera Gropia pro nerealizovanou budovu tzv. totálního divadla z roku 1925. Lotyška Daria Melnikova svůj displej pojala scénograficky s důrazem na síť vztahů mezi fragmenty zdánlivě levitujícími v prostoru. Zázemí edukačních aktivit je dílem českého autora Martina Zeta. Ten vytvořil „světelnou“ scénu a k ní vsadil organickou hmotu stolu, který je vlastně sochou z hlíny. Návrat k tomu, co Zet, známý především svými akcemi, vystudoval: monumentální sochařství ve službách vzdělání.

Umělci: Than Hussein Clark, Daria Melnikova, Martin Zet
Kurátoři: Michal Novotný, Marek Pokorný, Iveta Horáková, Alice Sovadinová

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Docasne-Struktury-5

výstava

CITYBLOK

...

Parkovací automat, květináč, lavička, zábradlí, přechod pro chodce. Podobně jako je současný mediální a virtuální veřejný prostor plný informací, je městský veřejný prostor plný věcí. Výstava CITYBLOK sleduje předměty, které nás ve městě obklopují, které významně ovlivňují jeho charakter a které jsme si přitom zvykli nevnímat. Jejich přítomnost, podpořená relevantními, často technickými, argumenty, se zdá být samozřejmá a nezbytná. Výstava CITYBLOK vybrané objekty vytahuje ze své každodennosti na světlo jako exponáty, které samy o sobě nejsou ani negativní, ani pozitivní. Lampa svítí, ale přispívá ke světelnému znečištění. Protipovodňová zábrana chrání před záplavami, ale hyzdí krajinu. Betonové zátarasy brání teroristickému útoku, ale překáží v běžném užívání náměstí. Objekty, vytržené z kontextu, vyprávějí všední i nevšední příběhy, které jsou příčinou jejich existence a polemizují tak nad svou vlastní užitečností. Kladou přitom odvěkou otázku spojenou životem ve městě. Komu vlastně patří město?

Web: www.praha.camp
FB a IG: @camppraha

výstava

Umění a revoluce v Portugalsku a Československu (1968–1974–1989)

...
30/4/19 - 29/9/19
10:00 - 18:00
sdílet

Kurátorky výstavy: Sandra Baborovská (GHMP) a Adelaide Ginga (MNAC)

Překvapivé podobnosti, paralely i paradoxy převratných událostí Portugalska a Československa. Hranice demokratického kontinentu i hranice epochy – karafiátová a sametová revoluce jako první a poslední z „třetí vlny“ světových revolucí a jejich odraz ve výtvarném umění.

Kurátorský projekt představuje první souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Česku i na Slovensku koncipovanou v historicko-politickém dialogu s československými umělci. Společným východiskem je rok 1968, doba pražského jara v Československu a v Lisabonu jara Marcela Caetana. Tento rok představoval první záchvěv nadějí v konec stávajících nedemokratických režimů. Nadějí, které v Československu zmařila sovětská okupace a v Portugalsku pokračování koloniální války. Roky 1974 a 1989, data pokojných revolucí, poté přinesly oběma státům svobodu. Karafiátová revoluce v Portugalsku se odehrála 25. dubna 1974 a sametová revoluce v Československu 17. listopadu 1989.

Výstava vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

http://www.ghmp.cz/vystavy/karafiaty-a-samet-umeni-a-revoluce-v-portugalsku-a-ceskoslovensku-1968-1974-1989/

koncert

Hudební léto v Muzeu romské kultury

...
7/5/19 - 24/10/19
17:00 - 20:00
sdílet

Šestidílná série koncertů výrazných skupin a osobností brněnské romské hudební scény probíhá jako doprovodný program výstavy Muzea romské kultury Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní. 

  • 7. 5. 2019

První díl hudební série proběhne v rámci vernisáže výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní.
Na slavnostním zahájení od 17 hodin vystoupí:   
Bagárovci - Název legendární brněnské skupiny ožívá ve složení mladší generace slavné rodiny hudebníků. Jazz a evergreeny v podání Matúše Bagára (zpěv), Radka Bagára (klávesy), Miroslava Bagára (kytara), Josefa Bagára ml. (bicí nástroje) a Petera Kormana (kontrabas).
Kristovci - Pěvecký sbor pod vedením Ducha svatého a Pavla Dirdy.

  • 30. 5. 2019

17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
18:00 - Tradiční romské písně v podání Lukáše Čonky a Romana Horvátha a cimbálových muzik Milana Horvátha a Viliama Oračka.
Událost probíhá ve spolupráci s festivalem Meeting Brno.

  • 8. 6. 2019

17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
19:00 Primáš Marek Balog a jeho hosté z Budapešti. Na pódiu Muzea romské kultury vystoupí Rigó Jancsi „Japán“ (kontrabas), „Jata“ Ökrös László (klarinet), Jonáš Gézuka (cimbál), Sándor Zoli (viola) a Horváth Gyula (segéd prímás).
Událost probíhá ve spolupráci s festivalem Ghettofest.  

  • 27. 6. 2019

17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
19:00OPEN STAGE – otevřené pódium pro začínající i zkušené muzikanty. Chcete vystoupit v Muzeu romské kultury se svou skupinou či sólově? Kontaktujte nás na našich sítích nebo na některém z koncertů Hudebního léta.

  • 25. 7. 2019

17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
19:00 – Večer autorské tvorby, během kterého zazní legendární brněnské písně. Na jednom pódiu vystoupí Zdeněk Lázok & VIP Band - Zdeněk Lázok (klávesy), Mirek Lázok (kytara), Jan Polyak (baskytara), Josef Bagár (bicí nástroje) - a písničkář Gejza Horváth.  

