rozhovor

Žádný druh tu není navěky

S Tomášem Hříbkem o mysli a umělé inteligenci

Cítím hořet Alláhovo jméno

Kočírovat spasitelské ego

S Pavlem Nepustilem o léčbě a sebeléčbě závislostí

Jugonostalgie je příznakem krize

S Ondřejem Vojtěchovským o Titově Jugoslávii a dnešním Balkánu

„Redakčně upravená“ minulost

S Irinou Galkovovou o snahách zestátnit paměť

Proti změně klimatu se nebojuje

S Radkem Vlnasem o hydrologické situaci Česka

Cvičení v trpělivosti

Se Sashou Mariannou Salzmannovou o metamorfózách času

Nasávat, mrdat a dělat ramena

S Arpádem Soltészem o podsvětí a investigativní žurnalistice

Není vědy bez etických aspektů

S Barbarou Prainsack o lidské genomice a demokratizaci vědy

Bioart sleduje Duchampův odkaz

Se Stevem Tomasulou o genetickém umění