esej

O sebevystavování

Huxley, Orwell, Instagram, TikTok, Tinder, OnlyFans a BeReal

Sport jako avantgarda filosofie

Dokážeme docenit nejistotu a získat zpátky svou budoucnost?

Teze, antiteze, syntéza?

Válečná mapa ukrajinských identit

Niger. Struktury hladu

Proč nemá tolik Afričanů co jíst?

Vymýšlení Balkánu

Od objevu k vynalezení, od vynalezení ke klasifikaci

Má být Havel naším svědomím?

Reálpolitika s morální aurou

Žít v troskách budoucnosti

Tři zdroje a tři součásti levicové nostalgie

Přežít nestačí

Destrukce nacionalismu v kanadské apokalyptické próze

Mezi barbarstvím a literaturou

Případ Céline opět na scéně

Přeskupování pozic

Co předcházelo válce a co přijde po ní?