  • 24. 10. 2019

Závěrečný díl Hudebního léta v Muzeu romské kultury proběhne jako gala koncert společně s výročním udělením Ceny Muzea romské kultury. Na slavnostním zakončení vystoupí hudebníci, kteří se podíleli na přípravě výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní.

Více na: www.rommuz.cz

výstava

Lavutara
Cestami romských muzikantů a jejich písní

...
8/5/19 - 3/5/20
10:00 - 18:00
sdílet

Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako hudebnícineboli lavutara. Hudba Romů je akademická i neškolená, oficiální i spontánní, zpívaná i instrumentální, domácí i virtuózní. Přes fascinující rozmanitost jejích podob, žánrů a druhů pro ni ale zůstává již po staletí charakteristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází běžný i sváteční život Romů. Skrze hudbu Romové poznávají svět a svět skrze hudbu poznává Romy.

Výstavní projekt Lavutara vznikal ve spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dalších pamětníků. Představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích aktérů na základě výzkumu sledujícího několik významných hudebních rodin v Brně v období od poválečných let do současnosti, ve kterých se předává hudební řemeslo z generace na generaci.

Více na www.rommuz.cz

výstava

bauhausTWINS

...
výstava
16/5/19 - 5/1/20
10:00 - 18:00
sdílet

Prostorová instalace berlínského architekta Roberta K. Hubera a studia zukunftsgeraeusche. Program ke 100. výročí školy Bauhaus.

Instalace bauhausTWINS (2018/2019) recykluje dochované prvky z rekonstruované fasády budovy legendární umělecké školy Bauhaus v Desavě a přetváří je do podoby monumentální prostorové struktury.

Koncept: Robert K. Huber
Autor: zukunftsgerauesche
Kurátoři: Robert K. Huber a Marek Pokorný

Zahájení 15.5.2019 v 18.00

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2019/05/Bauhaus-TWINS

 

divadlo

OK plus F /a/ Přesně 42 zubů naposledy v této sezóně

...
divadlo
16/5/19 - 21/6/19
19:30 - 19:30
sdílet

OK plus F
inscenace vystavěná nad notoricky známým frankensteinovským motivem a mimo jiné se zabývá (ne)autentičností bytí herce na jevišti a (ne)iluzivností divadelního představení. Podtitul "OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein; o extázi směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti“ pak naznačuje další motivy, které se v inscenaci vrství, prolínají a spoluutvářejí ji.

hraje se: 16.5. / 6.6.2019

Nikdy bychom nedokázali udělat to, co se tady (jenom jako) odehrává.
Pokusíme se vytvořit kompozitního člověka.

Rádi bychom také pohovořili o tygřím fluidu.

Replika jedné z hlavních protagonistek "je to jen takové... divadlo... divadýlko... tyjátr" naznačuje groteskní až sebeironizující ráz inscenace OK plus F, tolik typický pro dramaturgii Divadla Kámen. Diváka nevyvede z míry ani tak fantasknost motivů, které se bohatě vrství v několika prolínajících se liniích. Nemůže být tolik znejistěn hledáním F jako tygřího fluida nebo F jako vytvářením kompozitního člověka jako hmatatelným napětím mezi divadelní realitou a její iluzívností. Tento konflikt tvoří rámec inscenace a dává vzniknout dynamickému tvaru, se kterým se divadelní divák běžně nesetkává. Činí ho totiž agentem vlastního zážitku. Divadelní realita se mu totiž v inscenaci Ok plus F nepředestírá jako již hotová ke konzumaci nebo k odsunutí talíře. Klade na něj mnohem vyšší nárok, požaduje totiž, aby se rozhodl, jestli situace, která se před ním rozehrává, divadelní realitu předstírá coby divadlo na divadle, nebo jestli jí skutečně je.
https://www.divadlokamen.cz/ok_plus_f_std

Přesně 42 zubů
futuristická jízda na STARYM REZAVYM VEJFUKU / rituál mytologicky industriální radosti včetně (ne)dobrovolné prohlídky automobilového závodu v komorních (ne)divadelních prostorách

hraje se: 26.5. / 21.6.

... je to šílená rychlost a mně připadá, jako bysme se pomalu v klidu procházeli... jako bysme se procházeli na skálách na skále na příjemně zvětralý skále... jako bysme se procházeli u řeky, řeka, u klidný řeky...

V bezprašné industriální krajině duše žijí nepravé lišky a nepraví vlci, zmítá se v ní automobilový průmysl a odehrávají se magické rituály. Přesně 42 zubů je šíleně rychlá noční jízda doprovázená (ne)dobrovolnou exkurzí do obdivuhodně organizovaného výrobního závodu, abstraktním obrazem, totemickým rezavým vejfukem, vytím a provedením 17 713 zázraků.
https://www.divadlokamen.cz/presne_42_zubu_std

festival

Festival m³ / Umění v prostoru

...

Mezinárodní sochařský Festival m3 / Umění v prostoru oživí městskou krajinu na území Prahy 8 a 9 v okolí toku říčky Rokytky. Ve veřejném prostoru vyroste třináct uměleckých děl od českých a zahraničních autorů, které bude pojit téma: BIOTOP. Vystavovaná díla zahrnující přírodní elementy a procesy představí laureát Chalupeckého ceny Jiří Černický nebo výtvarník Richard Loskot. Festival zahájí 29. 5. v ernisáž v CAMPu - Centru architektury a městského plánování, kterou doprovodí diskuze s kurátory a umělci. Během tří dnů od 30. 5. do 1. 6. se uskuteční v libeňském Long Islandu a místech výstavy komentované prohlídky pro děti i dospělé a další interaktivní program. Celý festival potrvá do 30. 9. 2019.

facebook event: https://www.facebook.com/events/2289094584686268/

film

Kino MKP

...
film
@Městská knihovna v Praze
3/6/19 - 20/6/19
19:00 - 21:00
sdílet

V suterénu Ústřední knihovny na Mariánském náměstí jsou dva digitalizované sály, které slouží jako kino. V červnu pro vás máme skvělý výběr ze současné nemainstreamové produkce. Kompletní program Kina MKP najdete na www.mlp.cz/kino

3. 6. Ostrým nožom
Drama o otci, kterému zavraždili syna.

