esej

Nebezpečí přílišného vzpomínání

Jaké funkce plní únor 1948 v české historii?

Cesta k umělecké postautonomii

Od individualismu ke kolektivní organizovanosti

Hýbání publikem

Podoby zapojování diváků do divadelní praxe

Už nikdy nežijte jako otroci

Demokracie, rovnost a emancipace v měnícím se světě

Úzká cesta Johna Bunyana

Na okraj roku reformace

Köcher, mír a vládnoucí třída

Na okraj životopisu „českého krtka“

Nedotknutelná demokracie

Nad knihou Život je nádherný

Revoluce bez konce?

Dějinné, prostorové a ideové meze Říjnové revoluce

Co dělat s Říjnem?

Událost, která otřásla světem

Dilema Západu I

O proměnlivé rovnováze mezi svébytností a uměřeností