báseň čísla

*

28. srpna 2014

Rosa Luxemburgová

Kavka

Den

Ještě Benátky

Technicolor apocalipse

Elegie z kavárny Skøg Urban Hub

Památce Ivana Blatného