5. 6. Papírové hlavy
Emotivní filmová freska o vztahu jednotlivce a moci v období vlády totalitního politického režimu.

6. 6. Poslední večery na Zemi
Hypnotický romantizující neo noir je magickou meditací o prostoru a času i básní o ztrátě a bolesti.

10. 6. Milost
Příběh rodičů tzv. prokletého vojáka, který byl zabit v roce 1946 StB.

12. 6. Klimt & Schiele - Erós a Psyché
Dva malíři, kteří způsobili ve výtvarném světě revoluci.

17. 6. Problémy prvního světa
Starosti života v bohaté, průmyslově rozvinuté společnosti, nad kterými by obyvatelé třetího světa jen obraceli oči v sloup.

19. 6. Genesis
Komplexní a mimořádně emotivní autorský film s netradiční strukturou, zachycující traumata dospívání a prvních lásek.

20. 6. Psychedelika. Sociální revoluce? 
Dokumentární film odhaluje fascinující příběh Nicholase Sanda a Tima Scullyho, nepravděpodobné dvojice v srdci americké psychedelické alternativní kultury 60. let.

koncert

KABINET MÚZ

Vybíráme z června 2019

...
koncert
4/6/19 - 30/6/19
20:00 - 23:00
sdílet

4.6.    Qui (USA) + KODDN + Yager
Experimental, Noiserock, Avantgarde

6.6.    Void Vision (USA) + Smetana
Coldwave, Minimalsynth

10.6.   Tamaryn (NZ/USA) + Cold Showers (USA)
Alternative, Shoegaze, Postpunk

12.6.   Laco Deczi & Celula New York
Jazz

13.6.   Neighborhood Brats (USA) + Negative Gears (AUS)
Punk, Hardcore, Postpunk

14.6.   Laco Deczi & Celula New York
Jazz

16.6.   Cocaine Piss (BE) + Whimm (Can) + Fat Old Donald
HC, Punk, Postpunk, Psychedelic

17.6.   Savak (USA) + Pulsar + J.Marinelli (USA)
Postpunk, Indie, NYCunderground

18.6.   DZ Deathrays (AUS) + Thrashsurf
Dancepunk, Rock, Noiserock

19.6.   Jonathan Bree (NZ)
Indiepop, Synthpop, Baroquepop

20.6.   Black Lips (USA) + Lazer Viking
Garagepunk, rocknroll

21.6.   Korrosive (USA) + Coffin Varnish
HC, Punk, Crust

28.6.   Elf Power (USA)
Indiercok, Neopsychedelie

30.6.   Ceschi (USA)
Rap, Indie, Comedy

Sledujte: *Kabinet MÚZ
http://www.kabinetmuz.cz/
https://www.facebook.com/kabinetmuz/
https://www.instagram.com/kabinet_muz/

*Kabinet Records 100% vinyl
https://www.facebook.com/kabinetrecords/

*Die Küche 100% vegan
http://www.diekuche.cz

výstava

Jaké hranice?

kurátoři: Ondřej Horák, Nina Jassingerová

...
6/6/19 - 13/10/19
10:00 - 18:00
sdílet

Výstavní projekt Jaké hranice? reaguje na aktuální téma migrace a skládá se ze dvou částí. První část je založená na interakci, druhou tvoří kurátorský výběr.

Cílem interaktivní části projektu je aktivně propojit výtvarné umělce či studenty uměleckých škol s cizinci žijícími na našem území a výsledky jejich práce představit veřejnosti. Projekt odstartoval v únoru 2018 debatou s cizinci, kteří reagovali na výzvu o zapojení do společné aktivity. Snahou bylo v omezeném čase spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pochází ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. V následujících měsících pak došlo ke vzájemné spolupráci a prvním výstupem byla prezentace vzniklých prací v rámci festivalu 4 dny v pohybu, který se uskutečnil v říjnu 2018 v Praze. Mezi účastníky projektu jsou ženy i muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pochází např. z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska, Vietnamu, Mexika nebo Venezuely.

Výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě je však daleko rozsáhlejším projektem. Kombinuje díla vzniklá jak během této spolupráce, tak také díla významných umělců české moderny především první poloviny 20. století, kteří našli inspiraci nebo azyl za hranicemi (Otto Gutfreund, František Kupka, Alfons Mucha, Bohuslav Reynek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, František Tichý, Toyen, ad.). Smyslem tohoto spojení je otevření témat mezinárodní spolupráce, zahraničních vlivů a motivů, které vždy ovlivňovaly nejen naše umělce, ale především celou českou společnost.

http://www.ogv.cz/hranice_vystava

výstava

Barokní velmož, jehož uměleckými sbírkami se pyšníme dodnes

...
výstava
@V Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcibiskupském zámku v Kroměříži
13/6/19 - 29/9/19
10:00 - 18:00
sdílet

Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) by Morava – zejména Olomouc a Kroměříž – vypadala dnes úplně jinak. A není to žádná nadsázka. Tento barokní velmož stál za stavbami či přestavbami rezidencí v Kroměříži, Olomouci, Brně, Vyškově, Hukvaldech či na Mírově a vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu. Kromě toho však také shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů, včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas.

