rozhovor

Čekají nás nové avantgardy

S Kamilem Bouškou o literátštině a čtení poezie

Optimalizace, rozuměj propouštění

S Jiřím Hubičkou o rozhlasových odborech, strachu a poplatcích

Blízko diaspoře

S Hannesem Lohem o německém gangsta rapu a jazyce migrantů

Divadlem si pomník nepostavíš

S Michalem Hábou o pohádkách, imaginaci a zárodcích fašizace

Lidé touží po nákupní galerii

S Filipem Springerem o urbanismu v Polsku

Nenávist sílí

O pochybném vztahu demokracie a násilí

Normalizace byla i modernizační

S Michalem Pullmannem o líbivosti diktatury a tvorbě konsenzu

Vzdorovat nekulturní politice

S Tomem Bresemannem o literárním aktivismu a sebeorganizování