rozhovor

Místo továren se zavřely parky

S Wu Ming o deníku z koronavirové epidemie a toxických příbězích

Překonávat vlastní nelidskost

S Alenou Wagnerovou o odboji, socialismu a emancipaci

Věrohodnost tkví v emocích postav

S Jakubem Żulczykem o varšavském podsvětí a nudné práci autora

Odhaľovanie internej opresie

S Andrejom Návojským o divadle utláčaných na Slovensku

Je třeba porozumět záměru

S Michaelem Balfourem o užitečnosti „divadla malých změn“

Stabilita je začátek konce

S Pavlem Hubeným o úloze kůrovce a přirozenosti monokultury

Nehrajeme si na šamany

O terapeutickém využití látek měnících vědomí

Bráním to, co mohu bránit

S Joanem­-Lluísem Lluísem o katalánštině a jejím útlaku