Právě jemu patří výstava Za chrám město a vlast, která se mimořádně koná od 13. 6. do 29. 9. na dvou místech -  v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Olomoucká část expozice bude patřit biskupově osobnosti – jeho mládí, studiím i kariéře. Návštěvníky provede prostřednictvím popisek sám biskup Karel jako poutník z jiného času, který se snaží přiblížit svou dobu pro dnešního člověka někdy nepochopitelnou. „Představí umělce, kteří pro něj tvořili, i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů, vzácných parfémů či alchymistických přípravků. Byl totiž mužem mnoha zájmů,“ říká Kindl. „Vyzná se také z toho, proč nezarazil čarodějnické procesy a vydal inkvizici i jednoho ze svých lidí – děkana Kryštofa Aloise Lautnera.“

V kroměřížské Galerii Zámecké obrazárny i na dalších místech zámeckého areálu poznají návštěvníci biskupa Karla jako náruživého stavebníka a mecenáše. Jeho stavební činnost se opírala o plány významných architektů té doby, jejichž činnost a život dokumentují dopisy, faksimile architektonických plánů i poslední vůle. Hlavním biskupovým spolupracovníkem na tomto poli byl italský architekt Giovanni Pietro Tencalla, který vytvořil rovněž návrhy významných sakrálních staveb – Svatého Kopečka, Staré Vody, premonstrátské kanonie Hradisko. Výstava představí také dobové vybavení rezidencí – nábytek, obrazy, zbroj a podobně.

Foto: MUO – Markéta Lehečková

Více na http://muo.cz/

festival

25. ročník festivalu Divadlo evropských regionů a 20. ročník Open Air Programu!

...
festival
@Hradec Králové
21/6/19 - 28/6/19
12:00 - 23:55
sdílet

Jako předchozí ročníky má i ten letošní své hlavní téma. „Společně se zástupci Klicperova divadla a Divadla Drak, kteří jsou organizátory 25. ročníku Divadla evropských regionů, jsme se shodli, že leitmotivem festivalu bude OSLAVA. Takové výročí si zaslouží pořádnou ceremonii s dávkou chlebíčků, patosu a dárků. Jeden dlouhý večírek se vší pompou a radovánkami. Divadelní salvy se ponesou celých osm dní historickým centrem Hradcem Králové.” vysvětluje ředitelka Open Air Programu Barbora Hodonická.

Open Air Program, nesoutěžní přehlídka amatérských i profesionálních souborů, která se koná na 16 otevřených scénách, je součástí festivalu Divadlo evropských regionů, který spolupořádají Klicperovo divadlo a Divadlo Drak. Festival Open Air Program Hradec Králové pořádá kulturní neziskovka kontrapunkt.

www.openairprogram.cz

FB událost https://www.facebook.com/events/403489413545970/
Vstupenky na GoOut.cz https://goout.net/cs/festivaly/open-air-program-hradec-kralove-2019/ooghe/+wddim/

film

seminář My Street Films: Viera Čákanyová: Postava, protagonista nebo herec?

...
24/6/19 - 24/6/19
18:30 - 21:30
sdílet

Kde končí a kde začíná režijní vedení postav dokumentárního filmu? Jaké nároky klade na režijní vedení sociálních herců etika? Seminář o specifikách dokumentární režie.Viera Čákanyová se podílela na povídkovém filmu Gottland (2014), letos představí svůj dlouho připravovaný celovečerní snímek FREM.Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

festival

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2019

...
festival
@Žilina, Slovensko
27/6/19 - 30/6/19
00:00 - 00:00
sdílet

Tematickým fokusom dvanástej Fest Anče bude Identita. Program festivalu bude s týmto motívom pracovať vo všetkých svojich súčastiach – na tému sú naviazané nielen filmové sekcie, ale aj výber hostí, hudobný program a sprievodné podujatia. V rámci filmového fokusu sa bude téma identity skloňovať napríklad cez vnímanie stereotypov, cez pohľad na to, kým sme na pracovisku, cez identitu nazeranú skrz rodinné vzťahy alebo cez jej spracovávanie v období dospievania. V programe budú tiež zastúpené témy ako digitálna a národná identita či identita ako téma, ktorá sa priamo dotýka hosťujúcich umelcov. Kurátorkou festivalového fokusu je tento rok česká filmová teoretička Eliška Děcká.

Festival je jediným slovenským podujatím svojho druhu zameraným na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Každoročne do Žiliny priláka stovky návštevníkov a desiatky animátorov z celého sveta. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji cez webstránku festivalu.

Viac informácií:
festanca.sk
facebook.com/festanca
twitter.com/festanca
www.instagram.com/fest_anca
vimeo.com/festanca

Predpredaj vstupeniek: http://www.festanca.sk/2019/vstupenky-na-12-fest-ancu/
Program: www.festanca.sk
Festivalový spot: https://youtu.be/YWyzghOTXZ4Akreditácie novinárov:

festival

Festival Rosnička, hudební festival současnosti
Svitavy
9. ročník

...
festival
28/6/19 - 29/6/19
00:00 - 00:00
sdílet

Koncept akce je minimálně z krajského pohledu unikátní a každoročně dává publiku s otevřenými ušima šanci objevovat ty nejčerstvější a nejzajímavější projekty elektronické scény nejen z Čech a Slovenska, ale v posledních letech i z Polska, Maďarska, Rakouska, Velké Británie nebo Ruska.

Celkem bez debat historicky nejsilnějšímu programu za 9 let existence Rosničky dominuje koncert legendárních a velmi zřídka vystupujících Ohm Square, taneční kvarteto Midi Lidi, rappeři Smack, Maniak, MC Gey, hip-hopové legendy Modré Hory(SK) nebo věhlasný drum'n'bassový producent Forbidden Society. Po několikaleté pauze představí nové album mistři undergroundových balad Post-hudba.

