esej

Mimo limbus Elysium není

Specifický realismus v díle Elsy Morante

Když se město krmí samo

O současnosti a budoucnosti městského zahrádkaření

Proč potřebujeme kanárky?

K nedožitým stým narozeninám Kurta Vonneguta

Vyprávění o pandemii

Dva covidové roky ve světové literární a seriálové tvorbě

O sebevystavování

Huxley, Orwell, Instagram, TikTok, Tinder, OnlyFans a BeReal

Sport jako avantgarda filosofie

Dokážeme docenit nejistotu a získat zpátky svou budoucnost?

Teze, antiteze, syntéza?

Válečná mapa ukrajinských identit

Niger. Struktury hladu

Proč nemá tolik Afričanů co jíst?

Vymýšlení Balkánu

Od objevu k vynalezení, od vynalezení ke klasifikaci