esej

Köcher, mír a vládnoucí třída

Na okraj životopisu „českého krtka“

Nedotknutelná demokracie

Nad knihou Život je nádherný

Revoluce bez konce?

Dějinné, prostorové a ideové meze Říjnové revoluce

Co dělat s Říjnem?

Událost, která otřásla světem

Dilema Západu I

O proměnlivé rovnováze mezi svébytností a uměřeností

Mezi dětností a bezdětností

Ohledávání důvodů, proč se dobrovolně stát rodičem

Konverzace a svědomí

Co soudit o soudech literární kritiky

Kameny, knoflíky a kosmonauti

Polské spisovatelky o dětství, mateřství a smrti

Co zbylo z Marxe

Prorok, mistr, teoretik buržoazie a proletariátu dnes

Quo vadis, Polsko?

Kam směřuje vláda Práva a spravedlnosti?