komiksové nakladatelství Fantagraphics
#17/2017

esej

Quo vadis, Polsko?

Kam směřuje vláda Práva a spravedlnosti?

Faire plaisir

Jakou roli dnes hraje nakladatel?

Tak, jak to chceme my

O odvážném nakladatelství Adelphi

Nenápadné inferno

O globálním oteplování a paradigmatu kruhu

Dnes mě to mluvení namáhá

Moderní literatura mezi pokračováním a rozpadem

Jak se píše pomník?

Operace Anthropoid v literárních a filmových zpracováních

Jugoslávie a Evropa

O paralelách mezi dvěma multinárodnostními celky

Balíčky hybridních idejí

Proč jsou všechny civilizace z podstaty „nečisté“

Sesterstvo zabíja sestry

Feminizmus a nezamýšľané dôsledky rovnostárstva

Božstva v procesu výstavby

O digitálních platformách a amerindiánském perspektivismu