Velká jména československé alternativní hudební scény pak doplňují „rising stars“ v podobě zasněné melodiky od Bulp(SK), pražské sourozenecké duo Bratři nebo ruský techno projekt Fractions(RU). Ti si mimochodem nedávno odkroutili svoji premiéru i ve světově proslulé techno svatyni, v berlínském Berghainu. A u techna a rážnější taneční elektroniky ještě zůstaneme. Vlajkonoši současného surového a syrového zvuku pak bude pražský kolektiv Wrong, tuzemská techno legenda Elektrabel a pravděpodobně nejvýraznější český popularizátor modulárních syntetizátorů HRTL v živém vystoupení s Michalem Janíkem za bicími. Pomyslnou třešničku na dortu symbolizuje britský matador Tronik Youth(UK), který je zakladatelem věhlasného labelu Nein Records. Své místo a posluchače si v posledních letech na Rosničce nachází i znatelně experimentálnější živá elektronika. Tam můžeme zařadit “rapovo-elektronickou” poezii Sekvoye, vesmírné downtempo od Lowmoe, post-klubovou řežbu od Strachkvase i lehce bizarní Vneumicky.

Třetím pilířem Rosničky jsou tuzemští DJs. Zde za zmínku rozhodně stojí Andrei a Miltz, kteří mají na svědomí sérii techno večírků Filtr., uznávaný selektor a milovník vinylů PDCH, kompletní sestava Mindicted crew zaměřená na drum'n'bass a jejich hosté Mustafa & Sheriff. Dále olomoučtí slow-mo odborníci Dirty Danzo, Andreas Rund, Obraz a také svitavští reprezentanti v podobě rgreata, Astronauts Without Helmets nebo Martena de Mosquito.

Dvoudenní vstupenky jsou aktuálně v předprodeji za sympatických 400 Kč v síti GoOut.cz, jednodenní vstupenky budou k dostání pouze na místě. Pro více informací doporučujeme sledovat událost Festival Rosnička 2019 na Facebooku, nebo oficiální web www.festivalrosnicka.cz.

literární festival

Šrámkova Sobotka

...
literární festival
29/6/19 - 6/7/19
00:00 - 00:00
sdílet

63. Šrámkova Sobotka je nejstarší český literární festival, mezi jehož účastníky patří batolata i senioři a kde se setkávají lidé mnoha profesí. Letos proběhne mezi 29. červnem a 6. červencem 2019 pod heslem Na scénu! Text a divadlo v dialogu. Těšit se tedy můžete na přednášky a diskuse o divadle a jeho roli ve společnosti, připravené máme také poslechové pořady ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Večer se můžete těšit třeba na Racka, divadelní představení divadla Kampa, které bude tlumočené do znakového jazyka! Nabídneme také svéráznou recitaci Petra Váši, ve čtvrtek 4. července přijede zahrát kapela WWW NEUROBEAT.

Letos jsme připravili i jednu diváckou lahůdku: čtyři scénická čtení připravené přímo na míru Šrámkově Sobotce! V soboteckém plenéru se představí divadla D21 a X10, A Studio Rubín a OLDSTARS, uvedeme dokonce jeden původní překlad současné německé hry.

Program pro učitele nabídne barcamp věnovaný tvůrčí a výchovné dramatice, v dalších dvou dnech se pak můžete těšit na odpolední dílnu Emílie Zámečníkové věnovanou hodnocení recitačního výkonu ve školní třídě a následnou dvoudenní odpolední dílnu Elišky Poláčkové zaměřenou na interpretaci divadelní inscenace. Na tyto i další dílny se stále lze hlásit!

Bližší informace a přihlášky na www.sramkovasobotka.cz.

divadlo

Zveme na festival pouličního divadla Za dveřmi!

...
15/7/19 - 18/7/19
00:00 - 00:00
sdílet

Průvody artistů, loutek, divadelních hybostrojů, akrobacie v 10metrové výšce, žonglování na běžkách uprostřed parného léta, samizdatová bojovka na Starém Městě. Festival pouličního divadla Za dveřmi rozjasní Prahu. Přijďte od pondělí 15. července do čtvrtka 18. července na Můstek a na Výstaviště Praha v Holešovicích. Vstup na festival Za dveřmi je zdarma.

Umělci z Dánska, Finska, Německa, Holandska či Polska v doprovodu těch nejtalentovanějších domácích performerů. Tak bude vypadat 11. ročník festivalu Za dveřmi, který oživí Prahu na 4 dny pouličním divadlem. Denně se těšte až na pět různých představení, performance i dílen. Uprostřed parného léta vás naučí běžkovat žonglérské duo Bratři v tricku, Akrobacie v 10metrové výšce, lan, hrazd ani houpacích trapéz se nebojí pět mladých holek z finského cirkusu Sisus. Na festival zavítá i nizozemský showman Bram Graafland se svojí energickou kuchařsko-žonglérskou show. Takové palačinky, jako jsou ty jeho, jste ještě nejedli, to vám můžeme garantovat! Chcete zažít více adrenalinu? Hořící kola a parádní kaskadérské kousky, nebezpečí mají komičtí hrdinové z německého Bängditos theater v popisu práce. Netradiční divadelní zážitek vás čeká na bojovce v centru Prahy, která vás přenese do dob samizdatu. A nejen to! Užijte si Prahu s pouličním divadlem. Kompletní program najdete na zadvermi.cz

proběhlé akce

film

Neviditelné: Pop-up s Kuchařkami bez domova v Biu Oko

...
film
15/6/19 - 15/6/19
15:00 - 21:00
sdílet

Při příležitosti uvedení snímku Neviditelné do českých kin bude Bio Oko v sobotu 15. června hostit kuchařky ze smíchovské Jídelny Kuchařek bez domova.

