esej

Queer archivní bádání

O boji s pomíjivostí historie

Vystoupit ze tmy

Proč může být nálepka „lesbické umění“ užitečná?

Nepřekonatelná antinomie?

Úvaha nad učebnicí literatury

Proč je důležité učit literaturu

Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny

Jako rodné sestry

O počátcích a současnosti feminismu a antifeminismu

Kudy teče voda

Výprava podél Mlýnského potoka

Odvahu nemít strach

Proč může být krize příležitostí ke změně myšlení i společnosti

Třídění na hrdiny a zrádce

O schematičnosti výkladů protinacistického odboje

Přežijí ti nejcitlivější

Poznámky k nejnovější polské poezii

Dokud bude existovat útlak

Ohlasy Augusta Boala na české divadelní scéně