poezie

Soukromé jazykolamy

Mé srdce je práh

Hospoda a jiná místa

V dechu býka

Bez názvu