15:00–21:00 – občerstvení od Kuchařek bez domova

18:00 – projekce filmu Neviditelné

Událost na sociálních sítích: https://www.facebook.com/events/399212380671010/

festival

Respect Festival, 22. ročník

– zóna tolerance plná hudby, rytmů, barev a chutí z celého světa.

...
festival
15/6/19 - 16/6/19
00:00 - 00:00
sdílet

Respect Festival 2019 bude patřit již tradičně toleranci, kulturní rozmanitosti a hlavně hudbě. Takové, která umí nejen potěšit posluchače, ale také objevovat a propojovat různé světy. Promyšlená a kvalitní dramaturgie s jasným názorem nabídne originální a silné zážitky, které u nás těžko jinde najdete.

Na Respect Festivalu ale nejde jen o hudbu. Rodinný ráz téhle akce zdůrazní bohatý dětský program, najdete zde i výtvarné instalace. Zaujme také široká nabídka jídel z celého světa a stánky četných neziskových organizací, které neztrácejí aktivní zájem o konkrétní lidské osudy i palčivé problémy globálního charakteru.

 

Program Open Air:

Sobota 15. června
Debashish Bhattacharya Trio (Indie)
Nea Vasile & Taraful de la Marsa (Rumunsko)
Gili Yalo (Etiopie / Izrael)
Tony Allen (Nigérie / Velká Británie)
Mory Kanté (Guinea)

Neděle 16. června
Tomáš Liška & Invisible World (ČR, Turecko, Strbsko)
Como Mamas (USA)
San Salvador (Francie)
Faiz Ali Faiz (Pakistán)
Mulatu Astatke (Etiopie)

Doprovodné festivalové koncerty
25. 6. Pyiut Ensamble (Izrael) / Palác Akropolis
7. 7. Kamasi Washington (USA) / Palác Akropolis
15. 7. Victoria Hanna (Izrael) / Palác Akropolis
29. 7. Anguish (členové skupin Dälek, Fire! Orchestra a Faust) / Palác Akropolis
18. 9. Boban Markovič Orkestar / Palác Akropolis
23. 9. Aziza Brahim (Saharská arabská demokratická republika) a Barmer Boys (Indie) – dvoukoncert / Palác Akropolis
24. 9. Koncert pro děti Aziza Brahim (Saharská arabská demokratická republika) / Palác Akropolis
26. 9. Jambinai (Jižní Korea) / Palác Akropolis
27. 9. Erik Truffaz 4tet feat. Nya / Palác Akropolis
 

ce info o všech koncertech na rachot.cz.

 

festival

6. ročník BRaK-u, ktorého témou bude melanchólia

...
14/6/19 - 16/6/19
17:00 - 17:00
sdílet

Hlavná časť 6. ročníka multižánrového knižného festivalu na Slovensku BRaK sa uskutoční od 14. – 16. júna 2019 v priestoroch Novej Cvernovky, kde nebude chýbať predajná výstava kníh, výstavy, stretnutia s autorkami a autormi, divadlo, tvorivé dielne, koncerty – jednoducho to najlepšie z knižnej tvorby zo Slovenska a okolitých krajín. Po prvýkrát bude programová časť festivalu aj geograficky ukotvená a zameraná na susedné Maďarsko. Do Novej Cvernovky tak tento rok zavítajú tváre súčasnej maďarskej knižnej ahudobnej scény, medzi inými Benedekt Tóth, autor knihy Mŕtve body, či Ferencz Czinki, ktorého návšteva tohto festivalu v minulosti inšpirovala k vzniku novely Bratislavské metro (vychádza vo vydavateľstve BRAK). S maďarským literárnym milieu totiž súvisí aj téma festivalu „melanchólia“, ktorú dôsledne rozpracoval autor László Foldényi a figuruje aj v názve knihy Lászla Krasznahorkaia Melanchólia vzdoru, ktorá vyjde v slovenskom preklade tento rok.

Zo slovenských autorov sa predstaví knižná novinku Koniec sveta (a čo je za ním) od Moniky Kompaníkovej s ilustráciami Veroniky Holecovej Klímovej. Súčasťou bohatého hudobného programu bude aj koncert groovy-psychadelickej postrockovej kapely, s poetickými textami Michala Kramára – Ankramu, či koncert Mucha Quartet, ktorí zahrajú okrem iného aj filmovú hudbu Vladimíra Godára a jedno krásne prekvapenie v podobe premiéry novej skladby Kataríny Málikovej. Na výstavách konajúcich sa počas festivalu bude možné vidieť linorytovú tvorbu zakladateľky prvej linoryteckej fotobanky Linostock Magdalény Rutovej; predstaví sa tvorba študentov vizuálnej komunikácie z ateliéru Typolab (VŠVU) a súčasťou výstav budú aj ukážky Knihy klidu Lucie Lučanskej tlačenej na risografe, ktorá vznikala počas rezidencie pre mladých ilustrátorov v Novej Cvernovke, pod kuratelou festivalu minulý rok.

Viac informácii:
FB event: BRaK 2019: http://bit.ly/FB_BRaK2019
FB BRaK: http://bit.ly/FB_BRaK

festival

KNIHEX 09

...
8/6/19 - 8/6/19
10:00 - 20:00
sdílet

Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem.

Cílem knižního jarmarku Knihex je podpora menších nakladatelů a jejich produkce. Knihex umožňuje těmto kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi.Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den — dospělí i děti můžou pobýt v odpočinkové zóně, pro všechny je připraven doprovodný program.

Více na: https://www.knihex.cz/program
Nebo na: https://www.facebook.com/Knihex/

festival

SENSORIUM FESTIVAL

...
festival
@Bratislava
7/6/19 - 9/6/19
15:00 - 18:00
sdílet

Inspire yourself with new ways technology can augment your skills and creativity! Sensorium is festival for designers, creative directors, technologists, architects, innovators, artists and scientists interested in human driven technology.

