báseň čísla

***

Vzkazy

Triptych

In memoriam*

Rytina

Poliklinika Praha