rozhovor

Nenávist sílí

O pochybném vztahu demokracie a násilí

Normalizace byla i modernizační

S Michalem Pullmannem o líbivosti diktatury a tvorbě konsenzu

Vzdorovat nekulturní politice

S Tomem Bresemannem o literárním aktivismu a sebeorganizování

Nutkání k výstřelku

S Anttim Salminenem o fosilní energii a neužitečných rituálech

Jsem termovangelista a saunitarián

S Jackem Tsonisem o kulturních podobách a funkcích sauny

Máme, co jsme chtěli

S Petrem Pithartem o bolestech československých dějin

Modernizace se stala nadávkou

S Maratem Gelmanem o současném Rusku, provinčnosti a emigraci

Stát na straně slabšího

S Janem Tesařem o Mnichovu, komunismu, disentu i exilu

Subverzivní potenciál lásky

Se Srećkem Horvatem o čekání, zamilovanosti a revoluci