esej

Lesní myšlení

O co přicházíme, neprodíráme­-li se divokým porostem

Domácí práce

Poznámky k dílu Bernarda Lesfarguesa

Výprava na rudou hvězdu

Prolegomena k astropolitice

Barbaři 21. století

Třídní politika vzpoury

Cílem je totální humanismus

Nad dílem Roberta Kalivody

Nové způsoby lásky

O postčlověku mezi dystopií a utopií

Biohacking je černý

O kyborzích, fytohormonech, kolonizaci a ženském těle