báseň čísla

Tři Xénie

C35i

***

Ahoj Miro

Účasť

Žíly dráty

***

Bez názvu