esej

Děti Manua a Marxe, Rámy a MTV

Měnící se praxe politických dokumentů v Indii

Kočičí piana a domy akustiky

Imaginární hudební nástroje v dějinách literatury

Jak se staví zepelín

Literární kánon a česká polistopadová prozaická produkce

Komiks z Impéria

O světě na východ od Západu a na západ od Východu

Potřeba duše být vnější

Zápas o pravdu v životopisných odrhovačkách

Chcíplý pes a krásný vrah

K Hegelově dialektice a vztahu obecnosti a jednotlivosti

Sim Sin City

Zamyšlení nad Grand Theft Auto 3

Queer archivní bádání

O boji s pomíjivostí historie

Vystoupit ze tmy

Proč může být nálepka „lesbické umění“ užitečná?