Meet the great speakers: Elliot Woods - Kimchi and Chips (KOR), Christopher Csíkszentmihályi | MIT Inštitút (USA/PT), Stefanie Posavec (UK), Cristóbal Valenzuela (USA), Aleksandra Przegalinska (PL), Jonathan Reus (NL), @Ján Pernecký (SK) and others and learn more!There is last couple of tickets! Be sure to grab your entrée to our Sensorium Festival 2019 and experience fusion of reality and creative technologies.

Augment your digital design and new media practice
Elliot Woods (KOR) - co-founder of Kimchi and Chips
George Profenza (UK) - designer and technologist at Hirsch & Mann
Ján Pernecký (SK) - founder of architecture community rese arch and Subdigital studio
Danica Pistekova (SK) - co-founder of ephemeral architecture studio Wo|V|eN

Understand how to use AI for your creative practice
Cristobal Valenzuela (USA) - author Runwayapp.ai

Understand the context of creating human driven technology in 21st century
Chris Csíkszentmihályi (USA) - founder MIT Civic Media Lab
Alexandra Przegalinska (PL) - AI & futurology

Learn how to augment data and technology through art an design
Stefanie Posavec (UK) - co-author of Dear Data, data visualisation
Jonathan Reus (NL) - award winning artist and technologist
Sissel Marie Tonn (NL) - multimedia artist

Find the complete list at www.sensorium.is

koncert

Zabludila + Ruinu

Setkání dvou generací tuzemské hlukové improvizace.

...
koncert
1/6/19 - 1/6/19
20:00 - 22:00
sdílet

ZABLOUDIL(A)

Zabloudila je s největší pravděpodobností nejdéle působící tuzemská noisová formace. Legendární skupina proměnlivého složení, názvu i zvuku si během tří dekád vybudovala pověst jednoho z nejsvobodomyslnějších experimentálních projektů v Česku. Zabloudil(a) už od svých začátků fungovali stranou hlavního dění a šokovali nekompromisním přístupem k hudbě a hudebnímu provozu. Zvuk kapely, jíž prošlo mnoho osobností olomouckého, respektive přerovského undergroundu, se vždy pohyboval v širokém rozmezí hardcoru, free jazzu, volné improvizace, noisu a performance a často ho doplňovaly vizuálně-světelné prvky či pohybové kreace. Po personálně chudších obdobích se znovu aktivovalo několik dřívějších členů a v posledních letech skupina opět vystupuje v širších sestavách.

https://zabloudila.bandcamp.com/

RUINU

Ruinu je noise-improvizační trio z okruhu vydavatelství Klang-und-Krach. Jan Klamm a Patrik Pelikán používají kytaru, respektive saxofon způsobem, který je pro nástroje ponižující: hrají na ně, jako by je odhazovali. Pomocí diktafonů fragmentarizují vznikající zvukovou matérii, zatímco perkusista Ondřej Parus se svými údery snaží zakopat do země vše, co Klamm s Pelikánem rozloží, a když už se to dál nedá vydržet, všichni tři se začnou řídit heslem „nejrychlejší přežije“. Existence kapely tak není závislá na souhře, nápadech nebo energii, ale spíš na tom, jestli je ještě co odhazovat, rozkládat, zakopávat a před čím utíkat. Od roku 2007 vydali řadu nahrávek, spolupracovali například s vokalistou To Live & Shave in LA Tomem Smithem nebo s improvizátorem Martinem Klapperem.

https://soundcloud.com/klangundkrach/rui...

https://ruinu.bandcamp.com/

festival

Festival Meeting Brno
teď když máme, co jsme chtěli

...
festival
@Brno
29/5/19 - 9/6/19
18:00 - 22:00
sdílet

Čtvrtý ročník festivalu přinese do Brna opět pestrou skladbu diskuzních fór a kulturních akcí. Meeting Brno 2019 odstartuje 29. května vernisáží audiovizuální výstavy Brno osvobozené!?, připravené ve spolupráci s Pamětí národa jako příspěvek ke třicátému výročí pádu komunistického režimu. Unikátní expozice, která nesoudí a nehodnotí, ale nechává hovořit svědky klíčových událostí 20. století, je hlavním projektem letošního festivalu. Velmi netradiční a pro veřejnost atraktivní je její umístění do podzemního prostoru poblíž pomníku Rudoarmějce na Moravském náměstí. Součástí bude také festivalová open-air kavárna.

Patronát nad letošním festivalem přijal Milan Uhde, jenž vystoupí jako host na jedné z klíčových festivalových debat - debatě věnované brněnskému disentu - společně s Annou Šabatovou, Petrem Fialou a Karlem Schwarzenbergem. Mluvit budeme také o pojetí svobody a o tom, co jsme vlastně před třiceti lety chtěli, zda to opravdu máme a co teď můžeme udělat pro svou budoucnost. Téma naší odpovědnosti ve svobodném státě otevřeme společně s velvyslancem při NATO Jiřím Šedivým a plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

Ve čtvrtek 30. května uvedeme premiéru představení Divadla Feste Václav Havel: Anatomie nenávisti. Soubor vedený Jiřím Honzírkem obohatí letošní festivalový rezident, polský herec Marcin Zarzeczny. Kulisami se hercům stane prostor Římského náměstí. Ve veřejném prostoru připravujeme i taneční představení reflektující tragické brněnské události z 21. srpna roku 1969. V rámci festivalu chystáme letní kino a cyklus autorských čtení spisovatelů ze zemí bývalého východního bloku. Hostem bude například maďarský spisovatel Viktor Horváth či česká autorka Petra Hůlová. V sobotu 1. 6. se spolu  s německými hosty a širokou veřejností vydáme na Pouť smíření. Festivalu se letos aktivně zúčastní také Daniel Löw-Beer, potomek významné brněnské rodiny. Představí svůj projekt obnovy areálu v nedalekém Brněnci, kde by měl vzniknout památník holocaustu a Oskara Schindlera.

