esej

Mezi dětností a bezdětností

Ohledávání důvodů, proč se dobrovolně stát rodičem

Konverzace a svědomí

Co soudit o soudech literární kritiky

Kameny, knoflíky a kosmonauti

Polské spisovatelky o dětství, mateřství a smrti

Co zbylo z Marxe

Prorok, mistr, teoretik buržoazie a proletariátu dnes

Quo vadis, Polsko?

Kam směřuje vláda Práva a spravedlnosti?

Faire plaisir

Jakou roli dnes hraje nakladatel?

Tak, jak to chceme my

O odvážném nakladatelství Adelphi

Nenápadné inferno

O globálním oteplování a paradigmatu kruhu

Dnes mě to mluvení namáhá

Moderní literatura mezi pokračováním a rozpadem

Jak se píše pomník?

Operace Anthropoid v literárních a filmových zpracováních