poezie

Mrzký čas

Lepší nic než láska

Není cesty zpět

Pakoány

Co je to za světélkujícího zeleného ptáka na hladině řeky?

Slezský nonstop

Zůstávají cáry skutečnosti

 

Idiot apokalypsy