Celý program festivalu naleznete na našich webových stránkách www.meetingbrno.cz.

festival

2. ročník dokumentárního festivalu ELBE DOCK

...
festival
@Ústí nad Labem
28/5/19 - 2/6/19
10:00 - 23:55
sdílet

2. ročník dokumentárního festivalu ELBE DOCK se koná od 28. května do 2. června v Ústí nad Labem. Letos chce dát šanci debutujícím filmařům ze střední Evropy, a to hned ve třech soutěžních kategoriích. Témata nominovaných snímků ukazují absurdnost ve všech smyslech slova. Ať už jde o bizarnost přístupu k migrační otázce, nesmyslnost válečného konfliktu nebo paradox divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

Program naleznete na www.elbedock.cz
Sledujte také událost na facebooku.

 Doprovodný program
Festival otevře téma exekucí velkou panelovou diskuzí, ve které účastníci proberou příčiny jejich vzniku a co se dá v takové situaci dělat. „V rámci doprovodného programu se věnujeme i velmi aktuálnímu celospolečenskému tématu exekucí. Nechtěli jsme se však svézt na mediální vlně bezvýchodných příběhů, ale spíš diskutovat nebo spekulovat o možných řešeních a zároveň hledat způsoby, jak s problémem pracovat nejen na úrovni dat a faktů, ale třeba i umělecky, pocitově a symbolicky. Kromě diskuzí a workshopů je tak součástí programu i řada netradičně pojatých projektů a aktivit, které fungují spíš metaforicky a v něčem možná jdou i proti tomu, jak se o exekucích běžně mluví,” vysvětluje dramaturgyně doprovodného programu Noemi Purkrábková.

Přesah do umění nabídne symbolické Pozdní vynášení dluhové tísně, do jehož průvodu se může zapojit každý. Po celou dobu festivalu bude v prostoru kina Hraničář vytvořen Safe space, “kde si návštěvníci odpočinou na anti-exekučních polštářích, které je příjemně obejmou, a snad jim umožní na chvíli i zapomenout na starosti," dodává dramaturg Jiří Sirůček.

Studentský program
Festival ELBE DOCK bude spolupracovat i se studenty. Společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně nabídne velký studentský program na téma fiktivních dokumentů. Studenti si v průběhu workshopů vyzkouší manipulovat obrazem a zkusí si založit fiktivní start up. O situaci německého dokumentárního filmu bude vyprávět odborník Christian Hissnauer, který se dlouhodobě zabývá mockumentárním filmem. Jeho přednáška bude reflektovat i mockumenty, které účastníci ELBE DOCK mohou na festivalu vidět: Fraktus o fiktivní kapele chystající svůj velký comeback a Spiknutí: Měsíc odhalující všechny vrstvy německé povahy, která by se ráda dostala až na samotný Měsíc.

Před Fakultou umění a designu bude navíc vytvořeno letní kino, kde proběhnou projekce filmů FC Roma, Poslední autoportrét a Kibera: Příběh slumu.

Hudba
Hudební části festivalu se v rámci projektu FILM INN MUSIC, který představuje hudebníky z oblasti dokumentární hudby, ujme performerská skupina I Love 69 Popgejů, projekt Pavla Pernického a Jakuba Adamce, a festival přivítá i hudebního skladatele Jonatána Pastirčáka, který představí nový klubový projekt Isama Zing.

festival

Den Afriky

...
festival
@Kampus Hybernská
25/5/19 - 25/5/19
10:00 - 23:15
sdílet

Celodenním programem pro veřejnost si Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky, workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu.

Den Afriky odstartuje dlouhodobý projekt sdružující různé instituce i jednotlivce s ideou podporovat větší roli, která by Africe měla připadnout v rámci českého školství i české rozvojové a hospodářské politiky,” říká Vladimír Verner ze zapojené Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity.

Více na: https://www.facebook.com/events/175547476684580/

festival

Kino Světozor slaví: Patnáct

...
festival
24/5/19 - 30/5/19
18:00 - 23:00
sdílet

Čeká vás velká nádhera i trochu melancholie. Kino Světozor dostane občanku a oslaví to filmovou přehlídkou Patnáct. Během týdne od 24. do 30. května uvede 15 největších hitů i srdcovek týmu, který kino vede již roku 2004. Těšte se na snímky jako Ida, Roma nebo Divoké historky, které byly se svými 11 699 diváky nejnavštěvovanějším filmem za celou historii kina. Výjimečný úspěch ve Světozoru slavil také snímek Naprostí cizinci, ačkoliv druhé místo dle počtu diváků zastává dokument Občan Havel. V patnáctce vybraných titulů nebudou chybět ani filmy velikánů Sorrentina, Triera, Andersona, Jarmusche a Tarantina.

Největším lákadlem však bude legendární interaktivní film Kinoautomat: Člověk a jeho dům, který k historii Světozoru neodmyslitelně patří. Mimořádné bude i promítaní oblíbeného Frankensteina z cyklu NT Live, kde v roli monstra exceluje Benedict Cumberbatch. A to bude Patnáct. Přijďte oslavit narozeniny oblíbeného artového kina v srdci Prahy. Kompletní program naleznete na www.kinosvetozor.cz.

Více na https://www.kinosvetozor.cz/5cd00908be622042a1e84c13
Nebo na https://www.facebook.com/events/2297394133684748/