obsese minulostí
#13/2017

esej

Jak se píše pomník?

Operace Anthropoid v literárních a filmových zpracováních

Jugoslávie a Evropa

O paralelách mezi dvěma multinárodnostními celky

Balíčky hybridních idejí

Proč jsou všechny civilizace z podstaty „nečisté“

Sesterstvo zabíja sestry

Feminizmus a nezamýšľané dôsledky rovnostárstva

Božstva v procesu výstavby

O digitálních platformách a amerindiánském perspektivismu

Mechanismus iluze

Okouzlení loutkovým divadlem

Paměť není v hlavě

O vnějškovosti a interioritě pamatování

Esej neboli zkoušení

Michel de Montaigne a vývoj novodobého západního myšlení